Aktualności2019/09/20, Budżet Obywatelski 2019 - głosowanie rozpoczęte!

Rozpoczęło się głosowanie na zadania w tegorocznym Budżecie Obywatelskim!

Zachęcamy do głosowania wszystkich mieszkańców gminy Gryfino! Na głosowanie poświęcisz tylko chwilę, a z efektów będziesz cieszyć się przez kolejne kilka lat.

Regulamin głosowania:

1. Prawo udziału w głosowaniu na zadania ma każdy mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie gminy Gryfino. Każdy mieszkaniec oddający głos na dane zadanie inwestycyjne powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

2. W przypadku, gdy osobą głosującą jest mieszkaniec, który w dniu głosowania nie ukończył 16 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych jego dziecka lub podopiecznego.

3. Ramowy wzór karty do głosowania, można pobrać tutaj

4. Zadania na karcie, o której mowa w ust. 4, umieszczane są w kolejności zgodnej z datą wpływu wniosku do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

5. Głosowanie przeprowadza się poprzez:

- bezpośrednie przekazanie karty do głosowania do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16,

- przesłanie karty do głosowania drogą pocztowa na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino,

- elektroniczne przesłanie zeskanowanej katy do głosowania lub jej zdjęcia na adres e-mail: bo@gryfino.pl,

- system informatyczny gryfino.budzet-obywatelski.org,

6. Mieszkańcy zamieszkujący na terenie gminy Gryfino posiadający meldunek mogą skorzystać z każdej wymienionej formy głosowania.

7. Mieszkańcy nieposiadający zameldowania na terenie gminy Gryfino mogą głosować na zadania wyłącznie osobiście, składając przy tym w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Gryfino.

8. Na kartach do głosowania uprawnieni mieszkańcy dokonują wyboru maksymalnie trzech propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.

9. Każdy mieszkaniec może przekazać maksymalnie jedną kartę do głosowania.

10. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niepodpisane, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne.

11. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą propozycję zadań na liście.

Przedstawiamy Państwu projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gryfino 2020 które podlegają głosowaniu!

ZADANIA MIEJSKIE

1. SAS – STREFA AKTYWNOŚCI SĄSIEDZKIEJ PRZY ULICY MARII KONOPNICKIEJ W GRYFINIE

Celem projektu jest rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez ulepszenie placu zabaw poprzez dodanie elementów „retro – podwórka” oraz utworzenie międzypokoleniowej siłowni na wolnym powietrzu, stanowiącej atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów, jak również aktywnego wypoczynku mieszkańców Gryfina. Projekt umożliwi korzystanie z urządzeń rekreacyjnych osobom w różnym wieku, podnosząc ich sprawność ogólną oraz zachęcając do sportowego trybu życia niezależnie od pory roku. Zadanie wpłynie na integrację społeczności lokalnej: rodzin, młodzieży i wszystkich chętnych. Docelowe doposażenie tego miejsca w zdecydowanym ujęciu poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z tego obiektu oraz wpłynie na atrakcyjność tego miejsca i podniesienie walorów estetycznych terenu.

2. MODERNIZACJA TERENU GÓRKI MIŁOŚCI

Zagospodarowanie terenu Górki Miłości ma na celu zwiększenie walorów funkcjonalno-użytkowych nowo zagospodarowanego terenu poprzez wykonanie ścieżek parkowych i dobudowy schodów terenowych, a także montaż małej architektury w postaci ławek i koszy oraz elementów placów zabaw.

3. MODERNIZACJA PRZYSTANI KAJKOWEJ W GRYFINIE

Modernizacja przystani kajakowej w Gryfinie polegająca na uporządkowaniu terenu oraz poprawie zaplecza sportowego, sanitarnego i biurowego. Modernizacja przystani kajakowej umożliwi mieszkańcom jak zarówno kajakarzom trenować w godnych warunkach. Przystań istnieje już blisko 40 lat. Dzięki wymianie kontenerów na nowe, Gryfino nabędzie nowych sportowców jak i więcej miłośników wody.

ZADANIA WIEJSKIE

1. ZMIANA NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZEGO WRAZ Z WYMIANĄ KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH.

Zmiana nawierzchni istniejącego ciągu pieszego ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób poruszających się przedmiotowym ciągiem jak również poprawę walorów estetycznych miejscowości Wysoka Gryfińska.

2. REWITALIZACJA PLACU ZABAW PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WEŁTYNIU

Rewitalizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wełtyniu ma polegać na zakupie i montażu zestawu huśtawek oraz wymianie istniejącego zestawu domków na bardziej funkcjonalny. Nowy zestaw będzie posiadał elementy do wspinaczki, bezpieczniejsze przejścia pomiędzy platformami i będzie przystosowany również dla młodszych dzieci.

3. MODELOWA ARANŻACJA MIEJSCA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WE WSI WIRÓW.

Zadanie obejmuje wykonanie modelowej aranżacji miejsca selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Chodzi o stworzenie infrastruktury (wybrukowanie, nowe pojemniki na odpady, płot gabionowy), która ułatwi segregację i wywóz odpadów oraz będzie mieć atrakcyjny wygląd.

4. DOŚWIETLENIE MIEJSCOWOŚCI WIEJSKICH: BARTKOWO, PNIEWO, STEKLNO, STEKLINKO I ŻORAWIE.

Celem zadania jest doświetlenie poszczególnych miejscowości wiejskich poprzez rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego lub zakup i montaż lamp solarnych (w zależności od możliwości technicznych we wskazanych miejscach) oraz podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców.

5. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI GARDNO

Przebudowa istniejącego chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżem betonowym. Zadanie wpłynie na bezpieczeństwo osób. Jest to miejsce ogólnodostępne, z którego korzystają mieszkańcy gminy przez 24 godziny na dobę.

