Aktualności2019/05/16, Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Gryfino na rok szkolny 2019/2020

Zakończył się pierwszy etap naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino. Zgodnie z zarządzeniem  nr 0050.15.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino (odnośnik do zarządzenia), 20 maja2019 r.  rozpocznie się postępowanie uzupełniające (załącznik Nr 1 do zarządzenia).

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Systemu VEdukacja Nabór Przedszkola, adres strony: www.gryfino.przedszkola.vnabor.pl i rozpoczyna się z dniem 20 maja 2019 r.

Termin składania wniosków do:

- Przedszkola Nr 2,ul. Krzywoustego 5, 74-100 Gryfino

- Przedszkola Nr 3 ul. Krasińskiego 29, 74-101 Gryfino

- Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Iwaszkiewicza 70, 74-100 Gryfino

- Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy, ul. Gryfińska 19

- Szkoły Podstawowej w Radziszewie, ul. Szczecińska 54

- Szkoły Podstawowej w Żabnicy, ul. Długa 20

- Szkoły Podstawowej w Gardnie, ul. Niepodległości 1

upływa z dniem 24 maja 2019 r.    

Wypełniając wniosek w Systemie VEdukacja Nabór Przedszkolanależy wskazać przedszkola/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej uszeregowane według preferencji od najbardziej preferowanej (pierwszego wyboru) do najmniej preferowanej.

Po wypełnieniu wniosku w Systemie VEdukacja Nabór Przedszkola, należy  wniosek wydrukować, podpisać i złożyć w ww. przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinni złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną wyłącznie w wersji papierowej bezpośrednio do ww. przedszkola/szkoły podstawowej pierwszego wyboru. Wniosek można pobrać ze strony www.gryfino.przedszkola.vnabor.pl


2019/05/16, Nabór do Żłobka Miejskiego w Gryfinie na rok szkolny 2019/2020. Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka Miejskiego w Gryfinie

Informujemy wszystkich mieszkańców o naborze do Żłobka Miejska w Gryfinie. Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka Miejskiego w Gryfinie przy ul. Władysława Łokietka 10 na rok szkolny 2019/2020 można pobrać z załączonego pliku. Wnioski należy złożyć do dnia 30 czerwca 2019 r. w sekretariacie placówki. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 307 00 55 (sekretariat Żłobka Miejskiego w Gryfinie). 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka Miejskiego w Gryfinie na rok szkolny 2019/2020


2019/05/21, IX sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Gryfinie odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 10.00 . Podczas  IX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie radni dyskutować będą o podjęciu uchwał dotyczących m.in. ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla mieszkańców Gminy Gryfino, ustalenie szczegółów zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, wyrażanie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w obrębach ewidenycjnych: nr 2 miasta Gryfino oraz Żórawie. Porządek obrad dostępny jest w załączonym dokumencie- PORZĄDEK OBRAD


2019/05/16, IV Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Za nami IV Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, które odbyły się 16.05.19 r., w Gryfinie. W mistrzostwach uczestniczyli uczniowie szkół z 7 gmin powiatu gryfińskiego. Osoby biorące udział w mistrzostwach wykazały się wiedzą teoretyczną i działaniami praktycznymi w symulacjach zagrożenia życia. Celem Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy jest wzmocnienie procesu edukacji młodzieży poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy, przeciwdziałanie występowaniu wypadków.

Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze oraz Gmina Gryfino.


2019/05/16, Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Choszcznie

Delegacja Gminy Gryfino w dniu 11 maja 2019 r. uczestniczyła w Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka w Choszcznie. Pan Burmistrz  Mieczysław Sawaryn, Druh Zenon Trzepacz-  Radny Rady Miejskiej w Gryfinie,  oraz Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu Krystian Puchała  otrzymali od pana Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego promesę na zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Gmina Gryfino otrzyma dofinansowanie  w wysokości 545.000 zł. Delegaci podziękowali Panu Ministrowi za wsparcie ich starań, poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy oraz umożliwienie strażakom ochotnikom korzystania z nowoczesnego sprzętu ratowniczego.

Promesa na samochód


2019/04/25, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Szanowni nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.

Wychodząc naprzeciw prośbom Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz mając na uwadze pogorszoną sytuację materialną pracowników naszych jednostek oświatowych spowodowaną udziałem w strajku, skutkiem czego jest brak prawa do wynagrodzenia za ten okres, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podjął decyzję o możliwości rozłożenia na raty zobowiązań z tego wynikających.
Informuję także, że wnioski wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z powyższej formuły będą od 26 kwietnia 2019 r. przyjmowane w macierzystych jednostkach nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.
Jednocześnie wyrażam głębokie przekonanie, że będziemy wspólnie kontynuować rozpoczęty w 2015 r. proces rozwoju gryfińskiej oświaty.

