Informacje o przydatności wody do spożycia

Informacje o przydatności wody do spożycia:

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Wełtyń 23.07.2019 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino Tywa" 23.07.2019 r.

 Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu: "Borzym"- 24.06.2019 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu: Wysoka Gryfińska, Gryfino-Tywa, Bartkowo- 28.06.2019 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Chwarstnica 21.06.2019 r.

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Drzenin" 20.03.2019 r.

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino-Laguna" 05.03.2019 r.

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino-Tywa" 04.03.2019 r.

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Krzypnica", "Steklno", "Włodkowice", "Chwarstnica", "Borzym",  25.02.2019 r.

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Steklno", "Borzym", "Gryfino-Pomorska", "Dębce", "Włodkowice" 22.02.2019 r.

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Drzenin" 07.01.2019 r.

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Chwarstnica" 29.01.2019 r.

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Krzypnica" 29.01.2019 r.

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino-Tywa" 29.01.2019 r.

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino-Tywa", "Wełtyń" 07.01.2019 r.

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Krzypnica", "Gryfino-Tywa", "Babin" - sieć wodociągowa, "Parsówek", "Dębce", "Gryfino-Pomorska" 19.11.2018 r.

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Drzenin" 09.10.2018 r.

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Steklno" 24.09.2018 r.

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino-Pomorska" 21.09.2018 r.

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Chlebowo" 20.08.2018 r.

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Bartkowo" 25.06.2018 r.

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Wełtyń", "Borzym", oraz "Babin - sieć wodociągowa Parsówek" 23.04.2018 r.

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Chlebowo" 26.03.2018 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino Pomorska" 18.04.2018 r.

Wyniki badań próbek wody z niecek basenowych CW Laguna w Gryfinie 06.04.2018 r.

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Laguna" 21.02.2018 r.

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Dębce" 12.02.2018 r. oraz 28.02.2018 r.

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Krzypnica" 29.01.2018 r.

Załącznik nr 1 Wyniki badań mikrobiologicznych próbki z wodociągu "Krzypnica"

Załącznik nr 2 Wyniki badań mikrobiologicznych próbki z wodociągu "Krzypnica"

Załącznik nr 3 Wyniki badań mikrobiologicznych próbki z wodociągu "Krzypnica"

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "CW Laguna" 28.11.2017 r.

Załącznik nr 1 Wyniki badań mikrobiologicznych próbki z wodociągu "CW Laguna"

Załącznik nr 2 Wyniki badań mikrobiologicznych próbki z wodociągu "CW Laguna"

Załącznik nr 3 Wyniki badań mikrobiologicznych próbki z wodociągu "CW Laguna"

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Chlebowo" 21.11.2017 r.

Załącznik nr 1 Wyniki badań próbki z wodociągu "Chlebowo"

Załącznik nr 2 Wyniki badań mikrobiologicznych próbki z wodociągu "Chlebowo"

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Sobiemyśl" 21.11.2017 r.

Załącznik nr 1 Wyniki badań próbki z wodociągu "Sobiemyśl"

Załącznik nr 2 Wyniki badań mikrobiologicznych próbki z wodociągu "Sobiemyśl"

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Steklno" 21.11.2017 r.

Załącznik nr 1 Wyniki badań próbki z wodociągu "Steklno"

Załącznik nr 2 Wyniki badań mikrobiologicznych próbki z wodociągu "Steklno"

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Tywa" 24.10.2017 r.

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Dębce" 11.10.2017 r.

Informacja przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino-Laguna" 19.10.2017 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Sobiemyśl" 18.09.2017 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Wełtyń" 09.10.2017 r.

Załącznik nr 1 Wyniki badań próbki z wodociągu "Wełtyń"

Załącznik nr 2 Wyniki badań mikrobiologicznych próbki z wodociągu "Wełtyń"

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągów "Chlebowo", "Steklno", "Borzym" 18.09.2017 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Wysoka Gryfińska" 11.09.2017 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Bartkowo" 11.09.2017 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino -Tywa" 24.07.2017 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Krzypnica" - 17.07.2017 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino - Tywa"- 17.07.2017 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Drzenin" - decyzja warunkowa 07.07.2017 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Chwarstnica 15.05.2017 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Chwarstnica 18.04.2017 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Drzenin 14.03.2017 r.

Informacja o przyatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino-Laguna" 07.02.2017 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Drzenin"- decyzja warunkowa 23.02.2017 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Sobiemyśl" 03.03.2017 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Chwarstnica" 03.03.2017 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino- Tywa" 03.02.2017r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Drzenin"- decyzja warunkowa 23.01.2017 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino Laguna" 13.12.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino-Tywa" 05.12.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Wysoka Gryfińska" 13.12.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino Pomorska" 13.12.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino-Tywa" 10.10.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Bartkowo" 10.10.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Włodkowice" 19.09.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Babin" 19.09.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu " Steklno" 19.09.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino-Tywa" 26.09.2016

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Wysoka Gryfińska" - 19.09.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Wełtyń" - 19.09.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Chlebowo" - 12.09.2016 r. oraz 20.09.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Chlebowo" - 16.09.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Dębce" - 22.08.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Borzym" - 29.08.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino-Pomorska" - 22.08.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino-Tywa" - 29.08.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Sobiemyśl" - 22.08.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Chwarstnica" - 01.08.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Borzym" - 01.08.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Dębce" - 11.07.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Krzypnica" - 11.07.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino-Tywa" - 11.07.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Drzenin" - 11.07.2016 r.

Informacja o przydatnosci wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Sobiemyśl-11.07.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie Sobiemyśl

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie ujęcie Dębce

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu " Sobiemyśl" 29.06.2016

Informacja o przydatności wody do spożycia w  badanym zakresie z wodociągu "Steklno" 17.06.2016

InInformacja o przydatności wody do spożycia w  badanym zakresie z wodociągu "Babin" 17.06.2016

Informacja o przydatności wody do spożycia w  badanym zakresie z wodociągu "Włodkowice" 17.06.2016

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Steklno" 09.05.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Drzenin" 09.05.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Bartkowo" 09.05.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Krzypnica" 09.05.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Krzypnica" 05.04.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Wysoka Gryfińska" 05.04.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Wełtyń" 05.04.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Borzym" 15.03.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Dębce" 15.03.2016 r., 25.03.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Chwarstnica" 15.03.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Chlebowo" 15.03.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągów: Włodkowice (23.03.2016 r.), Gryfino Tywa (07.03.2016 r.), Gryfino Pomorska (07.03.2016 r.), Krzypnica (07.03.2016 r.), Wysoka Gryfińska (07.03.2016 r.), Wełtyń ( 07.03.2016 r.), Drzenin (07.03.2016 r.)

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Włodkowice" 25.01.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Steklno" 25.01.2016 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Bartkowo" 24.11.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Borzym" 24.11.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Drzenin" 24.11.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Pomorska" 24.11.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Tywa" 24.11.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino Laguna" 24.11.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino Pomorska" 24.11.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Krzypnica" 20.10.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Chwarstnica" 20.10.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Chlebowo" 20.10.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino Tywa" 20.10.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Wełtyń" 16.09.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Chwarstnica" 16.09.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Sobiemyśl" 16.09.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino-Tywa" 16.09.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Włodkowice" 18.08.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Steklno" 18.08.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Bartkowo" 18.08.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Borzym" 18.08.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Drzenin" 18.08.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Dębce" 18.08.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Chlebowo" 18.08.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino Pomorska" 18.08.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Krzypnica" 10.08.2015 r.

Informacje o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Sobiemyśl" 31.07.2015 r.

Informacje o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Wełtyń" 31.07.2015 r.

Informacje o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Chlebowo" 31.07.2015 r.

Informacje o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Chwarstnica" 31.07.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Wysoka Gryfińska" 21.07.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino Tywa" 21.07.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Drzenin" 15.07.2015

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino-Laguna" 15.07.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino Tywa"  15.06.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino-Pomorska" 18.05.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Bartkowo"- 18.05.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Borzym"- 18.05.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Dębce"-18.05.2015r. i 21.05.2015

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino-Laguna"

Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu - " Krzypnica - Gryfino - Tywa"- Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie- 08.05.2015r.

Informacja o przydatności wody do spożycia z dnia 18.04.2015 r. - ujęcie wody w miejscowości Krzypnica

Decyzja na warunkową przydatność wody do spożycia z ujęcia w miejscowości Krzypnica z dn. 17.04.2015 r.

Informacja o przydatności wody do spożycia z dnia 11.02.2015 - Bartkowo

Informacja o przydatności wody do spożycia z dnia 11.02.2015 - Dębce

Informacja o przydatności wody do spożycia z dnia 11.02.2015 - Gryfino- Pomorska

Informacja o przydatności wody do spożycia w miejscowościach: Krzypnica, Sobiemyśl, Chwarstnica, Drzenin, Wełtyń, Chlebowo z dnia 17.02.2015r.