6. MIEJSCE SPOTKAŃ PRZY ŚCIEŻCE ROWEROWEJ W CHWARSTNICY

Zadanie polegałoby na usytuowaniu w tym miejscu czterech wiat przystankowo-rekreacyjnych, z wydzielonym miejscem na ognisko, stojakiem na rowery, całość oświetlona i ogrodzona. Budowa wiat przystankowo-rekreacyjnych przy ścieżce rowerowej w Chwarstnicy zaspokoi potrzeby społeczne mieszkańców i wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia towarzyskiego. Nastąpi poprawa komfortu przebywania na terenie gminnym dla mieszkańców oraz użytkowników ścieżki rowerowej.

Głosowanie potrwa do 20 października 2019 roku.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie gryfino.budzet-obywatelski.org.

Zachęcamy do głosowania!


2019/09/19, Spotkanie informacyjne poświęcone zagospodarowaniu Międzyodrza

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Gmina Gryfino zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone zagospodarowaniu Międzyodrza, które odbędzie się 20 września 2019 roku o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Podczas spotkania omawiane będą kwestie inwestycji wodnych na terenie Międzyodrza ze środowiskami wodniaków, wędkarzy, rybaków oraz samorządowcami. 

Serdecznie zapraszamy!


2019/09/19, Gmina Gryfino ze wsparciem z Funduszu Dróg Samorządowych!

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler wspólnie z Wojewodą Zachodniopomorskim Tomaszem Hincem podpisali umowę na dofinansowanie kwotą 4,2 mln zł przebudowy drogi gminnej nr 410031Z łączącej miejscowość Steklinko z drogą wojewódzką nr 121. Inwestycja będzie realizowana z finansowym wsparciem z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość zadania wynosi 8,4 mln zł.


2019/09/18, Akcja Sprzątanie świata - Polska 2019 "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"

Akcja Sprzątanie świata - Polska 2019
"Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"

Gmina Gryfino z przyjemnością zaprasza do wspólnego działania na rzecz otaczającej nas przyrody w ramach akcji „Sprzątanie świata”, która w tym roku odbędzie się 20-22 września pod hasłem "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!".
Zachęcamy do sprzątania tam, gdzie przyroda potrzebuje naszej pomocy. Pokażmy naszym dzieciom jak należy dbać o środowisko.
Uświadamiajmy, jak ważne jest chronienie wspólnej przestrzeni.

W akcji biorą udział wszystkie szkoły i przedszkola w naszej Gminie. Nie bądź obojętny, dołącz i Ty!
Zapewniamy odbiór wszystkich zebranych odpadów, które należy zgromadzić w miejscu umożliwiającym dojazd samochodu. Prosimy o zgłaszanie miejsc składowania odpadów (Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Gospodarki Komunalnej, telefon 91 416 20 11 wew. 208).

Zgłoszenia o zgromadzonych odpadach przyjmowane są do dnia 27 września 2019 r.


2019/09/09, Komunikat Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pawła Nikitińskiego

 Komunikat Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pawła Nikitińskiego2019/09/18, Spotkanie dot. inwestycji na terenie Międzyodrza

W dniu 17 września 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie spotkali się poseł na Sejm RP Artur Szałabawka, Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 18 w Gryfinie Tadeusz Szpunar oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn w celu uzgodnienia spotkania z Ministrem Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej Panem Markiem Gróbarczykiem, Przedstawicielem Wód Polskich, środowiskami wodniaków, wędkarzy, rybaków oraz samorządowcami w sprawie inwestycji wodnych na terenie Międzyodrza.

Planowane spotkanie jest wynikiem wcześniejszych ustaleń i odbędzie się 20 września 2019 roku (piątek) o godzinie 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.


2019/09/13, Zaproszenie do udziału w akcji „Jedno dziecko-jedno drzewo”

Nadleśnictwo Gryfino wspólnie z Gminą Gryfino zapraszają do udziału w akcji „Jedno dziecko-jedno drzewo”. We wspólnym sadzeniu pamiątkowych drzewek w jubileuszowym roku 95-lecia istnienia Lasów Państwowych może wziąć udział każdy rodzic Gminy Gryfino, który pragnie upamiętnić swoje dziecko urodzone w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019 roku. Zgłoszenia uczestnictwa w akcji (na dedykowanych formularzach dostępnych poniżej) przyjmowane są do 20.09.2019 r. pod adresem mailowym - 1dziecko-1drzewo@gryfino.pl.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Karta zgłoszeniowa

Regulamin akcji

Zgoda na publikację wizerunku

RODO


2019/09/18, XII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

Najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 26 września 2019 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. Porządek obrad dostępny jest do pobrania:

Porządek obrad


2019/09/17, 80. rocznica agresji ZSRR na Polskę oraz Dzień Sybiraka

W dniu 17 września 2019 roku odbyły sie Gminne Uroczystości upamiętniające 80. rocznicę agresji ZSRR na Polskę oraz Dzień Sybiraka.

Podczas ceremonii z udziałem kombatantów, zaproszonych gości oraz władz samorządowych nastąpiło uroczyste złożenie wieńców i kwiatów.


2019/09/13, Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse

 Fundacja Nauka dla Środowiska jako Operator na region północno – zachodni serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse oraz aplikowania o dotację.


Polska Fundacja Dzieci i Młodzieżyogłasza Regionalny Konkurs Grantowy (RKG), w którym można otrzymać dotację ( w kwocie 8 500 PLN) na projekty w miejscowościach do 20 000 mieszkańców.


Czym jest RKG?To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.


Cel konkursu?Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.


Granty w jakiej kwocie są przyznawane wnioskującym? Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat.


Zakończenie naboru wniosków - 7.10.2019 r. godzina 12 w południe. Wyniki  konkursu zostaną ogłoszone 18 listopada 2019 r. na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl.


2019/09/17, „Bezpieczna droga do szkoły"

W roku szkolnym 2019/2020 na terenie Gminy Gryfino rozpoczęły się zajęcia profilaktyczne o tematyce: „Bezpieczna droga do szkoły". Spotkania zostały przeprowadzone przez Referat Spraw Społecznych przy współpracy z Kierownikiem Gminnego Centrum Zarządzania w Gryfinie oraz Strażą Miejską w Gryfinie i Komendą Powiatową Policji w Gryfinie. Celem zajęć była nauka uczniów klas pierwszych bezpiecznych i właściwych zachowań na drodze.

Zajęcia profilaktyczne zostały przeprowadzone w Szkołach Podstawowych w Radziszewie, Żabnicy oraz Gardnie.
Łącznie przeszkolono 50 uczniów i 4 nauczycieli.
Spotkania zostały podzielone na część teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części przeanalizowano krok po kroku drogę dziecka z domu do szkoły, omówiono zasady prawidłowego poruszania się po drodze. Dzieci poznały również rodzaje znaków drogowych. Druga część spotkania polegała na zastosowaniu wiedzy teoretycznej w praktyce na przejściach dla pieszych w pobliżu szkoły. Uczniowie zadawali wiele interesujących pytań jak również chętnie odpowiadali na zadawane im pytania.

Każdy uczestnik zajęć profilaktycznych otrzymał zakupione przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino kamizelki i elementy odblaskowe.
W najbliższych dniach spotkania będą przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 1, w Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy


2019/09/16, Spotkanie w Przedszkolu nr 5 im. Calineczki w Gryfinie

Spotkanie w dniu 5 września 2019r.  w Przedszkolu nr 5 im. Calineczki w Gryfinie miało szczególny, świąteczny charakter i będzie niezapomniane dla wszystkich przedszkolaków i całego personelu. Zaszczycili nas swoją obecnością wspaniali Goście - Przedstawiciele Firmy FIEGE E-COM LOGISTICS Sp. z o.o. (Gardno) Przyjaciele naszego przedszkola:  Pan Grzegorz Szubartowski – Dyrektor Centrum Dystrybucyjnego oraz Pan Krzysztof Kwieciński -Employer Branding Specialist , którzy już po raz kolejny przyszli do przedszkolaków z „niespodzianką”. Tym razem były to piękne, kolorowe i pouczające zabawki dydaktyczne. Był też prezent dla personelu przedszkola. Dzieci podziękowały, najpiękniej jak potrafiły „Darczyńcom” zaprezentowały program artystyczny, do podziękowań dołączył się dyrektor oraz cały personel przedszkola.

Wszyscy obdarowani byli zachwyceni wspaniałymi prezentami, które wzbogacą nasze przedszkole i obiecujemy, że zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem – już na załączonych zdjęciach można zauważyć efekty. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.


2019/09/10, Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos

Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos – przedsięwzięcia, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby mieszkańcom żyło się wygodniej, ciekawiej, łatwiej. Chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin bądź czystszym powietrzu? Dołącz do akcji Masz Głos – rejestracja trwa przez cały wrzesień na stronie www.maszglos.pl.Udział jest bezpłatny, a zgłosić się może każdy – wystarczy zapał do działania na rzecz Twojej miejscowości. Najskuteczniejsi mogą zdobyć nagrodę Super Samorząd.

Trwa nabór

Do tegorocznej edycji akcji zapraszamy zarówno organizacje z dorobkiem w działaniu dla lokalnej społeczności, jak i grupy nieformalne, a także osoby niezrzeszone w żadnych strukturach za to z pomysłem na działanie albo z gotowością do niego. Czekamy na nowe osoby i organizacje, które chcą po raz pierwszy działać z Masz Głos, jak i dotychczasowych uczestników akcji. Masz Głos nie tylko pomaga wdrażać pomysły, także inspiruje, co można zrobić, w jaki sposób zmienić najbliższe otoczenie, by wszystkim wokół żyło się lepiej.

Co daje udział w Masz Głos?

W ramach edycji 2019/2020 wspieramy na wiele różnych sposobów:

 • regionalnie i bezpośrednio współpracują z uczestnikami koordynatorzy akcji, eksperci w dziedzinie współpracy lokalnych środowisk z samorządem; wspierają uczestników Masz Głos w planowaniu i realizacji działań;
 • odbywają się szkolenia: ogólnopolskie i regionalne;
 • jest dostęp do wiedzy: darmowe publikacje, porady ekspertów, udział w szkoleniach (np. o angażowaniu mieszkańców do działania lub prowadzeniu diagnozy lokalnej);
 • można wymieniać doświadczenia z uczestnikami akcji z całej Polski;
 • wzmacniamy pozycję i budowanie prestiżu uczestników akcji w środowisku lokalnym, w relacjach z mieszkańcami, władzami i w kontaktach z mediami;
 • bezpłatnie przekazujemy materiały edukacyjne i promocyjne;
 • jest szansa na zdobycie mikrograntu do wysokości 500 zł;
 • uczestnicy mogą zdobyć wspólnie z władzami lokalnymi nagrodę Super Samorząd i przyjazd na uroczystą galę w Warszawie.

Szkolenia wojewódzkie przez cały wrzesień

Najbliższym działaniem w ramach akcji są szkolenia wojewódzkie. Odbywają się we wrześniu w całej Polsce w każdym województwie. Udział jest bezpłatny. Każde szkolenie jest dwuczęściowe – pierwszy moduł ma charakter wprowadzający i jest dla osób, które wcześnie nie zetknęły się z akcją, a chcą dowiedzieć się, na czym ona polega i jak w ogóle zaangażować się w lokalne działanie. Drugi moduł – tematyczny – dla osób już z doświadczeniem w akcji Masz Głos i dla uczestników pierwszej części. Aby zgłosić się na szkolenie, trzeba zarejestrować się na stronie szkolenia wojewódzkie (za pomocą formularza zgłoszeniowego przy konkretnym szkoleniu). Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy na szkolenie i do aktywności lokalnej w ramach akcji Masz Głos!