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA
Paweł Nikitiński


2019/05/08, Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa

W dniu 8 maja 2019 r. o godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie (Golgota Wschodu) odbyły się uroczystości związane z Międzynarodowym Dniem Zwycięstwa z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, kombatantów, weteranów wojennych, pocztów sztandarowych, delegacji instytucji i szkół.


2019/05/15, Konferencja - Transgraniczny Plan Działania

W dniu 15 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie odbyła się Konferencja zamykająca projekt: „Zabezpieczenie zbiorowych potrzeb wspólnoty na obszarze polsko - niemieckiego obszaru gospodarczego Dolina Dolnej Odry“

Gospodarzem spotkania był Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn.

Współpraca w ramach Transgranicznego Planu działania rozpoczęła się w 2007 r.
Podpisanie stosownego porozumienia to rok 2013. Współpraca dotyczy wielu dziedzin, między innymi: Oświaty, Infrastruktury, Turystyki.
Do tej pory zrealizowano 115 projektów na łączną kwotę 55 milionów Euro.
Kolejnym etapem współpracy jest utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Odra+Oder”
Głównym celem Ugrupowania jest ułatwianie i wspieranie współpracy transgranicznej pomiędzy jego członkami z korzyścią dla zrównoważonego rozwoju obszaru jego działalności.
Głównym przedmiotem dzisiejszego spotkania poza podsumowaniem dotychczasowej działalności była rozmowa na temat perspektyw dalszej współpracy.2019/05/06, Dni Gryfina 2019

Licznie przybyła na Nabrzeże Miejskie w Gryfinie publiczność doskonale bawiła się zarówno podczas występów amatorów jak i gwiazd polskiej sceny muzycznej. W środę 1 maja 2019, Dni Gryfina zainaugurowały występy amatorów. Od godziny 16 w amatorskim bloku artystycznym zaprezentowali się młodzi tancerze ze Studia Taneczno-Artystycznego Hipnosic oraz wokaliści ze Studia Piosenki Gryfińskiego Domu Kultury Piotra Ostrowskiego i podopieczni pracowni muzycznej Gryfińskiego Domu Kultury Jolanty Romanowskiej.

Oficjalnego otwarcia święta miasta dokonali Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn i Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński, życząc wszystkim dobrej zabawy i zapraszając do korzystania z atrakcji gryfińskiej majówki.

Następnie rozpoczął się blok niezapomnianych koncertów. Młoda publiczność była niezwykle zadowolona z występu szczecińskiego wokalisty Michała Grobelnego. Artysta znany m.in. z 4 edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" i półfinalista 3 edycji programu "The Voice of Poland" zachwycił publiczność autorskim repertuarem i własną adaptacją znanych przebojów.

Na scenie Dni Gryfina wystąpiła wielka dama polskiej piosenki Halina Frąckowiak. Gwiazda, znana doskonale kilku pokoleniom publiczności zaprezentowała swoje największe i mniej znane przeboje. Wokalistka została bardzo ciepło przyjęta przez gryfińską publiczność.

Kolejną gwiazdą tegorocznych Dni Gryfina był zespół 4Dreamers. Ulubieńcy nastoletniej publiczności w Gryfinie zagrali pierwszy, w swojej nabierającej rozpędu karierze, koncert plenerowy. Popisy taneczne i wokalne młodych artystów wywoływały, szczególnie u żeńskiej części publiczności, zachwyt i euforię.

Publiczność cierpliwie czekała na koncert Kamila Bednarka. Ten wieczór należał do muzyki reggae, która rozbujało Gryfino. Konferansjerkę podczas wydarzeń scenicznych poprowadził niezawodny Bartek Cebeńko, znany i lubiany dziennikarz i prezenter telewizyjny.

Mimo pochmurnej pogody, także 2 maja doskonale bawiono się na gryfińskim Nabrzeżu Miejskim. Blok muzyczny otworzyły występy lokalnych kapel ludowych, Borzymianki i Gardnianek. Kiedy na scenie rozbrzmiewała muzyka ludowa, gryfinianie korzystali także z innych atrakcji majówki. Emocji, zwłaszcza najmłodszym, dostarczał EUROLUNAPARK z Czech. Na kolorowych straganach można było znaleźć różnorodne upominki, skorzystać z oferty gastronomicznej, czy wziąć udział w loteriach Lotto.

Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polski Gryfino odwiedził Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński. Pan Minister rozdawał mieszkańcom symbol dzisiejszego święta czyli biało-czerwone flagi.

Fani polskiego rocka byli zachwyceni koncertem legendarnego zespołu Rezerwat. Nie zabrakło niezapomnianych szlagierów grupy i piosenek nieco mniej znanych ale doskonale brzmiących i niosących rockową energię.

Wielką niespodzianką dla gryfinian był koncert zespołu COLOURS OF BUBBLES. To jeden z najlepszych zespołów rockowych z Litwy. Muzycy zagrali w Gryfinie jeden z dwóch koncertów w Polsce zaplanowanych na ten rok.

Czwartkowy wieczór należał zdecydowanie do grupy ENEJ. Występ zespołu zgromadził liczną publiczność, zarówno na terenie pod sceną jak i poza głównym terenem imprezy. Widzowie razem z zespołem wyśpiewywali największe hity.

Trzeci dzień maja rozpoczął się od zmagań sportowych. Z Gryfińskiego nabrzeża o godzinie 12 wystartował V GRYFIŃSKI TRANSGRANICZNY FESTIWAL BIEGOWY. Zawodnicy rywalizowali na 10 km oraz 21,097 km (półmaraton).


2019/05/14, Konferencja pt. „ABCDE – alfabet, który może uratować Ci życie”

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego we współpracy z Wielkopolskim Centrum Onkologii zaprasza w dniu 16 maja 2019 r. w godz. 9:30 -14:00 do udziału w konferencji informacyjno-edukacyjnej pt.: „ABCDE – alfabet, który może uratować Ci życie”. Przedsięwzięcie stanowi jedno z cyklu wydarzeń edukacyjnych realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt.: „Realizacja Programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim”, tj. w województwach: wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim. Celem głównym programu jest wzrost świadomości grupy docelowej na temat zapobiegania nowotworom skóry i metod samobadania znamion.

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. W celu potwierdzenia uczestnictwa wystarczy wysłać skan pierwszej strony formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) lub skan na adres mailowy: agnieszka.jedrzejczak@wco.pl bądź fax: 618850916).

Formularz zgłoszeniowy


2019/05/09, Konkurs "Sołtys roku 2019"

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza aktywnych sołtysów działających na terenie województwa zachodniopomorskiego do udziału w VII edycji konkursu o tytuł "Sołtysa Roku".

Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe w wysokości 5000 zł.

Nabór zgłoszeń do 31 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: www.wrir.wzp.pl


2019/04/29, Gryfiński Budżet Obywatelski 2020

Rusza czwarta edycja Gryfińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Do dyspozycji mieszkańców jest 750 tys. zł. Zgłoś projekt i miej realny wpływ na rozwój Gminy Gryfino!
Nie byłoby Budżetu Obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły mieszkańców.

Projekty można składać od 15 maja 2019 roku do 15 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenie projektów do Gryfińskiego Budżetu Obywatelskiego jest bardzo proste.
1. Propozycję zadań do budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy gminy Gryfino.
2. Przez mieszkańca należy rozumieć osobę stale zamieszkującą na terenie gminy Gryfino.
3. Propozycja zadania do budżetu obywatelskiego musi zostać poparta przez grupę co najmniej 20 mieszkańców gminy Gryfino.
4. W przypadku, gdy osobą zgłaszającą projekt jest mieszkaniec mający poniżej 16 roku życia dodatkowo wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych jego dziecka lub podopiecznego.
5. W przypadku, gdy osobą popierającą projekt jest mieszkaniec, który w dniu składania wniosku nie ukończył 16 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych jego dziecka lub podopiecznego.
6. Propozycję zadania należy złożyć na formularzu wraz z kartą poparcia mieszkańców, który można pobrać na stronie gryfino.budzet-obywatelski.org oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16.
7. Wnioski wraz z dołączoną listą podpisów można złożyć:
- drogą elektroniczną w formie zeskanowanego dokumentu na adres e-mail: bo@gryfino.pl,
- poprzez system informatyczny gryfino.budzet-obywatelski.org,
- w formie papierowej drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino z dopiskiem „Budżet obywatelski”,
- w formie papierowej osobiście w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.
8. W przypadku przekazania wniosku za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
9. Propozycje zadań zgłaszane po terminie lub w innej formie niż wniosek, o którym mowa w ust. 7 lub zgłoszone po terminie, nie będą uwzględniane.
10. Propozycja zadania musi być wersją ostateczną co do swojego zakresu rzeczowego i nie może być powiększona w swoim zakresie finansowym.

Szczegóły oraz potrzebne dokumenty można znaleźć na stronie gryfino.budzet-obywatelski.org2019/05/07, Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich tylko przez internet!

W tym roku rolnicy po raz drugi w historii obowiązującego w Polsce systemu dopłat bezpośrednich i obszarowych składają wnioski o przyznanie płatności obowiązkowo przez internet, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem graficznym, składa się od 15 marca do 15 maja 2019 r. Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony do 10 czerwca 2019 r., jednak wówczas za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 16 maja 2019 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich (z wyłączeniem płatności związanych do zwierząt) i płatności niezwiązanej do tytoniu za 2019 r. można składać do dnia 31 maja 2019 r. Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa 10 czerwca 2019 r. Złożenie zmiany do wniosku po 31 maja 2019 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Rolnicy, którzy nie mają dostępu do internetu mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu przygotowanych dla wnioskodawców we wszystkich biurach powiatowych Agencji w całym kraju. Rolnicy, którzy nie radzą sobie z wypełnieniem e-wniosku o płatności mogą skorzystać z pomocy doradców i przedstawicieli izb rolniczych.

Informacje dotyczące eWniosku:

- Punkty Informacyjne w Biurach Powiatowych Zachodniopomorskiego OR ARiMR,

- na stronie internetowej www.arimr.gov.pl,

- pod bezpłatnym numerem infolinii 800-38-00-84.

AGENCJA ZACHĘCA ROLNIKÓW, ABY NIE CZEKALI ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKÓW NA OSTATNIĄ CHWILĘ!


2019/05/07, Targi Inkontakt 2019

Już po raz 15. Miasto Schwedt i Związek Przedsiębiorców Regionu Uckermark organizują dwudniowe targi INKONTAKT, w których uczestniczy wielu wystawców z Polski i Niemiec . W wydarzeniu udział mogą  wziąć firmy i przedsiębiorstwa różnych branż oraz stowarzyszenia. Organizatorzy zapewniają bogaty program kulturalny, w tym występy artystyczne grup z Polski.

Tegoroczne targi odbędą się w dniach  25-26 maja 2019 r.

Dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Gryfińskiego , przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie powiatu  gryfińskiego mają możliwość bezpłatnego udziału w targach.

Zainteresowanych wystawców zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i dostarczenie osobiście/listownie do Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców, ul. Szczecińska 19a, 74-100 Gryfino lub mailowo  na adres cechgryfino_marzena@poczta.onet.pl

najpóźniej do 10 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji targów, program, dojazd oraz formularz zgłoszeniowy on-line. znaleźć można na stronie organizatora www.inkontakt-schwedt.de/pl

Osoby do kontaktu w sprawie targów:

Piotr Podleśny – dyrektor Biura Cechu

Marzena Krawczyk – pracownik Cechu

tel. 91 416 25 17 w. 10 lub 14

cechgryfino_marzena@poczta.onet.pl

 


2019/04/25, VIII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 25 kwietnia 2019 roku odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie. Sesja rozpoczęła się od wystąpienia przedstawicieli gryfińskich nauczycieli biorących udział w strajku.

Podczas sesji radni przyjęli do wiadomości informację na temat stanu melioracji na terenie gminy Gryfino, inwestycji zrealizowanych w tym zakresie przez gminę w latach 2014-2018 oraz planów dalszych działań dotyczących melioracji a także realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.
Do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego Rada desygnowała trzech radnych: Zbigniewa Kozakiewicza, Macieja Puzika oraz Roberta Jonasika.

Podjęto uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych: Wełtyń oraz Żórawie. Radni odrzucili uchwałę w sprawie skierowania apelu do Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie oraz do Posłów i Senatorów Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego przedłużenia trwania umowy dzierżawy nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Drzenin.


2019/05/06, Żabnicka Majówka obchodziła jubileusz

Już 10 lat mała Żabnica zaprasza wszystkich 1 maja do udziału w uroczystości przypominającej piękną polską tradycję modlitw i śpiewów ku czci Matki Bożej przy przydrożnych kapliczkach. Uroczystość rozpoczęła jak zwykle msza w miejscowym kościele parafialnym pw. Św. Jana Marii Vianney’a , którą koncelebrował ks. dr Paweł Płaczek - Dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Szczecińsko- Kamieńskiej. Wśród honorowych gości byli m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn i Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Guga , strażacy z OSP Radziszewo, przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji kultury oraz delegacje z okolicznych parafii. Muzyczną oprawę podczas nabożeństwa zapewnili goście ze szczecińskiego teatru Kana z gościnnym udziałem znanego skrzypka Witolda Brody.

Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli w barwnym korowodzie do kapliczki przy ulicy 3 Maja. Tam odmówiono litanię oraz wysłuchano występów zaproszonych zespołów „Lipka” z Kobylanki oraz „Macierzanka” z Pacholąt. Wystąpiły też dzieci z miejscowej szkoły . Jak zwykle imprezę zakończyła „Biesiada Maryjna” przygotowana dla wszystkich przez organizatorów.


2019/04/30, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zarządzenie nr 0050.63.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie częściowego wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia w zakresie kultury fizycznej


2019/04/30, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zarządzenie nr 0050.62.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie częściowego wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia w zakresie kultury fizycznej


2019/04/24, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zarządzenie Nr 0050.58.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie częściowego wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia w zakresie kultury fizycznej


2019/04/29, Informacja o Turnusach Rehabilitacyjnych dla rolników organizowanych przez KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie uprzejmie informuje, że organizuje całoroczne turnusy rehabilitacyjne dla rolników. Rehabilitacja lecznicza prowadzona jest w formie 21-dniowych, bezpłatnych turnusów w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS:

- CRR Jedlec

- CRR „GRANIT” w Szklarskiej Porębie

- CRR „NIWA” w Kołobrzegu

- CRR „SASANKA” w Świnoujściu

Wszystkie dodatkowe informacje podajemy w załączeniu


2019/04/29, "Rudzik". Wystawa malarstwa Elżbiety Stasiak

Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie zaprasza we wtorek 7 maja 2019 roku o godzinie 17.00 na wernisaż wystawy malarstwa gryfinianki Elżbiety Stasiak.

W naszej siedzibie gościliśmy już wcześniej przepiękne prace Pani Elżbiety, gościliśmy również prace jej wychowanków.

Autorka o nowej wystawie mówi: "Rudzik" to nazwa ptaka, który nosi się w takich barwach, a barwy te jakoś dominują w tym zestawie... . Jest to rejestr chwil zapisanych w czasie plenerów na obszarze naszego kraju. Obejmuje północ, południe i centrum Polski. Trudno zobaczyć samo morze czy też góry, ale symbole podpowiadają ich obecność. Dzielę się tym, co moje oko i serce zauważyło i tym samym sercem zapraszam na wystawę.

Ekspozycja potrwa do końca maja. Wstęp wolny. Zapraszamy.


2019/04/18, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zarządzenie Nr 0050.56.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi


2019/04/17, Konferencja prasowa - Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Już po raz czwarty w Gryfinie odbędą się Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. Zawody rozegrane zostaną 16 maja 2019 roku tradycyjnie na gryfińskim nabrzeżu gdzie rywalizować będą uczestnicy wyłonieni z eliminacji szkolnych oraz gminnych. W finale wystartuje około 100 uczestników. Udział w mistrzostwach zgłosiło łącznie 7 gmin powiatu gryfińskiego. Mistrzostwa organizowane są co roku przez Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze.

Serdecznie zachęcamy do kibicowania wszystkim uczestnikom podczas mistrzostw!


2019/04/17, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zarządzenie nr 0050.55.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie częściowego wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia w zakresie kultury fizycznej.


2019/04/12, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zarządzenie nr 0050.52.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie częściowego wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia w zakresie kultury fizycznej.


2019/04/16, Wsparcie finansowe na rozwój firmy – do 70% dofinansowania inwestycji

Zapraszamy do udziału w konkursie "Badania na rynek", skierowanym do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców realizujących projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na terenie gmin, które z takimi sąsiadują.

Celem konkursu "Badania na rynek" jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.

Minimalna wartość zgłaszanego projektu to 1 mln złotych.

Pula konkursowa 550 mln złotych.

Warunki konkursu dostępne są na stronie https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-miasta-srednie-12019/03/01, Nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino

Szanowni Rodzice!
Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem aplikacji Nabór Przedszkola firmy Vulcan.

Zasady naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino na rok szkolny 2019/2020, harmonogram rekrutacji oraz pozostałe szczegóły znajdą państwo na stronie: www.gryfino.przedszkola.vnabor.pl

Życzymy Państwu powodzenia w rekrutacji! 2019/03/12, Pełen rekordów 13. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży "Włóczykij"
Zakończony przed tygodniem 13. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży "Włóczykij" odnotował w tym roku rekordową liczbę ponad 150 wydarzeń. W większości z nich uczestniczyły komplety uczestników, a na ponad 20 wydarzeń bilety wyprzedały się kilka tygodni przed imprezą. Tak działo się z organizowanymi koncertami, wycieczkami, balem, warsztatami dla dzieci i młodzieży czy rajdem na orientację na dystansie 25 km.

Oprócz corocznych, stałych punktów programu, których "kręgosłupem" były spotkania z podróżnikami (wystąpiło ponad 110 prelegentów!), organizatorzy zainicjowali kilka nowych przedsięwzięć, których kontynuacji można spodziewać się podczas kolejnych edycji imprezy.
Wraz z autorką książek podróżniczych Anną Jaklewicz i czołowymi polskimi wydawnictwami specjalizującymi się w tematyce podróżniczej, zainicjowana została po raz pierwszy akcja "Książka za worek śmieci". Sympatycy i widzowie Włóczykija zebrali w Gryfinie i w okolicach, podczas kilku godzin spacerów, ponad dwie tony śmieci, które wymieniali na najnowsze książki! Nowościami festiwalu były również: hamakowanie w plenerze połączone z koncertem muzyki kameralnej, strefa gier etnicznych, a także nocny biwak zimowy, podczas którego uczestnicy mogli zaznajomić się z podstawowymi zagadnienia związanymi z przetrwaniem w trudnych warunkach.

Organizatorzy festiwalu dziękują wszystkim tym, którzy co roku angażują się czynnie w organizację imprezy.

Kolejna 14. edycja Włóczykija odbędzie się w terminie 21 lutego - 1 marca 2020.
Karnety pojawią się w sprzedaży tradycyjnie na początku grudnia 2019.

Ze względu na duże zainteresowanie festiwalem i ograniczoną liczbą miejsc, media zainteresowane udziałem i relacjonowaniem imprezy proszone są o wcześniejsze zgłaszanie się w sprawie akredytacji pod adresem: fluxoplazma@gmail.com.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019/02/19, E-Dowód już od 4 marca!

Zaplanowane na 4 marca wdrożenie dowodów z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowodów, wymaga wcześniejszych technicznych prac serwisowych, dlatego już w środę 27 lutego nie będzie możliwości wnioskowania o dowód osobisty przez internet. Usługa ta włączona zostanie ponownie 4 marca.

Sprawy związane ze złożeniem wniosków o wydanie dowodu osobistego i odbiór spersonalizowanych dokumentów(według dotychczas obowiązującego wzoru) będzie można załatwić tylko do 1 marca do godz. 11.30.

Utrudnienia te związane są z koniecznością przeprowadzenia przerwy technicznej w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz wprowadzeniem nowego wzoru dokumentów, które posiadają warstwę elektroniczną.

Wnioski o nowe dowody osobiste będzie można składać od poniedziałku 4 marca br.

E-dowód oprócz zachowania wszystkich dotychczasowych funkcji dowodu osobistego zapewnia nowe dodatkowe możliwości. Zaktualizowany wzór dokumentu ma służyć przede wszystkim do logowania się do portali administracji publicznej (np. ePUAP), do elektronicznego podpisywania dokumentów oraz umożliwi korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

WAŻNE! Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny - nie musisz go wymieniać.

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

E-dowód umożliwia m.in.:

• logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),

• elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),

• korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

Zdecyduj, czy chcesz podpis osobisty w e-dowodzie. Jeśli tak, zaznacz to we wniosku. WAŻNE! Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz go wymieniać.

E-dowód zawiera te same dane co poprzedni dowód osobisty. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie (awersie) e-dowodu jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie). CAN będzie ci potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto chroni twój e-dowód, żeby osoba niepowołana nie odczytała zdalnie twoich danych zapisanych w warstwie elektronicznej.

Jeśli chcesz używać elektronicznych funkcji e-dowodu, przy odbiorze e-dowodu lub później w dowolnym urzędzie gminy, możesz ustalić kody PIN:

• do logowania – PIN1 (zawierający 4 cyfry)

• do składania podpisu osobistego – PIN2 (zawierający 6 cyfr).

Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we wniosku, że chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty. Otrzymasz również kod PUK. Nie chcesz go odebrać? Zostaw w urzędzie. Kod PUK służy do odblokowania e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez 3-krotne podanie błędnego kodu. PIN.

Kradzież, zagubienie e-dowodu – co robić? Zgłoś zagubienie lub kradzież e-dowodu w urzędzie gminy lub w każdej chwili przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie unieważniony od razu.

Jeśli nie wiesz gdzie jest twój e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz, możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Jeśli w tym czasie nie cofniesz zawieszenia, twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli w tym czasie cofniesz zawieszenie, twój e-dowód będzie znowu ważny. To również możesz zrobić w urzędzie gminy lub przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie zawieszony od razu.

Jeśli ukradziono ci twój e-dowód, zgłoś to Policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać tego w urzędzie gminy. E-dowód zostanie unieważniony. Pamiętaj, żeby kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym banku. Zgłoś ten fakt nawet jeśli nie masz konta bankowego. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz na stronie www.edowod.gov.pl.
2019/01/22, Projekt pn.: „Klub Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie”

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie realizuje Projekt  pn.: „Klub Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie” (okres realizacji projektu: 1.10.2018 -31.10.2019 ) dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.2.
Projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami z terenu Województwa Zachodniopomorskiego zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych oraz skorzystaniem z form reintegracji zdrowotnej i społecznej.
Pierwszą formą wsparcia są spotkania  z doradcą zawodowym, psychologiem, terapeutą mające na celu opracowanie we współpracy z Uczestnikiem Projektu indywidualnej ścieżki reintegracji (łącznie 6 godzin/os.). określającej pozostałe nieodpłatne  formy wsparcia:

 1. Reintegracja społeczna w tym:
  – Treningi rozwoju interpersonalnego  dla 48 osób
  – Indywidualna terapia psychologiczna ) dla 48 osób
  – Terapia rodzinna  48 rodzin
  – Poradnictwo prawne dla  48 osób
  – Integracyjne wyjścia do teatru, filharmonii, opery, kina itp.  dla 48 osób

 2. Reintegracja zdrowotna w tym:
  – Terapia uzależnień/socjoterapia – wsparcie przewidziane dla 8 Uczestników  Projektu
  – Terapia ruchowa  dla 48 osób

 3. Reintegracja zawodowa w tym:
  – Warsztaty aktywizacji zawodowej  dla 48 osób
  – Szkolenia zawodowe (ok. 80  h/1 UP) – wsparcie przewidziane dla 40 Uczestników Projektu
  – Staże zawodowe (3 miesiące/1 UP) – wsparcie przewidziane dla 40 Uczestników Projektu przy czym uczestnictwo w stażu, warunki, prawa i obowiązki Uczestnika oraz Projektodawcy, wynikające z tej formy wsparcia w ramach projektu, regulować będzie osobna umowa trójstronna, zawarta pomiędzy Projektodawcą, Uczestnikiem,  a przedsiębiorstwem przyjmującym na staż

W ramach projektu zapewniamy: refundację kosztów dojazdu do Szczecina, materiały dydaktyczne stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, ubezpieczenia NNW w ramach reintegracji społecznej.  W projekcie przewidziano dla dwóch osób asystenta osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie:

https://www.twp.szczecin.pl/projekty/dzialanie-7-2-klub-aktywnej-integracji-spoleczno-zawodowej-w-szczecinie

Skan podpisanych dokumentów rekrutacyjnych można przesłać na adres e-mail: projekty7286@twp.szczecin.pl


2019/01/04, Dzięki rewitalizacji wiosną w Gryfinie będzie jeszcze piękniej

Zakończył się trwający ponad osiem miesięcy proces odnowy Parku Miejskiego w Gryfinie, zagospodarowania terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja. Mieszkańcy Gryfina i okolic ze zrewitalizowanych terenów mogą korzystać już dzisiaj, jednak efekty inwestycji w pełnej krasie będzie można podziwiać wiosną, kiedy na trzech terenach zazielenią się nasadzone krzewy i drzewa, wzejdą trawy oraz zakwitną kwiaty na polanach rekreacyjnych.

Oryginalne nasadzenia w parku miejskim

W ramach pierwszej części projektu została odnowiona zieleń w Parku Miejskim w Gryfinie. Powstały nowe trawniki i klomby kwiatowe, posadzonych zostało 725 nowych krzewów i drzew, często oryginalnych nie występujących w Polsce na naturalnych  stanowiskach: m.in. różaneczniki katawbijskie (różaneczniki fioletowe), jaśminowce wonne, świdośliwy kanadyjskie, krzewuszki cudowne, azalie, klony zwyczajne Royal Red, bzy czarne „Aureus”, dęby szypułkowe, magnolie, miłorzęby japońskie i tulipanowiec.

Wyremontowane zostały także ścieżki parkowe i powstała ławka gabionowa. Wcześniej zostały wycięte stare, chore drzewa i krzewy oraz zostały wykonane cięcia sanitarno-pielęgnacyjne w celu poprawy stanu zdrowotnego drzew.

Najpiękniejsze zachody słońca w regionie

Druga z wymienionych inwestycji objęła zapomniany latami i zaniedbany teren Górki Miłości. Renowacja cieszy oczy a jednocześnie teren nie stracił swojego naturalnego piękna, ponieważ powstała tu infrastruktura umożliwiająca wypoczynek przy zachowaniu istniejących ścieżek i zieleni.

Górka Miłości została oczyszczona z samosiejek i niektórych starych, zagrażających ludziom drzew oraz powstał tu całkiem nowy szlak spacerowy. Ma on swój początek na wzgórzu przy ulicy Armii Krajowej, gdzie powstał Plac Zakochanych z pergolą i ławeczkami, a koniec w punkcie widokowym, skąd rozpościera się piękny widok na Międzyodrze. Na trasie szlaku zlokalizowany został również plac spotkań, wyposażony w altanę i ławeczki, gdzie będzie można odpocząć w trakcie spaceru. Na terenie Górki Miłości powstały również nowe trawniki i łąka naturalistyczna, którą porastać będą rośliny w układzie nawiązującym do wyglądu dawnych łąk.

„Dzięki rewitalizacji tego miejsca mieszkańcy Gryfina i regionu zyskali nowy, piękny i rozległy teren rekreacyjny – mówi Tomasz Miler, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – Zapraszamy do oglądania najpiękniejszych zachodów słońca nad Odrą z nowego punktu widokowego na Górce Miłości”.

Opolanka

W trzeciej odsłonie projektu teren rekreacyjny zyskali również mieszkańcy ulicy Opolskiej i okolic, ponieważ zagospodarowany został obszar pomiędzy ulicą Opolską a Kołłątaja. Powstały tu ścieżki parkowe, polany rekreacyjne z ławeczkami i łąki kwietne. Nasadzone zostały krzewy takie jak: lilaki białe, derenie białe „Sibirica”, żylistki szorstkie „Candidissima”i irgi „Ursynów”oraz drzewa: klony zwyczajne Royal Red i jarzęby szwedzkie.

Warto podkreślić, że w ramach całego projektu na wszystkich trzech terenach zostało wykonanych ponad 1000 nasadzeń. Wartościowe okazy drzew zostały oznaczone tabliczkami informacyjnymi, które stworzyły ścieżkę dydaktyczną. Dodatkowo w ramach działań związanych 
z ochroną przyrody, na wszystkich trzech terenach wprowadzone zostały: karmniki, budki 
i poidełka dla ptaków, domki dla owadów oraz ogrodzenia na mrowiska.

Projekt pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie, terenu Górki Miłości oraz terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja” został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu: 2.220.663,00 zł. Dofinansowanie 1.323.798,99 zł.


2018/11/26, Wykaz aptek z terenu gminy Gryfino, do których można bezpłatnie oddać opakowania po lekach

Wykaz aptek z terenu gminy Gryfino, do których można bezpłatnie oddać opakowania po lekach i przeterminowane leki pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych

1. Apteka, 74-100 Gryfino, ul. Łużycka 3 F

2. Apteka "Verbascum", 74-101 Gryfino, ul. 11 Listopada 16

3. Apteka Gryfińska, 74-100 Gryfino, ul. Piastów 10A

4. Apteka Cefarm nr 81-064 , 74-100 Gryfino, ul. Grunwaldzka 6

5. Apteka "Mandragora" , 74-101 Gryfino, ul. Krasińskiego 89

6. Apteka "Vademecum" , 74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 15 H

7. Apteka , 74-101 Gryfino, ul. 11 Listopada 66 – 68

8. Apteka "Muszkieter" , 74-100 Gryfino, ul. 9 Maja 14

9. Apteka "W Galerii" , 74-100 Gryfino, ul. Flisacza 63

10. Apteka „Centrum Zdrowia”, 74-100 Gryfino, ul. Niepodległości 28

Przeterminowane leki oraz opakowania po lekach można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

1. na terenie Składowiska odpadów Gryfino-Wschód, działka 96/16 obręb Wełtyń II, pn-sb 7:00-17:00

2. przy ul. Targowej 9 w Gryfinie, pn-pt 7:00-17:00.