Śmieci po nowemu

Z dniem 1 lipca 2013 roku wchodzi w życie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwana „podatkiem śmieciowym”. Rada Miejska w Gryfinie Uchwałą Nr XVIII/229/12 z dnia 29 listopada 2012 roku przyjęła metodę naliczania opłaty od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Jednocześnie ustalono stawki roczne w wysokościach:

1. Stawka opłaty od mieszkańca w przypadku braku segregacji odpadów wynosić będzie
    - 156 zł, czyli 13 zł miesięcznie od mieszkańca

2. Stawka opłaty od mieszkańca przy segregacji odpadów komunalnych wynosić będzie
    - 132 zł, czyli 11 zł miesięcznie od mieszkańca.

Uchwałą Nr XXVIII/230/12 z dnia 29 listopada 2012 roku Rada Miejska w Gryfinie ustaliła, iż termin zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadać będzie do 27 dnia każdego miesiąca, zaś termin wniesienia pierwszej opłaty ustalono na dzień 31 lipca 2013 roku. Mieszkańcy będą mogli płacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie a także na rachunek bankowy

93 1240 3927 1111 0010 4959 4860

Mieszkańcy bloków oraz kamienic, których zarządcą są spółdzielnie, GTBS Sp. z o.o., Wspólnoty Mieszkaniowe lub inni zarządcy i administratorzy płacić będą tak jak dotychczas na rachunek tych podmiotów w ramach czynszu za mieszkanie.

Każdy właściciel budynku mieszkalnego zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższa deklaracja wraz z załącznikami będzie dostępna na stronach BIP Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz w Biurze Obsługi Interesanta w urzędzie. Termin składania deklaracji upływa dnia 28 lutego 2013 roku. Mieszkańcy bloków składają oświadczenia przekazane im przez spółdzielnie, GTBS Sp. z o.o., wspólnoty mieszkaniowe w siedzibach swoich zarządców w terminach przez nich wskazanych.

Na nieruchomościach niezamieszkałych opłata za odpady komunalne winna być płacona od liczby pojemników opróżnianych na danej nieruchomości, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Gryfino. Wysokość stawek za pojemniki są ustalone w Uchwale Nr XXVIII/229/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29.11.2012 roku.

Jak segregować śmieci?

» INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

PUNKTY ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE GMINY GRYFINO

» PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Wykaz aptek z terenu gminy Gryfino, do których można bezpłatnie oddać  opakowania po lekach i przeterminowane leki pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram odbioru odpadów-rok 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- GRUDZIEŃ 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- LISTOPAD 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - PAŹDZIERNIK 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - WRZESIEŃ 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - SIERPIEŃ 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - LIPIEC 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - CZERWIEC 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - MAJ 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - KWIECIEŃ 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - MARZEC 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - LUTY 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - STYCZEŃ 2019

 

Harmonogram odbioru odpadów-rok 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - GRUDZIEŃ 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - LISTOPAD 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - PAŹDZIERNIK 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - WRZESIEŃ 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - SIERPIEŃ 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - LIPIEC 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - CZERWIEC 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - MAJ 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - KWIECIEŃ 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - MARZEC 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - LUTY 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - STYCZEŃ 2018

 

Harmonogram odbioru odpadów-rok 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - GRUDZIEŃ 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - LISTOPAD 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - PAŹDZIERNIK 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - WRZESIEŃ 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - SIERPIEŃ 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - LIPIEC 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - CZERWIEC 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - MAJ 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - KWIECIEŃ 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - MARZEC 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - LUTY 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - STYCZEŃ 2017

 

Harmonogram odbioru odpadów-rok 2016

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - GRUDZIEŃ 2016

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - LISTOPAD 2016

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - PAŹDZIERNIK 2016

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH-WRZESIEŃ 2016

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH-SIERPIEŃ 2016

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH-LIPIEC 2016

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- czerwiec 2016 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- maj 2016 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- kwiecień 2016 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- marzec 2016 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- luty 2016 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- styczeń 2016 r.


Harmonogramy odbioru odpadów - rok 2015

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- grudzień 2015 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- listopad 2015 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- październik 2015 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- wrzesień 2015 r. 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- sierpień 2015 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- lipiec 2015 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- czerwiec 2015 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- maj 2015 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH- kwiecień 2015 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - marzec 2015 r.

 » HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - luty 2015 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - styczeń 2015 r.

  

  Harmonogramy odbioru odpadów - rok 2014

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - styczeń 2014 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - luty 2014 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - marzec 2014 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - kwiecień 2014 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - maj 2014 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - czerwiec 2014 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - lipiec 2014 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNLANYCH - sierpień 2014 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - wrzesień 2014 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - październik 2014 r. 

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - listopad 2014 r. 

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - grudzień 2014 r.

 

Harmonogramy odbioru odpadów - rok 2013

 » HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - lipiec 2013 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - sierpień 2013 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - wrzesień 2013 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - październik 2013 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - listopad 2013 r.

» HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - grudzień 2013 r.
 


 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl