Wrota Gryfina
kultura i historia
 
Strona główna » Historia miasta » Kalendarium Ziemi Gryfińskiej
Kalendarium Ziemi Gryfińskiej

XII wiek - archeologiczne ślady osadnictwa słowiańskiego w rejonie dzisiejszych ulic Garbarskiej, Targowej i Słowiańskiej
1173 - powstanie klasztoru cystersów w Kołbaczu
1240 - pierwsza wzmianka o "gryfińskim" kościele
1 marzec 1254 - dokument lokacyjny Gryfina wystawiony przez Barnima I w Seelow koło Frankfurtu/Odrą
II połowa XIII wieku - budowa kościoła św. Mikołaja
1271 - przywileje cechowe
1278 - patronat nad kościołem św. Mikołaja Barnim przekazuje kościołowi Mariackiemu w Szczecinie
1278 - unormowanie stosunków z cystersami z Kołbacza (spór o wieś Dąbrowa)
1280-83 - kolejne przywileje gospodarcze
1284 - pozwolenie na obwarowanie miasta murami kamiennymi
1292 - wymieniono gryfińską parafię z proboszczem Janem z Bielkowa oraz szkołę parafialną
1306 - zezwolenie na budowę mostów na Odrze i Regalicy oraz łączącej je grobli
1319 - udział Gryfina w buncie antyksiążęcym
1327 - powstanie Bractwa Kalendowego
1331 - wykup czynszu od działek miejskich
1332 - pierwsza wzmianka o burmistrzach
po 1332 - budowa kaplicy szpitalnej św. Jerzego
1339-40 - kolejny udział w antyksiążęcym buncie miast
1394 - Gryfino jako członek wspomagający Hanzy
28 maja 1530 - wielki pożar miasta
1605 - powstanie renesansowej ambony w kościele św. Mikołaja
1617 - powstanie pierwszej panoramy miasta wykonanej przez Eilharda Lubinusa z Rostoku
1625 - zaraza wyniszcza połowę mieszkańców miasta
1627-30 - okupacja cesarska w czasie wojny trzydziestoletniej
grudzień 1630 - zdobycie miasta przez wojska szwedzkie
1638 - epidemia "czarnej śmierci" wyludnia miasto
1640 - ucieczka Szwedów i zniszczenie mostów odrzańskich
1648 - Gryfino mocą postanowień układu pokojowego w Osnabrueck przyznane Brandenburgii
1675 faktyczne odbicie Gryfina z rąk szwedzkich i przyłączenie do Brandenburgii
17/18 października 1709 - nocleg króla Stanisława Leszczyńskiego uciekającego do Francji
1715 - budowa pierwszego wiatraka
1723 - budowa nowego ratusza, przybycie francuskich hugenotów
1724 - pełna inwentaryzacja miasta, karta i plan Schwadtkego, Gryfino liczy 1807 mieszkańców
1771 - częściowe zawalenie się kościoła św. Ducha
1736 - wielka powódź
22 stycznia 1737 - częściowe zniszczenie Bramy Szczecińskiej
1740 - wyburzenie kaplicy św. Jerzego
1748 - Gryfino liczy 2153 mieszkańców
1750-77 niwelacja wałów miejskich
1760-63 - nieszczęścia wojny siedmioletniej, splądrowanie i zniszczenie miasta przez wojska rosyjskie
1767 - otwarcie targów końskich
1794 - miasto liczy 2627 mieszkańców
1770-74 - budowa wielkiej szkoły miejskiej
1780 - kolejna wielka powódź w mieście
1781 - założenie cmentarza za murami miejskimi
1806-08 - garnizon armii napoleońskiej, Gryfino liczy 3600 mieszkańców
1830 - kolejna powódź w mieście
1831 - początek rozbudowy miasta poza obrębem murów miejskich
1843-60 - remont Bramy Bańskiej
1850 - rozebranie resztek Bramy Szczecińskiej
1851 - budowa nowego ratusza
1852 - budowa nowej plebanii
1854 - rozpoczyna kursy pierwszy statek parowy "Albatros"
1857-60 budowa drewnianych mostów na Regalicy i Odrze
1861 - budowa wikariatu (dzisiejsza biblioteka)
1861-63 remont i modernizacja kościoła św. Mikołaja
1865-66 - rozbiórka resztek kościoła św. Ducha
1872-97 - budowa nowych domów mieszkalnych i brukowanie ulic
1876 - wyburzenie murów w kierunku dworca kolejowego
1877 - oddanie do użytku linii kolejowej Szczecin - Kostrzyn
1883 - budowa poczty
1886 - budowa urzędu starosty (dzisiejszy Urząd Miasta i Gminy)
grudzień 1899 - poszerzenie przejazdu obok Bramy Bańskiej
1901 - Hans Seliger wykonuje polichromię dla kościoła św. Mikołaja
1904 - początek regulacji Odry
1909 - powstanie fabryki suchej destylacji drewna
1911-13 - budowa stalowych mostów na Odrze i Regalicy
1927 - oddanie do użytku wielkiej rzeźni
1936 - Gryfino liczy 9502 mieszkańców
08-21 marca 1945 - ciężkie walki o Gryfino, zniszczenia miasta w 75%
02 maja 1945 - pierwsi Polacy zatrzymują się w Gryfinie
12 maja 1945 - administracja polska oficjalnie przejmuje miasto
czerwiec 1945 - powstanie szkoły podstawowej nr 1
sierpień 1945 - powołanie liceum ogólnokształcącego
1946 - uruchomienie kina "Gryf"
1947 - utworzenie biblioteki miejskiej
1955 - uruchomienie szpitala
1958 - otwarcie szkoły podstawowej nr 2
1958 - otwarcie Domu Kultury
1958-60 - budowa szkoły 11 - letniej
1968 - podjęcie decyzji o budowie elektrowni pod Gryfinem
1970 - rozpoczęcie budowy elektrowni "Dolna Odra" i rozbudowy miasta
25.06.1976 - strajk w Elektrowni Dolna Odra. Zbuntowana załoga tworzy Komitet Strajkowy, który spisuje postulaty i rozpoczyna negocjacje oraz Straż Robotniczą, która przejmuje odpowiedzialność za ład i porządek podczas strajku.
1977 - zakończenie budowy elektrowni
11.10.1979 - powstanie Wolnych Związków Zawodowych Pomorza Zachodniego (WZZ PZ), wśród jego 10 założycieli znalazło się trzech gryfinian: bracia Jan i Mirosław Witkowscy oraz śp. Zdzisław Podolski. Jan Witkowski jest uznawany za inicjatora powstania WZZ PZ.
Wiosna 1982 - ukazuje się gryfińska gazeta podziemna pt. „Krawędź. Ziemia Gryfińska”, drukowana konspiracyjnie w paru mieszkaniach prywatnych  w Gryfinie, Chojnie oraz Elektrowni Dolna Odra do połowy 1984 r.
1998 - powstanie szkoły podstawowej nr 4
1992 - powstanie Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych
1995 - rozpoczęcie budowy Centrum Wodnego Laguna