Więcej informacji: https://www.maszglos.pl/

 • W województwie zachodniopomorskim szkolenie odbędzie się 13.09.2019 w siedzibie Stowarzyszenia POLITES (ul. Dworcowa 19/205 w Szczecinie) w godzinach od 11:00 do 17:00.

Na szkolenie można zapisać się pod tym linkiem https://www.maszglos.pl/szkolenie/szkolenie-w-szczecinie/

 • W województwie pomorskim szkolenie odbędzie się 14.09.2019 w siedzibie Instytutu Kutlury Miejskiej (ul. Długi Targ 39/40 w Gdańsku) w godzinach od 11:00 do 17:00.

Na szkolenie można zapisać się pod tym linkiem https://www.maszglos.pl/szkolenie/szkolenie-w-gdansku/

 • W województwie lubuskim szkolenie odbędzie się 28.09.2019 w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Sikorskiego 107 wejście od Kosynierów Gdyńskich w Gorzowie Wielkopolskim) w godzinach od 11:00 do 17:00.

Na szkolenie można zapisać sie pod tym linkiem https://www.maszglos.pl/szkolenie/szkolenie-w-gorzowie-wielkopolskim/

Zapraszamy do aktywności lokalnej w ramach akcji Masz Głos!


2019/09/13, Moja Wizja Zero-Strategia Prewencji w Rolnictwie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że do wszystkich szkół ponadpodstawowych na terenie województwa zachodniopomorskiego zostało wysłane zaproszenie do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie dla Młodziezy "Moja Wizja Zero- Strategia Prewencji w Rolnictwie".

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego filmu promocyjnego pod hasłem "Moja Wizja Zero-Strategia Prewencji w Rolnictwie". Konkurs adresowany jest do młodziezy w wieku 15-24 lata i będzie trwał od 2 września do 3 października br. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

www.krus.gov.pl


2019/09/05, Protokół z prac zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 2020

Zespół do spraw budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na 2020 rok zaprezentował listę projektów, które zostały zweryfikowane pozytywnie i będą podlegać głosowaniu. Mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 16 propozycji w tym 3 projekty zadań miejskich, 6 projektów zadań wiejskich oraz 7 małych projektów. Głosowaniu podlegać będą 3 projekty zadań miejskich oraz 6 projektów zadań wiejskich. Projekty małe zostały zakwalifikowane do realizacji bez konieczności głosowania, ponieważ kwota ich realizacji nie przekracza kwoty zaplanowanej w budżecie obywatelskim za rok 2020.

Protokół z prac Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego podczas których zweryfikowano projekty złożone w ramach budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2020.

Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty rozpocznie się 20 września i potrwa do 20 października.

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gryfina za aktywny udział w zgłaszaniu propozycji!


2019/09/02, 80. Rocznica wybuchu II wojny światowej

W dniu 2 września na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie ( Golgota Wschodu) odbyła się uroczystość upamiętniającą 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej z udziałem władz samorządowych, pocztów sztandarowych, kombatantów, zaproszonych gości oraz mieszkańców Gryfina.


2019/09/04, Kolejna edycja Narodowego Czytania w Gryfinie!

 Dnia 7 września 2019 r. odbędzie się kolejna edycja Narodowego Czytania. W tegorocznej akcji promującej czytelnictwo do wyboru mamy osiem lektur:

 1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa
 2. Dym – Maria Konopnicka
 3. Katarynka – Bolesław Prus
 4. Mój ojciec wstępuje do strażaków(ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz
 5. Orka– Władysław Stanisław Reymont
 6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski
 7. Sachem– Henryk Sienkiewicz
 8. Sawa(z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski

- Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu
z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii – napisał w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Biblioteka Publiczna w Gryfinie zaprasza do wspólnego czytania w najbliższą sobotę o godz. 12.00 na plac przed budynkiem.

Sponsorem wydarzenia jest PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.


2019/09/02, Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

W poniedziałek we wszystkich placówkach oświatowych rozpoczął się nowy rok szkolny 2019/2020. Podczas uroczystości dzieci z klas pierwszych zostały oficjalnie powitane w społeczności uczniowskiej. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie uczniów w nowym roku szkolnymuroczyście przywitał Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. Życzymy wszystkim uczniom oraz nauczycielom samych wspaniałych chwil spędzonych w szkole oraz dobrych wyników w nauce!


2019/09/02, Dożynki Archidiecezjalno-Gminne 2019

Dożynki Archidiecezjalne za nami! W dniu 31 sierpnia 2019 roku na Placu Księcia Barnima I społeczność diecezjalna zebrała się aby uroczyście podziękować rolnikom za ich ciężką pracę oraz tegoroczne plony. Wśród zgromadzonych gości byli m.in. ministrowie, posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz województwa zachodniopomorskiego oraz radni rady miejskiej w Gryfinie. Starostami dożynek zostali Jolanta i Robert Lipok z Wełtynia.

Podczas dożynek odbył się konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. To wielka tradycja święta plonów. Sołectwa, które wyrażą chęć udziału w zabawie, przez kilka tygodni sumiennie przygotowują wieńce z wykorzystaniem materiałów naturalnych.

W kategorii wieńców przygotowanych przez mieszkańców z Gminy Gryfino  trzecie miejsce przyznano dla Sołectwa Chwarstnica, drugie dla wieńca stworzonego przez reprezentację z Czepina. Za najładniejszy uznano wieniec przygotowany przez Sołectwo Wysoką Gryfińską.

W kategorii wieńców z terenu archidiecezji, miejsce trzecie przyznano dla Czepina. Druga lokata przypadła dla pracy z Łobza. Miejsce pierwsze zajął wieniec przygotowany przez mieszkańców Wysokiej Gryfińskiej. Jurorzy zdecydowali się także przyznać wyróżnienie dla wieńca reprezentującego Sołectwo Kurzycko ( gm. Mieszkowice).

