V Kadencja

 
                   

 


Henryk Piłat
 - Burmistrz Miasta i Gminy
Maciej Szabałkin - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
Beata Kryszkowska - Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino
Jolanta Staruk - Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino 


Eugeniusz Kuduk
- Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy do 22.II.2010 r. 

Radni V kad. Rady Miejskiej w Gryfinie
  - 2006-2010 

1. Magdalena Chmura - Nycz - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
2. Tadeusz Figas
3. Kazimierz Fischbach - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej od 6.XI.2008 r. 
4. Rafał Guga
5. Lidia Karzyńska - Karpierz
6. Elżbieta Kasprzyk
7. Jacek Kawka
8. Wanda Kmieciak - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa  
9. Zbigniew Kozakiewicz
10. Andrzej Kułdosz
11. Tomasz Namieciński - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa 
     i Aktywności Gospodarczej 
12. Janina Nikitińska
13. Paweł Nikitiński - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
     od 27.XI.2006 r. do 6.XI.2008 r.
14. Artur Nycz
15. Marcin Para
16. Eugeniusz Robak
17. Stanisław Różański
18. Marek Sanecki
19. Mieczysław Sawaryn - Przewodniczący Rady Miejskiej 
20. Janusz Skrzypiński - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
21. Ireneusz Sochaj - Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki 
     Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska 


                          


 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl