Ostatnie zmiany w rozdziałach:

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Zamówienia do 30.000 euro2020-02-21 14:58:35Damian Skrzypińskinowa pozycja
Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2020-02-21 14:30:39Daniel Pietrasnowa pozycja
Rok 20202020-02-21 12:57:11Janina Majornowa pozycja
Zezwolenie na uprawę maku i konopi włóknistych2020-02-21 12:55:53Teresa Drążekzmiana danych
Proporcjonalne naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w związku z wygaśnięciem tego prawa2020-02-21 12:52:52Teresa Drążekmodyfikacja danych
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu2020-02-21 12:52:06Teresa Drążekmodyfikacja danych
Sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej2020-02-21 12:49:47Teresa Drążekmodyfikacja danych
Bonifikata w opłatach rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu2020-02-21 12:48:58Teresa Drążekzmiana danych
Udostępnianie nieruchomości komunalnych do umieszczania reklam2020-02-21 12:46:59Teresa Drążekzmiana danych
Zamiana nieruchomości2020-02-21 12:44:57Teresa Drążekmodyfikacja danych
Nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości gruntowej)2020-02-21 12:43:20Teresa Drążekmodyfikacja danych
Zatwierdzenie podziału nieruchomości (rolnej lub leśnej)2020-02-21 12:40:58Teresa Drążekmodyfikacja danych
Zatwierdzenie podziału nieruchomości (niezależnie od ustaleń planu miejscowego)2020-02-21 12:39:53Teresa Drążekmodyfikacja danych
Zatwierdzenie podziału nieruchomości (objętej decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)2020-02-21 12:39:01Teresa Drążekmodyfikacja danych
Zatwierdzenie podziału nieruchomości (nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego)2020-02-21 12:37:52Teresa Drążekmodyfikacja danych
Zatwierdzenie podziału nieruchomości (objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego)2020-02-21 12:36:48Teresa Drążekzmiana danych
Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebność przesyłu/gruntowa2020-02-21 12:33:31Teresa Drążekzmiana danych
Ustalenie numeru porządkowego2020-02-21 12:30:51Teresa Drążekmodyfikacja danych
Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości2020-02-21 12:11:40Teresa Drążekzmiana danych
Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości2020-02-21 12:09:48Teresa Drążekzmiana danych
Zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej2020-02-21 12:06:18Teresa Drążekzmiana danych
Nabycie lokalu mieszkalnego2020-02-21 11:58:33Teresa Drążekzmiana danych
Nabycie lokalu użytkowego2020-02-21 11:33:34Teresa Drążekzmiana danych
Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej2020-02-21 11:19:24Teresa Drążekmodyfikacja danych
Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu2020-02-21 11:16:37Teresa Drążekmodyfikacja danych
Wynajęcie lokalu2020-02-21 11:14:16Teresa Drążekmodyfikacja danych
Cesja umowy dzierżawy gruntu2020-02-21 11:12:33Teresa Drążekmodyfikacja danych
Zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji2020-02-21 11:11:03Teresa Drążekmodyfikacja danych
Przedłużenie umowy najmu lokalu w ramach kontynuacji umowy2020-02-21 11:04:55Teresa Drążekzmiana danych
Rezygnacja z umowy dzierżawy gruntu / najmu lokalu2020-02-21 11:01:39Teresa Drążekzmiana danych
Materiały na sesję2020-02-21 10:59:33Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Wydzierżawienie gruntu2020-02-21 10:58:51Teresa Drążekzmiana danych
Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2020-02-21 10:52:07Andrzej Wiśniewski nowa pozycja
REFERAT PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ (symbol BRP)2020-02-21 10:02:25Administratorzmiana danych
Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2020-02-21 09:54:45Izabela Buckowskanowa pozycja
Wniosek o wpis do CEIDG2020-02-21 08:13:35Teresa Drążekzmiana danych
Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.2020-02-21 08:11:27Teresa Drążekzmiana danych
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami2020-02-21 08:02:05Teresa Drążekzmiana danych
Wniosek o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych2020-02-21 07:53:11Teresa Drążekmodyfikacja danych
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim2020-02-21 07:51:25Teresa Drążekmodyfikacja danych
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych2020-02-21 07:42:01Teresa Drążekzmiana danych
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych2020-02-21 07:36:00Edyta Sztylkezmiana danych
Informacje o przydatności wody do spożycia2020-02-20 08:27:52Agnieszka Juszczaknowa pozycja
ROK 20202020-02-18 13:52:37Alicja Kowalskanowa pozycja
Porządek obrad2020-02-18 09:49:57Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Nieruchomości2020-02-17 15:55:38Izabela Szczepańskanowa pozycja
Zamówienia powyżej 30.000 euro2020-02-17 14:22:11Agnieszka Wernikowskanowa pozycja
Zarządzenia dotyczące budżetu2020-02-17 14:11:43Gabriela Tołpanowa pozycja
Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej2020-02-17 13:13:17Izabela Buckowskanowa pozycja
UMiG - telefony wewnętrzne2020-02-14 09:44:44Administratorimport