Ołtarz główny

Obecny architektoniczny, trzyczęściowy ołtarz główny powstał w roku 1861 a znajdujący się w nim obraz to dzieło pędzla lwowskiego malarza Stanisława Kaczor - Batowskiego nazywany Hołdem Stanów.

Obraz powstał około 1931 roku a 3 maja 1932 został poświęcony w kościele w Kałuszu koło Lwowa i umieszczony w ołtarzu głównym Najświętszej Marii Panny. Konserwatorzy podczas prac znaleźli potwierdzenie autorstwa dzieła w postaci sygnatury malarza Obraz przedstawia hołd czterech przedstawicieli stanów polskich składany Matce Boskiej Królowej Polski. Przywieziony został do Gryfina 26 sierpnia 1945 roku przez księdza Jana Palicę i repatriantów z Kałusza.

W dniu 2 września 1945 roku odprawiono przed nim pierwszą polską mszę katolicką w Gryfinie. W bocznych częściach ołtarza, w ostrołukowych niszach umieszczone są figury czterech apostołów, Piotra i Pawła oraz Wojciecha i Ottona.