Tradycyjnie odbyła się uroczysta Msza Święta dziękczynna odprawiona w podziękowaniu za trud i pracę rolników. Podczas dożynek zaprezentowano regionalne potrawy, rękodzieło i wyroby lokalnych artystów. Na koniec odbyła się wspólna zabawa z zespołem „Żart”.

Dożynki zostały zorganizowane wspólnie przez Gminę Gryfino, Archidiecezję Szczecińsko-Kamieńską, i Parafię pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie.

 

Patronat nad imprezą:

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Sponsorzy wydarzenia:

Piekarnia Kruszynka

Totalizator Sportowy Lotto

 

 


2019/08/30, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zarządzenie nr 0050.118.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia , w ramach współpracy z organizacjami pozarządowym.


2019/09/05, Olimpiada Informatyczna Juniorów

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Informatyki zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Juniorów. Pierwszy etap rozpoczyna się już 16 września, składa się z trzech tur, w tym testu wiedzy o programowaniu i algorytmach oraz zadań programistycznych i algorytmicznych do rozwiązania w C++ lub Pythonie (do wyboru).

Na najlepszych czeka udział w obozie naukowym Olimpiady, a na wszystkich finalistów wstęp do dowolnej szkoły ponadgimnazjalnej i ocena celująca na świadectwie. Oczywiście laureaci zdobędą medale Olimpiady.

Regulamin, terminarz, poradniki, materiały jak zacząć przygodę z programowaniem i wiele innych znajduje się na stronie Olimpiady: https://oij.edu.pl.


 


2019/08/30, PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO przystąpił do projektu "Energetyczny T.

Dyrektor Oddziału ZEDO PGE GiEK S.A. Piotr Litwin, Burmistrz Mieczysław Sawaryn oraz Zastępca Burmistrza Paweł Nikitiński wręczyli dzisiaj wyprawki szkolne dla 15 dzieci z gminy Gryfino.
Projekt "Energetyczny Tornister" jak w roku poprzednim polega na obdarowaniu dzieci z rodzin objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, tornistrami z pełnym wyposażeniem szkolnym.
Wyprawkę szkolną otrzymały dzieci, które rozpoczną naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.
"Pierwszaki" znajdą w tornistrach piórnik z wyposażeniem oraz kredki, farby, pędzelki, zeszyty, bloki, papier kolorowy, plastelinę, nożyczki, zestaw bibuł, a także worek na kapcie.


2019/08/30, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Udział w 33. Mistrzostwach Polski w Maratonie Kajakowym oraz Ogólnopolskich Regatach Kajakowych o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego".


2019/08/23, Międzynarodowe Targi Przedsiębiorczości

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Przedsiębiorczości w dniu 14 września 2019 r. w godz. 11.00-17.00. Udział w targach jest bezpłatny. Targi są elementem budującym kontakty gospodarcze i międzyludzkie po obu stronach Odry. Dają możliwość nawiązywania kontaktów biznesowych oraz poinformowania o swojej działalności i ofercie handlowo-usługowej. Wystawcy będą mieli okazję pokazać się na scenie i opowiedzieć o swojej firmie.


2019/08/23, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja 40 - lecia piłki ręcznej w Gryfinie"


2019/08/19, Święto Wojska Polskiego

 Z okazji Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia 2019 r. w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Gryfinie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny z udziałem władz samorządowych, pocztów sztandarowych oraz mieszkańców.


2019/08/16, Wiata rekreacyjna w Wełtyniu

Przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu zakończono realizację zadania związanego z budową ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej. Została ona zbudowana wspólnie przez Gminę Gryfino oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Wełtyniu.

Od teraz mogą odbywać się tam spotkania integracyjne mieszkańców.


2019/08/13, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Śladami trzech armii"


2019/08/02, Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019

Gmina Gryfino przystąpiła do realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019.

Program jest elementem polityki społecznej państwa i zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie dostępności do usług opiekuńczych skierowanych do osób niepełnosprawnych do 75 roku życia, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.W ramach zawartej umowy dnia 18 czerwca br. z  Wojewodą Zachodniopomorskim  Gmina Gryfino otrzymała środki w kwocie 55 518,62 zł. Program realizowany jest do 31 grudnia 2019r.

Realizacją Programu zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.


2019/08/01, Zachodniopomorski Program Antysmogowy w Gminie Gryfino

 Gmina Gryfino zamierza przystąpić do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna.

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w programie Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza  – Zachodniopomorski Program Antysmogowy osoby fizyczne będące:
- właścicielami domów jednorodzinnych,

- właścicielami mieszkań w domach wielorodzinnych,

- najemcami mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu) będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości  7 500 zł – kwota ryczałtowa na jedno indywidualne gospodarstwo domowe (wysokość wsparcia została określona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020) na zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła  (pieca/kotła węglowego) nową jednostką wytwarzania energii cieplnej. Przeprowadzenie wymiany pieca/kotła węglowego w indywidualnym gospodarstwie domowym będzie możliwe wyłącznie kiedy budynek będzie spełniał minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej, tj. 150 kWh/m2 na rok.
W tym celu w zgłoszonym do projektu indywidualnym gospodarstwie domowym Gmina w ramach przyznanego dofinansowania zleci wybranemu podmiotowi wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie ankiety dotyczącej istniejącego źródła ciepła opartego o  spalanie węgla w indywidualnym gospodarstwie domowym (domu jednorodzinnym i  wielorodzinnym) zlokalizowanym na obszarze Gminy Gryfino.

W przypadku otrzymania przez Gminę Gryfino dofinansowania w programie Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy osoby fizyczne będącewłaścicielami budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Gryfino, zainteresowane przystąpieniem  do projektu będą mogły otrzymać wsparcie na:
- częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej- wysokość wsparcia to kwota ryczałtowa 25 000 zł.
-  pełną termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej
- wysokość wsparcia to
kwota ryczałtowa 50 000 zł.

Wysokość wsparcia została określona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Do wsparcia finansowego będą kwalifikowały się wyłącznie zgłoszenia, które poza termomodernizacją budynku zakładają zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.

Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie ankiety dotyczącej modernizacji energetycznej budynku jednorodzinnego wraz z wymianą źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piece/kotły węglowe) na mniej emisyjne.

Ankiety można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gryfino pod adresem: www.bip.gryfino.pl

ANKIETA – poprawa jakości powietrza działanie 2.14
ANKIETA – termomodernizacja budynków jednorodzinnych działanie 2.15 

Ankiety należy składać do dnia 23.08.2019r.


2019/07/30, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Gmina Gryfino przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, Moduł I.

Program realizowany jest w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019 osoby zainteresowane znajdą na stronach:

http://www.ops.gryfino.pl

http://www.sdsgryfino.pl

http://seniorplus-gryfino.pl

Z upoważnienia
   Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński


2019/07/31, Projekt "Jedno dziecko - jedno drzewo"

W dniu 31 lipca miało miejsce podpisanie listów intencyjnych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Mieczysława Sawaryna oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzeja Szelążka w sprawie współpracy w ramach projektu „ Jedno dziecko – jedno drzewo”. Dzięki akcji, każdy rodzic gryfińskiego noworodka będzie miał szansę posadzić swoje drzewko.

Projekt jest realizowany w nadleśnictwach wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Celem projektu jest kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, promowanie właściwych zachowań pośrodowiskowych oraz pogłębianie wiedzy w zakresie szeroko rozumianej, wielofunkcyjnej, zrównoważonej gospodarki leśnej.


2019/07/19, Podsumowanie akcji „Bezpieczne wakacje w Gminie Gryfino”

O tym jak ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa, profilaktyka oraz umiejętność udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu możemy przekonać się przede wszystkim podczas wakacji, kiedy spędzamy dużo wolnego czasu aktywnie.

Profilaktyka bezpieczeństwa w ramach akcji „Bezpieczne wakacje w Gminie Gryfino” skierowana jest przede wszystkim dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. To właśnie na nich w okresie wakacyjnym może czekać najwięcej niebezpieczeństw. Szereg akcji informacyjnych i szkoleniowych miało miejsce w naszej gminie podczas trwającego czasu wypoczynku.

 
Akcja bezpieczeństwa zainaugurowana została podczas Gryfińskiego Dnia Dziecka, na rozstawionych stoiskach takich służb mundurowych jak: Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, 5 Pułk Inżynieryjnego w Szczecinie, Ochotniczych Straży Pożarnych z Radziszewa, Chwastnicy, Sobieradza, Wełtynia, Gryfina można było usłyszeć o zasadach bezpieczeństwa. Każdy mógł uczestniczyć w pokazie sprzętu ratowniczego, zobaczyć wnętrze wozu policyjnego, wozu strażackiego.
Funkcjonariusze uczyli zasad bezpieczeństwa podczas gry edukacyjnej „Zagraj ze mną w bezpieczeństwo”. W specjalnie przygotowanym zbiorniku wodnym, ratownicy uczyli zasad bezpieczeństwa w wodzie oraz na plaży.

Kolejne spotkania z mieszkańcami miały miejsce w dniu 8 czerwca w miejscowościach: Gardno i Wełtyń. W akcji profilaktycznej brali udział: Straż Miejska w Gryfinie, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochotnicza Straż Pożarna z Chwastnicy, Wełtynia, Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze. W akcji uczestniczyło około 200 dzieci oraz ich rodzice, którzy mogli przećwiczyć m.in. udzielanie pierwszej pomocy pod okiem wyszkolonych ratowników.

W dniu 17 czerwca Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz funkcjonariusz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie odwiedzili Szkołę Podstawową w Gardnie aby przeprowadzić kolejną akcję informacyjną dla dzieci. Podczas rozmów z uczniami zwracano szczególną uwagę na wypadki, które mają miejsce w wakacje. Omawiano wszystkie potencjalne niebezpieczeństwa, uczulając dzieci na wszelkie możliwe zagrożenia. Każdy uczeń otrzymał elementy odblaskowe, smycze odblaskowe oraz specjalne opaski z informacją o numerach alarmowych.

Podczas posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 28 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie pod przewodnictwem Zastępcy Burmistrza Pawła Nikitińskiego omówiono tematy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania wakacji na terenie gminy.
W obliczu rekordowo wysokich temperatur w czerwcu, zwrócono szczególną uwagę na ciągłość pracy ujęć wody, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz oczyszczalni. Omówiono potencjalne zagrożenia wynikające z bardzo wysokich temperatur, które mogą doprowadzić do unieruchomienia pojazdów na drogach oraz utrudnić ruch kolejowy. Zaprezentowano zasady funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie gminy Gryfino.

Gmina Gryfino kontynuując akcję „Bezpieczne Wakacje w Gminie Gryfini” zaprosiła grupy przedszkolaków do Steklna. 
Na miejscu dzieci mogły obserwować akcję strażaków, która miała na celu uratowanie tonącego. Dzieci miały możliwość nauczenia się podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą. Obserwowały i zadawały pytania. Powtórzyły jeszcze raz zasady udzielania pierwszej pomocy oraz przypomniały sobie wszystkie numery alarmowe. Dzieci otrzymały broszurki informacyjne, kolorowe odblaski oraz opaski z numerami alarmowymi. W akcji brały udział gryfińskie służby ratownicze.

Akcje profilaktyki bezpieczeństwa miały miejsce w następujących miejscowościach:
01.06 - Gryfiński Dzień Dziecka
08.06 – akcje profilaktyki bezpieczeństwa w Gardnie i Wełtyniu
15.06 - akcje profilaktyki bezpieczeństwa w Chwastnicy, wysokiej Gryfińskiej, Sobieradzu, Chlebowie
26.06-27.06 – akcje profilaktyki bezpieczeństwa w Steklnie dla przedszkolaków 
17.06- akcje profilaktyki bezpieczeństwa w Gardnie
19.06- pokazy ratownictwa oraz udzielania pierwszej pomocy podczas Gali Laureatów

Na potrzeby akcji informacyjnej przygotowany bardzo ciekawy film edukacyjny "Bezpieczne Wakacje". Przygotowany materiał filmowy zwracał uwagę na zachowanie ostrożności podczas wakacji w pobliżu zbiorników wodnych, na drodze oraz w domu. Zawierał podstawowe instrukcje bezpieczeństwa o których każdy powinien pamiętać podczas wypoczynku.


2019/07/12, Spotkanie zespołu do spraw budżetu obywatelskiego

Nabór zadań do Gryfińskiego Budżetu Obywatelskiego zakończył się w czerwcu, teraz przystępujemy do weryfikacji złożonych wniosków. Pierwsze spotkanie Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego za nami. Do składu zespołu weryfikującego powołani zostali:

1. Ewa Sznajder – Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino – Przewodnicząca Zespołu,
2. Barbara Lefik-Żarczyńska – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Zastępca Przewodniczącej Zespołu,
3. Teresa Drążek – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – Członek Zespołu,
4. Joanna Ekiert – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - Członek Zespołu,
5. Janina Major – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Planowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska – Członek Zespołu,
6. Marcin Stawicki – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Inwestycji i Rozwoju – Członek Zespołu,
7. Maciej Puzik – radny Rady Miejskiej w Gryfinie – Członek Zespołu,
8. Zbigniew Kozakiewicz - radny Rady Miejskiej w Gryfinie – Członek Zespołu,
9. Robert Jonasik - radny Rady Miejskiej w Gryfinie – Członek Zespołu,
10. Halina Szczepańska – Zespół Parafialny „CARITAS” - Członek Zespołu,
11. Ewa Olejarz – Stowarzyszenie Amazonek „Ewa” – Członek Zespołu
12. Jacek Stefański – Międzyszkolny Klub Sportowy „HERMES” - Członek Zespołu

Jak weryfikujemy wnioski?

Weryfikacja wniosków do Gryfińskiego Budżetu Obywatelskiego przebiega w następujący sposób:

Wnioski z propozycjami zadań podlegają weryfikacji formalnej i merytorycznej przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego.

Z powodów formalnych odrzucone są propozycje zadań:

1. Niespełniające wymogów formalnych, określonych w regulaminie,
2. Złożone po terminie,
3. W których opisane zadanie jest niezgodne z obowiązującym prawem.

Weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu prawidłowego wypełnienia zgłoszenia projektu, zgodności z ogólnymi celami projektów, a także na sprawdzeniu poprawności danych osoby zgłaszającej i osób popierających projekt.

Weryfikacja projektów będzie przeprowadzana przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego pod względem merytorycznym według następujących kryteriów:

1. Zgodności z obowiązującą strategią rozwoju gminy Gryfino,
2. Możliwości realizacji,
3. Rzeczywistego kosztu,
4. Możliwości zabezpieczenia w kolejnych latach w budżetach gminy ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji projektu,

Zespół ds. budżetu obywatelskiego może kontaktować się z autorami zadania w celu uszczegółowienia, uzupełnienia lub wyjaśnień dotyczących wniosku oraz w przypadku, gdy zadanie zostanie uznane za niemożliwe do realizacji, wskazania ewentualnych rekomendacji alternatywnego rozwiązania dla zadania.

W tym celu wzywa się telefonicznie lub mailowo autora wniosku, wyznaczając na to dodatkowy termin 7 dni.

Wnioski z propozycjami zadań, które nie uzyskały pozytywnej opinii Zespołu zostają odrzucone.

Z weryfikacji i opiniowania wniosków wraz propozycjami zadań sporządza się protokół, który udostępnia się na stronach internetowych gminy Gryfino: www.gryfino.pl i gryfino.budzet-obywatelski.org oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Dla wniosków, które zostały odrzucone, w protokole umieszcza się uzasadnienie ich odrzucenia. O wynikach informuje się pisemnie wnioskodawców.

Głosowanie rusza już 20 września 2019!

Zarządzenie Nr 0050.98.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego 

 


2019/07/05, Nowe studium dla gminy

Załączony link prowadzi do ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino:

https://bip.gryfino.pl/chapter_108687.asp?soid=8B8D95790C974E01BCEA7F46599C78A5

Studium, to najważniejszy dokument planistyczny gminy. Definiuje m.in. funkcję, jaką można realizować na danym terenie. Obejmuje on wszystkie nieruchomości w obrębie gminy. Kompleksowa aktualizacja tego dokumentu zajęła nam aż cztery lata. To efekt wprowadzenia między innymi nowych regulacji prawnych, które nakładają na samorządy dodatkowe obowiązki przy tego typu pracach.

Jednym z większych problemów w skali kraju jest przeznaczanie zbyt dużej powierzchni pod zabudowę mieszkaniową. Szacuje się, że Polska ma ich wyznaczonych tyle, że starczyłoby dla narodu 200-300 milionowego. A należy pamiętać, że tego typu rozproszenie zabudowy to wymierne koszty dla polskich gmin i powiatów, które muszą sfinansować m.in.: budowę dróg, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia, organizację systemów transportu publicznego czy oświaty.

Wyłożony dokument dotyczący gminy Gryfino bierze to pod uwagę. Zmniejszyliśmy powierzchnię, która jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Szukaliśmy raczej możliwości dogęszczenia zabudowy w mieście, znalezienia miejsc dla zabudowy wielorodzinnej, czy rozwiązania problemów wynikających z niefortunnego planowania w przeszłości.

Zachęcamy do dyskusji i zapoznania się z materiałem. Rozpoczęły się spotkania z mieszkańcami.

Harmonogram  spotkań:

Gardno w dniu 9 lipca 2019 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Gardnie, ul. Niepodległości 1;

Bartkowo w dniu 11 lipca 2019 r. o godz. 17.00 w budynku świetlicy, Bartkowo 15;

Gryfino w dniu 15 lipca 2019 r. o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, sala nr 34.


2019/07/01, XVIII edycja programu Stypendia Pomostowe

Rusza XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku. Zdolni i ambitni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2019/2020 rozpoczną studia dzienne na I roku, mogą uzyskać stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie. Będą one wypłacane przez 10 miesięcy. Program jest realizowany przy udziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Program Stypendia Pomostowe:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz kolejny podpisał porozumienie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w sprawie realizacji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020 (Segment IA). Program kierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r. i spełniają łącznie następujące kryteria:

• są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

• są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych   gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

• mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone  zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl,

• pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż  1688 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

• osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90,

Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 3 Regulaminu, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. do godziny 16-ej. Wydrukowany z systemu wniosek wraz  z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania) w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 r.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2019/2020 Segment 1A, wraz z załącznikami, dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: www.stypendia–pomostowe.pl.


2019/02/19, E-Dowód już od 4 marca!

Zaplanowane na 4 marca wdrożenie dowodów z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowodów, wymaga wcześniejszych technicznych prac serwisowych, dlatego już w środę 27 lutego nie będzie możliwości wnioskowania o dowód osobisty przez internet. Usługa ta włączona zostanie ponownie 4 marca.

Sprawy związane ze złożeniem wniosków o wydanie dowodu osobistego i odbiór spersonalizowanych dokumentów(według dotychczas obowiązującego wzoru) będzie można załatwić tylko do 1 marca do godz. 11.30.

Utrudnienia te związane są z koniecznością przeprowadzenia przerwy technicznej w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz wprowadzeniem nowego wzoru dokumentów, które posiadają warstwę elektroniczną.

Wnioski o nowe dowody osobiste będzie można składać od poniedziałku 4 marca br.

E-dowód oprócz zachowania wszystkich dotychczasowych funkcji dowodu osobistego zapewnia nowe dodatkowe możliwości. Zaktualizowany wzór dokumentu ma służyć przede wszystkim do logowania się do portali administracji publicznej (np. ePUAP), do elektronicznego podpisywania dokumentów oraz umożliwi korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

WAŻNE! Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny - nie musisz go wymieniać.

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

E-dowód umożliwia m.in.:

• logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),

• elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),

• korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

Zdecyduj, czy chcesz podpis osobisty w e-dowodzie. Jeśli tak, zaznacz to we wniosku. WAŻNE! Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz go wymieniać.

E-dowód zawiera te same dane co poprzedni dowód osobisty. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie (awersie) e-dowodu jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie). CAN będzie ci potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto chroni twój e-dowód, żeby osoba niepowołana nie odczytała zdalnie twoich danych zapisanych w warstwie elektronicznej.

Jeśli chcesz używać elektronicznych funkcji e-dowodu, przy odbiorze e-dowodu lub później w dowolnym urzędzie gminy, możesz ustalić kody PIN:

• do logowania – PIN1 (zawierający 4 cyfry)

• do składania podpisu osobistego – PIN2 (zawierający 6 cyfr).

Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we wniosku, że chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty. Otrzymasz również kod PUK. Nie chcesz go odebrać? Zostaw w urzędzie. Kod PUK służy do odblokowania e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez 3-krotne podanie błędnego kodu. PIN.

Kradzież, zagubienie e-dowodu – co robić? Zgłoś zagubienie lub kradzież e-dowodu w urzędzie gminy lub w każdej chwili przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie unieważniony od razu.

Jeśli nie wiesz gdzie jest twój e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz, możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Jeśli w tym czasie nie cofniesz zawieszenia, twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli w tym czasie cofniesz zawieszenie, twój e-dowód będzie znowu ważny. To również możesz zrobić w urzędzie gminy lub przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie zawieszony od razu.

Jeśli ukradziono ci twój e-dowód, zgłoś to Policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać tego w urzędzie gminy. E-dowód zostanie unieważniony. Pamiętaj, żeby kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym banku. Zgłoś ten fakt nawet jeśli nie masz konta bankowego. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz na stronie www.edowod.gov.pl.
2018/11/26, Wykaz aptek z terenu gminy Gryfino, do których można bezpłatnie oddać opakowania po lekach

Wykaz aptek z terenu gminy Gryfino, do których można bezpłatnie oddać opakowania po lekach i przeterminowane leki pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych

1. Apteka, 74-100 Gryfino, ul. Łużycka 3 F

2. Apteka "Verbascum", 74-101 Gryfino, ul. 11 Listopada 16

3. Apteka Gryfińska, 74-100 Gryfino, ul. Piastów 10A

4. Apteka Cefarm nr 81-064 , 74-100 Gryfino, ul. Grunwaldzka 6

5. Apteka "Mandragora" , 74-101 Gryfino, ul. Krasińskiego 89

6. Apteka "Vademecum" , 74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 15 H

7. Apteka , 74-101 Gryfino, ul. 11 Listopada 66 – 68

8. Apteka "Muszkieter" , 74-100 Gryfino, ul. 9 Maja 14

9. Apteka "W Galerii" , 74-100 Gryfino, ul. Flisacza 63

10. Apteka „Centrum Zdrowia”, 74-100 Gryfino, ul. Niepodległości 28

Przeterminowane leki oraz opakowania po lekach można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

1. na terenie Składowiska odpadów Gryfino-Wschód, działka 96/16 obręb Wełtyń II, pn-sb 7:00-17:00

2. przy ul. Targowej 9 w Gryfinie, pn-pt 7:00-17:00.