2 stycznia 1996 - otwarcie przejścia granicznego Gryfino - Mescherin
1998 - oddanie do użytku basenu sportowego w Centrum Wodnym Laguna
1999 - Gryfino zostaje stolicą powiatu
1999 - powstanie gimnazjum
2000 - zakończenie budowy Centrum Wodnego Laguna
2004 - wydanie Monografii Gryfina
1 marca 2004 - obchody 750-lecia nadania praw miejskich
2006/2007 - remont mostu na Odrze Wschodniej
27 kwietnia 2007 - otwarcie Centrum Informacji Turystycznej
1 marca 2009 - obchody 755-lecia nadania praw miejskich
17 września 2012 - otwarcie Parku Przemysłowego w Gardnie
7 września 2013 - otwarcie kompleksowo wyremontowanego i przygotowanego pod jednostki pływające nabrzeża
1 marca 2014 - obchody 760-lecia nadania praw miejskich
3 maja 2015 - start pierwszego w historii miasta biegu półmaratońskiego z atestem PZL
13 czerwca 2015 - obchody 70-lecia istnienia gryfińskiej Ligi Obrony Kraju
1 września 2015 - rozpoczęcie nauczania przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Gryfinie
12 września 2015 - obchody 70-lecia osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej
10 października 2015 - obchody 70-lecia 1 Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie
25 lutego-6 marca 2016 - jubileuszowa 10. edycja Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij
17 marca 2016 - uchwalenie powstania budżetu obywatelskiego 
1-2 kwietnia 2016 - koncert 25-lecia działalności artystycznej Teatru Tańca Współczesnego Ego Vu
27 czerwca 2016 - obchody 40-tej rocznicy czerwcowego strajku w Elektrowni Dolna Odra
11 czerwca 2016 - obchody 40-lecia Kapeli Ludowej Wełtynianka
22 lipca 2016 - otwarcie nowo wybudowanej komendy powiatowej policji
1 sierpnia 2016 - nadanie rondu koło placu Solidarności im. Powstańców Warszawskich
18 sierpnia 2016 - rozpoczęcie budowy centrum dystrybucyjnego Zalando w Parku Przemysłowym w Gardnie
29 października 2016 - obchody 40-lecia Kapeli Ludowej Borzymianka
29 grudnia 2016 - otwarcie Żłobka Miejskiego w Gryfinie
27 stycznia 2017 - prezentacja opracowanej Strategii Marki Gminy Gryfino
24 marca 2017 - koncert inaugurujący obchody 20-lecia Teatru Uhuru

 


© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl