Karta du┼╝ej rodziny

 

Z dniem 01.06.2015 r. realizacj─ů zada┼ä wynikaj─ůcych z obs┼éugi Karty Du┼╝ej Rodziny
zajmuje się Wydział Edukacji i Spraw Społecznych - Referat Spraw Społecznych
mieszcz─ůcy si─Ö przy ul. Parkowej 3 (drugi─Ö pi─Ötro),
telefon: 91 416 20 11 wew. 415, 473, 451.

Wniosek o przyznanie karty du┼╝ej rodziny lub wydanie duplikatu karty du┼╝ej rodziny- dokument do pobrania

Wymagane dokumenty - Karta Du┼╝ej Rodziny

 

Sk┼éadaj─ůc wniosek o przyznanie Karty, przedstawia si─Ö orygina┼éy lub odpisy dokumentów potwierdzaj─ůcych prawo do przyznania Karty, w szczególno┼Ťci:

1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzaj─ůcy to┼╝samo┼Ť─ç oraz o┼Ťwiadczenie, ┼╝e rodzic nie jest pozbawiony w┼éadzy rodzicielskiej ani ograniczony we w┼éadzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zast─Öpczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku ma┼é┼╝onka rodzica - dokument potwierdzaj─ůcy to┼╝samo┼Ť─ç oraz akt ma┼é┼╝e┼ästwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do uko┼äczenia 18. roku ┼╝ycia - akt urodzenia lub dokument potwierdzaj─ůcy to┼╝samo┼Ť─ç;
4) w przypadku dzieci w wieku powy┼╝ej 18. roku ┼╝ycia - dokument potwierdzaj─ůcy to┼╝samo┼Ť─ç oraz o┼Ťwiadczenie o planowanym terminie uko┼äczenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymuj─ůcych si─Ö orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci w wieku powy┼╝ej 18. roku ┼╝ycia - dokument potwierdzaj─ůcy to┼╝samo┼Ť─ç oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zast─Öpczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zast─Öpczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywaj─ůcych w dotychczasowej rodzinie zast─Öpczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2* ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast─Öpczej - o┼Ťwiadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zast─Öpczej lub rodzinnym domu dziecka.

O┼Ťwiadczenia zawarte we wniosku oraz o┼Ťwiadczenia, o których mowa w punktach 1, 4 i 7, sk┼éada si─Ö pod rygorem odpowiedzialno┼Ťci karnej za sk┼éadanie fa┼észywych zezna┼ä. Sk┼éadaj─ůcy o┼Ťwiadczenie jest obowi─ůzany do zawarcia w nim klauzuli nast─Öpuj─ůcej tre┼Ťci: "Jestem ┼Ťwiadomy odpowiedzialno┼Ťci karnej za z┼éo┼╝enie fa┼észywego o┼Ťwiadczenia.". Klauzula ta zast─Öpuje pouczenie organu o odpowiedzialno┼Ťci karnej za sk┼éadanie fa┼észywych zezna┼ä.

O┼Ťrodek mo┼╝e domaga─ç si─Ö okazania innych dokumentów lub ich odpisów, je┼╝eli b─Ödzie to niezb─Ödne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Du┼╝ej Rodziny.


_________________________
*) Art. 37 ust. 2. Osoba, która osi─ůgn─Ö┼éa pe┼énoletno┼Ť─ç przebywaj─ůc w pieczy zast─Öpczej, mo┼╝e przebywa─ç w dotychczasowej rodzinie zast─Öpczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opieku┼äczo-wychowawczej, za zgod─ů odpowiednio rodziny zast─Öpczej, prowadz─ůcego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opieku┼äczo-wychowawczej, nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ do uko┼äczenia 25. roku ┼╝ycia, je┼╝eli:
1) uczy si─Ö:
a) w szkole,
b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
c) w uczelni,
d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego
lub
2) legitymuje si─Ö orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci i uczy si─Ö:
a) w szkole,
b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
c) w uczelni,
d) na kursach, je┼Ťli ich uko┼äczenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

 

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!

Zapraszamy firmy i instytucje do w┼é─ůczenia si─Ö do ogólnopolskiego programu Karta Du┼╝ej Rodziny. 

Korzy┼Ťci dla firm i instytucji w┼é─ůczaj─ůcych si─Ö do programu:

Mo┼╝liwo┼Ť─ç pos┼éugiwania si─Ö znakiem „Tu honorujemy Kart─Ö Du┼╝ej Rodziny”.
Wspó┼étworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do du┼╝ych rodzin.
Zwi─Ökszenie rozpoznawalno┼Ťci i zainteresowania ofert─ů firmy lub instytucji.
Zaprezentowanie partnerów na stronie www.gryfino.pl

Istotnym warunkiem udzia┼éu jest zapewnienie zni┼╝ek lub dodatkowych uprawnie┼ä dla rodzin posiadaj─ůcych Kart─Ö Du┼╝ej Rodziny.

Jak zg┼éosi─ç swoj─ů firm─Ö do programu?

 - Je┼Ťli jeste┼Ť podmiotem o zasi─Ögu ogólnopolskim:

pobierz  formularz dla firm nr 1

 

wypełnij go

wy┼Ťlij na adres: kdr@mpips.gov.pl

 - Je┼╝eli jeste┼Ť podmiotem dzia┼éaj─ůcym lokalnie na terenie jednej gminy, b─ůd┼║ kilku gmin w obr─Öbie jednego województwa:

pobierz formularz dla firm nr 2

wypełnij go

wy┼Ťlij do urz─Ödu wojewódzkiego w┼éa┼Ťciwego ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania albo adres g┼éównej siedziby firmy 

 

Formularz należy wypełnić i odesłać na adres:

Zachodniopomorski Urz─ůd Wojewódzki, ul. Wa┼éy Chrobrego 4, 70- 502 Szczecin

e-mail: s@szczecin.uw.gov.pl
 

oraz na adres:
 

Urz─ůd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino

Kontakt: - Kamila Zagórska-Hy┼╝y, kamila.zagorska@gryfino.pl

tel. 91 416 20 11 wew. 473


 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do gˇry . strona g│ˇwna . mapa serwisu . archiwum wiadomoťci                         Wersja XML tej strony

© Urz╣d Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina s╣ czŕťci╣ projektu wspˇ│finasowanego ze ťrodkˇw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdro┐enie rozwi╣za˝ spo│ecze˝stwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl