III Kadencja

 


 


Zarząd Miasta i Gminy Gryfino

1. Andrzej Urbański - Przew. Zarządu, Burmistrz Miasta i Gminy
2. Józef Ruciński - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
3. Eugeniusz Kuduk - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
4. Jan Ragan
5. Janusz Skrzypiński
6. Antoni Rak
7. Marek Woś

Ewa De La Torre - Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino
Lilianna Ochmańska - Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino

Od 1998r. do 1 lutego 2002r. Przewodniczącym Zarządu,
Burmistrzem Miasta i Gminy był
Wojciech Długoborski. 
        

Radni III kad. Rady Miejskiej w Gryfinie  - 1998-2002
 


1. Wiesław Celmer - wiceprzewodniczący
2. Krystyna Gazdecka
3. Józef Gutkowski
4. Grzegorz Handke
5. Czesław Kapusta
6. Zdzisław Kmieciak
7. Adam Kornel
8. Marek Kozicki - przewodniczący
9. Jan Kozłowski
10. Zbigniew Krakowiak
11. Eugeniusz Kuduk
12. Artur Nycz
13. Stanisław Osiński
14. Kazimierz Płonka - wiceprzewodniczący
15. Paweł Racinowski
16. Jan Ragan
17. Antoni Rak
18. Tadeusz Samoń
19. Mieczysław Sawaryn
20. Janusz Skrzypiński
21. Krystyna Sosfa
22. Marian Sozański
23. Maciej Szabałkin
24. Bronisław W. Tessar
25. Zenon Trzepacz
26. Marek Woś
27. Jerzy Woźniak
28. Franciszek Zawierucha

Do dnia 31 sierpnia 2002 Rada Miejska odbyła 47 posiedzeń sesyjnych i podjęła 602 uchwały. Radni Rady Miejskiej złożyli w tym czasie 1 152 interpelacje.


W roku 1998 i w wyniku późniejszych zmian w skład Zarządu Miasta i Gminy weszli:
 

 • Wojciech Długoborski - burmistrz (od 01.02.2002r. Andrzej Urbański)
 • Józef Ruciński - z-ca burmistrza
 • Andrzej Urbański - z-ca burmistrza (od 01.02.2002 Eugeniusz Kuduk)
 • Mieczysław Sawaryn - członek ( od 23.09.1999r. Adam Kornel, od 26.04.2001 Antoni Rak)
 • Jan Ragan - członek
 • Stanisław Osiński - członek (od 28.12.2000r. Eugeniusz Kuduk)
 • Janusz Skrzypiński - członek


  Skład Zarządu od dnia 01.02.2002 r.:
   
 • Andrzej Urbański- Przew. Zarządu, Burmistrz Miasta i Gminy
 • Józef Ruciński - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
 • Eugeniusz Kuduk - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
 • Jan Ragan
 • Janusz Skrzypiński
 • Antoni Rak
 • Marek Woś
 • Ewa De La Torre - Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino
 • Lilianna Ochmańska - Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino


Do dnia 31 sierpnia 2002 roku Zarząd odbył 186 posiedzeń.


Podczas kadencji z różnych przyczyn następowały zmiany w składzie osobowym Rady, Zarządu i poszczególnych komisji:
ze składu Rady 2 marca 2000 został odwołany radny Eugeniusz Janczyński a zastąpił go Zdzisław Kmieciak. W związku z tym nastąpiły zmiany w składach osobowych Komisji Rady. Radny Eugeniusz Janczyński został odwołany z obydwu komisji, w których pracował, a w to miejsce zostali powołani:
- radny Zdzisław Kmieciak do Komisja Planowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,
- radny Mieczysław Sawaryn do Komisji Rewizyjnej.

W związku z rezygnacją 28 grudnia 2000 roku z funkcji członka Zarządu radnego Stanisława Osińskiego, Rada wybrała do Zarządu radnego Eugeniusza Kuduka. Zmiana ta skutkowała zmianami w składach osobowych komisji:
- radny Eugeniusz Kuduk został odwołany z funkcji przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, a w to miejsce powołano radnego Czesława Kapustę.
- dodatkowo do Komisji Rewizyjnej został powołany radny Jan Kozłowski.

Z funkcji członka Zarządu dnia 26 kwietnia 2001 roku zrezygnował radny Adam Kornel, w jego miejsce został wybrany radny Antoni Rak.

W wyborach parlamentarnych 2001 roku na Posła do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej wybrany został Burmistrz Miasta i Gminy - Wojciech Długoborski, w związku z czym złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Rada wybrała nowego burmistrza - został nim dnia 1 lutego 2002 roku Andrzej Urbański.