Archiwum, starsze niż pół roku
2018/10/11, „Warsztaty polsko-niemieckie. Propagowanie zdrowego stylu życia”

W ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w dniach 26 – 28 września 2018r.  uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie kontynuowali rozpoczętą w zeszłym roku szkolnymwspółpracę z Gesemtschule Talsand
w Schwedt. W Międzywodziu odbyło się trzydniowe spotkanie młodzieży z obu szkół „Warsztaty polsko-niemieckie. Propagowanie zdrowego stylu życia”, podyktowane chęcią nauki języka niemieckiego, wzajemne zainteresowanie sportem, ochroną  środowiska, propagowaniem zdrowego stylu życia i wiedzą o regionie.

W pierwszym dniu wyjazdu Technolog Żywności  i  Żywienia Człowieka  pani Anna Snoch przeprowadziła zajęcia kulinarne ”Wiem co jem” oraz  pogadankę na temat zdrowego odżywiania. Uczniowie zostali  zapoznani  z piramidą żywieniową -  grupą produktów niezbędnych w codziennej diecie ze składem chemicznym i wartościami  odżywczymi danych produktów oraz korzyści zdrowotnych w codziennej diecie. Uczestnicy  przygotowywali  soki z owoców, tartinki, koreczki, sałatki owocowe, ciasteczka owsiane, mufinki, które później ze smakiem degustowali.

Organizatorzy  promując  wśród młodzieży zdrowy styl życia, zorganizowali gry i zabawy sportowe oraz długie spacery nad morze. Wieczorem w celu zintegrowania uczestników projektu zorganizowano ognisko. Przy dźwiękach muzyki uczniowie miło spędzali czas.

Kolejnego dnia, po śniadaniu odbyły się zajęcia z edukacji przyrodniczej w Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach. Młodzież zdobywała wiedzę na temat flory i fauny polskiego wybrzeża. Byliśmy także w Zagrodzie Pokazowej Żubrów w Wolińskim Parku Narodowym, gdzie przewodnik w bardzo przystępny i interesujący sposób opowiadał o losach zwierząt znajdujących się w zagrodzie. Dużą atrakcją dla młodzieży były zajęcia na basenie i ćwiczenia na siłowni.

W ostatnim  dniu  Inspektor Pierwszej Pomocy PCK pan Zbigniew Kozakiewicz przeprowadził szkolenie udzielania pomocy przedmedycznej. Młodzież otrzymała wyczerpujące informacje na temat: zabezpieczenia miejsca zdarzenia, wstępnej oceny stanu poszkodowanego, przeprowadzania resuscytacji, jak postępować z nieprzytomnym,  tamować krwotoki i rany, oparzenia. Każdy uczestnik warsztatów dokonywał symulacji udzielania pomocy z użyciem defibrylatora na manekinie. Przed wyjazdem do domu, udaliśmy się na pożegnalny spacer nad morze.

Opiekunami projektu byli: pani Beata Piekarz, pani Anna Snoch, pani Dajana Lorek, pani Julia Szafran, pani Aldona Małyska i pan Zbigniew Kozakiewicz.

Dzięki dużemu zaangażowaniu organizatorów, cele i zadania projektu w pełni zostały zrealizowane. Udział w projekcie  pozwolił młodzieży poszerzyć wiedzę na temat zdrowego stylu życia, przybliżyć wiedzę na temat otaczającej nas przyrody, nabyć umiejętność udzielenia pomocy przedmedycznej, nawiązywać przyjaźnie  sprzyjające integracji polsko-niemieckiej.

 

2018/09/26, Projekt w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Gmina Gryfino za pośrednictwem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie współpracuje ze szkołą w Schwedt od osiemnastu lat. W celu zacieśnienia i pogłębienia kooperacji w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. Szkoła kontynuuje współpracę, rozpoczętą w zeszłym roku szkolnym z Gesemtschule Talsand w Schwedt. W ramach przygotowanego projektu organizuje „Warsztaty polsko-niemieckie. Propagowanie zdrowego stylu życia”, które odbędą się w Międzywodziu w dniach 26, 27, 28 września.

Przez wspólne spędzanie czasu, poznawanie historii regionu, organizowanie warsztatów kulinarnych, zajęć przedmedycznych, zabaw integracyjnych, chcemy znieść bariery językowe, wynieść doświadczenia, wspomagać rozwój pasji i zainteresowań, promować zdrowy styl życia, sport oraz edukację przyrodniczą. Pragniemy budować zdrowe relacje między młodzieżą obu szkół, zacieśniać więzi, nawiązywać przyjaźnie.

 

2018/09/25, Konsultacje społeczne aktualizacji Strategii ZIT SOM

Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  - Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego  zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego  (ZIT SOM) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Strategia ZIT SOM jest podstawowym dokumentem określającym zidentyfikowane potencjały rozwojowe obszaru metropolitalnego w sferze gospodarczej, społecznej, transportowej oraz klimatycznej.

Celem niniejszych konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat dokumentu oraz zadań zaplanowanych do realizacji. Zebrane informacje zostaną rozpatrzone w toku prac nad dokumentem, a zaktualizowana Strategia ZIT SOM zostanie przedłożona do ustawowego zaopiniowania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz Instytucję Zarządzającą RPO WZ 2014-2020.

Konsultacje dokumentu trwać będą do 28 września 2018 r.

Wszelkie informacje znajdują się pod adresem:

http://zit-som.szczecin.pl/index.php/aktualnosc/438-zapraszamy-do-konsultacji

Państwa uwagi na temat Strategii ZIT SOM prosimy przesyłać na załączonym formularzu na adres e-mail: zit@som.szczecin.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących założeń Strategii ZIT SOM prosimy kontaktować się z Biurem ZIT za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub nr telefonu 91 421 71 60.

 

2018/09/07, „Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie zachodniopomorskim”

I edycja konkursu dla mieszkańców woj. zachodniopomorskiego „Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie zachodniopomorskim”

Drodzy Mieszkańcy!

Czy są wśród Was entuzjaści wycieczek rowerowych? Nie wyobrażacie sobie weekendu bez Waszych ulubionych dwóch kółek? Do pracy jeździcie rowerem? Świetnie się składa! Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl. Jedyne, co musisz zrobić to przekonać nas, że to właśnie Twoja ulubiona trasa rowerowa ma w sobie to coś! Oceniamy nie samą trasę, ale atrakcyjność jej przedstawienia.

Forma pracy:

• mapa + opis

• tekst do dwóch stron A4, w formacie .doc lub .pdf

• zdjęcia lub materiał filmowy (Twojego autorstwa)

Zasady:

1. Do udziału w konkursie zapraszamy mieszkańców woj. zachodniopomorskiego w wieku od 15 do 115 lat. 

2. Proponowana przez Ciebie trasa powinna znajdować się w większości w obrębie województwa zachodniopomorskiego.

3. Nie ograniczamy konkursu tylko do oficjalnie wyznaczonych szlaków rowerowych! Tematem Twojej pracy może być dowolna, ulubiona trasa.

4. Praca może być napisana w języku polskim lub angielskim. SUMA NAGRÓD 1500 zł I miejsce: 1000zł II miejsce: 500 zł. Aby wziąć udział w konkursie wyślij swoją pracę na adres mailowy: konkurs@clicktrans.pl. W temacie maila wpisz: Moja trasa rowerowa

 

2018/09/27, LII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 27 września odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miejskiej w Gryfinie.

Podczas obrad przedstawiono nowo wybranego Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie Pana Zbigniewa Miklewicza.

Przed podjęciem uchwały dot. Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 roku odbyła się prezentacja pokazująca jak będzie przebiegał rozwój Gminy Gryfino do 2030 roku.

Rada Miejska w Gryfinie
VII KADENCJA
Elżbieta Kasprzyk
Tomasz Namieciński
Zdzisław Kmieciak
Guga Rafał
Hładki Krzysztof
Kawka Jacek
Skrzypiński Janusz
Trzepacz Zenon
Witowska Jolanta
Piotr Zwoliński
Roland Adamiak
Leszek Jaremczuk
Łukasz Kamiński
Zbigniew Kozakiewicz
Marcin Para
Marcin Pazik
Małgorzata Rubczak
Czesław Skonecki
Ireneusz Sochaj
Bogdan Warda
Małgorzata Wisińska

 

2018/09/18, LII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 27 września 2018 r. o godz. 10.00 odbędzie się LII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie.

Porządek obrad

 

2018/09/25, Konferencja Prasowa dot. inwestycji drogowych w Gminie Gryfino

W dniu 25 września 2018 roku odbyła się konferencja prasowa z udziałem Posła na Sejm RP Artura Szałabawki, Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Mieczysława Sawaryna oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej Elżbiety Kasprzyk dotycząca zatwierdzenia przez Ministra Infrastruktury dwóch dużych inwestycji drogowych, które zostaną zrealizowane na terenie Gminy Gryfino. Chodzi o obwodnicę Gryfina oraz budowę nowego przebiegu drogi 31 w północnej części gminy, omijającego Czepino, Daleszewo i Radziszewo.

Oba zadania są uzgodnione przez ministerstwo co oznacza, że znajdą się w programie działań przewidzianych do realizacji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych o. Szczecin jeszcze w tym roku przystąpi do realizacji prac przygotowawczych. Pierwszym etapem będzie wykonanie szczegółowej koncepcji wraz z badaniami geologicznymi. Drugim - przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Szacunki ministerstwa mówią o kwocie 49,5 miliona złotych na obwodnicę Gryfina oraz 83,7 miliona złotych na nową drogę 31.

Obwodnica Gryfina: klasa GP - długość 5,6 km – przekrój 2x3,5 m.
Obwodnica ominie Gryfino od wschodu. Trasa wyprowadzi z Gryfina ruch tranzytowy, omijając newralgiczne miejsce w postaci wiaduktu pod linią kolejową o skrajni pionowej 2,7 m na obecnym przebiegu drogi krajowej. Inwestycja posiada decyzję środowiskową wydaną w 2012 roku. Znany jest przebieg drogi i środowiskowe uwarunkowania jej realizacji. Konieczne do wykonania są dalsze prace przygotowawcze – opracowanie Koncepcji Programowej wraz z badaniami geologicznymi.

Harmonogram prac:
IV kwartał 2018 – ogłoszenie przetargu na Koncepcję Programową
II kwartał 2019 – podpisanie umowy na realizację prac przygotowawczych
IV kwartał 2020 – ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy
Realizacja inwestycji 2022-2024

Nowy odcinek drogi krajowej 31: klasa GP – długość 9,6 km – przekrój 2x3,5 m
Budowa nowego przebiegu DK31 od węzła Radziszewo do Gryfina, łącznie z przebudową węzła drogowego Radziszewo. Nowa trasa według wstępnych założeń będzie przebiegała po wschodniej stronie istniejącej DK31. Pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z miejscowości położonych przy obecnym przebiegu drogi.
Inwestycja nie posiada dokumentacji studialnej. Konieczne jest wyznaczenie przebiegu trasy i przeprowadzenie całego zakresu prac przygotowawczych.
Planowane jest ogłoszenie przetargu na cały komplet dokumentacji – Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z elementami Koncepcji Programowej i badaniami geologicznymi. W toku prac przygotowawczych zostanie uzyskana decyzja środowiskowa.

Harmonogram prac:
IV kwartał 2018 – ogłoszenie przetargu na komplet prac przygotowawczych
II kwartał 2019 – podpisanie umowy na realizację prac przygotowawczych
II kwartał 2021 – uzyskanie decyzji środowiskowej
I kwartał 2022 – ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę
Realizacja inwestycji 2023-2025


 

2018/09/17, Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja wyjazdu edukacyjno-patriotycznego"

 

2018/09/24, Widowisko historyczne "Orły nad Driel"

Za nami kolejne widowisko historyczne w naszym mieście które odbyło się w sobotę 22 września 2017 roku na gryfińskim nabrzeżu. 

Dzień przed wydarzeniem czyli 21 września odbyły się zajęcia edukacyjne w szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino.

Gardno

Radziszewo

Żabnica

SP1 Gryfino

ZSO Gryfino

Chwarstnica

SP3 Gryfino

W dzień wydarzenia od południa odbyła się prezentacja wyposażenia wojskowego w której udział wzięły grupy rekonstrukcyjne oraz jednostki wojskowe.

Od godziny 15.00 na gryfińskim nabrzeżu odbyły się występy przygotowane przez gryfińskich przedszkolaków oraz uczniów Szkoły Muzycznej w Gryfinie.

Około godziny 16.00 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zaprosili wszystkich mieszkańców do pozytywnego odbioru wydarzenia.

 

Główna atrakcja wydarzenia czyli widowisko historyczne "Orły nad Driel" przygotowane przez Gminę Gryfino, Studio Historyczne "Huzar" z Koszalina i Stowarzyszenie Hereditas Pomeraniae - Dziedzictwo Pomorza rozpoczęło się o godz. 17.00

Po rekonstrukcji odbył się koncert zespołu „Chłopcy z Placu Broni”.

Sponsorem Głównym Wydarzenia było PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Patronat honorowy nad imprezą objęli:
Ministerstwo Obrony Narodowej,
Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc
www.szczecin.uw.gov.pl
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz
Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP Michał Jach.

Partnerzy Wydarzenia:
Totalizator Sportowy Lotto Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o.

Patronat medialny nad imprezą objęli: TVP Szczecin, TVP Historia, Polskie Radio Szczecin, Gazeta Gryfińska, Nowe 7 Dni Gryfina.

 

2018/09/14, Widowisko Historyczne "Orły Nad Driel"

Widowisko historyczne „Orły nad Driel" w Gryfinie!
Kolejne widowisko historyczne w naszym mieście odbędzie się już w sobotę 22 września 2018 roku na gryfińskim nabrzeżu! Wyjątkowe wydarzenie zostanie poprzedzone zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi w szkołach na terenie gminy. W piątek 21 września rozpoczną się spotkania z młodzieżą, których tematem będzie historia polskiej 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Prelekcje wzbogacone będą prezentacją uzbrojenia oraz wyposażenia bojowego, używanego przez Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie.

W sobotę wydarzenia w naszym mieście rozpoczną się już od godziny 12.00. Od południa trwać będzie prezentacja wyposażenia wojskowego w ramach otwartego muzeum techniki wojskowej oraz pokaz militariów na Placu Księcia Barnima I. W pokazie wezmą udział grupy rekonstrukcyjne oraz jednostki wojskowe. To właśnie w tym miejscu będzie można obejrzeć czołgi, samochody transportowe oraz oddziały rekonstrukcyjne. Zaprezentowane zostaną między innymi: Działo samobieżne Sturmgeschutz II Ausf. G., samochód pancerny Panzerspaehwagen Sd.Kfz. 247 Ausf. B, Samochody terenowe Volkswagen Typ 82, Działo piechoty 7,5 cm Infanteriegeschutz 43 oraz replika niemieckiego samolotu myśliwskiego.

Od godziny 15.00 na gryfińskim nabrzeżu odbywać się będą występy amatorskich zespołów muzycznych.

O godzinie 17.00 rozpocznie się główna atrakcja wydarzenia czyli widowisko historyczne "Orły nad Driel" przygotowane przez Gminę Gryfino, Studio Historyczne "Huzar" z Koszalina i Stowarzyszenie Hereditas Pomeraniae - Dziedzictwo Pomorza.

Inscenizacja zaciętych walk w rejonie holenderskiej miejscowości wpisuje się w szeroko rozumiane obchody w Gminie Gryfino 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Główne widowisko historyczne będzie miało miejsce na nabrzeżu w Gryfinie z udziałem ponad 200 rekonstruktorów w mundurach amerykańskich, polskich, brytyjskich i niemieckich z okresu II wojny światowej. Całość rekonstrukcji historycznej „Orły nad Driel” opatrzona będzie profesjonalnym komentarzem merytorycznym, zrealizowanym przez historyków wojskowości. Wszystkie wydarzenia zaplanowane w ramach wydarzenia będą miały formułę bezpłatną dla widzów. Na terenie imprezy rozstawione będą telebimy relacjonujące obraz z kamer oraz system nagłośnieniowy dla polepszenia komfortu odbioru spektaklu przez widzów. Już dzisiaj zapraszamy Państwa na to wyjątkowe widowisko historyczne! Zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie! Po rekonstrukcji zapraszamy na koncert zespołu Chłopcy z Placu Broni! Polski zespół rockowy założony w marcu 1987 w Krakowie przez Bogdana Łyszkiewicza, Wojciecha Namaczyńskiego, Waldemara Raźnego, Jacka Królika i Jarosława Sokoła. Jednym słowem melodyjne, mocne brzmienie, z dawką zaraźliwej, pozytywnej energii. Ale nie ma się co rozpisywać – przybądź na najbliższy koncert aby się przekonać z kim tak naprawdę masz do czynienia...

Organizatorzy wydarzenia: Gmina Gryfino, Studio Historyczne "Huzar" z Koszalina i Stowarzyszenie Hereditas Pomeraniae - Dziedzictwo Pomorza.

Sponsorem Głównym Wydarzenia jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Patronat honorowy nad imprezą objęli:
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak,
Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc www.szczecin.uw.gov.pl
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz
Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP Michał Jach.
Partnerzy Wydarzenia:
Totalizator Sportowy Lotto Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o.
Patronat medialny nad imprezą objęło TVP Szczecin www.szczecin.tvp.pl, TVP Historia oraz Polskie Radio Szczecin.

Informujemy, że w związku z organizacją imprezy masowej pn. "Orły nad Driel" zostanie zamknięta droga wewnętrzna/dojazdowa do nabrzeża przy ul. Energetyków oraz parking umiejscowiony przy środkowej części nabrzeża od dn. 20.09.2018r. od godziny 7:00, do dnia 23.09.2018r. do godz. 7:00
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY !

W dniu 22.09.2018 r. w godz. 15.00-19.00 będzie zamknięta droga wojewódzka nr 120 z Gryfina do Mescherin dla ruchu kołowego i pieszego.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami związanymi z imprezą, jaka odbędzie się 22 września 2018 oraz uczestnictwem w niej.

"Orły nad Driel"- regulamin imprezy masowej

"Orły nad Driel"- regulamin terenu imrezy


 

2018/09/18, Rajd rowerowy Gryfino-Borzym-Gryfino
W sobotę 22 września 2018 zapraszamy na rajd rowerowy Gryfino-Borzym-Gryfino. Organizatorem rajdu jest Gryfiński Dom Kultury.
Celem rajdu jest popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych gminy Gryfino, promowanie aktywnego spędzania czasu, rozwijanie turystyki rowerowej i integracja społeczności lokalnej.

Zgłoszenia na rajd przyjmuje Kamilla Gadomska, instruktor turystyki w Gryfińskim Domu Kultury do 20 września 2018, tel. 695 455 771.

W rajdzie planuje się udział do 30 osób. O udziale w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zbiórka uczestników rajdu: o godz. 9.30 w Gryfinie - na początku ścieżki rowerowej w kierunku Szczawna (przy skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ścieżki rowerowej nad Jezioro Wełtyńskie).
W trakcie rajdu planowane są postoje w miejscowościach, przez które przebiega trasa, a także tam, gdzie będzie to konieczne z uwagi na bezpieczeństwo uczestników oraz ich potrzeby.

Trasa rajdu:
Gryfino - Szczawno - Wirówek - Chwarstnica - Borzym - Chwarstnica - Wirów (ognisko - własny prowiant ) - Szczawno - Gryfino (dystans: ok. 30 km)
Rajd przebiega w większości ścieżką rowerową (oprócz dojazdów do kościołów w Chwarstnicy i Borzymiu oraz na ognisko do Wirowa i z powrotem na ścieżkę rowerową).

Szczegółowy regulamin rajdu, karta zgłoszenia i klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych znajdują się w załączniku.
 
 

2018/09/18, Spotkanie autorskie z Mariuszem Czubajem

Biblioteka Publiczna w Gryfinie zaprasza na spotkanie z Mariuszem Czubajem, autorem najnowszego kryminału pt.: „Dziewczynka z zapalniczką”. Odbędzie się ono 21 września 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Kościelnej 24.

„Dziewczynka z zapalniczką” to książka, która wciąga od pierwszych stron! Katarzyna Bonda o mówi o niej: „Po prostu petarda”! Nowy mroczny kryminał Mariusza Czubaja to przykuwająca uwagę intryga i trzymająca w napięciu fabuła.

Rok 2011. W lesie nieopodal Katowic zostaje zastrzelony emerytowany policjant, Jacek Szymon. Tylko dwóch ludzi wie, co znajdowało się wcześniej w bagażniku samochodu, w którym znaleziono ciało. Heinz będzie trzeci. Profiler, przechodzący ciężkie załamanie nerwowe i przebywający na przymusowym urlopie, zostaje poproszony o dyskretną przysługę i po raz pierwszy zaczyna prowadzić prywatne śledztwo. Sprawę komplikuje także to, że pierwszy raz o pomoc prosi Heinza miejscowy gangster. Trop będzie prowadził ku wydarzeniom sprzed lat, które położyły się cieniem na karierze Jacka Szymona. W jednej z piwnic znaleziono wówczas zmasakrowane zwłoki dziewczynki w czerwonych baletkach. Sprawy, której nadano operacyjny kryptonim „Dziewczynka z zapalniczką”, nigdy nie rozwiązano.

Spotkanie dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

2018/09/20, Spotkanie w ramach Transgranicznego Planu Działania

W dniu 18 września 2018 r. w Gryfinie odbyło się kolejne z cyklu spotkanie z przedstawicielami Gmin wchodzących w skład polsko-niemieckiego obszaru gospodarczego Doliny Dolnej Odry. Cykl spotkań dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty na polsko-niemieckim obszarze gospodarczym Doliny Dolnej Odry w ramach Transgranicznego Planu Działania mają na celu zbadanie potrzeb w zakresie współpracy pomiędzy gminami uczestniczącymi w Transgranicznym Planie Działania i wypracowanie wspólnych projektów wiodących.

Podczas spotkania w Gryfinie omówione zostały cele i potrzeby gmin dotyczące projektów wiodących w obszarze „Edukacja”. Gmina Gryfino przedstawiła partnerom także dobry przykład działań w tym obszarze, jakim był udział w projekcie „Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder – Welse – gminie Passow i gminie Pinnow oraz w gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz”, którego efektem była przebudowa budynku na potrzeby Przedszkola Nr 4 im. Pszczółki Mai przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie, doposażenie placów zabaw a także zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie, Przedszkolu Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie a także w Przedszkolu Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie. W przedszkolu Nr 5 w ramach ww. projektu została również przebudowana kuchnia i pomieszczenia z jej zaplecza. Kolejne z cyklu spotkań odbędą się w Pinnow z zakresu „Usługi użyteczności publicznej”, w Dębnie
z zakresu „Gospodarka” oraz w Baniach z zakresu „Kultura i turystyka”. 

 

2018/09/11, Budżet Obywatelski 2019 - projekty zweryfikowane

Zespół do spraw budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na 2019 rok zaprezentował listę projektów, które zostały zweryfikowane pozytywnie i będą podlegać głosowaniu. Mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 5 propozycji.

1. Doświetlenie miejscowości wiejskich: Bartkowo, Pniewo, Steklno, Stelinko - 246.000,00 zł

2. Budowa wybiegu dla psów „park dla psów” w Parku Miejskim w Gryfinie – 68.103,00 zł

3. Modernizacja istniejącego  Skateparku przy ulicy Sportowej w Gryfinie - 442.998,23  zł

4. SAS- Strefa aktywności sąsiedzkiej - 150.000,00 zł

5. Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Borzym, Dołgie, Parsówek i Sobiemyśl jako miejsc rekreacji i ćwiczeń dla mieszkańców - 73.000,00 zł

Protokół zespołu

Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty rozpocznie się 21 września i potrwa do 21 października.

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gryfina za aktywny udział w zgłaszaniu propozycji!

 

2018/09/18, Gminne uroczystości upamiętniające 79. rocznicę agresji ZSRR na Polskę oraz Dzień Sybiraka

W dniu 17 września 2018 roku odbyły sie Gminne Uroczystości upamiętniające 79. rocznicę agresji ZSRR na Polskę oraz Dzień Sybiraka.

 

2018/09/10, Gminne uroczystości upamiętniające 79. rocznicę agresji ZSRR na Polskę oraz Dzień Sybiraka

W dniu 17 września 2018 na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie odbędą się gminne uroczystości upamiętniające 79. rocznicę agresji ZSRR na Polskę oraz obchody przypadającego w tym dniu Dnia Sybiraka.

Podczas ceremonii z udziałem kombatantów, zaproszonych gości oraz władz samorządowych nastąpi uroczyste złożenie wieńców i kwiatów. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w uroczystościach.

Porządek czasowy:
12.00 Początek uroczystości 
* Przywitanie, słowo wstępne, wprowadzenie
* Występ młodych recytatorów GDK
* Wystąpienia oficjalne
* Wspólna modlitwa 
* Złożenie kwiatów
*Wyprowadzenie sztandarów
 

2018/09/10, XVII Gryfiński Koncert Organowy

16 września (niedziela), o godz. 19.00 w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, po mszy św. wieczornej odbędzie się XVII Gryfiński Koncert Organowy.

Na organach zagra Julian Gołosz zaś utwory zaśpiewa Sandra Klara Januszewska. Odtworzą oni dla gryfińskiego audytorium utwory religijne Jana Sebastiana Bacha, Giacomo Pucciniego oraz innych kompozytorów.

Organizatorami koncertu są: Gmina Gryfino Biblioteka Publiczna, Parafia p.w. NNMP w Gryfinie i Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej. Sponsorem koncertu jest Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Serdecznie zapraszamy! Tekst: Biblioteka Publiczna w Gryfinie.

 

2018/09/04, Koncert zespołu Dubska w Gryfinie! Bilety w sprzedaży od 5 września
W sobotę 15 września 2018 w Gryfińskim Domu Kultury wystąpi zespół DUBSKA. To jeden z najbardziej barwnych polskich zespołów reggae.
Koncert grupy rozpocznie się o godzinie 20.

Bilety na wydarzenie będzie można zakupić od 5 września 2018 w sekretariacie Gryfińskiego Domu Kultury. Cena wejściówek w przedsprzedaży to 20 zł. W dniu koncertu bilet będzie można nabyć za 25 zł.

O zespole:
Dubska to reggae orkiestra, która powstała w 1999 roku w Bydgoszczy. Nazwa zespołu wywodzi się z fascynacji dwoma gatunkami muzyki jamajskiej "dub " i "ska".
Pierwszymi wydawnictwami grupy było demo z 2000 roku oraz dwa zapisy koncertów w bydgoskich klubach: Sanatorium i Mózg. W 2005 roku zespół wydał pierwszą oficjalną płyty pt. "Dubska". Płyta zawierała 13 piosenek, z których największą popularność zdobyły utwory: "Raj", "Subway", "Wiatr" czy "Reggae music". Rok 2006 to płyta "Avokado", na której znajdowało się 11 utworów utrzymanych w stylistyce reggae. Płyta została bardzo dobrze odebrana i była grana przez wiele stacji radiowych. Szczególnie radiowcom do gustu przypadło tytułowe "Avokado", które nie schodziło z listy przebojów Trójki.

W 2007 roku DUBSKA nawiązali współpracę z Gerbertem Moralesem, zwanym ojcem rosyjskiego reggae, założycielem i liderem kultowej rosyjskiej grupy Jah Division. Wspólny projekt nosił nazwę "Dubska Division".
W lipcu 2010 roku ukazała się kolejna płyta grupy "Loko-Loko". Na płycie obok reggae i ska, usłyszeć można echa soulu, muzyki latynoskiej, akustyczne ballady czy nawet oldschoolowe disco.
Z nowymi studyjnymi nagraniami zespół powrócił w 2013 roku. "Love & Culture" to minialbum z interpretacjami piosenek światowych mistrzów harmonii i melodii.
Członkowie grupy zawsze podkreślali swój związek z kulturą reggae, a ich piosenki są odzwierciedleniem tego stylu życia i myślenia. Jednak muzycy wybierają się także w podróże po innych gatunkach. Jedną z takich podróży była współpraca z warszawskim producentem Olo Mothashipp'em. Owocem tego spotkania jest ostatnia płyta zespołu "Ulicami". Usłyszeć na niej możemy mocne wpływy współczesnej elektroniki i alternatywnego popu. Album "Ulicami" wydany został przez Agencję Wydawniczą Polskiego Radia w maju 2016 roku , a jednym z koncertów promujących wydawnictwo był występ w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. A. Osieckiej.
Zespół w swojej karierze zagrał kilkaset koncertów zarówno na małych klubowych scenach jak i na dużych festiwalach (Przystanek Woodstock, Ostróda Reggae Festiwal, Afryka i inne). Poza Polską występowali także w Niemczech, Austrii, Czechach i Grecji.

Skład: Dymitr "dymol" Czabański - wokal, gitara
Marcin "mucha" Muszyński - wokal, przeszkadzajki
Diana Rusinek - wokal
Jarosław "u-jar" Hejmann - perkusja, duby, przeszkadzajki
Marcin "grzyb" Grzybowski - gitara
Artur "mały" Małecki - gitara basowa
Tomasz Bartz - instrumenty klawiszowe
Michał "misiek" Michota - trąbka
Krzysztof Błaszczak - puzon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2018/09/06, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że w dniach od 11 do 14 września 2018r. Plac Barnima I w Gryfinie będzie wyłączony z ruchu samochodowego w związku z prowadzonymi pracami archeologicznymi. Jest to kolejny etap prac związanych z przebudową najważniejszej przestrzeni publicznej miasta. Niezbędnym elementem dokumentacji projektowej jest rozpoznanie tego obszaru wraz z analizą jego kontekstu historycznego i uwarunkowań architektonicznych.

Następny etap badań planowany jest dniach od 24 do 29 września 2018r.

 

2018/09/13, Podziękowania dla Joanny Oleksiuk

W dniu 13 września 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprosił Joannę Oleksiuk srebrną medalistkę Paralekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce które odbyły się w Berlinie wraz z trenerką Renatą Chilewską aby wręczyć listy gratulacyjne oraz drobne upominki w ramach podziękowania za trud i pracę włożoną w osiągnięcie wspaniałego rezultatu.

Burmistrz życzył wielu dalszych medalowych sukcesów, wytrwałości oraz realizacji wszystkich zamierzeń.

 

2018/08/16, Konsultacje dot. strategii rozwoju Gminy Gryfino

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino serdecznie zaprasza do konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami miasta i gminy Gryfino, badania opinii mieszkańców poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.gryfino.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej z możliwością przesłania uwag za pośrednictwem formularza pocztą e-mail lub złożenia osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16, a także składania pisemnych opinii z wykorzystaniem ankiet konsultacyjnych, które będą dostępne w jednostkach organizacyjnych gminy.

Konsultacje rozpoczną się w dniu 17 sierpnia 2018 r., a zakończą 14 września 2018 r. Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniach: 4 i 11 września 2018 r. godz. 18.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w sali nr 25 (I piętro).

Uwagi i opinie dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. będzie można zgłaszać podczas spotkań w formie ustnej do protokołu lub w formie pisemnej, za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, dostępnego poniżej i w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: burmistrz@gryfino.pl.

Formularz uwag i wniosków

Strategia Rozwoju Gminy Gryfino


 

2018/09/10, LI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 10 września 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyła się LI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.
Na początku sesji radni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego radnego Edmunda Krysiaka. Pracował w Radzie Miejskiej w Gryfinie w latach 1990-1998.

Sesja zwołana została w celu uchwalenia utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Gryfino, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

 

2018/09/04, Narodowe Czytanie 2018

8 września 2018 r. odbędzie się kolejna już edycja Narodowego Czytania. Zainaugurowana przez Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji, podczas której czytane będą aż dwie lektury. Lekturą Narodowego Czytania na kulminację akcji 8 września jest PrzedwiośnieStefana Żeromskiego. Ponadto, Para Prezydencka proponuje do czytania przez cały rok 44 teksty Antologii Niepodległości. W Gryfinie akcja prowadzona będzie podczas uroczystości z okazji Dożynek Archidiecezjalnych. Ze sceny umieszczonej na Placu Barnima I, wybrane fragmenty dzieła przeczytają: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino - Mieczysław Sawaryn, Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino - Ewa Sznajder oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - Grzegorz Jastrowicz. Gmina Gryfino i Biblioteka Publiczna w Gryfinie zapraszają.

Wyłącznym sponsorem Narodowego Czytania jest Polska Grupa Energetyczna, Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.

 

2018/09/10, Dożynki Archidiecezjalne 2018

Dożynki Archidiecezjalne za nami! W dniu 8 września 2018 roku na Placu Barnima społeczność diecezjalna zebrała się aby uroczyście podziękować rolnikom za ich ciężką pracę oraz tegoroczne plony.

Podczas uroczystości odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych przygotowanych przez społeczność diecezjalną. Następnie miała miejsce uroczysta Msza Święta dziękczynna w podziękowaniu za trud i pracę rolników.

Zaprezentowano również regionalne potrawy oraz rękodzieła i sztuki lokalnych artystów. Część artystyczna połączona była z akcją "Narodowego Czytania 2018" podczas której naprzemian występowały lokalne kapele ludowe natomiast Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Gryfinie czytali fragmenty "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego.

Dożynki zostały zorganizowane wspólnie przez Archidiecezję Szczecińsko-Kamieńską, Gminę Gryfino i Parafię p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie.

Uroczystości wsparli finansowo:

- Fliegel Textilservice Sp. z o.o. Sp. k.

- Totalizator Sportowy Lotto Sp. z o.o.

- Enea Oświetlenie Oddział Szczecin

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o.

 

 

 

2018/09/07, LI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 10 września 2018 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbędzie się LI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad

 

2018/08/27, Dożynki Archidiecezjalne 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach z okazji Dożynek Archidiecezjalnych, w dniu 08 września 2018 roku, które odbędą się w Gryfinie przy parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Uroczystości rozpoczną się na Placu Księcia Barnima I o godz. 10.00 prezentacją wieńców dożynkowych przygotowanych przez społeczność diecezjalną. O godz. 12:00 odbędzie się uroczysta Msza Święta dziękczynna za tegoroczne plony. W programie znajdzie się również m.in.: przedstawienie i degustacja regionalnych potraw, występy lokalnych zespołów ludowych oraz prezentacja rękodzieła i sztuki lokalnych artystów.

Program uroczystości:
Godz. 10.00 - prezentacja wieńców dożynkowych
Godz. 11.45 - przywitanie uczestników i zaproszonych gości
Godz. 12.00 - Msza Święta dziękczynna za tegoroczne plony
Godz. 14.00 - część artystyczna i wspólna biesiada (występy lokalnych zespołów muzycznych, degustacja regionalnych potraw, prezentacja rękodzieła i sztuki lokalnych artystów)

Dożynki są organizowanie wspólnie przez Archidiecezję Szczecińsko-Kamieńską, Gminę Gryfino i Parafię p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie.

Sponsorami Dożynek Archidiecezjalnych są :

- Fliegel Textilservice Sp. z o.o. Sp. k.

- Totalizator Sportowy Lotto Sp. z o.o.

- Enea Oświetlenie Oddział Szczecin

 


 

2018/09/10, Złote i Diamentowe Gody w Gryfinie

W piątek 7 września 2018 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 3  w Gryfinie odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla 13 par obchodzących 50 lecie pożycia małżeńskiego oraz dla 2 par obchodzących jubileusz 60 lecia.

Na uroczystość przybyli bohaterowie tego dnia - dostojni jubilaci wraz z zaproszonymi gośćmi, rodziną i przyjaciółmi.

Medale od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pamiątkowe dyplomy, kwiaty, mnóstwo życzeń. To wszystko otrzymały pary małżeńskie, które świętują w tym roku swój jubileusz złotych i diamentowych godów.

Wykaz jubilatów 50 lecia

1. Wanda i Czesław Arkita
2. Danuta i Kazimierz Kędziora
3. Krystyna i Mieczysław Korban
4. Janina i Henryk Morawiccy
5. Janina i Kazimierz Nykiel
6. Anna i Janusz Ostrowscy
7. Maria i Tadeusz Pabian
8. Teresa i Stanisław Parszewscy
9. Krystyna i Józef Rybka
10. Stefania i Bogdan Spychalscy
11. Maria i Zdzisław Szczurek
12. Krystyna i Czesław Walter
13. Kazimiera i Kazimierz Wojtkowiak

Wykaz jubilatów 60 lecia

1. Emilia i Eugeniusz Osiccy
2. Krystyna i Marian Zarzyccy

 

2018/09/04, Złote i diamentowe gody

Informujemy o uroczystości Złotych i Diamentowych Godów, która odbędzie się w dniu 7 września 2018 roku o godz. 17.00 na auli Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprosił 14 par jubilatów złotych godów w celu wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 2 pary które przeżyły w związku małżeńskim 60 lat.

 

2018/09/06, Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019.


 

2018/09/06, Hala sportowo – widowiskowa już za rok!

Nowy obiekt sportowo-widowiskowy powstanie w ciągu najbliższego roku przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie. Umowę dotyczącą budowy hali podpisał w dniu
6 września br. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino – Mieczysław Sawaryn. Obiekt wybuduje firma MORIS-POLSKA Sp. z o.o, za kwotę 13 499 000,00 z.

Umowa obejmuje budowę hali z taflą sportową, na której zaprojektowano 10 boisk, m.in.: boisko do koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki i piłki nożnej halowej. Widownia na 289 miejsc siedzących mieścić się będzie na antresoli obok spikerki, salki konferencyjnej, salki fitness i zaplecza sanitarnego. Na poziomie parteru zaprojektowano m.in. szatnie i pomieszczenia sanitarne dla 76 zawodników oraz dwa pomieszczenia trenerów.

Budynek będzie połączony łącznikiem z Zespołem Szkół Ogólnokształcących. Na terenie przy obiekcie znajdować się będzie 80 miejsc postojowych, w tym 20 miejsc przy przebudowanej ulicy Parkowej.

Termin realizacji inwestycji mija 30 listopada 2019 rok.

 

2018/09/06, Nagroda dla KGW "Europejki" oraz Stowarzyszenia Seniorów "Radość"

Kolejna nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino trafiła tym razem do Koła Gospodyń Wiejskich „Europejki” oraz Stowarzyszenia Seniorów „Radość” z Daleszewa.

Burmistrz podziękował za wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz pomocy charytatywnej, integracji europejskiej ora rozwijania kontaktów i współpracy między społecznością lokalną.

 

2018/09/06, Umowa na termomodernizację SP 3 podpisana

Już niebawem Szkołę Podstawową nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie czeka duży remont. W środę 5 września br. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino – Mieczysław Sawaryn podpisał umowę na kompleksową termomodernizację szkoły. Remont budynków wraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej wykona firma STRZAŁ – TRANS z miejscowości Zakrzew. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Roboty budowlane przewidziane w umowie obejmują wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z ociepleniem budynku i wykonaniem nowej kolorystyki celem poprawienia jego stanu technicznego oraz walorów estetycznych, a także modernizację podłogi i ścian w sali gimnastycznej. W szkole zostanie również wykonana instalacja fotowoltaiczna i wentylacja mechaniczna auli.

Wszystkie ww. prace mają na celu poprawę efektywności energetycznej szkoły, a co za tym idzie obniżenie kosztów eksploatacji budynków i zdecydowaną poprawę komfortu ich użytkowania.

Zgodnie z umową wszystkie prace mają zostać wykonane do dnia 31 października 2019 r., a ich koszt to 4 692 911, 32 zł, z czego 3 185 544, 32 zł zostanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

2018/08/30, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Spotkanie integracyjne z okazji 100-lecia Niepodległości"

 

2018/09/03, Działanie: plaża w Steklnie

 

W ramach podpisanej umowy z Województwem Zachodniopomorskim na realizację operacji w ramach poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Gmina Gryfino zrealizowała operację pn.: „ Rozbudowa istniejącego kąpieliska w miejscowości Steklno".

W ramach operacji zrealizowano: zakup czterech przebieralni, zakup pomostu pływającego, zakup ogrodzenia, wykonanie dwóch miejsc na palenisko, zakup dwóch wiat turystycznych, wykonano prace remontowe budynku hangarowego oraz zakupiono i zamontowano drzwi hangarowe. Dofinansowano ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

 

2018/09/03, Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

W dniu 3 września we wszystkich placówkach oświatowych rozpoczął się nowy rok szkolny 2018/2019. Podczas uroczystości dzieci z klas pierwszych zostały oficjalnie powitane w społeczności uczniowskiej.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej przy okazji rozpoczęcia roku szkolnego dokonano oficjalnego otwarcia pracowni informatycznej. Na prośbę Pani Dyrektor Jolanty Kroczak oraz Rady Rodziców Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przeznaczył dodatkowe środki na wyposażenie pracowni w sprzęt informatyczny.

Życzymy wszystkim uczniom oraz nauczycielom samych wspaniałych chwil spędzonych w szkole oraz dobrych wyników w nauce!

 

2018/08/27, Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że w pierwszy poniedziałek września, tj. dnia 3 września 2018 r. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie z siedzibą przy ul. 1 Maja 16 będzie otwarty dla interesantów od godz. 8.00 do godz. 18.00. Kasa czynna od godz. 9.00 do godz. 17.00.

Mieczysław Sawaryn
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

 

2018/08/14, Dożynki Wojewódzkie Drawsko Pomorskie 2018

Województwo Zachodniopomorskie , Powiat Drawski i Gmina Drawsko Pomorskie zapraszają na „Dożynki Wojewódzkie 2018”, które odbędzie 2 września br., w Drawsku Pomorskim.

Podczas imprezy na mieszkańców i gości z całego województwa czeka wiele atrakcji, m.in. pyszna „Aleja Zachodniopomorskie Smaki – produkty tradycyjne Pomorza Zachodniego", konkursy i zabawy dla dzieci, miasteczko dmuchańców, prezentacje artystyczne ludowych zespołów, jarmark ludowy, stoiska promocyjne powiatów, firm i instytucji, itp.

Rozstrzygnięte zostaną konkursy na Sołtysa Roku 2018,Mistrzów smaku 2018, najpiękniejsze Sołectwo Powiatu Drawskiego oraz wręczone zostaną nagrody za wieńce i stoiska.


 

2018/08/27, Spotkajmy się na nabrzeżu w Gryfinie już 1 września

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie zaprasza  mieszkańców na Polsko- Niemieckie Targi Przedsiębiorczości, które odbędą się na gryfińskim nabrzeżu w godzinach od 11.00 do 17.00.

Targi dofinansowane są ramach programu INTERREG VA pod nazwą „Regionalne Prezentacje Gospodarcze  - Stabilizacja i intensyfikacja polsko niemieckich stosunków gospodarczych w Euroregionie Pomerania w latach 2017 – 2019” .

Należy podkreślić, że organizacja Targów nie byłaby możliwa bez istotnego wsparcia finansowego ze strony Gminy Gryfino.

W ramach Targów - oprócz wielu towarzyszących im atrakcji - będzie można otrzymać bezpłatne publikacje promujące walory turystyczne gminy Gryfino: „Rowerem na szlaku Schwedt - Gryfino” oraz „Międzyodrze- szlaki wodne”


 

2018/09/03, 79. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W dniu 1 września na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie ( Golgota Wschodu) odbyła się uroczystość upamiętniającą 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej z udziałem władz samorządowych, pocztów sztandarowych, kombatantów, zaproszonych gości oraz mieszkańców Gryfina.

 

2018/08/29, Nowy sezon w pracowniach Gryfińskiego Domu Kultury
W nowym roku szkolnym tradycyjnie zapraszamy do pracowni Gryfińskiego Domu Kultury i Świetlic Wiejskich. Po dwumiesięcznej przerwie powracają regularne zajęcia prowadzone przez naszych instruktorów. Większość pierwszych spotkań w pracowniach artystycznych planowanych jest w drugiej połowie września.

We wskazanym terminie instruktorzy będą do dyspozycji chętnych dzieci i ich rodziców lub dorosłych uczestników w zakresie wszelkich informacji o działalności swojego zespołu lub koła.
Wkrótce podamy więcej informacji o terminie pierwszych zajęć organizacyjnych.
 
 

2018/08/29, Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 w szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino.


 

2018/08/13, Ruszyły zapisy na II Rajd Wiejski Powsinoga 2018
W sobotę 1 września 2018 odbędzie się II Rajd Pieszy PoWsiNoga. To turystyczny rajd na orientację o charakterze poznawczo-rozrywkowym. Główną zasadą rajdu jest dotarcie w jak najkrótszym czasie do 7 miejsc ulokowanych na terenie trzech sołectw: Krajnika, Krzypnicy i Nowego Czarnowa, a także prawidłowe rozwiązanie punktowanych zadań na tych punktach. Trasa rajdu wyniesie ok. 8 km. Limit czasu dla każdej drużyny wynosi 3 godziny.

Udział w rajdzie jest BEZPŁATNY. Startują wyłącznie drużyny od 2 do 5 osób.

Tegoroczny rajd odbędzie się pod nazwą "W cieniu kominów". Rajd rozpocznie się na terenie Elektrowni Dolna Odra o godz. 12:00. To niepowtarzalna okazja aby wejść na teren gryfińskiej elektrowni.

Ruszyły już zapisy do rajdu. Swój udział można zgłosić przez formularz rejestracyjny który znajduje się na stronie http://gdk.com.pl/index.php?plik=bilet&bilety_id=1. Znajduje się tam także regulamin rajdu.
Termin zgłoszeń upływa 25 sierpnia 2018 roku, przy czym należy się liczyć z tym, że w przypadku dużej ilości zgłoszeń nabór zostanie zamknięty wcześniej. Liczba uczestników jest ograniczona - maksymalnie 25 drużyn.

Organizatorami II Rajdu Pieszego PoWsiNoga są:
Sołectwo Krajnik
Sołectwo Krzypnica
Sołectwo Nowe Czarnowo
Gryfiński Dom Kultury
Urząd Miasta i Gmina w Gryfinie
WOPR Gryfino

Impreza odbędzie się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Rajd finansowo wsparła PGE GiEK S.A.
 
 

2018/08/30, Gminne uroczystości związane z 79. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej

Ceremonia z udziałem pocztów sztandarowych, delegacji, kombatantów, mieszkańców, zaproszonych gości oraz władz samorządowych odbędzie się 01 września 2018 r. (sobota) o godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie (Golgota Wschodu).

W planie uroczystości przewidziano m.in. wspólną modlitwę oraz złożenie kwiatów w miejscu pamięci. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w uroczystościach.

 

2018/08/22, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Propagowanie wartości historycznych wśród społeczeństwa lokalnego"

 

2018/06/20, Twórcze Wakacje 2018
W poniedziałek 25 czerwca 2018, w pierwszym dniu wakacji rozpocznie się jedna z letnich propozycji Gryfińskiego Domu Kultury.
"Twórcze wakacje 2018" to cykl pięciodniowych warsztatów artystycznych dla młodych mieszkańców naszego miasta oraz okolicznych miejscowości.
Na dzieci i młodzież z Gryfina i okolic czekają pięciodniowe warsztaty plastyczne, wokalne, filmowe, teatralne, taneczne i turystyczne.

Pięciodniowy cykl bezpłatnych warsztatów artystycznych będzie rozpoczynał się w kolejne wakacyjne poniedziałki o godz. 10.00 w Pałacyku pod Lwami, a kolejne pasmo zajęć, tym razem w budynku przy ul. Szczecińskiej, będzie się rozpoczynało o godz. 11.45.

Warsztaty w czasie tegorocznych wakacji odbędą się również w szesnastu świetlicach wiejskich administrowanych przez GDK. To propozycja nie tylko dla młodych mieszkańców określonej miejscowości. W każdej ze świetlic instruktorzy chętnie będą gościć inne zainteresowane dzieci i młodzież. Każda z szesnastu świetlic w ciągu wakacji zorganizuje pięciodniowe warsztaty, analogicznie do propozycji miejskiej. Propozycje zajęć będą naprawdę różnorodne, od warsztatów promujących zdrowy tryb życia i odżywiania, przez szeroko rozumiane zajęcia plastyczne, taneczne, a na turystycznych kończąc.

 
 
 

2018/07/12, "Dobry Start" dla ucznia

"Dobry Start" dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie są przyjmowane i realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Sprzymierzonych 8A.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl  oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

 

 

2018/09/04, Uroczyste otwarcie ogrodu hortiterapeutycznego

W dniu 31 sierpnia 2018 roku nastąpiło uroczyste otwarcie ogrodu hortiterapeutycznego wykonanego przez Zespół wolontariacki działający w Oddziale Zespołu Elektrowni Dolna Odra w ramach V edycji programu wolontariatu pracowniczego PGE "Pomagamy".

 

2018/09/04, Podziękowania za wieloletnią pracę dyrektorów

 W dniu 31 sierpnia 2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyła się narada dyrektorów jednostek oświatowych.

Na początku narady Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński złożył podziękowania za wieloletnią pracę Pani Teresie Sarnie, która była dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy przez 18 lat, oraz Pani Annie Frąckowiak-Kułdosz, która była dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie przez 14 lat.

 

2018/08/27, Konkurs fotograficzny "Polskie kadry"

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie zaprasza mieszkańców powiatu gryfińskiego do udziału w organizowanym przez KOWR konkursie fotograficznym pn. „Polskie kadry”. Celem ogólnopolskiego konkursu jest ukazanie bogactwa regionów Polski w dwóch kategoriach tematycznych: żywnościowej i krajoznawczej.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób pełnoletnich. Fotografie w kategorii żywnościowej powinny prezentować regionalne produkty spożywcze na różnych etapach ich produkcji lub podczas sprzedaży. Prace konkursowe mogą przedstawiać pola uprawne, regionalnych producentów żywności, lokalne bazary i targowiska czy produkty przetworzone i nieprzetworzone. W kategorii krajoznawczej będą brane pod uwagę zdjęcia prezentujące obiekty znajdujące się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Szczegółowa lista obiektów znajduje się w regulaminie. Regulamin konkursu znajduje się pod adresem: http://www.kowr.gov.pl/regulamin.pdf Jedną z nagród dla laureatów pierwszych miejsc w konkursie będzie prezentacja nagrodzonych fotografii w wystawie fotograficznej zorganizowanej przez KOWR. Ponadto najlepsze prace będą wykorzystywane w materiałach promocyjnych KOWR. Laureaci otrzymają również zestaw nagród rzeczowych składający się ze smartwatcha oraz albumu fotografii.

Prace fotograficzne można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem http://www.kowr.gov.pl/konkurs

Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2018 r.

 

2018/08/30, Obchody rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w Gryfinie

W sobotę 30 sierpnia 1980 r. w świetlicy Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego władze komunistyczne podpisały porozumienie z przedstawicielami strajkujących załóg regionu. Dokument ten przeszedł do historii pod nazwą Porozumienia Szczecińskiego.

Gryfińskie Stowarzyszenie „Pamięć i prawda” oraz Gryfiński Ruch Patriotyczny umieściły za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino treść Porozumienia na słupach informacyjnych w mieście. Na Skwerze Solidarności, przy ulicy Żołnierzy Wyklętych powstała, nawiązująca w przekazie do okresu strajków 1980 roku, instalacja rocznicowa.   

 

2018/08/27, Dożynki Gminne 2018

Za nami Gminne Święto Plonów, które tym razem odbyło się 25 sierpnia 2018 w Wełtyniu.

Dożynki rozpoczęły się od Mszy Świętej w celu poświęcenia wieńców dożynkowych. Następnie wszyscy zgromadzeni goście przeszli ulicami w formie korowodu dożynkowego ulicami Wełtynia. Uroczystego otwarcia dożynek dokonali Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński, Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kasprzyk oraz starości tegorocznych dożynek Barbara Rackiewicz i Robert Lipok. O godzinie 16 na dożynkowej scenie zaprezentowały się kapele ludowe: Borzymianka, Wełtynianka i Gardnianki.

W konkursie na najładniejszy dożynkowy wieniec zwyciężyło sołectwo Wysoka Gryfińska. Drugie i trzecie miejsce odpowiednio zajęły wieńce z Wełtynia i Czepina.

Gwiazdą wieczoru był występ grupy DIKANDA.

Od godziny 21 do 2 nad ranem trwała zabawa ludowa z zespołem "MEDEJS".

Organizatorami Gminnych Dożynek 2018 byli: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Rada Sołecka Wełtynia i Gryfiński Dom Kultury.

Imprezę wsparli finansowo:
PGE GiEK S.A. Oddział Zespołu Elektrowni Dolna Odra,
Gmina Gryfino,
FIEGE/Zalando,
Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego Stargard,
Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej -Małgorzata i Jerzy Wisińscy.

 

2018/08/13, Dożynki Gminne 2018 już 25 sierpnia w Wełtyniu
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gryfinie oraz Rada Sołecka Wełtynia zapraszają na Dożynki Gminne 2018.
Gminne święto plonów odbędzie się w sobotę 25 sierpnia 2018 w Wełtyniu.

Święto plonów rozpocznie Msza Święta Dożynkowa o godz 14. Na 15 zaplanowano przemarsz korowodu dożynkowego ulicami Wełtynia. Uroczyste otwarcie dożynek nastąpi o godzinie 15.30. O godziny 16 na dożynkowej scenie prezentowa się będą kapele ludowe: Borzymianka, Wełtynianka i Gardnianki.

Rozstrzygnięty zostanie także konkurs na najładniejszy dożynkowy wieniec.

O godzinie 19 rozpocznie się koncert gwiazdy wieczoru - grupy DIKANDA.
Od godziny 21 do 2 nad ranem trwać będzie zabawa ludowa z zespołem "MEDEJS".

Organizatorami Gminnych Dożynek 2018 są: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Rada Sołecka Wełtynia i Gryfiński Dom Kultury.

O zespole DIKANDA:
Dikanda to uznany szczególnie na zagranicznym rynku muzycznym szczeciński zespół grający world music. W swojej twórczości Dikanda stawia na autentyczność stylu - poszukuje nowych nurtów i większość utworów jest oryginalnymi kompozycjami. Muzyczne inspiracje czerpie z tradycyjnych, folkowych brzmień szeroko rozumianego orientu - od Bałkanów, przez Izrael, Kurdystan, Białoruś po Indie. W ich utworach można usłyszeć głównie brzmienia bałkańskie i cygańskie. Zespół istnieje od 1997 r. Dikanda ma w swoim dorobku 7 płyt - w tym DVD Live nagrywane w zakopiańskim Teatrze Witkacego; setki koncertów (głównie w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, ale również w Rosji, Indiach oraz w USA), zdobyli także liczne nagrody - w tym "Płyta roku" niemieckiego czasopisma "Folker" przyznana w 2005 roku za "Usztijo". Koncerty Dikandy to niezwykle emocjonalna podróż po etnicznych brzmieniach, żywiołowe spotkanie pełne energii, charyzmy, prawdziwych uczuć. Charakterystyczne dla Dikandy jest tworzenie nowych słów w tekstach utworów, w ten sposób powstał oryginalny język grupy - "dikandisz". Najważniejszy w twórczości zespołu jest przekaz, który jest relacją między artystami a publicznością.

Dyskografia zespołu:
Muzyka czterech stron wschodu (2000)
Jakhana Jakhana (2002)
Usztijo (2004)
Ajotoro (2008)
Live (2010)
DIKANDA Live in Zakopane (2013)
Rassi (2013)
Devla Devla (2017)
 
 
 

2018/08/23, L sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 23 sierpnia 2018 roku odbyła się L sesja Rady Miejskiej.

Na początku sesji Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej wyróżnili i podziękowali za aktywny udział w szacowaniu szkód łowieckich następującym sołtysom:
- panu Pawłowi Piekarzowi sołtysowi sołectwa Mielenko Gryfińskie
- panu Andrzejowi Szewczukowi sołtysowi sołectwa Borzym
- panu Józefowi Zajączkowskiemu sołtysowi sołectwa Czepino
- Panu Marcinowi Jońcy sołtysowi sołectwa Wysoka Gryfińska – był nieobecny na sesji
- panu Leszkowi Jaremczukowi sołtysowi sołectwa Wełtyń.

Następnie radni uchwalili m.in. przystąpienie Gminy Gryfino do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, oraz dwie dodatkowe uchwały: dot. zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Gryfino oraz ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów.

 

 

2018/08/22, Gryfinianka Joanna Oleksiuk Wicemistrzynią Europy!

Gryfinianka Joanna Oleksiuk zdobyła srebrny medal w pchnięciu kulą na Mistrzostwach Europy Osób Niepełnosprawnych w Berlinie. Drugie miejsce dało jej pchnięcie na odległość 5,59 m. Pierwsze miejsce zajęła zawodniczka Startu Wrocław Lucyna Kornobys z wynikiem 7,49 który jest oficjalnym rekordem świata.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

2018/08/22, Nagroda Burmistrza dla "Wełtynianki"

Tradycyjna nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino za działalność na rzecz lokalnej społeczności tym razem trafiła do Kapeli Ludowej "Wełtynianka".

Początki zespołu sięgają roku 1976 r. Podczas tego okresu przez kapelę przewinęło się wielu znakomitych artystów, powstało wiele pieśni ludowych które śpiewane są do dziś przy okazji wielu uroczystości gminnych. Od kilku lat instruktorem kapeli jest Katarzyna Papiernik, uczennica Edwarda Mojsaka, z którym współpracowała w szeregach nieistniejącej już Kapeli Ludowej Bartkowiacy. W skład kapeli wchodzą również młode osoby, które grają na instrumentach. Są bardzo zaangażowane w życie zespołu i chętnie biorą udział w próbach. Kapela reprezentuję naszą gminę na wielu przeglądach i konkursach z niemałymi sukcesami.

 

2018/09/10, "W każdej z tych wyszywanek jest moje serce"

"W każdej z tych wyszywanek jest moje serce" - tak opowiadała nam o swoich dziełach Danuta Bednarz, gryfinianka od wielu lat tworząca swoje obrazy malowane nitką. W Bibliotece Publicznej w Gryfinie już od soboty można podziwiać dzieła Pani Danuty.

Nie można pominąć faktu, że jest to jedynie skromny fragment całego zbioru, który w mozole i z benedyktyńską wręcz cierpliwością stworzyła i nadal tworzy nasza gryfińska artystka. Wystawa potrwa do piątku 21 września.

 

2018/02/05, Grand Prix Gryfina 2018 wystartowało!

Młodzi gryfińscy szachiści powrócili do turniejowych szachownic. Po orkiestrowym blitzu i krótkiej feryjnej przerwie, w miniony weekend zainaugurowali rozgrywki Grand Prix 2018. Najważniejszy cykl gryfińskich młodzieżowych rozgrywek szachowych ma już w naszym mieście dwudziestoletnią tradycję! Pierwsze zawody odbyły się w 1999 roku i zawsze zacięta rywalizacja towarzyszyła każdemu turniejowi.
Nie inaczej było w sobotę,

Do zawodów zgłosiło się aż 39 zawodników! I choć na liście startowej zdecydowana większość to gryfiniacy, wśród grających oglądaliśmy także reprezentantów Gryfic, Goleniowa, Szczecina oraz niemieckiego Staffelde.
Aż troje szachistów ukończyło zawody z takim samym dorobkiem punktowym. Kamil Łabędzki z Gryfic, Mikołaj Turek Gryfino oraz najlepsza dziewczyna turnieju Hanna Tokarek z Pniewa (wszyscy po 6,0p.). O kolejności na podium zdecydowała punktacja pomocnicza. Kolejne miejsca zajęli: Szymon Soszka, Bartosz Szpura, Matyna Kuryło, Franciszek Tokarek i Bartosz Nędzarek (wszyscy po 5,0p.)

Pierwszym liderem Grand Prix został Kamil Łabędzki z Gryfic, gratulujemy!
Szczegółowe wyniki poniżej.

Każdy zawodnik otrzymał nagrodę oraz słodycze. Pamiątkową statuetką wyróżniono także najmłodszego zawodnika turnieju, sześciolatka ze Szczecina Filipa Pawlicza rocznik 2012!  Na kolejne rozgrywki z cyklu Grand Prix, zapraszamy już w następną sobotę 09 lutego, do Pałacyku pod Lwami.

Dziękujemy wszystkim rodzicom młodych szachistów za pomoc i obecność na zawodach.

WYNIKI:
1. Łabędzki Kamil Gryfice 6,0p

2. Turek Mikołaj Gryfino 6,0p.

3. Tokarek Hanna Pniewo 6,0p.

4. Soszka Szymon Gryfino 5,0p.

5. Szpura Bartosz Gryfino 5,0p.

6. Kuryło Martyna Gryfino 5,0p.

7. Tokarek Franciszek Pniewo 5,0p.

8. Nędzarek Bartosz Gryfino 5,0p.

9. Hajdaś Adam Gryfino 4,5p.

10.Lewek Jakub Goleniów 4,5p.

11.Kucharczyk Aleksandra Gryfino 4,0p.

12.Olszewski Wojciech Gryfino 4,0p.

13.Łabędzki Kuba Gryfice 4,0p.

14.Dejewska Kinga Gryfino 4,0p.

15.Radomska Nikola Gryfino 4,0p.

16.Biercewicz Krystian Gryfino 4,0p.

17.Wieligórka Szymon Gryfino 4,0p.

18.Zabadała Tomasz Gryfino 4,0p.

19.Dejewski Jan Gryfino 4,0p.

20.Jędraszczyk Kajetan Gryfino 3,5p.

21.Podfigurny Ziemowit Gryfino3,5p.

22.Jazukiewicz Gabriel Gryfino 3,0p

23.Grabowska Hania Gryfino 3,0p.

24.Pawlicz Filip Szczecin 3,0p.

25.Piątek Alan Gryfino 3,0p.

26.Sokołowski Jakub Gryfino 3,0p.

27.Gągoliński Przemek Gryfino 3,0p.

28.Lesiak Nina Gryfino 3,0p.

29.Sztylke Wojciech Gryfino 3,0p.

30.Piec Gustaw Gryfino 3,0p.

31.Kopija Hubert Chwarstnica 3,0p.

32.Babińska Liwia Gryfino 3,0p.

33.Jankowski Patryk Gryfino 2,0p.

34.Kaliński Aleks Gryfino 2,0p.

35.Ślusarczyk Oliwier 2,0p.

36.Kowalczuk Jakub 2,0p.

37.Tokarek Antoni Pniewo 2,0p.

38.Sztylke Hania Gryfino 1,0p.

39.Szuster Michał Staffelde 1,0p.

 

2018/08/21, Wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów

W ramach akcji "Energetyczny tornister" prowadzonej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. i Fundacji PGE przy współudziale Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w dniu 21 sierpnia 2018 roku wręczono artykuły szkolne dla dzieci z potrzebujących rodzin.

Akcja ma na celu obdarowanie uczniów pierwszych klas wyprawkami szkolnymi.

 

 

2018/08/14, L sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 23 sierpnia 2018 roku odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Gryfinie.

Porządek obrad

 

2018/02/08, Dodatkowy wywóz odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że dodatkowy wywóz odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 r. Wywóz ten dotyczy mieszkańców ulic, którzy nie mieli możliwości wystawienia odpadów wielkogabarytowych w dniu 01 lutego 2018 r.

Harmonogram odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH w zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta Gryfino

 

2018/02/23, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera do projektu

Zarządzenie Nr 0050.25.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

2018/02/26, Już w sobotę "Gryfiński Jarmark Wielkanocny"
Już w sobotę 24 marca 2018 r. na pl. Księcia Barnima I odbędzie się  Gryfiński Jarmark Wielkanocny, na który zapraszają Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gryfinie.

W czasie Jarmarku będzie można nabyć m.in. pisanki i stroiki świąteczne, wielkanocne słodkości i specjały. Przygotowano również pokazy twórczości ludowej, a na scenie zaprezentują sie regionalne kapele ludowe oraz zespół TRIO KOSTAS.
 
Podczas wydarzenia rozstrzygnięte zostaną konkursy na BABĘ WIELKANOCNĄ i PALMĘ WIELKANOCNĄ, których celem jest promocja tradycji, zwyczajów ludowych i kulinarnych obrzędów, związanych ze Świętami Wielkanocnymi oraz rozwijanie zbiorowej aktywności twórczej mieszkańców gminy Gryfino.

 
 
 
 

2018/10/09, Petycja dot. programu "Wzorowa Łazienka"

Dnia 20 sierpnia 2018 r. rozpoczęła się V edycja Programu “Wzorowa Łazienka”. 

Ze szczegółami Programu można zapoznać się pod adresem URL: http://bit.ly/WZOROWALAZIENKA

W związku z powyższym, kierując się uzasadnionym interesem społecznym, wnosimy o podjęcie następującego działania:

Treść petycji: 

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zw. z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST o przekazanie niniejszego tekstu/petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół).

Efektem przystąpienia Szkoły Podstawowej do Programu może być sfinansowanie remontu szkolnej łazienki.

Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich edycjach, nasza akcja zaktywizuje mieszkańców oraz Dyrektorów Szkół i pomoże wypełniać zadania związane z zaspokajaniem potrzeb wspólnot lokalnych w kontekście art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 tj. z dnia 2016.04.04). 

§2) Dodatkowo - chcąc działać lege artis oraz w pełni jawnie i transparentnie - w trybie art. 8 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) wnosimy o opublikowanie niniejszej petycji wraz ze wszystkimi załącznikami na stronie internetowej JST, wraz z danymi Podmiotu Wnoszącego niniejszą Petycję.

Osnowa Petycji: 

Program „Wzorowa Łazienka” rozpoczął się 20 sierpnia 2018 roku i jest skierowany do publicznych szkół podstawowych. Te z nich, które poprzez rejestrację dołączą do Programu, będą mogły pogłębiać edukację uczniów w zakresie właściwych nawyków higienicznych oraz otrzymają szansę na remont szkolnej łazienki w wysokości 30 000 zł. (Dodatkowe informacje dot. puli nagród - znajdują się w części dotyczącej szkół - poniżej)

Postulat Ustawodawcy, aby przedmiotem petycji było podjęcie przez Organ działania w sprawie aspektów życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji, wydaje się idealnie wpisywać w idee fixe Programu „Wzorowa Łazienka”.

Jeżeli w nielicznych Urzędach - “polskie czcionki” w naszym wniosku nie wyświetlają się właściwie - może to wynikać z niedostosowania systemów Gminy do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z 2017.12.05) - można wtedy skorzystać z załączonego pliku word - z tożsamą treścią. 

—————— Część Petycji dotycząca Dyrektora Szkoły do przekazania do właściwych miejscowo Szkół:

Szanowna Pani 

Szanowny Pan

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Dane Podmiotu wnoszącego petycje znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05). Data dostarczenia zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 tj. z 2017.03.02).

Preambuła Petycji:

Dnia 20 sierpnia br. rozpoczęła się V edycja Programu “Wzorowa Łazienka”.  Ze szczegółami Programu można zapoznać się pod adresem: http://bit.ly/WZOROWALAZIENKA

Przedmiot Petycji:

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zw. z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego - wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły o dokonanie analizy przedłożonej poniżej propozycji oraz rozważnie przystąpienia do opisanego w niniejszej petycji Programu.

Jak określono już powyżej: postulat Ustawodawcy, aby przedmiotem petycji było podjęcie przez Organ działania w sprawie aspektów życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji, wydaje się idealnie wpisywać w idee fixe Programu „Wzorowa Łazienka”.

Formularz zgłoszeniowy online znajduje się pod adresem URL: http://bit.ly/WZOROWALAZIENKA

Każda szkoła przystępująca do konkursu, po wypełnieniu wzmiankowanego formularza otrzyma na podany w formularzu adres e-mail link potwierdzający. 

Rzeczony, otrzymany link należy kliknąć, potwierdzając tym samym przystąpienie do Konkursu.         

W przypadku twierdzącej odpowiedzi na naszą petycję należy  zgłosić udział w konkursie poprzez wypełnienie wzmiankowanego formularza online.

Dzięki akcjom tego typu Jednostka Administracji Publicznej ma możliwość zgodnie z regulaminem Programu uzyskać wartość dodaną bez angażowania środków publicznych.

§1.1) W związku z powyższym oraz w trosce o najmłodszych Obywateli - Uczniów Szkół wnosimy petycję na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach w związku z 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 tj. z 2017.06.27) o rozpatrzenie możliwości remontu szkolnej łazienki, a tym samym przystąpienia do konkursu opisanego powyżej. Organizatorem akcji pod nazwą „Wzorowa Łazienka” i fundatorem nagród - jest Ad Craft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000603464.

Szczegóły opisane są w załączonym regulaminie.

Osnowa Petycji: 

Każda Szkoła Podstawowa może przyłączyć się do akcji i pomóc zamienić szkolne toalety we wzorowe łazienki oraz wesprzeć edukację najmłodszych na temat zasad higieny.

Program „Wzorowa Łazienka” rozpoczął się 20 sierpnia 2018 roku i jest skierowany do publicznych szkół podstawowych. 

Te z nich, które poprzez rejestrację dołączą do Programu, będą mogły pogłębiać edukację uczniów w zakresie właściwych nawyków higienicznych oraz otrzymają szansę na remont szkolnej łazienki w wysokości 30 000 zł.

Jeżeli w nielicznych Urzędach/Szkołach - “polskie czcionki” w naszym wniosku nie wyświetlają się właściwie - może to wynikać z niedostosowania systemów Gminy do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z 2017.12.05) - można wtedy skorzystać z załączonego pliku word - z tożsamą treścią. 

Marka Domestos od wielu lat podejmuje wyzwanie zmiany szkolnych toalet. Udział szkoły w Programie to również możliwość poszerzenia wiedzy dzieci na temat higieny.

Miejsce, w którym każdy chce czuć się komfortowo, do którego powinien mieć swobodny dostęp i móc z niego korzystać bez skrępowania. Czysta, funkcjonalna, wygodna, przystosowana do wieku i potrzeb, estetyczna – tak powinna wyglądać wzorowa łazienka. Niestety, te znajdujące się w polskich szkołach są czasem dalekie od ideału.

Dlatego już po raz piąty rozpoczynamy Program „Wzorowa Łazienka”, którego inicjatorem jest marka Domestos. Celem akcji jest poprawa warunków sanitarnych w szkolnych łazienkach oraz edukacja uczniów w zakresie właściwego dbania o higienę.

Program „Wzorowa Łazienka” rozpoczął się 20 sierpnia 2018 r.  i jest skierowany do publicznych szkół podstawowych. Te z nich, które poprzez rejestrację dołączą do Programu, będą mogły pogłębiać edukację uczniów w zakresie właściwych nawyków higienicznych oraz otrzymają szansę na remont szkolnej łazienki w wysokości 30 000 zł.

Ponadto - Nagrodami (dalej: „Nagrody”) przeznaczonymi dla Laureatów Programu są:

a) Nagroda I stopnia: dla szkoły, która zdobędzie największą liczbę głosów w Programie, Organizator przewidział gwarantowaną nagrodę główną w postaci remontu i aranżacji/dekoracji łazienek na terenie Szkoły o wartości 30 000,00 (słownie: trzydziestu tysięcy) złotych brutto – „Gwarantowana Nagroda główna” (dalej: „Gwarantowana Nagroda Główna”);

b) Nagrody II stopnia: Unilever Polska Sp. z o.o. przeznaczy 1 grosz od sprzedaży każdych trzech produktów marki Domestos, sprzedanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 września 2018 roku do 31 października 2018 roku na finansowanie warunkowych Nagród II stopnia dla szkół, które zdobędą następne miejsca w Programie, po Szkole, która otrzyma „Gwarantowaną Nagrodę Główną”. Sprzedaż zostanie oszacowana na podstawie danych rynkowych AC Nielsen. 6 Organizator przewidział warunkowo Dodatkowe Nagrody Główne w postaci odświeżenia łazienek na terenie Szkoły o wartości 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych brutto każda (dalej: „Dodatkowe Nagrody Główne”). Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania Dodatkowych Nagród Głównych lub przyznania nagród o niższej wartości w przypadku, gdy Unilever nie uzyska środków ze sprzedaży produktów marki Domestos wystarczających do sfinansowania Dodatkowych Nagród Głównych. Liczba i wysokość Dodatkowych Nagród Głównych zostanie podana na stronie http://bit.ly/WZOROWALAZIENKA do 16 grudnia 2018 roku;

c) Nagrody III stopnia: dla 100 (słownie: „stu”) pierwszych Szkół, z wyłączeniem Szkół będących Laureatami Nagród, o których mowa w §3 pkt. 1 a) i b), Organizator przewidział po jednej nagrodzie III stopnia w postaci zestawu produktów marki Domestos (100 litrów płynu do toalet Domestos) do utrzymywania czystości w szkolnych łazienkach;

Cel i założenia Programu

Założenia programu „Wzorowa Łazienka” są wynikiem badań i obserwacji, z których wynika, że szkolne łazienki postrzegane są przez uczniów i rodziców jako niefunkcjonalne, stare, zaniedbane i niewyposażone w podstawowe środki higieny.

Ich stan negatywnie ocenia także co trzecie biorące udział w badaniu dziecko. Ponadto aż 39% uczniów zgłasza swoim rodzicom problemy związane z korzystaniem ze szkolnych toalet (źródło: GfK 2014 | Badanie stanu szkolnych toalet przed kampanią CSR dla marki Domestos, Lipiec 2014).

Dodatkowo, nie wszyscy uczniowie mają dostęp do edukacji w zakresie higieny.

Program „Wzorowa Łazienka” ma pomóc zmienić tę sytuację. Po pierwsze, wzięcie przez szkołę udziału w programie daje szansę pogłębienia świadomości uczniów w zakresie higieny. 

Każda zarejestrowana szkoła weźmie udział w konkursie, w którym - jak określono powyżej - nagrodą główną będzie wsparcie finansowe w wysokości 30 000 zł na remont szkolnej łazienki.

W poprzednich czterech edycjach otrzymaliśmy ponad 3300 zgłoszeń do programu z całej Polski. W każdej z nich zwycięskie szkoły miały możliwość przeprowadzenia remontu, w wyniku którego powstały nowe, kolorowe, przyjazne, funkcjonalne, czyste łazienki.

Jak wziąć udział w Programie i mieć szansę na nagrodę?

Aby szkoła mogła otrzymać materiały edukacyjne oraz starać się o nagrodę, którą jest sfinansowanie remontu szkolnej łazienki, musi zarejestrować się na stronie http://bit.ly/WZOROWALAZIENKA  w ramach dedykowanego w tym celu formularza http://bit.ly/WZOROWALAZIENKA oraz potwierdzić link, jaki otrzyma na podany przez Szkołę adres e-mail. 

Rejestracji może dokonać dyrektor placówki lub inna osoba dorosła za jego zgodą, w okresie od 20 sierpnia 2018 r. 

Głosowanie na zarejestrowane szkoły oraz zdobywanie dodatkowych punktów będzie możliwe zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronie http://bit.ly/WZOROWALAZIENKA . Szkoły z największą liczbą punktów będą miały szansę uzyskać nagrody - jak określono powyżej.

Regulamin programu oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania punktów znajdują się na http://bit.ly/WZOROWALAZIENKA

Inicjator programu: Domestos

Organizator programu: „Wzorowa Łazienka” jest Ad Craft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Notabene pozwalamy sobie przypomnieć, że podjęcie jakichkolwiek działań przez Dyrektora powinno być poprzedzone analizą stanu faktycznego (innych petycji tego typu) oraz dokumentacji, tak aby wszystkie ewentualne czynności były prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz postępowania lege artis.

§2) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na adres: wzorowalazienka@samorzad.pl

§3) Wnosimy, aby odpowiedź udzielona w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05), znajdowała się w treści zwrotnej wiadomości e-mail, wysłanej pod adres e-mail: wzorowalazienka@samorzad.pl

§3.1) Jak opisano w §3 powyżej - wnosimy, aby  bez względu na przystąpienie do akcji lub nie - Dyrektor Szkoły - pro forma, zgodnie z odnośnymi przepisami Ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05),  udzielił odpowiedzi na przedmiotową petycję.

W przypadku - przystąpienia do akcji  (po wypełnieniu formularza oraz potwierdzeniu linku na własnym podanym adresie e-mail)   - rzeczoną odpowiedź prosimy aby zatytułować  “Uwzględnienie petycji - Szkoła rozważy przystąpienie do akcji” w przeciwnym przypadku - odpowiedź na petycję prosimy zatytułować “Nieuwzględnienie petycji - Szkoła nie przystąpi do akcji” 

§4) Dodatkowo - chcąc działać lege artis oraz w pełni jawnie i transparentnie - w trybie art. 8 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) wnosimy o opublikowanie niniejszej petycji oraz udzielonej odpowiedzi  na stronie internetowej Szkoły -  wraz z danymi  Podmiotu Wnoszącego niniejszą Petycję. 

Stosownie do dyspozycji art. 8 pkt. 2 Ustawy o petycjach - wnosimy o niezwłoczne aktualizowanie rzeczonej publikacji - o dane dotyczące przebiegu postępowania.

Stosownie do dyspozycji art. 4 ust. 3 Ustawy o petycjach - wyrażamy zgodę na ujawnienie danych podmiotu wnoszącego petycję. 

Ponownie podkreślamy, że w naszej ocenie sprawa dotyczy istotnych elementów związanych z życiem zbiorowym oraz kształtowaniem dobrych nawyków i dbaniem o najmłodszych. 

Jak wynika z powyższego opisu, działanie ma charakter non profit. 

Pozwalamy sobie przypomnieć, że zgodnie z art. 63 Konstytucji RP - “Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby (…)” 

Z procedurą zgłoszenia można zapoznać się również za pomocą załączników do niniejszej petycji.

Na mocy przepisów Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) do niniejszego wniosku został dołączony plik podpisany podpisem elektronicznym identyfikujący nadawcę (Współwnioskodawcę) lub współtwórcę niniejszego wniosku, którego Tożsamość ujawniona została poniżej oraz w załączonym pliku.

Podmiot Składający Petycję:

Osoba Prawna 

Szulc-Efekt  sp. z o.o.

reprezentowana przez: 

Prezes Zarządu 

Adam Szulc 

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

KRS: 0000059459

www.gmina.pl    www.samorzad.pl

Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln

Inicjatorem Programu jest Firma Unilever - wszystkie dane pod adresem URL www.unilever.pl  (art. 2 ust. 2 pkt. 3 ustawy o petycjach).

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: wzorowalazienka@samorzad.pl .

 

2018/08/20, IX Festiwal Twórczości Ludowej w Bartkowie

W sobotę 18 sierpnia 2018 w Bartkowie odbył Festiwal Twórczości Ludowej. To już dziewiąta edycja imprezy.
Festiwal Twórczości Ludowej od lat cieszy popularnością i ściąga do Bartkowa wielbicieli sztuki i muzyki ludowej. Tej nie zabrakło podczas imprezy. Od godziny 16 z festiwalowej sceny rozbrzmiewał folklor. Jako pierwsza wystąpiła Kapela Ludowa Macierzanka z Pacholąt.

Później nastąpiło uroczyste otwarcie festiwalu, jakiego dokonał burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn oraz pomysłodawczyni i organizatorska festiwalu a zarazem sołtys wsi - Elżbieta Kasprzyk.

Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury Maria Zalewska wspomniała o lokalnych muzykach i twórcach muzyki ludowej, którzy odeszli w tym roku, a zawsze z chęcią uczestniczyli w bartkowskim festiwalu.

Na festiwalowej scenie z koncertami zaprezentowały się kolejne kapele ludowe: Borzymianka, Wełtynianka i Gardnianki. Znane polskie przeboje przybliżyło bartkowskiej publiczności trio wokalne AD HOC.

Gwiazdą festiwalu był folkowy zespół - Czeremszyna. Grupa inspiruje się folklorem słowiańskim, głównie podlaskim. Na repertuar zespołu składają się przede wszystkim pieśni ludowe pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego wykonywane w gwarze z Podlasia zaaranżowane na głos i różne instrumenty. Ta magiczna mieszanka bardzo przypadła do gustu publiczności.

Dodatkowymi atrakcjami festiwalu był min. namiot Cedyńskiego Bractwa Historycznego "COMITATUS", warsztaty łucznicze, kowalskie oraz pokazy walki. Odbyła się także prezentacja pracowni ceramicznej Małgorzaty Małeckiej "Hand Made Art" oraz pokaz lepienia garnków na średniowiecznym kole. Można było także zobaczyć wystawę prac wykonanych podczas warsztatów ceramicznych w Bartkowie. Nie brakowało stoisk gastronomicznych i rękodzielniczych a także atrakcji dla dzieci.

Organizatorem 9. Festiwalu Twórczości Ludowej w Bartkowie był Gryfiński Dom Kultury oraz Sołectwo Bartkowo.
Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Mieczysława Sawaryna.

 

2018/08/01, IX Festiwal Twórczości Ludowej w Bartkowie już 18 sierpnia
Festiwal Twórczości Ludowej w Bartkowie już na stałe wpisał się w kalendarz lokalnych, oryginalnych imprez. Także i w tym roku podgryfińska miejscowość stanie się na chwilę stolicą folkloru. IX edycja Festiwalu Twórczości Ludowej odbędzie się w sobotę, 18 sierpnia 2018.

Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 16. Na scenie festiwalu zaprezentują się m.in. kapele ludowe Borzymianka, Gardnianki, Macierzanka i Wełtynianka. Wystąpi także zespół Ad Hoc.
Na godzinę 20 zaplanowano koncert wieczoru - występ zespołu Czeremszyna.
Od godziny 22 do 2 w nocy potrwa zabawa ludowa.
Dodatkowymi atrakcjami festiwalu będzie namiot Cedyńskiego Bractwa Historycznego "COMITATUS", warsztaty łucznicze, kowalskie oraz pokazy walki. Odbędzie się także prezentacja pracowni ceramicznej Małgorzaty Małeckiej "Hand Made Art" oraz pokaz lepienia garnków na średniowiecznym kole. Będzie można także zobaczyć wystawę prac wykonanych podczas warsztatów ceramicznych w Bartkowie.
Nie zabraknie stoisk gastronomicznych oraz stoisk rękodzielniczych.

Organizatorem wydarzenia jest Gryfiński Dom Kultury oraz Sołectwo Bartkowo. IX Festiwal Twórczości Ludowej odbędzie się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Mieczysława Sawaryna.
 
 

2018/05/22, Stypendia Pomostowe 2018 r.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2018.

Program Stypendiów Pomostowych 2018/2019
Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i spełniają łącznie następujące kryteria:
- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
- są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie: www.stypendiapomostowe.pl,
- pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1575 zł brutto wyliczony z czerwca 2018 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.
Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 3 Regulaminu, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 2 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r. do godziny 16-ej. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania) w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2018 r.

 

2018/07/30, Spotkanie u Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

U Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Mieczysława Sawaryna odbyło się spotkanie Posła na Sejm Michała Jacha z ks. proboszczem Stanisławem Helakiem ws. dotacji na Remont Kościoła pw. NNMP w Gryfinie.

Uczestnicy spotkania rozmawiali także o możliwości pozyskania środków na przebudowę budynku przy ul. Sprzymierzonych po Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie na potrzeby Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie.

 

2018/07/23, Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy Wełtyń 2018 - Zgłoszenia do 13 sierpnia!
W sobotę, 25 sierpnia 2018 w Wełtyniu odbędą się Gminne Dożynki. Od lat integralną częścią święta plonów jest Konkurs na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy.
Konkurs ma na celu kultywowanie oraz popularyzację najbardziej wartościowych i żywych ciągle tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej oraz rozbudzenie zainteresowań twórczością ludową.

Sołectwa zainteresowane udziałem w konkursie powinny zgłosić swój akces do 13 sierpnia 2018 na adres:
Gryfiński Dom Kultury
ul. Szczecińska 17
74-100 Gryfino
telefonicznie: 91 416 25 20
lub mailowo: sekretariat@gdk.com.pl

Każde sołectwo mogło zgłosić po jednym wieńcu. W konkursie nie biorą udziału wiązanki. Miejscem spotkania grup dożynkowych jest plac gminny przy Świetlicy Wiejskiej w Wełtyniu.
Wyniki konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy ogłoszone zostaną przez przewodniczącego komisji konkursowej 25 sierpnia 2018 r. podczas obchodów uroczystości dożynek gminnych.

 
 

2018/08/02, VIII Mistrzostwa Świata w Rzucie Sztachetą
W sobotę 11 sierpnia 2018 odbędą się VIII Mistrzostwa Świata w Rzucie Sztachetą. Ta intrygująca impreza z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i przyciąga nowych zawodników oraz widzów.

Mistrzostwa odbędą się na stadionie LKS "Odrzanka" w Daleszewie.
Rozpoczęcie imprezy zaplanowano na godzinę 15:00. Konkurencje mistrzostw mają zacząć się o godzinie 15:30.

Prócz zmagań miotających sztachetami zawodników, przewidziano imprezy towarzyszące: blok sportowo-rekreacyjny LKS Piast, zawody sportowo-pożarnicze OSP Gminy Gryfino, wystawa sprzętu ratowniczego i specjalistycznego.
Wystąpią także kapele ludowe: Wełtyniaka, Borzymianka i Gardnianki.
Na godzinę 18:30 zaplanowano koncert gwiazdy wieczoru, którą będzie TRIO AKORDEONOWE. Od godziny 21 organizatorzy zapraszają na zabawę z DJ SOŁTYSEM.

Podczas imprezy odbędą się także zawody w ujeżdżaniu byka rodeo o tytuł mistrza Gminy Gryfino.

Organizatorami VIII Mistrzostw Świata w Rzucie Sztachetą są:
Ochotnicza Straż Pożarna w Radziszewie
Sołtys i Rada Sołectwa Radziszewo
Stowarzyszenie "Razem"
Radny Rady Miejskiej Zenon Trzepacz
LKS Odrzanka Radziszewo
 
 

2018/08/01, Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje,

że w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca,

począwszy od 6 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

z siedzibą przy ul. 1 Maja 16

będzie otwarty dla interesantów od godz. 8.00 do godz. 18.00.

Mieczysław Sawaryn

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

 

2018/08/06, Odpust Parafialny w Żabnicy

Parafia pod wezwaniem Św. Jana Marii Vianney’a w Żabnicy swoje uroczystości odpustowe obchodziła w tym roku w dniu 5 sierpnia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych z Wiceburmistrzem Miasta i Gminy Pawłem Nikitińskim oraz Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Zdzisławem Kmieciakiem . Obecni byli również przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Radziszewa oraz członkowie Zachodniopomorskiego Przeoratu Królewskiego Orderu Świętego Stanisława.

Nie zabrakło także kapłanów z dekanatu Gryfino. Mszę odpustową koncelebrował i homolię wygłosił ksiądz Mariusz Wencławek – salezjanin Proboszcz z parafii pw. Św. Jana Bosko w Szczecinie. Po mszy i procesji odpustowej goście i parafianie bawili się na festynie. Nie zabrakło na nim słodkich i grillowanych przysmaków przygotowanych przez organizatorów oraz bloku rekreacyjno – sportowego przygotowanego przez LKS Piast z Gryfina . Czas festynowiczom umilała swoim graniem kapela „Lipka” z Kobylanki. Największą atrakcją była jak zwykle loteria w której główną nagrodą był rower ufundowany przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Kmieciaka. Festyn odpustowy zakończył się zabawą taneczną przy muzyce na żywo i tradycyjnym „światełkiem do nieba”.

 

2018/08/06, Informacja

W dniu dzisiejszym Kasa Urzędu Miasta i Gminy Gryfino czynna jest od godz. 9.00 do 17.00 w pokoju nr 2. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

2018/07/27, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży"

 

2018/08/02, Gminne uroczystości upamiętniające 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

W środę 1 sierpnia 2018, na Pl. Solidarności w Gryfinie odbyły się gminne uroczystości upamiętniające 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 17. W godzinę "W" oddano hołd bohaterom Powstania Warszawskiego.

Następnie na placu odbył się koncert podczas którego wystąpiły zespoły: AD HOC i CONTRA MUNDUM.

Zgromadzona publiczność wspólnie śpiewała (nie)zakazane piosenki na cześć i chwałę bohaterom, którzy zginęli walcząc za ojczyznę.

 

2018/07/26, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

W nawiązaniu do pisma Wojewody Zachodniopomorskiego informuję, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godzinie 17:00 zostanie przeprowadzony trening uruchomienia syren alarmowych na terenie miasta Gryfina oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Trening będzie trwał 1 minutę.

Uruchomienie syren alarmowych będzie wyrazem pamięci i uhonorowaniem poświęcenia oraz walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.

Podstawa prawna:
§10, ust. 4. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz.96)

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

 

2018/07/24, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja Mistrzostw Świata w Rzucie Sztachetą, zawodów sportowo-pożarniczych oraz kampanii profilaktyczno-edukacyjnych"

 

2018/07/23, Koncert "Cześć i Chwała Bohaterom" - Gminne Obchody upamiętniające 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
W środę 1 sierpnia 2018, na Pl. Solidarności w Gryfinie odbędą się gminne uroczystości upamiętniające 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17. W godzinę "W" oddany zostanie hołd bohaterom Powstania Warszawskiego.

Później odbędzie się koncert "Cześć i Chwała Bohaterom". Wystąpi gryfiński zespół AD HOC oraz gość specjalny - zespół CONTRA MUNDUM.
Na uroczysty koncert zapraszają Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gryfinie.

O zespole CONTRA MUNDUM:

Warszawski zespół CONTRA MUNDUM powstał latem 2014 roku. W jego skład weszli doświadczeni muzycy, obecni na scenie muzycznej od wielu lat. Premierowy koncert zespołu miał miejsce podczas 6. edycji Festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni. Zespół koncertował także w Teatrze Wielkim w Warszawie na zaproszenie Zarządu NSZZ "Solidarność", Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, Operze na Zamku w Szczecinie, w Auli im. Kard. Wyszyńskiego KUL, Centrum Edukacji IPN im. Janusza Kurtyki, na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni oraz Łodzi, a także w wielu innych prestiżowych miejscach na terenie całego kraju.
W lutym 2016 z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zespół CONTRA MUNDUM zagrał pełnowymiarowy koncert emitowany w TVP1, a w listopadzie 2017 wystąpił podczas Wieczoru Niepodległości dla regionalnych stacji TVP3. Ponad setka koncertów, w czasie których zespół wchodzi w interakcję z Publicznością, budują świadomość i tożsamość wśród młodzieży i najmłodszych pokoleń.

Swoją działalność muzyczną grupa traktuje jako MISJĘ, kierując się podczas doboru repertuaru hasłem "BÓG, HONOR, OJCZYZNA". W swoim dorobku zespół posiada trzy albumy:
"Cześć i Chwała Bohaterom" - wydany w lutym 2015 roku
"W Wierszu i Boju. 1914-1949" - wydany wiosną 2016 roku (Honorowy Patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
"Odważnym wszystkim pokłon niski" - solowy album wokalisty Norberta "Smoły" Smolińskiego wydany w grudniu 2016 roku przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 35. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego.
Obecnie CONTRA MUNDUM jest w trakcie komponowania kolejnych albumów (album poświęcony Legionom w STULECIE NIEPODLEGŁEJ oraz płyta na 20. rocznicę śmierci Zbigniewa Herberta - właśnie do słów Księcia Poetów).

Występy w kraju, jak i zagranicą (m.in. dla Polonii w Wielkiej Brytanii w listopadzie 2017) trudno nazwać zwykłymi koncertami. To historyczne spektakle, w czasie których muzycy przeprowadzają Słuchacza po meandrach polskich dziejów. To oryginalna forma poznawania naszej historii i kultury poprzez wersy polskiej, patriotycznej poezji wybitnych Mistrzów pióra (S. Wyspiański, J. Słowacki, C. K. Norwid, K. K. Baczyński, T. Gajcy, Z. Herbert) oraz słowa gniewnych pieśni lat 70. i 80. (np. "Obława", "Janek Wiśniewski", "Pancry"...).

Mocną stroną CONTRA MUNDUM jest interpretacja SŁOWA, co ogromnie podnosi wiarygodność prezentowanych ze sceny treści. Synergiczną częścią koncertu jest oprawa wizualizacyjna wpisująca się w przekaz śpiewanych utworów. Wokalista przeplata pieśni krótkimi wzmiankami nawiązując do historii Małych Ojczyzn - miejsc, w których odbywa się dany koncert. Wszystko to sprawia, że Widz zabierany jest do świata polskich Bohaterów, Ich przeżyć, emocji i wyborów, poznając epizody z dziejów Ojczyzny, utrwalając jednocześnie pamięć o przeszłości swojego regionu. Muzyków tworzący CONTRA MUNDUM porywają na swoich koncertach nie tylko dojrzałą Publiczność pamiętającą trudne chwile naszej historii, ale także młode pokolenie chcące poznać losy swoich przodków i zakorzenić się w tożsamości własnego Narodu. Muzyka, kompozycje, aranżacje, moc i siła płynąca z dźwięków wzmacnia przekaz, przyciągając nawet sceptyków.
 
 
 

2018/07/31, Podpisanie listu intencyjnego

Gmina Gryfino oraz szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformowały o wspólnej realizacji inwestycji, polegającej na budowie kompleksowego połączenia chodnikiem Gryfina z Czepinem. W magistracie odbyło się dziś (31 lipca) podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie. Gmina Gryfino zobowiązała się do przekazania dyrekcji przygotowanego projektu budowalnego dotyczącego tej inwestycji, do końca roku 2018. GDDKiA Szczecin podejmie starania, aby w przyszłym roku to zadanie zrealizować. Ze strony gminy Gryfino w spotkaniu uczestniczył burmistrz Mieczysław Sawaryn, wraz z zastępcą Tomaszem Milerem. GDDKiA o. Szczecin reprezentował dyrektor Łukasz Lendner oraz zastępca dyrektora Grzegorz Dziedzina.

- Chciałbym podkreślić to, że w procesie uczestniczyła również firma Jaeger. Otrzymaliśmy od nich częściowo opracowaną dokumentację, którą teraz uzupełnimy. To wkład w realizację publicznej inwestycji, za który chciałbym podziękować. Cieszę się z tej inwestycji, która znacząco poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie - mówił burmistrz Mieczysław Sawaryn.

 

2018/02/09, „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W RAMACH KONKURSU KAPITUŁA OCENI PRACE W DWÓCH KATEGORIACH:

1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników. Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC MIJA 31 LIPCA 2018 R.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: konkurs@fdpa.org.pl tel. 695116110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61.

Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Regulamin konkursu

Karta Zgłoszeniowa

 

2018/07/30, Nagroda burmistrza dla Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich Koło w Gryfinie

W dniu 30 lipca 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wręczył swoją comiesięczną nagrodę dla Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich Koło w Gryfinie. Nagrodę odebrali Prezes koła Romuald Juchniewicz oraz zastępca Jan Lizurej. Burmistrz podkreślił zasługi działalności stowarzyszenia na rzecz gryfińskiej społeczności.

Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich powstało w parafii Niepokalanego Serca Maryi w Gryfinie w 1995r. Celem Stowarzyszenia jest: organizowanie i prowadzenie zebrań, dyskusji, konferencji, dni skupienia, rekolekcji, pielgrzymek, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, oraz kształtowanie wspólnoty chrześcijańskiej wśród kolejarzy w społecznościach terytorialnych i wspólnotach parafialnych.

 

2018/07/23, 8. Gotowanie na polanie już 28 lipca!
W sobotę 28 lipca 2018 w Sobieradzu odbędzie się ósma edycja imprezy Gotowanie na Polanie. Tegoroczne zmagania kulinarna odbywać się będą pod hasłem "Fast foody po wiejsku". Smaczna rywalizacja zacznie się o godzinie 16. Miejscem festynu będzie plac przy Świetlicy Wiejskiej.
 
W kulinarnym konkursie wezmą udział drużyny:
Czepino
Daleszewo
Krajnik
Sobiemyśl
Żabnica
Przedszkole im. Misia Uszatka
 
Prócz gotowania na gości wydarzenia czeka wiele innych atrakcji. Na scenie imprezy wystąpią: Ad Hoc, Macierzanka, Tadek Wasilewski. Na godzinę 19 zaplanowano ogłoszenie wyników konkursu. Od godziny 20 odbywać się będzie wiejska potupaja z zespołem NOVA.
Nie zabraknie małej gastronomii, konkursów dla dzieci, ciuchci czy dmuchańców.
 
Organizatorami imprezy są: Rada Sołecka w Sobieradzu i Gryfiński Dom Kultury
 
 

2018/07/20, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 

2018/07/06, Pamięć o ks. Janie Palicy

„Pamięć o tym księdzu, pierwszym proboszczu Gryfina, jest i będzie trwała wśród żywych” te słowa wypowiedziane przez metropolitę szczecińsko-kamieńskiego podczas uroczystości związanych z uczczeniem ks. Jana Palicy w Gryfinie oddają w pełni szacunek i pamięć
o księdzu. Wydarzenia związane z nadaniem nazwy jednemu z gryfińskich rond imienia ks. Jana oraz z odsłonięciem pamiątkowej tablicy upamiętniającej jego dokonania, wzmocniły i zacieśniły więzi łączące rodzinę księdza. Członkowie rodziny ks. Palicy, którzy uczestniczyli w uroczystościach byli pełni podziwu i wdzięczności za przypomnienie oraz uhonorowanie dokonań ks. Jana. Wydarzenia stanowiły cenną lekcję historii dla całej społeczności gryfińskiej.

Ks. Jan Palica wraz z repatriantami z Kałusza, 26 sierpnia 1945 r przybył do Gryfina przywożąc obraz „Hołd Stanów”, który przedstawia hołd czterech przedstawicieli stanów polskich składany Matce Bożej Królowej Polski. Obraz został umieszczony w ołtarzu głównym kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gryfinie.

Obraz „Hołd Stanów” powstał około 1931 r. jako dzieło pędzla lwowskiego malarza Stanisława Kaczora-Batowskiego. 3 maja 1932 r. został poświęcony w kościele w Kałuszu k. Lwowa i umieszczony w ołtarzu głównym kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny.

Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino i Prezesa zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Koła w Gryfinie Zdzisława Szczepkowskiego 18 kwietnia 2018 roku w siedzibie Kurii Metropolitarnej odbyło się uroczyste poświęcenie kopii gryfińskiego obrazu „Hołd Stanów” przez metropolitę diecezji szczecińsko-kamieńskiej abp. Andrzeja Dzięgę.Ksiądz Jan Palica w latach 1945-1955 był proboszczem w parafii w Gryfinie, później przez trzy lata pracował w Szczecinie-Dąbiu. W latach 1958-1968 był proboszczem parafii w Zbąszynku. W Zbąszynku też zmarł i został pochowany na tamtejszym cmentarzu.

Mieszkańcy Gryfina nie zapominają o swoim pierwszym proboszczu. 28 kwietnia 2018 roku już po raz czwarty przybyli do Zbąszynka włodarze miasta i powiatu gryfińskiego wraz z delegacją w celu uczczenia pamięci księdza prałata Jana Palicy. W kościele parafialnym pw. Macierzyństwa NMP odbyła się msza św., którą celebrował ks. kanonik Jerzy Kordiak z miejscowej parafii w asyście ks. kanonika Jerzego Brocławika z parafii pw. św. J.M Vianneya z Żabnicy. Największym wydarzeniem uroczystości było przekazanie kopii obrazu „Hołd Stanów”wspólnocie parafii w Zbąszynku. Była to forma podziękowania dla społeczności z tego regionu, która kultywuje pamięć o dokonaniach ks. Palicy oraz pielęgnuje rozwój świadomości kulturowej, narodowej i obywatelskiej.

Rodzina ks. Jana Palicy w ramach podziękowania za pamięć oraz uhonorowanie dokonań księdza przesłała na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Gryfinie periodyk „Wicyńskie zeszyty” w którym znajduje się sprawozdanie siostrzeńca ks. Jana Palicy o uroczystości odsłonięcia ronda oraz tablicy pamiątkowej w Gryfinie na cześć ks. Jana. Periodyk wydawany jest dla wicynian oraz ludzi związanych z kresami południowo-wschodnimi. Jego celem jest pamięć i powrót do korzeni.

Można mieć nadzieję, że więzi rodzinne oraz pamięć o ks. Janie będą trwały przez kolejne pokolenia.

 

2018/07/26, XLIX sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 26 lipca 2018 roku odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej w Gryfinie. Na początku sesji Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w imieniu całej rady podziękowali dotychczasowemu sołtysowi Starych Brynek Panu Józefowi Stosio i powitali na tym stanowisku Panią Wandę Kozłowską.

Podczas sesji radni uchwalili nazwanie ronda w Gardnie rondem „Stulecia Odzyskania Niepodległości”. Przyjęto również regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino. Radni uchwalili także m.in.: zawarcie Porozumienia w celu umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie przez mieszkańców Gminy Widuchowa oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach: Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino.

Do zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 2019 desygnowano radnych: Marcina Parę, Łukasza Kamińskiego oraz Zbigniewa Kozakiewicza.

 

2018/07/23, XLIX sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 26 lipca 2018 roku o godz. 10.00 odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej w Gryfinie.

Porządek obrad

 

2018/07/24, "Akademia Rodzica Zastępczego"

Zasadniczym celem oferowanego wsparcia jest podniesienie umiejętności wychowawczych osób sprawujących rodzinną, głównie spokrewnioną, pieczę zastępczą wobec dzieci, najczęściej wobec wnuków, a także przeszkolenie 20 kandydatów na rodziców zastępczych. Działanie to ma wspierać powiaty w realizacji ich ustawowego zadnia – szkolenia rodzin zastępczych.

Projekt przewiduje wsparcie szkoleniowe oraz doradcze dla rodziców zastępczych, zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego. Działania w projekcie zostały już rozpoczęte, realizowane będą do końca 2019 r. Nadal prowadzimy rekrutację do projektu. W ramach projektu rodzice sprawujący rodzinną pieczę zastępczą (spokrewnieni i niezawodowi) otrzymają wsparcie w postaci szkoleń, warsztatów i doradztwa w zakresie:

1) w ramach Akademii Relacji, cztery szkolenia:

• Regulacje prawne w zakresie pieczy zastępczej (jednodniowe) – obecnie realizowane;

• Umiejętności wychowawcze (dwudniowe) – III/IV kwartał 2018;

• Sytuacje kryzysowe (dwudniowe) – I/II kwartał 2019;

• Problem agresji wśród dzieci i młodzieży (jednodniowe) – III kwartał 2019 2) indywidualnego wsparcia doradczego z tematyki szkoleń – na miejscu, po każdym dniu szkoleniowym, a także w odpowiedzi na zgłaszane problemy/pytania w czasie trwania całego projektu (mailowo, telefonicznie, osobiście).

Szkolenia odbywają się na terenie 8 subregionów województwa, aby umożliwić dogodny dojazd z każdego powiatu. Projekt obejmuje wsparciem całą rodzinę zastępczą.

W czasie trwania szkoleń/warsztatów, uczestnikom zgłaszającym taką potrzebę, zapewniona zostanie opieka nad dziećmi oraz wyżywienie, a w przypadku szkoleń dwudniowych - także nocleg. W projekcie przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu uczestników na miejsce szkoleń.

 

2018/07/24, Projekt działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych

Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „TULIPAN” oraz Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od 14 maja 2018 r. realizują zadanie publiczne mające na celu prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. Projekt ma za zadanie zwiększyć samodzielność bezdomnych przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego, a w szczególności na terenie miasta Szczecin, poprzez drożenie systemu usług reintegracji społecznej i zawodowej.

W ramach punktu działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych prowadzona jest kompleksowa pomoc specjalistów oraz  pomoc finansowa w postaci bonów żywnościowo – higienicznych i pomoc odzieżowo – rzeczowa dla osób bezdomnych.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie scpu.szczecin.pl w zakładce Projekty oraz na stronie fundacjatuliopan.pl w zakładce Kontakty – Punkt dla osób bezdomnych.

 

2018/07/25, „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gryfino w sprzęt ratownictwa medycznego”

W dniu 24 lipca 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pan Tomasz Miler i Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Pani Beata Blejsz podpisali umowę z Dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości Panem Mikołajem Pawlakiem na realizację zadania pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gryfino
w sprzęt ratownictwa medycznego” z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Gmina Gryfino w ramach podpisanej umowy zakupi 4 szt. toreb ratowniczych R1 i 4 szt. defibrylatorów AED dla Jednostek OSP w Chwarstnicy, Radziszewie, Sobieradzu i Wełtyniu.

Zakupiony sprzęt zwiększy poziom bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Gminy Gryfino oraz wzrosną możliwości udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wyniku przestępstw, wypadków komunikacyjnych, pożarów i innych zdarzeń zagrażających życiu.

Całkowita wartość zadania wyniesie: 39 196,00 zł.

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości : 38 804,04 zł.

Wkład własny Gminy Gryfino: 391,96 zł.


 

2018/07/12, Zaproszenie na Jarmark Moryński 

2018/07/19, Nowe Fordy Transit do obsługi jednostek Gminy

Dnia 19 lipca 2018r o godz. 13.00 na parkingu wewnętrznym   przy ul. Niepodległości 20 w Gryfinie odbyło się przekazanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  Mieczysława  Sawaryna,  dyrektorowi  Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie Oldze Woś - dwóch, nowych 9-osobowych samochodów  marki  FORD  TRANSIT  CUSTOM.
Wobec oczekiwań ze strony jednostek obsługiwanych przez CUW (m.in. Dzienny Dom „Senior+” w Gryfinie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie) a także w celu zaspokojenia potrzeb transportowych  rodziców dzieci niepełnosprawnych konieczne stało się pozyskanie nowych pojazdów. 

2018/07/20, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 

2018/07/18, Podpisanie umów o dofinansowaniu zadań inwestycyjnych

Dofinansowanie Unii na decyzję Ministerstwa Kultury, tam bowiem złożono wniosek o dofinansowanie drugiej części prac, dotyczy zadań, które od lat czekały na realizację.
- Już dziś widzimy toczące się przy ulicy Pomorskiej prace, w okolicy gdzie działają nasze małe i średnie przedsiębiorstwa, powstaje nowa droga i infrastruktura kanalizacji deszczowej, która w tym rejonie miasta jest bardzo potrzebna – podkreślał burmistrz Mieczysław Sawaryn na uroczystości podpisania umów.
Inwestycja kosztuje 2,92 miliona złotych, dofinansowanie wynosi 2,12 miliona złotych.

Zadanie „Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrost konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31, ul. Pomorska w Gryfinie” jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 1 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Gmina Gryfino planuje tez kompleksowy remont Pałacyku Pod Lwami. Umowa podpisana z przedstawicielem instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym, Marszałkiem Województwa Olgierdem Geblewiczem jest jednym z filarów tej inwestycji. Samorząd czeka. Koniecznym jest bowiem przedłużenie czasu na realizację prac przy Pałacyku, gmina Gryfino wystąpiła już z wnioskiem.
W tym przypadku wartość dofinansowania to 2,9 miliona złotych.
 
Zadanie „Zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury poprzez remont i konserwację Pałacyku Pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu” jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka. Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe.

Trzecia umowa dotyczy wsparcia działań prowadzonych w sołectwie Sobiemyśl, realizowanych ze środków województwa zachodniopomorskiego, w ramach konkursu „Granty Sołeckie 2018.” Projekt przygotowany przez sołtys Teresę Górecką-Sieję dotyczy rewitalizacji świetlicy wiejskiej. Za kwotę 10 tysięcy złotych zostaną zakupione materiały budowlane, a prace zostaną wykonane przez społeczność lokalną.
 
 

2018/07/23, Nowi dyrektorzy w Szkołach Podstawowych w Chwarstnicy i w Gardnie

Powołane przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino komisje konkursowe podczas posiedzeń w dniach 16 lipca 2018 r. oraz 17 lipca 2018 r. wyłoniły kandydatów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy z siedzibą w Chwarstnicy, przy ul. Gryfińskiej 19, 74-100 Gryfino oraz Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie z siedzibą w Gardnie, przy ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino.

Obie kandydatki po przeprowadzeniu analizy formalnej złożonych ofert, zaprezentowaniu koncepcji działalności szkół oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania zadawane przez członków komisji konkursowych uzyskały wymaganą większość głosów obecnych na posiedzeniu członków komisji, co stanowiło podstawę do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów ww. szkół.

Od dnia 1 września 2018 r. stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy na kolejnych 5 lat szkolnych zarządzeniem Nr 0050.91.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 lipca 2018 r. zostało powierzone Pani Izabeli Nikitińskiej, natomiast stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.92.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 lipca 2018 r. na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r. zostało powierzone Pani Agnieszce Sudakow.

Powierzając funkcje dyrektorów szkół Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wyraża przekonanie, że doskonałe przygotowanie merytoryczne, doświadczenie zawodowe, chęci do pracy oraz kreatywność i troska o powierzoną szkołę przełoży się na pozytywne efekty działalności tych jednostek oświatowych.

 

Zespół Baltic Neopolis Virtuosi wystąpił w Kościele Parafii pw. Narodzenia NMP w Gryfinie przedstawił utwory i przedstawił nowe trendy oraz zjawiska w muzyce polskiej oraz europejskiej. Zgromadzeni słuchacze mieli okazję usłyszeć dźwięki „klasyki współczesności” za pomocą skrzypiec, altówki oraz wiolonczeli.

Artyści:
Rafał Zambrzycki-Payne (skrzypce) – Koncertmistrz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
Emanuel Salvador (skrzypce) – Koncertmistrz Baltic Neopolis Orchestra
Magdalena Ziarkowska (skrzypce)– Koncertmistrzyni Filharmonii Częstochowskiej
Karolina Koczur (skrzypce) – Akademia BNO
Vladimir Bukac (altówka) – Talich Quartet
Bogoslav Andreev (altówka) – Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt
Adam Klocek (wiolonczela) – Solista i Dyrektor Filharmonii Kaliskiej
Andreas Lend (wiolonczela) – Koncertmistrz Rahvusooper w Estonii
 
Organizator: Baltic Neopolis Orchestra
Mecenasi: Pomorze Zachodnie, Miasto Szczecin
Współorganizatorzy: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Port Szczecin-Świnoujście, Szczecińska Energetyka Cieplna, Galeria Kaskada, Gmina Gryfino, Gmina Drawno, Miasto Kołobrzeg, Miasto Złocieniec, Gmina Gryfice oraz Gmina Kołbaskowo

 

 

 

 

 

2018/07/05, Festyn rodzinny Daleszewa i Łubnicy już 14 lipca

Serdecznie zapraszamy na Festyn Rodzinny Daleszewa i Łubnicy który odbędzie się 14 lipca 2018 roku na boisku sportowym KS "Odrzanki" w Daleszewie. W programie m.in. rzut jajem w koguta, konkurs kulinarny oraz występy artystyczne zespołów ludowych.

 

2018/07/10, Zaproszenie na Biesiadę Kapuścianą

 

2018/07/16, Koncert Baltic Neopolis Festival

 

Zespół Baltic Neopolis Virtuosi wystąpił w Kościele Parafii pw. Narodzenia NMP w Gryfinie przedstawił utwory i przedstawił nowe trendy oraz zjawiska w muzyce polskiej oraz europejskiej. Zgromadzeni słuchacze mieli okazję usłyszeć dźwięki „klasyki współczesności” za pomocą skrzypiec, altówki oraz wiolonczeli.

Artyści:
Rafał Zambrzycki-Payne (skrzypce) – Koncertmistrz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
Emanuel Salvador (skrzypce) – Koncertmistrz Baltic Neopolis Orchestra
Magdalena Ziarkowska (skrzypce)– Koncertmistrzyni Filharmonii Częstochowskiej
Karolina Koczur (skrzypce) – Akademia BNO
Vladimir Bukac (altówka) – Talich Quartet
Bogoslav Andreev (altówka) – Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt
Adam Klocek (wiolonczela) – Solista i Dyrektor Filharmonii Kaliskiej
Andreas Lend (wiolonczela) – Koncertmistrz Rahvusooper w Estonii
 
Organizator: Baltic Neopolis Orchestra
Mecenasi: Pomorze Zachodnie, Miasto Szczecin
Współorganizatorzy: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Port Szczecin-Świnoujście, Szczecińska Energetyka Cieplna, Galeria Kaskada, Gmina Gryfino, Gmina Drawno, Miasto Kołobrzeg, Miasto Złocieniec, Gmina Gryfice oraz Gmina Kołbaskowo

 

 

 

 

 

2018/07/04, "Wieczór w oktecie" w Gryfinie

Już po raz czwarty odbędzie się Baltic Neopolis Festival, Międzynarodowy Festiwal Muzyki organizowany przez Baltic Neopolis Orchestra.

Serdecznie zapraszamy na Koncert "Wieczór w oktecie", który odbędzie się w piątek, 13 lipca o godz. 19 w kościele Parafii pw. Narodzenia NMP w Gryfinie.

Wydarzeniem koncertu będzie występ międzynarodowego zespołu Baltic Neopolis Virtuosi, który w tym roku odbywa swoją drugą, prestiżową trasę koncertową po świecie.

Wspólnymi siłami wybitnych wirtuozów z różnych krajów europejskich możliwa będzie realizacja dość nietypowego projektu, jaki stanowić będzie wykonanie utworów przeznaczonych na ośmioosobowe składy kameralne. W dodatku oczekuje nas spotkanie z muzyką północnej Europy (czyżby jako wytchnienie od letnich upałów?) – usłyszeć będzie można dzieła kompozytorów z Polski, Szwecji, Estonii oraz Niemiec, których twórczość stanowi „klasykę współczesności”, kamień milowy sztuki XX wieku.

Projekt Baltic Neopolis Virtuosi przedstawia najcenniejsze zjawiska i trendy w muzyce polskiej i europejskiej poprzez koncerty zespołu bałtyckiego złożonego z wybitnych muzyków. Baltic Neopolis Virtuosi został założony przez polskich artystów, solistów we współpracy z międzynarodowymi artystami, ze szczególnym uwzględnieniem muzyków z krajów nadbałtyckich. Ten międzynarodowy projekt, którego celem jest połączenie niesamowitych talentów regionu Morza Bałtyckiego rozpoczął działalność w 2016 roku i koncertował m.in. w Polsce, Niemczech, Norwegii, Szwecji, na Litwie i w Estonii, a w najbliższych miesiącach zagości w salach koncertowych w Rosji, Wietnamie i Indiach. Główną misją BNV jest promocja muzyki zarówno polskiej, jak i nadbałtyckiej oraz standardowej muzyki kameralnej dla większych zespołów od kwintetów do oktetów, dostarczających wysokiej jakości koncerty.

Artyści:
Rafał Zambrzycki-Payne (skrzypce) – Koncertmistrz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
Emanuel Salvador (skrzypce) – Koncertmistrz Baltic Neopolis Orchestra
Magdalena Ziarkowska (skrzypce)– Koncertmistrzyni Filharmonii Częstochowskiej
Karolina Koczur (skrzypce) – Akademia BNO
Vladimir Bukac (altówka) – Talich Quartet
Bogoslav Andreev (altówka) – Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt
Adam Klocek (wiolonczela) – Solista i Dyrektor Filharmonii Kaliskiej
Andreas Lend (wiolonczela) – Koncertmistrz Rahvusooper w Estonii

Program:
Mikołaj Górecki Uwertura na oktet smyczkowy (prawykonanie)
Dag Wiren Serenade op. 11
Peeter Vahi Oktet smyczkowy “To the mother”
Arvo Pärt “Summa”
Max Bruch Oktet smyczkowy B-dur

Baltic Neopolis Festival organizowany przez szczecińskie Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra jest różnorodnym przedsięwzięciem osadzonym w basenie Morza Bałtyckiego.

Festiwal zakłada współpracę muzyków i artystów z całego świata.
Dzięki zaplanowanym w ramach festiwalu inicjatywom do Szczecina i Województwa Zachodniopomorskiego zawita szerokie grono wybitnych artystów. Wstęp wolny!

 

2018/06/27, Wielki Flis Niepodległości 2018

Wielki Flis Niepodległości, organizowany przez Ligę Morską i Rzeczną w roku obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w dniu 23.06.2018 r. wypłynął z Koła nad Wartą.

Flis Odrzański organizowany jest cyklicznie od 1996 roku. Celem nadrzędnym Flisu jest poznawanie zasad gospodarowania oraz współodpowiedzialności za losy środowiska lokalnego poprzez zbieranie materiałów, opracowywanie i wydanie kolejnych publikacji promujących turystyczny i rekreacyjny rozwój Odry, a co za tym idzie ukazywanie szansy tworzenia nowych miejsc pracy; propagowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, gospodarczych, antropogenicznych i historii regionów nadodrzańskich; walka z dziko powstającą bazą turystyczną i dewastacją środowiska nadodrzańskiego.

W dniu 12 lipca 2018 r. planowany jest przypływ Flisa Odrzańskiego do Gryfina.


 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl