Ostatnie zmiany w rozdziałach:

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Rok 20192019-11-20 15:16:02Marta Rodziewicznowa pozycja
ROK 20192019-11-20 11:26:50Alicja Kowalskanowa pozycja
Podatek od środków transportowych - informacje i deklaracje podatkowe.2019-11-20 10:34:44Agnieszka Żelechmodyfikacja danych
Podatek leśny - informacje i deklaracje podatkowe.2019-11-20 10:27:57Agnieszka Żelechzmiana danych
Podatek od nieruchomości - informacje i deklaracje podatkowe.2019-11-20 10:16:35Agnieszka Żelechzmiana danych
Podatek rolny - informacje i deklaracje podatkowe.2019-11-20 10:08:25Agnieszka Żelechzmiana danych
Zamówienia do 30.000 euro2019-11-20 09:14:51Agnieszka Wernikowskanowa pozycja
UMiG - telefony wewnętrzne2019-11-20 07:27:16Administratorimport
Materiały na sesję2019-11-19 15:07:44Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Porządek obrad2019-11-19 11:45:00Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Projekt budżetu na 2020 rok2019-11-19 11:40:57Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino na lata 2020-20302019-11-19 11:38:05Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Lista obecności2019-11-19 11:37:27Edyta Matyszczyknowa pozycja
Terminarz posiedzeń Komisji Rady2019-11-19 11:03:14Edyta Matyszczyknowa pozycja
Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2019-11-19 10:41:45Izabela Ziemska-Walczaknowa pozycja
Skład Komisji Rady2019-11-18 12:26:42Edyta Matyszczyknowa pozycja
Zarządzenia dotyczące budżetu2019-11-18 11:08:03Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Prawa osób, których dane dotyczą - klauzule informacyjne2019-11-18 09:55:13Ryszard Stempińskinowa pozycja
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gryfino na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-20272019-11-15 13:43:31Jacek Czaczyknowa pozycja
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza2019-11-13 11:03:22Daniel Adamczyknowa pozycja
Akty prawa miejscowego 2019r.2019-11-08 09:36:22Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym2019-11-07 13:12:27Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Obowiazujące uchwały podatkowe2019-11-07 08:38:29Iwona Szymańska-Ciepłuchanowa pozycja
Uchwały dotyczące budżetu2019-11-07 08:26:26Sylwia Skrzyniarznowa pozycja
Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych2019-11-07 07:57:17Marta Karpickanowa pozycja
Sesja nr XIV2019-11-06 15:34:27Mariusz Tarkanowa pozycja
Sprawozdania Burmistrza od 29.10.20142019-11-06 11:26:05Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Porządek obrad2019-11-06 10:39:11Alicja Kowalskanowa pozycja
Porządek obrad2019-11-06 10:32:09Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2019-11-06 10:26:04Edyta Matyszczyknowa pozycja
Wyniki głosowania2019-11-04 11:32:32Alicja Kowalskanowa pozycja
Zapisy audio przebiegu sesji2019-11-04 10:51:47Ryszard Stempińskinowa pozycja
Zapis audio przebiegu sesji2019-11-04 10:48:40Ryszard Stempińskinowa pozycja
Nieruchomości2019-11-04 10:34:28Izabela Ziemska-Walczaknowa pozycja
Protokół z obrad2019-11-04 10:26:54Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Protokół z obrad2019-11-04 10:24:49Agnieszka Grzegorczyknowa pozycja
Zapisy wideo przebiegu sesji2019-11-04 08:20:43Ryszard Stempińskinowa pozycja
Zapis wideo przebiegu sesji2019-11-04 08:16:13Ryszard Stempińskinowa pozycja
Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków2019-10-31 12:50:28Jacek Czaczykzmiana danych
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia2019-10-31 12:03:58Jacek Czaczykzmiana danych
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie2019-10-31 11:25:22Jacek Czaczykzmiana danych
Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na rzecz innego podmiotu2019-10-31 10:59:54Janina Majornowa pozycja
Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest2019-10-31 10:44:55Janina Majorzmiana danych
Przyjęcie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska2019-10-31 10:30:34Janina Majorzmiana danych
Opinie Komisji do projektów uchwał2019-10-31 08:45:09Edyta Matyszczyknowa pozycja
Porządek obrad2019-10-30 15:04:57Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2019-10-30 14:57:16Edyta Matyszczyknowa pozycja
Zamówienia powyżej 30.000 euro2019-10-30 13:15:39Anna Bednarskanowa pozycja
Porządek obrad2019-10-28 13:40:35Edyta Matyszczyknowa pozycja
Lista obecności2019-10-28 13:33:52Edyta Matyszczyknowa pozycja