Wrota Gryfina
gospodarka
 
Strona główna » Pomoc dla przedsiębiorców » Wspieranie działalności gospod..
Wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości dla osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą


„Wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej 
i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości dla osób rozpoczynających 
i prowadzących działalność gospodarczą”  w okresie od 1 kwietnia 2008 r. do 31 marca 2009 r.

BEZPŁATNE !

Doradztwo oraz usługi informacyjne w zakresie:

• marketingu, finansów, prawa, planowania i zarządzania, polityki kadrowej, produkcji,
  eksportu i ochrony środowiska, szkoleniowym,
• kojarzenia partnerów w celach gospodarczych, sprawdzanie ich wiarygodności, udzielanie
  informacji o targach i wystawach, promowanie małych przedsiębiorców działających na terenie
  gminy Gryfino np. na targach, prowadzenie baz danych,
• pomocy w poszukiwaniu finansowania zewnętrznego – kredyty, dostępne fundusze unijne
• administracyjno – prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
• zarządzanie firmą (prawo, marketing, finanse, podatki, zarządzanie personelem)
• zapoznanie z ofertą źródeł finansowania działalności w różnych fazach jej rozwoju
• pomoc w przygotowaniu dokumentów dla instytucji finansujących tj. biznes planu oraz wniosku

 

 Zapraszamy do:

Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
ul. Szczecińska 19 74-100 Gryfino
Tel. 091/ 416 25 17
www.cechgryfino.pl  / cechgryfino@poczta.onet.pl

Cech czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1600

zadanie zlecone nr WDG/01/2008 finansowane przez
Urząd Miasta i Gminy Gryfino
 
 


 


© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl