Archiwum, starsze niż miesiąc
2019/01/18, Kwalifikacja wojskowa 2019

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 1982) w okresie od 4 lutego do 26 kwietnia 2019 na terenie Polski zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem (Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino), powiatową komisją lekarską oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w 2000r.;

2. mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1998-1999, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej 2019

 

2019/02/18, Wycieczka piesza po Gminie Gryfino z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie zaprasza w sobotę 23 lutego na wydarzenie towarzyszące festiwalowi Włóczykij jakim jest wędrówka po pieszych szlakach Gminy Gryfino z przewodnikiem, który opowie wiele ciekawostek na temat mijanych miejsc. W ten sposób będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Przewodnika, który w tym roku wypada w czwartek 21 lutego.

Wyruszymy z Gryfina. Z dworca PKS o godzinie 8:50 odjedziemy autobusem do Rożnowa, które co prawda jest w gminie Banie, ale do granic naszej gminy nie jest daleko. Niebieskim szlakiem dojdziemy do Borzymka i miejsca dawnego młyna na rzece Tywa. Potem przez pola i lasy do Osucha - kolejnego młyna na Tywie. Następnie przez Chwarstnicę i wzgórzami z panoramą na jezioro Wełtyńskie dotrzemy do Wełtynia. Tam odbijemy na szlak zielony, którym wrócimy do Gryfina. Cała trasa będzie miała ok. 23 km. Przewidziany czas przejścia to 5 do 6 godzin.

Wycieczka jest bezpłatna. Uczestnicy płacą jedynie za bilet w autobusie (normalny 8,20 zł). Ubezpieczenie we własnym zakresie. Zapisy i wszelkie szczegóły pod numerem telefonu 91 852 31 83 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Zapraszamy! To jedna z nielicznych okazji aby poznać ciekawostki naszego regionu.

 

2019/02/19, V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 19 lutego 2019 roku odbyła się V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gryfinie. Podczas sesji przyjęto m.in. uchwałę dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania terenu Elektrowni Dolnej Odry. Na sesji obecni byli m.in. pełniący obowiązki Dyrektora Oddziału Zespołu Elektrowni Dolnej Odry Jacek Śniegowski.

Radni uchwalili również aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/442/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r. oraz zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025.

 

2019/02/18, V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 19 lutego 2019 r. o godz. 14.00 odbędzie się V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gryfinie.

Porządek obrad

 

2019/02/06, Wystawa witraży autorstwa Henryka Tabaki w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie

Zapraszamy na kolejną wystawę w naszej małej galerii. Pierwszy raz w historii naszych ekspozycji, zaprezentujemy Państwu prace będące mariażem światła i koloru - witraże. Wszystkie prezentowane przedmioty są autorstwa znanego gryfińskiego kolekcjonera - Henryka Tabaki.

Henryk Tabaka w swoich zbiorach posiada wiele ciekawych przedmiotów, często prezentowanych na wystawach nie tylko w naszym mieście ale także w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie oraz w Schwedt czy Prenzlau (Niemcy). O pasji kolekcjonera niejednokrotnie rozpisywały się media lokalne i regionalne. W jego zbiorach znajdują się między innymi znaczki pocztowe, stare aparaty fotograficzne czy oryginalne XIX-wieczne listy przedznaczkowe.

Pan Henryk Tabaka jest współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej i członkiem Klubu Filatelistów Okręgu Brandenburgia Koło w Schwedt.

Jak widać nie tylko zbiera cenne i ciekawe przedmioty ale także hobbystycznie je tworzy.

Część z tego rękodzieła będzie można podziwiać w CIT do 15 lutego.

Wstęp wolny.

 

2019/02/04, Zaproszenia na spotkania dla rolników

Dyrekcja oraz pracownicy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie, zapraszają rolników z terenu 10 powiatów województwa Zachodniopomorskiego na spotkania. Spotkania dla wszystkich zainteresowanych rolników będą dotyczyły „Zasad gospodarowania nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz realizacji pozostałych działań Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie”. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach i do zapoznania się z pełnym harmonogramem. Jest to kolejna edycja z cyklu spotkań, organizowanych przez OT KOWR w Szczecinie.

 

2019/01/15, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców sołectw z terenu gminy Gryfino do udziału w konsultacjach w sprawie zmiany statutów sołectw.

Konsultacje przeprowadzane będą w okresie od dnia 16 stycznia 2019 r. do dnia 13 lutego 2019 r. w formie zbierania pisemnych opinii i uwag do projektu uchwały na formularzu, który wraz z projektem uchwały został udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie http://www.gryfino.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gryfino.pl. Formularz ankiety i projekt uchwały dostępne są również w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Wypełniony formularz ankiety można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w Biurze Obsługi Interesantów lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: boi@gryfino.pl.

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Załączniki:

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn
 

2019/02/07, 79. Rocznica I Masowej Deportacji Polaków na Sybir

Dnia 11.02.2019r. /poniedziałek/ o godz. 12.00 odbędą się gminne uroczystości upamiętniające 79. rocznicę pierwszej, masowej deportacji Polaków na Sybir. Uroczystości będą miały miejsce na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie (Golgota Wschodu). Podczas ceremonii z udziałem władz samorządowych, kombatantów i mieszkańców miasta, nastąpi uroczyste złożenie wieńców i kwiatów.

Plan uroczystości:
* Przywitanie, słowo wstępne, wprowadzenie
* Krótka część poetycka
* Wystąpienia oficjalne
* Wspólna modlitwa
* Złożenie kwiatów
* Wyprowadzenie Sztandarów
* Zakończenie (ok. 12.30)

 

2019/02/12, Ferie w GDK zakończone!

Tegoroczne ferie zimowe już za nami. Dzieci z Gryfina miały możliwość skorzystać z zajęć zorganizowanych przez Gryfiński Dom Kultury pn. "Przezimuj z nami". Relację z pierwszego tygodnia ferii znajdziemy tutaj: http://www.gdk.com.pl/index.php?plik=aktualnosc&aktual_id=1826 W pracowniach GDK od 4 do 8 lutego 2019, odbywały się zajęcia plastyczne, teatralne, turystyczne i taneczne. Młodzi gryfinianie codziennie mieli do wyboru dwa bloki zajęć, które odbywały się zarówno w budynku głównym GDK na ul. Szczecińskiej jak i w Pałacyku pod Lwami.

Podczas zajęć plastycznych z Elżbietą Narzekalak uczestnicy warsztatów poznawali technikę papieroplastyki. Wykorzystując wytłaczanki po jajkach tworzono ciekawe kompozycje. Eliza Hołubowska wprowadziła dzieci w tajniki tańca i ruchu podczas zajęć tanecznych. Uczestnicy warsztatów poznawali możliwości swojego ciała ucząc się przydatnych ćwiczeń rozciągających i wspierających koordynację ruchową. W Pałacyku pod Lwami odbywały się warsztaty turystyczne, które poprowadziła Kamilla Gadomska. Uczestnicy warsztatów poznawali ciekawostki przyrodnicze. Odwiedzili także Park Miejski i Górkę Miłości, tam dzieci miały za zadanie odnaleźć i nazwać określone miejsca i drzewa.

Podczas spaceru po mieście poznały także legendę o regalickim Wodniku. Podczas zajęć teatralnych, jakie poprowadziła Dorota Krutelewicz- Sobieralska, feriowicze uczyli się tworzyć lalki wykorzystywane w teatrzykach. Na zajęciach muzycznych z Piotrem Ostrowskim dzieci robiły proste instrumenty muzyczne z tego co można znaleźć w każdym domu np. z puszek, rolki po papierze, ryżu czy grochu. Uczyły się także piosenki, by na koniec zaakompaniować sobie do niej, wykonanymi własnoręcznie instrumentami. W nagrodę feriowicze mogli pograć na profesjonalnych instrumentach perkusyjnych. W pracowni plastycznej Kariny Tyły tworzono od podstaw maskotki-słoniki. Dzieci projektowały maskotki, barwiły materiał, wycinały szablony i szyły.

 

2019/01/18, Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w technice cyfrowej w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi która odbędzie się w dniach 7-8 luty 2019 r. przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie.

 

2019/02/12, Pełna atrakcji półkolonia zimowa w GDK

Gryfiński Dom Kultury wraz z Urzędem Miasta i Gminy w Gryfinie, Szkołą Podstawową w Gardnie i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych był organizatorem półkolonii dla młodych mieszkańców naszej gminy. Od 28 stycznia do 8 lutego 2019, 44 kolonistów w Gryfinie i 30 w Gardnie uczestniczyło w przygotowanych dla nich atrakcjach.

Dzieci miały zapewnione wyżywienie i profesjonalną opiekę. O bezpieczeństwo dzieciaków podczas zimowego wypoczynku dbały panie wychowawczynie oraz pielęgniarki.

Gryfińskich uczestników półkolonii gościł Pałacyk pod Lwami. Podczas pierwszego dnia ferii uczestnicy zapoznali się z programem zajęć, wspólnie z wychowawcami ustalili zasady obowiązujące na wypoczynku i zobowiązali się do ich przestrzegania.

Program ferii obfitował w ciekawe spotkania, wycieczki i zajęcia. Z kolonistami spotkali się ratownicy z Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego. Dzieci poznawały nowe umiejętności dotyczące udzielania pierwszej pomocy, które mogły wypróbować na manekinie ratowniczym. Dowiedziały się także jak wzywać pomoc oraz jakie niebezpieczeństwo ciągnie za sobą wchodzenie na lód.

Uczestnicy półkolonii brali udział w zajęciach w pracowniach Gryfińskiego Domu Kultury. Tworzyli interesujące prace podczas zajęć plastycznych, poznawali ciekawostki przyrodnicze i geograficzne na zajęciach turystycznych, z kolei na zajęciach muzycznych tworzyli zupełnie nowe instrumenty.

O zdrowym trybie życia a także o niebezpiecznych używkach, koloniści mogli porozmawiać z przedstawicielem gryfińskiego SANEPIDU. O bezpieczeństwie podczas ferii i nie tylko opowiadano podczas spotkania z policjantami.

Dzieci brały udział w przedstawieniach teatralnych, jakie odbyły się w Gryfińskim Domu Kultury. Odwiedzali także Centrum Wodne Laguna, gdzie korzystali z wodnych atrakcji. Półkoloniści odwiedzili także Szczecin. Poznawali miasto i wzięli udział w spektaklu w Teatrze Lalek Pleciuga.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019/01/10, Zgłoszenia do Gali Sportu

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza do składania formularzy zgłoszeniowych do Gali Sportu dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym za rok 2018 zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.58.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnis 22 kwietnia 2016 r. Zasady przyznawania i wysokości nagród określaja uchwała Nr XIX/175/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zmieniona uchwałą Nr XLIV/451/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/175/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Formularze należy złożyć do dnia 31 stycznia 2019 r. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Formularz zgłoszeniowy

 

2019/01/22, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym

Na prośbę Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej uprzejmie informujmy, że Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym organizuje III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory", przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

Informacje dotyczące Konkursu, w tym jego regulamin, zamieszczone są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pod linkiem: http://pkw.gov.pl/828_III_edycja
 
 

2019/01/15, Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"

 

2019/01/14, IV sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 24 stycznia 2019 r. o godzinie 10.00 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Gryfinie.

Porządek obrad

 

2019/01/17, Zmiany w repertuarze Kina Gryf w dniach 18 i 19 stycznia 2019!
Uprzejmie informujemy, że w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz ogłoszoną żałobą narodową (od godz. 17.00 w dniu 18 stycznia 2019 do godz. 19.00 w dniu 19 stycznia 2019) nastąpiła zmiana w repertuarze Kina Gryf.
Aktualny repertuar znajduje się na stronie: http://www.gdk.com.pl/index.php?plik=kino_repertuar.

Ostatni seans w Kinie Gryf zostanie zagrany w piątek o godzinie 15.30. Kino wznowi działalność w sobotę od godziny. 20.00.

Informujemy, że osoby, które nabyły już bilety na seanse, w godzinach i dniach obowiązywania żałoby narodowej, przez internet za pośrednictwem portalu biletyna.pl, otrzymają od niego zwrot pieniędzy na swoje konta bankowe.
 
 

2019/01/18, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

W nawiązaniu do pisma Przewodniczącego Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nr 0050.11.2019 informuję, że w dniu 19 stycznia 2019 r. o godzinie 12:00 zostanie przeprowadzony trening uruchomienia syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Gryfino, w Chwarstnicy, Radziszewie, Sobieradzu i Wełtyniu.

Celem treningu będzie uczczenie pamięci zmarłego Pana Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska.

Podstawa prawna: §10, ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz.96).

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn
 

2019/01/18, Protokół z konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego

Zarządzeniem Nr 0050.147.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 21 grudnia 2018 r. zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dot. budżetu obywatelskiego w gminie Gryfino.

W dniu 8 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami, na którym mogli wyrazić swoje uwagi dotyczące uchwały.

W terminie do 11 stycznia mieszkańcy mogli również w formie formularza konsultacyjnego zgłaszać swoje uwagi.

W załączeniu przedstawiamy protokół z całych konsultacji.

Protokół z konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego w Gminie Gryfino

 

2019/01/09, Zimowa półkolonia w Gryfińskim Domu Kultury - zapisy od 17 stycznia!
Gryfiński Dom Kultury jak co roku organizuje półkolonie zimowe dla dzieci.
Zimowy wypoczynek dla dzieci odbywać się będzie w dniach od 28 stycznia do 8 lutego 2019.

Uczestnikom półkolonii oferujemy bezpieczny i atrakcyjny program zajęć:
1)Warsztaty artystyczne w pracowniach Gryfińskiego Domu Kultury
- plastycznej
- muzycznej
- teatralnej
- tanecznej
- turystycznej

2)Wyjazdy do Szczecina:
udział w spektaklach teatralnych
wizyta w ciekawych miejscach

3)Zajęcia w Centrum Wodnym Laguna
4)Warsztaty edukacyjne (m.in."Bezpieczne ferie")
5)Konkursy, gry i zabawy rekreacyjne
6)Wycieczki i spacery po okolicy.

Organizator zapewnia opiekę pedagogiczną, medyczną, ubezpieczenie i wyżywienie ( II śniadanie i obiad). Zajęcia odbywać się będą codziennie w godzinach 9.00-15.00 (oprócz sobót i niedziel).

Całkowity koszt uczestnictwa w półkolonii wynosi 400 zł.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
Zapisy od dnia 17 stycznia 2019 przyjmuje i dodatkowych informacji udziela sekretariat Gryfińskiego Domu Kultury - Pałacyk pod Lwami tel. 91 4162950
 

2019/01/11, Bezpieczne ferie 2019

W ramach programu „Bezpieczna Gmina” Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gryfinie oraz Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie wraz z Kierownikiem Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie przeprowadzili zajęcia profilaktyczne o tematyce: „Bezpieczne ferie 2019”. Zajęcia przeprowadzone zostały w Szkołach Podstawowych w Radziszewie i Żabnicy a także w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfinie a głównym ich celem było przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii zimowych.

Każda osoba biorąca udział w spotkaniu otrzymała w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino elementy odblaskowe oraz miała okazję zapoznać się z „Kodeksem postępowań podczas ferii”.

"Kodeks postępowań podczas ferii"

 

2019/01/03, Spektakl Grupy Teatralnej Gliptykos - Bilety wyprzedane!
Grupa Teatralna GLIPTYKOS zaprasza na kolejny pokaz spektaklu pt. "KATASTROFA, czyli... ratuj się, kto może, nawet przez morze" w sobotę 12 stycznia 2019 o godzinie 18. Zespół zaprezentuje przestawienie w sali widowiskowej Gryfińskiego Domu Kultury. Tego dnia grupa wystąpi na rzecz niepełnosprawnej gryfinianki Sylwii Bronickiej.

Bilety na wydarzenie w cenie 15 zł będą dostępne w przedsprzedaży i rezerwacji telefonicznej od 7 stycznia w siedzibie GDK przy ul. Szczecińskiej 17, tel. (91) 416 25 20; w przypadku rezerwacji telefonicznej obowiązuje zasada odbioru biletów w ciągu dwóch dni od ich zamówienia; nieodebrane wrócą do puli sprzedaży.

"KATASTROFA, czyli... ratuj się, kto może, nawet przez morze" to już szósty spektakl popularnego teatralnego zespołu działającego przy Gryfińskim Domu Kultury. Tym razem zespół zaprasza na rejs dużym liniowcem MS GLIPTYKOS. Oj, będzie się działo. I na pokładzie pasażerskim, i na kapitańskim mostku. Z każdą sceną morska wyprawa będzie coraz bardziej przypominać podróż przez labirynt, w którym czekają ostre zakręty, zwroty akcji, stop-klatki - jednym słowem będzie to rejs pełen niespodzianek. Tradycyjnie, w przedstawieniu pojawią się nawiązania do bieżących wydarzeń, echa poprzednich spektakli a także gryfińskie akcenty. Aktorzy zaprezentują również swoje umiejętności wokalne i taneczne. I jak zwykle obiecują sporą dawkę humoru i... zdumienia nad rzeczywistością.
W "Katastrofie..." występują: Irena Bis, Agata Cieciuch, Magdalena Gazdecka-Goślinowska, Katarzyna Kajrenius-Strzałkowska, Anna Pawłowska, Maria Piznal, Jolanta Romanowska, Danuta Świderek, Jolanta Witowska, Maria Zalewska, Barbara Żurowska, Rafał Ciszkiewicz, Arek Grunwald, Jerzy Miler, Artur Smogór, Andrzej Suszek, Dariusz Ulanowski.
 
UWAGA! BILETY ZOSTAŁY WYPRZEDANE!
 
 

2019/01/14, 21. Błyskawiczny Orkiestrowy Turniej Szachowy WOŚP 2019

Po raz dwudziesty pierwszy, „w szachowe nuty” zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Gryfinie. W sobotni poranek 12 stycznia w Pałacyku pod Lwami odbył się turniej szachów błyskawicznych w ramach ogólnopolskiej akcji Jurka Owsiaka. Jak zawsze, kiedy organizatorem jest UKS Biały Pion a okazja niezwykła, na uczestników czekała pięknie udekorowana sala gry oraz góry przepysznych ciast, upieczonych przez mamy młodych szachistów. Trudno również nie wspomnieć o bardzo miłej tradycji turniejów orkiestrowych – wystawie kompletów szachowych z całego świata. Podczas tegorocznych rozgrywek mogliśmy podziwiać szachy z pięknej i kolorowej kolekcji państwa A.W.A.O Hajdaś z Gryfina.

Efektowne szachowe wojsko z drewna, metalu, plastiku czy kamienia. Z Polski, Węgier, Czarnogóry, Niemiec, Egiptu, USA a nawet Hongkongu. Rycerze, Coca-cola, Lego, Star Wars, Harry Potter… było co podziwiać! Do zawodów przystąpiło 40! zawodników a wśród grających aż 11 dorosłych w tym jedna mama a także 9 dziewcząt. Rozegrano 9 rund w iście błyskawicznym, 5 minutowym tempem z 3’’ bonifikatą za ruch. Każda partia to emocje i walka ale też świetna zabawa oraz nauka dobrej gry. Zwycięzców wyłoniono po ponad trzech godzinach zmagań. Na czołowych miejscach dorośli. Wygrał Adam Pawlicz 8,0p. przed Dariuszem Pawliczem 7,0p. obaj ze Szczecina przed gryfinianinami, Bogdanem Zielińskim i juniorem Szymonem Soszką po 6,5p. oraz Jackiem Klimaszewskim z Kołbacza. Wśród dziewcząt najlepsze były: Hanna Tokarek, Martyna Kuryło i Liwia Babińska, wszystkie po 5,5pkt. Wyróżniono też najmłodszych zawodników Filipa Pawlicza i Oliwiera Ślusarczyka. Każdy grający zawodnik, otrzymał medal uczestnictwa w 21. Gryfińskim Orkiestrowym Blitzu oraz inne pamiątki.

Cały finansowy dochód powędrował do puszki WOŚP zgodnie hasłem„Każdy GROSZ na wagę ZDROWIA”. Ponadto, odbyła się piąta w historii tych turniejów, mini-aukcja „orkiestrowo-szachowych” gadżetów. Wśród licytowanych przedmiotów między innymi, pamiątki szachowe ufundowane przez – firmę SILVER Trofea Sportowe p. Jarka Warchoła ze Szczecina i UKS Biały Pion oraz oryginalne gadżety ze Sztabu Głównego WOŚP. Krótka i dynamicznie przeprowadzona licytacja przyniosła nadspodziewane wyniki. Ogółem z aukcji, do puszki wpłynęło grubo ponad tysiąc złotych. Dziękujemy wszystkim sponsorom i fundatorom nagród. Dziękujemy mamom szachistów za ciasta i opiekę organizacyjną a grającym dorosłym za odwagę i liczny udział. Zebraliśmy ponad 2300 zł!

Wyniki indywidualne:

Pawlicz Adam 8,0p.

Pawlicz Dariusz 7,0p.

Zieliński Bogdan 6,5p.

Soszka Szymon 6,5p.

Klimaszewski Jacek 6,0p.

Nawrocki Włodzimierz 6,0p.

Staniewski Zbigniew 5,5p.

Tokarek Hanna 5,5p.

Kuryło Martyna 5,5p.

Hajdaś Adam 5,5p.

Sklasyfikowano 40 zawodników www.bialypion.pl

 

2019/01/11, 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Już 13 stycznia 2019 odbędzie się 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem wielkiej zbiórki i licytacji w tym roku będzie pozyskanie środków na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.
Jak co roku także i Gryfino włącza się do orkiestrowego grania. Od rana na ulicach Gryfina będzie można spotkać wolontariuszy. Mieszkańcy naszego miasta, którzy będą chcieli wesprzeć akcję, będą mogli wrzucać pieniążki do specjalnych puszek WOŚP i tradycyjnie otrzymać za datek orkiestrowe serduszka.
Miejscem centralnym finału WOŚP będzie Plac Księcia Barnima I. Tam od godziny 16 odbywać się będą występy, licytacje, poza sceną znajdą się stoiska tematyczne.
Oprócz oprawy artystycznej, na scenie gryfińskiego finału obywać się będą licytacje przekazanych przez mieszkańców Gryfina fantów.

Regulamin imprezy 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gryfinie

 

2018/12/21, Konsultacje społeczne w sprawie budżetu obywatelskiego. Zachęcamy do udziału!

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu obywatelskiego. Konsultacje prowadzone będą w okresie od 21.12.2018 r. do 11.01.2019 r. w formie:

- protokołowanego otwartego spotkania z mieszkańcami gminy Gryfino z możliwością składania opinii i uwag w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16 w dniu 08.01.2019 r. w godz. od 16.00 do 17.30;

- zebrania opinii i uwag na piśmie, w tym drogą elektroniczną, na formularzu konsultacyjnym.

 

Zarządzenie Nr 0050.147.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego w gminie Gryfino.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie budżetu obywatelskiego w gminie Gryfino

 

2019/01/09, Spotkanie z przedstawicielami Firmy FIEGE E-COM LOGISTICS Sp. z o.o. w "Calineczce"

Dzisiejsza uroczystość  w Przedszkolu nr 5 im. Calineczki w Gryfinie miała szczególny charakter i będzie niezapomniana dla wszystkich przedszkolaków i całego personelu. Dzieci miały okazję zaprezentować swoje umiejętności przed jakże ważnymi i wspaniałymi gośćmi: Panem Tomaszem Milerem – Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Przedstawicielami Firmy FIEGE E-COM LOGISTICS Sp. z o.o. (Gardno)  Przyjaciółmi Przedszkola:  Panią Agnieszką Matuszewską Senior Employer Branding Specialist oraz Panem Grzegorzem Warzechą – Dyrektorem Centrum Dystrybucyjnego, którzy już po raz kolejny przyszli do przedszkolaków z prezentami. Tym razem były to koszulki i bluzy sportowe, a na nich piękne znaki firmowe: FIEGE oraz Calineczka Przedszkole Nr 5 w Gryfinie. Od dziś wszystkie przedszkolaki będą się pięknie prezentować podczas uroczystości oraz zawodów sportowych. W spotkaniu uczestniczyli również rodzice przedszkolaków, którzy z dumą przyglądali się popisom swoich dzieci.

Dzieci z przedszkola w podziękowaniu „Darczyńcom” wręczyły samodzielnie wykonaną laurkę, do podziękowań dołączył się dyrektor oraz cały personel przedszkola.

 

2019/01/09, Oficjalne otwarcie boiska sportowego w SP nr 2

W dniu 08 stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfinie odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanego boiska szkolnego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

Wyremontowany obiekt szkolny przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności zajęć z wychowania fizycznego, zwiększenia dostępności do bezpiecznej infrastruktury sportowej, popularyzacji sportu i aktywnego stylu życia. Boisko stanie się miejscem, które umożliwi większą integrację mieszkańców.

 

2019/01/07, Orszak Trzech Króli

W dniu 06 stycznia 2019 roku po raz kolejny na Placu Księcia Barnima I odbył się Orszak Trzech Króli. Tradycyjnie zgromadzeni mieszkańcy razem z gryfińskimi przedszkolakami, kapelami ludowymi mogli uczestniczyć we wspólnym kolędowaniu, jasełkach oraz przemarszu ulicami Gryfina.

Orszak Trzech Króli był okazją do wyrażenia radości z Narodzenia Pańskiego.

 

2018/12/31, Orszak Trzech Króli

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w „Orszaku Trzech Króli” który odbędzie się 6 stycznia 2019 roku na Placu Księcia Barnima I.

W tym dniu zaplanowano m.in. wspólne kolędowanie, jasełka oraz kolorowy orszak ulicami miasta.

Zachęcamy do uczestniczenia i wspólnego kolędowania!

Regulamin imprezy „Orszak Trzech Króli” w dniu 6.01.2019 r.

 

2019/01/04, Informacja o utrudnieniach związanych z organizacją Orszaku Trzech Króli na Placu Księcia Barnima I

Informujemy o utrudnieniach związanych z zamknięciem Placu Księcia Barnima I dla ruchu samochodowego (brak możliwości parkowania). Plac będzie zamknięty od dnia 4.01 (piątek) od godz. 18.00 do dnia 6.01 (niedziela) do godziny 13.00.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

 

2018/12/17, 5000 zł dla Kół Gospodyń Wiejskich

Serdecznie zapraszamy do ubiegania się o wsparcie finansowe dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach akcji "Kobiety gospodarne i wyjątkowe". Zyskaj nawet do 5000 zł dla swojego koła na działalność.

Wszystkie informacje m.in. zgłoszenie, wnioski, kontakty do Pełnomocników ds. KGW w Powiatowych Biurach ARiMR znajdują sie na stronie http://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/

 

2018/12/20, Spektakl "Na lightcie" 29 grudnia w Gryfińskim Domu Kultury

W dniach 29-30 grudnia 2018 na terenie naszej gminy odbędzie się Zlot Zachodniopomorskiej Offensywy Teatralnej. W organizacji prężnie działają gryfińskie teatry. W czasie zlotu spotka się blisko 50 osób, przedstawicieli 11 niezależnych teatrów województwa zachodniopomorskiego, sympatyków teatru oraz przedstawicieli Ogólnopolskiej Offensywy Teatralnej.

W programie zlotu min. panele, dyskusje, spotkania warsztatowe, praca nad projektem "Zachodniopomorska Mapa Kultury".

Odbędzie się także prezentacja spektaklu "Na lightcie" Grupy Korpuskularnej LightOff Grygier/Fibich/Nykowski. Spektakl odbędzie się 29 grudnia w Gryfińskim Domu Kultury o godzinie 20. Wstęp na przedstawienie kosztuje 10 zł.

O spektaklu:

"Na lightcie" czyli traktat o dwoistej naturze światła wygłosi jeden z najbardziej kontrowersyjnych w świecie teatru specjalistów od oświetlenia scenicznego. Poznamy różne techniki i jednostki pomiaru światła (takie jak lumen, kandela czy steradian), usłyszymy historie o kłopotach techników z dualizmem korpuskularno- falowym, dowiemy się wreszcie, z jakich powodów i jakimi metodami kierowano ten strumień na aktorów teatru offowego na przestrzeni dziejów, o tym jak światło sceniczne potrafi zwodzić, załamywać, polaryzować czy ulegać luminescencji.

"Kiedy moja pozycja w teatrze jako technika zaczęła słabnąć, a cyfra zaczęła wypierać analog, postanowiłem, robiąc taki teatralny rachunek sumienia, wykrzesać z siebie resztki minionej bezpowrotnie fantazji i zmierzyć się z problemem samotności montażysty na scenie, jego egzystencji w świecie zdominowanym przez aktorów, reżyserów i scenografów... Jeszcze na studiach w Gdańsku na czwartym roku oceanotechniki odbywałem praktyki na latarni morskiej w Piaskach na Helu. Tam przy wschodach słońca, potęgowanych przez znajdującą się na latarni ogromną soczewkę Fresnela zaczytywałem się "Oddechem" Becketta i studiowałem archiwa wideo performerskiej grupy Fozz z Krakowa. Te wykrzyczane bezczelne manifesty, zalane farbą kantówki i klomb przy ul. Jedności Narodowej cały w kwiatach... i ci wszyscy ludzie zbierający te kwiaty... to uświadomiło mi, że powinienem tym doświadczeniem podzielić się z innymi, dać z siebie cząstkę siebie... dorastałem z tą myślą do momentu, kiedy podczas pracy nad "Candelaria ilumina el corazón" Juana Pareiro w Teatro Miranda la Bolivar w Centro Occidental w Vargas, postanowiłem ostatecznie osadzić tę, przygniecioną scenicznymi realiami, postać, w wyimaginowanym, przyjaznym jej świecie, a tym samym pozwolić jej wyjść z cienia..." Fragment recenzji spektaklu: "(...) Sygnowany trzema nazwiskami projekt (Grygier, Fibich, Nykowski) oparty na analogowych wspomnieniach anonimowego technika oświetlenia to próba syntezy samotności technika teatralnego zamkniętego w czarnym ciele teatru offowego z buntem czterdziestolatka pragnącego po raz ostatni zakwitnąć jak storczyk. Niestety. Grygier już od pierwszych minut jest niewidoczny, osacza widzów kaskadą barokowych komentarzy z wielu dziedzin teatru, które w swojej chaotycznej kompilacji sprawiają wrażenie scenicznego bełkotu. Ze sceny na scenę temat przytłacza aktora, który bez przekonania próbuje zrzucić zawodowe niepowodzenia na barki swojego bohatera, którego scenicznym losem w pewnym momencie zaczyna sterować mała metalowa kulka (...)"

 

2018/11/30, Barwy Lata z wyobraźnią - nowa wystawa w CIT

Od 4-go grudnia zapraszamy do małej galerii CIT na wystawę, której głównymi bohaterami będą papier czerpany, masa papierowa i jedwab.

Prace z papieru czerpanego, które Państwu zaprezentujemy powstały latem podczas wakacyjnych spotkań ze sztuką w Gryfińskim Domu Kultury. Warsztaty twórcze z dziećmi poprowadziła Elżbieta Narzekalak, instruktor pracowni plastycznej Deseń.

Uczestnicy warsztatów poznawali kolejne etapy tworzenia papieru czerpanego, od papierowej pulpy, przez odsączanie masy na siatkach, poprzez ozdabianie i suszenie.

Wystawa prezentuje również prace, które powstały podczas warsztatów prowadzonych pod kierunkiem Anety Kopystyńskiej, instruktora pracowni plastycznej Jedwab. Uczestnicy zajęć są autorami technik zarówno malowania na jedwabiu jak i tworzenia obrazów z masy papierowej.

Efekty warsztatów będziemy mogli podziwiać na ekspozycji w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00.

Wystawa potrwa do 28 grudnia.

 

 

2018/12/21, Wigilia dla osób potrzebujących

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zorganizowali w dniu 21 grudnia 2018 roku w Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie wigilię dla osób potrzebujących. Goście w miłej i przyjemnej atmosferze mogli zjeść ciepły posiłek. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandra Szymanowicz oraz Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Arkadiusz Rybicki odwiedzili również inne osoby potrzebujące aby wręczyć im paczki z żywnością oraz odzież wierzchnią.


 

2018/12/20, III sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 20 grudnia 2018 roku odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Gryfinie. Podczas sesji radni uchwalili budżet Gminy Gryfino na rok 2019.

Przyjęto również m.in. plan pracy Rady Miejskiej oraz komisji Rady Miejskiej na rok 2019 a także regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gryfino.

 

2018/12/20, Odwiedziny firmy Fiege u Calineczki

Wielka radość dziś od rana zapanowała w Przedszkolu Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie, to Dyrektor Centrum Dystrybucyjnego Pan Grzegorz Warzecha, przedstawiciel Firmy FIEGE E-COM LOGISTICS Sp. z o.o., odwiedził przedszkole, przynosząc świąteczne prezenty do Mikołaja dla grzecznych dzieci, bo w naszym przedszkolu są tylko grzeczne dzieci.

Więc każdy dostał czekoladowego Mikołaja, otrzymaliśmy również piękną świąteczną bombkę, która będzie zdobiła nasze przedszkole. Za okazane serce przesyłamy moc uścisków i buziaków.

 

2018/11/29, Zapraszamy do "Kina dla Wymagających"
Kino Gryf zaprasza w grudniu na nowy cykl spotkań filmowych pod hasłem "Kino dla wymagających". W ramach cyklu gryfinianie będą mogli, podczas pojedynczych środowych projekcji, zobaczyć filmy o wysokich walorach artystycznych i niejednokrotnie nagradzane podczas światowych festiwali filmowych.

Gryfińskie kino przed laty przystąpiło do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, czyli programu mającego na celu upowszechnianie kultury filmowej, w szczególności poprzez rozpowszechnianie filmów o wysokich walorach artystycznych oraz podejmowanie działalności edukacyjnej adresowanej do młodej widowni kin.
Do repertuaru gryfińska placówka stara się włączać kino ambitniejsze. Stąd nowa propozycja Kina Gryf, by w środowe wieczory kinomani spragnieni obrazów pełnych piękna, subtelności, niełatwych opowieści i dobrego aktorstwa, mogli zapoznać się z nieco innymi produkcjami, niż te głównego, popularnego i komercyjnego nurtu.

Pierwsza odsłona nowego cyklu już w środę 5 grudnia o godz. 20.00. Zostanie wówczas wyświetlony francusko-włoski dramat "Dogman", zdobywca nagród podczas tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes oraz Europejskiej Akademii Filmowej. Tydzień później zostanie pokazany rosyjski dramat biograficzny "Lato".
Aktualny repertuar Kina Gryf można odnaleźć na naszej stronie www.gdk.com.pl. Natomiast po kliknięciu zakładki "Kup bilet" będzie można nabyć bilety wcześniej drogą elektroniczną. Kasa Kina Gryf jest czynna zawsze na pół godziny przed każdym seansem.
 
 
 

2018/12/17, III sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 20 grudnia 2018 r. o godzinie 10.00 odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Gryfinie.

Porządek obrad

 

2018/12/18, Obchody 1 roku działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie

Rok temu swoją działalność rozpoczął Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie. Ośrodek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną. W chwili obecnej z pomocy, którą oferuje ŚDS w Gryfinie korzysta 24 mieszkańców Gminy Gryfino. W dniu 18 grudnia 2018r. przypadła pierwsza rocznica funkcjonowania placówki. Odbyło się uroczyste spotkanie, na które zostały zaproszone władze Gminy Gryfino, zaprzyjaźnione placówki oraz rodziny uczestników. Na uroczystości został zaprezentowany krótki film ukazujący codzienną pracę i życie w Domu. Całej uroczystości towarzyszyła bardzo serdeczna i świąteczna atmosfera, a licznie przybyli goście wspólnie odśpiewali kolędy.

Na początku świętowania nastąpiło uroczyste otwarcie nowych sal, z przeznaczeniem na pracownię multimedialno – turystyczną oraz pokój wyciszeń. Inwestycja została zrealizowana w całości dzięki wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Mieczysława Sawaryna. Wstęgę przecięli: Burmistrz Mieczysław Sawaryn, Zastępca Burmistrza Paweł Nikitiński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie Rafał Guga oraz Kierownik ŚDS w Gryfinie Krystyna Szyszkowska. Wśród przybyłych gości byli także: Dyrektor PCPR w Gryfinie Bożena Stawiarska, Dyrektor DPS w Nowym Czarnowie Julia Porwit, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UMiG Gryfino Grzegorz Jastrowicz, Dyrektor OPS w Gryfinie Aleksandra Szymanowicz, Dyrektor CUW w Gryfinie Olga Woś , Dyrektor GDK Maria Zalewska, Dyrektor Żłobka Miejskiego w Gryfinie Ilona Bara, Zastępca Kierownika Dziennego Domu Senior +Tadeusz Wasilewski, Kierownik ŚDS w Chojnie Małgorzata Korzeniec, Prezes Koła PSOUU w Gryfinie Elżbieta Wiśniewska , Prezes Stowarzyszenia „Więź” Mariola Kapuścińska, Krzysztof Motyka Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców oraz rodziny uczestników.

 

2018/12/18, Jasełka w „Calineczce”

W świątecznym i zimowym nastroju we wtorek 18 grudnia o godz. 9.30 w Przedszkolu Nr 5 im. „Calineczki” w Gryfinie odbyły się Jasełka. Przedstawienie było wyjątkowe. Dzieci z dużym zaangażowaniem odgrywały swoje role i przeżywały magię Świąt.

Zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne stwarzając wspaniałą i rodzinną atmosferę, podbijając serca całej widowni. Na koniec spotkania wszyscy przybyli goście oraz pracownicy przedszkola otrzymali moc gorących świątecznych życzeń. 

2018/12/20, Projekt "Kinoszkoła" w Kinie Gryf
Kino Gryf dołączyło do placówek biorących udział w Programie Edukacji Medialnej i Społecznej "KinoSzkoła". We wtorek 18 grudnia 2018 odbyło się pierwsze z wydarzeń w ramach projektu, w którym uczestniczyły gryfińskie przedszkolaki.

Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej "KinoSzkoła" to obejmujący całą Polskę projekt, złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których głównym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców oraz seniorów i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
"KinoSzkoła" został nagrodzony przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

W Kinie Gryf realizowane będzie jedno z działań projektu, akcja "KinoPrzedszkole". Są to zajęcia dla dzieci powyżej 4 roku życia. W czasie tematycznych spotkań odbywają się projekcje trzech krótkich filmów krótkometrażowych poprzedzone zabawami edukacyjnymi.
Podczas pierwszego spotkania, którego temat brzmiał "Trudne chwile w życiu rodziny- to nie koniec świata!", podopieczni dwóch gryfińskich przedszkoli z uwagą oglądali przygotowane dla nich krótkie filmy. Uczestniczyli też w interaktywnej zabawie związanej z oglądanymi treściami.

Więcej informacji o programie znajdziemy na stronie: http://www.kinoszkola.pl/
 
 
 
 
 
 

2018/12/17, Informacja o okazjonalnej sprzedaży żywności na imprezach okolicznościowych

Wytyczne Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie dot. okazjonalnej sprzedaży żywnosci na imprezach okolicznościowych typu jarmarki, kiermasze szkolne.

Pismo

 

2018/12/17, XI Gryfiński Turniej Rodzin Szachowych

Turniejem Rodzin Szachowych, który odbył się już po raz jedenasty w Gryfinie, szachiści UKS Biały Pion i ich przyjaciele – pożegnali stary, dobry 2018 rok. Przedświąteczna atmosfera, pyszne ciasta, oraz doskonałe humory zawodników sprawiły, że turniej od początku do samego końca, był wspaniałym rodzinnym świętem.

W zawodach wzięły udział 3-osobowe zespoły, które składały się z dwóch juniorów i seniora. Turniej odbywał się w formule otwartej a końcowy efekt, to suma punktów uzyskanych przez wszystkich członków drużyny. Wystartowało 10 ekip. Rozegrano 7 pasjonujących i zaciętych rund. Wiele emocji wśród kibiców, przyniosły pojedynki – junior kontra senior ale również i te, które były rozgrywane między seniorami, szczególnie obserwowane, dopingowane i komentowane przez… juniorów. Wszystkie zespoły nagrodzono pięknymi pucharami i statuetkami, a każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal i nagrodę rzeczową.

Wygrał zespół „Promyczki” w składzie: Andrzej Lewek, Jakub Lewek, Olaf Oleksiak 14,5p. przed „Kolekcjonerami” w składzie: Andrzej Hajdaś, Olgierd Hajdaś, Adam Hajdaś 13,0p. oraz „Gangiem Bobera 2” w składzie: Tomasz Szpura, Bartosz Szpura, Michał Nowaliński 11,0p. Nie obyło się również bez nagród specjalnych, które trafiły do zespołów 100% rodzinnych. W sobotnim turnieju wystartowały trzy takie drużyny.Mama Katarzyna Jankowska z dziećmi: Hanną i Patrykiem; TataAndrzej Hajdaś z synami Olgierdem i Adamem oraz Dziadek Andrzej Dąbrowski z wnukami Gustawem i Ziemowitem. W klasyfikacji indywidualnej najlepsi byli: Karol Szymański 6,0p. zwycięzca całego turnieju! oraz Szymon Soszka 5,5p. najlepszy junior.

Nagrody odebrali także najmłodsi uczestnicy zawodów: Hania Jankowska i Jakub Lewek oboje urodzeni w roku 2011! Szczególnie specjalną nagrodę otrzymała jedyna startująca mama Katarzyna Jankowska!!! Gratulacje Zawody i niezwykle pożytecznie spędzony czas, zaowocowały przede wszystkim, pięknym międzypokoleniowym spotkaniem, i to nie tylko przy szachownicach…zwłaszcza, że w wielu sytuacjach, wśród kibiców można było zaobserwować gorąco dopingujące i mocno przeżywające każdą rundę mamy, ciocie i babcie… młodych szachistów. Familijny charakter dopełniły niebiańsko słodkie i pyszne ciasta, serwowane w przerwach między rundami.

Dziękujemy!!! Do zobaczenia za rok! Wszystkim przyjaciołom i sympatykom składamy serdeczne życzenia Zdrowych i Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego 2019 Roku!

 

2018/12/14, Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dot. oceny stanu gotowości służb i jednostek organizacyjnych podczas okresu zimowego oraz podjęcia działań w czasie wystąpienia możliwego zagrożenia.

Posiedzenie otworzył i prowadził Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pan Paweł Nikitiński. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele: Zarządców Dróg Krajowych, Wojewódzkich i Powiatowych, Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, Nadzoru Wodnego w Gryfinie, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie, Naczelnicy Wydziałów UMiG w Gryfinie oraz OSiR w Gryfinie.

Plan posiedzenia przewidywał do omówienia następujące zagadnienia:

- odśnieżanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych;

- zapewnienie komunikacji zbiorowej i szkolnej;

- udzielanie pomocy na wypadek unieruchomienia pojazdów na drogach w wyniku dużych opadów śniegu i gwałtownych zjawisk atmosferycznych;

- gotowość do działań jednostek OSP na terenie miasta i gminy Gryfino;

- ciągłość pracy ujęć wody, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, oczyszczalni ścieków;

- przygotowanie jednostek organizacyjnych gmin do usuwania nadmiernych ilości śniegu z dużych powierzchni dachowych;

- zagrożenie powodziowe Gminy Gryfino;

- organizacja niesienia pomocy osobom poszkodowanym, potrzebującym, bezdomnym;

- komunikacja pomiędzy służbami podczas sytuacji kryzysowych;

- profilaktyka dot. zagrożeń zimowych;

Prowadzący posiedzenie Z-a Burmistrza Pan Paweł Nikitiński zaapelował do wszystkich służb i zarządców o pełne zaangażowanie, gotowość i niezawodną komunikację podczas wykonywania swoich obowiązków oraz natychmiastowe reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Podkreślił także, że ważna jest również współpraca i przygotowanie służb do potencjalnych sytuacji kryzysowych, które mogą wystąpić.

 

2018/12/14, Projekty edukacyjne z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy odbyły się prezentacje projektów edukacyjnych z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości przygotowane przez uczniów, pedagogów oraz opiekunów.

 

2018/12/17, Szkoła w Żabnicy wzięła udział w programie „Tutejsi”

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego  zaprosiła we wrześniu   szkoły z woj. zachodniopomorskiego do udziału w kolejnej edycji projektu etnograficznego „Tutejsi – tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego”. Do programu po wstępnej selekcji wybrano 15 szkół w tym placówkę z Żabnicy. Projekt miał na celu odnalezienie oraz upublicznienie tradycji i kultury regionu Pomorza Zachodniego – odkrycie zwyczajów, obrzędów, rękodzieła i muzyki jego mieszkańców. Uczniowie wcielili się w czasie realizacji projektu w rolę młodych badaczy kultury i tradycji w swoim najbliższym otoczeniu.

14 grudnia w Międzyzdrojach zorganizowana została Konferencja Młodych Naukowców, gdzie  przedstawiono  wyniki wykonanej pracy. Uczniowie szkoły w Żabnicy w swojej prezentacji opowiadali m.in. o najważniejszych imprezach organizowanych w ich wsi: Majówce Żabnickiej, Kolokwiach Rosowsko – Żabnickich oraz Konkursie Kulinarnym –Smaki Ryb Odrzańskich. Mówili również o promocjach książek o Dębcach i Żabnicy wydanych z okazji 270- tej rocznicy lokacji tych miejscowości. Pokazali zgromadzone materiały i filmy z przeprowadzonych wywiadów. Na rok 2019 planuje się kolejną edycje programu. Opiekę nad projektem w którym wzięło udział 12 uczniów z klas VI –VIII sprawowała Pani Irena Bis.

 

2018/11/30, Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki – IV edycja wystartowała

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią sklepów Biedronka uruchomił IV edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera młodych, utalentowanych ludzi, szukających dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.

Natalia Partyka - czterokrotna mistrzyni paraolimpijska, trzykrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich, medalista mistrzostw Europy, wielokrotna reprezentantka Polski w tenisie stołowym - utworzyła fundusz stypendialny, który od trzech lat, dzięki partnerstwu z siecią Biedronka, przyznaje stypendia dla zdolnych sportowców.

W związku z tym, że w tenisa stołowego gram długo, wiem, z czym wiąże się kariera sportowca. To mnóstwo przeszkód i wyrzeczeń. W czasie swojej kariery spotkałam wiele bardzo życzliwych mi osób, które w różny sposób mi pomagały. Cieszę się, że mój Fundusz pełni podobną rolę dla wielu młodych talentów.– mówi Natalia Partyka.

W trzech dotychczasowych edycjach Konkursu stypendia zdobyło 33 sportowców. W III edycji do grona stypendystów dołączyli między innymi Oskar Kwiatkowski, utalentowany snowboardzista i Łukasz Niedziałek – utytułowany młody chodziarz. Dominik Bury – wielokrotny medalista w biegach narciarskich otrzymał wsparcie Funduszu aż dwa razy. Stypendystami Funduszu zbyli również Bartosz Tyszkowski – zdobywca srebrnego medalu w pchnięciu kulą podczas Igrzysk Paraolimpijskich w RIO oraz Maria Andrejczyk, która z sukcesem zakończyła udział w olimpiadzie w Brazylii, zajmując czwartą pozycję w konkursie rzutu oszczepem.

Kto może dostać stypendium z Funduszu Stypendialnego Natalii Partyki?

Sportowcy w wieku od 17 do 22 lat, którzy osiągają wysokie wyniki w sporcie na poziomie klasy sportowej odpowiedniej do ich kategorii wiekowej, w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych, w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich.

Stypendium otrzymają kandydaci, którzy z różnych przyczyn mają problemy z rozwojem kariery, ale jednocześnie mają sprecyzowane cele sportowe.

Stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Kandydaci, prócz wypełnionego formularza zgłoszeniowego, muszą przesłać także krótką prezentację wideo. Wnioski stypendialne należy składać do 14 grudnia 2018 r.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dostępne są na stronie www.fundusznataliipartyki.pl.

 

2018/12/14, Przedszkolaki z TPD w Chwarstnicy z wizytą u Burmistrza

W dniu 14 grudnia 2018 roku przedszkolaki z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Chwarstnicy odwiedziły Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Dzieciaki zadawały wiele pytań aby dowiedzieć się jak wygląda praca burmistrza i urzędu na co dzień, dlaczego zdecydował się zostać burmistrzem i czy pamięta czasy kiedy sam był przedszkolakiem.

 

2018/12/14, II sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 13 grudnia 2018 roku odbyła się II sesja Rady Miejskiej VIII kadencji. Na początku sesji Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w imieniu całej rady podziękowali dotychczasowej Sołtys Krzypnicy Pani Barbarze Kłonowskiej i powitali na tym stanowisku Panią Martę Kubiak.

Podczas sesji radni uchwalili m.in. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych na lata 2018-2020 oraz przyznanie dotacji na remont budynku sakralnego w Radziszewie oraz wysokość wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Do składu komisji mieszkaniowej radni wybrali 4 przedstawicieli: Wandę Hołub, Jolantę Witowską, Małgorzatę Wisińską oraz Władysława Sobczaka. 

Przedstawiona została również informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2017/2018 oraz raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Gryfino za lata 2016-2017.

 

2018/12/17, Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

 

2018/12/04, II sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 13 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Gryfinie. 

Terminy posiedzeń komisji przedsesyjnych

Porządek obrad

 

2018/12/05, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Pomoc dla osób ubogich, bezdomnych z terenu gminy Gryfino znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w tym organizacja wieczerzy wigilijnej"

 

2018/12/11, „Stop Cyberprzemocy”

W dniu 11 grudnia 2018 r. uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie wzięli udział w spotkaniu pt. „Stop Cyberprzemocy”. Organizatorem spotkania był Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino oraz Klub Sportowy Handball Sportowa S.A. Spotkanie uświetnili są obecnością zawodnicy klubu Sandra SPA Pogoń Szczecin Jakub Radosz, Wojciech Matuszak, Marek Bartosik oraz Piotr Rybski.

Uczniowie podczas spotkania zapoznali się z tematyką przemocy w sieci oraz alternatywnych sposobów spędzania czasu. Ideą spotkania było przedstawienie uczniom jak praca zespołowa, przyjaźń płynąca ze sportu i pasji może przeciwstawić się złym uczuciom towarzyszącym ofiarom cyberprzemocy (osamotnieniu, upokorzeniu, złości).

Spotkanie podzielone zostało na część teoretyczną, podczas której wywiązała się ciekawa dyskusja powiązana z doświadczeniami uczniów oraz część praktyczną, podczas której uczniowie wraz z profesjonalnymi piłkarzami wykonali kilka ćwiczeń związanych z piłką ręczną. Całość spotkania zakończyła się quizem, wspólnym zdjęciem oraz autografami piłkarzy.

Prezentacja "Cyberprzemoc - nie popieram"

 

2018/12/11, „Świąteczny czas wspólnej zabawy”

Dnia 11 grudnia 2018  kolejny raz w radosnej, świątecznej atmosferze w Przedszkolu Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie odbyło się polsko – niemieckie spotkanie przedszkolaków w ramach projektu „Świąteczny czas wspólnej zabawy”. W zabawach brało udział 75 przedszkolaków wraz z opiekunami. Projekt ten jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

Spotkanie było wspaniałą okazją do pieczenia i ozdabiania świątecznych pierniczków, wspólnego muzykowania oraz śpiewania kolęd i pastorałek - zarówno w polskim jak i w niemieckim języku. Dzieci mogły się również wykazać swoją pomysłowością w wykonywaniu ozdób choinkowych. Ponadto spotkanie stworzyło okazję  do budowania nowych przyjaźni opartych na wzajemnym szacunku i tolerancji, pogłębiło istniejące już  od 2011 roku kontakty pomiędzy przedszkolami z Gryfina  Przedszkolem Nr 5 im. „Calineczki” i z Pinnow z Przedszkolem „ Kleine Oderwelse”  oraz  przyczyniło się do likwidacji bariery językowej. 

2018/11/14, Koncert Grażyny Łobaszewskiej i zespołu Ajagore w GDK - Bilety już sprzedaży!
We wtorek 11 grudnia 2018 w sali widowiskowej Gryfińskiego Domu Kultury wystąpi Grażyna Łobaszewska. Artystka zaprezentuje się w Gryfinie razem z zespołem Ajagore.
W programie koncertu znajdą się kolędy i znane przeboje wokalistki. Początek muzycznego wieczoru o godzinie 20.

Bilety na wydarzenie są już do nabycia w Gryfińskim Domu Kultury oraz w sprzedaży elektronicznej poprzez zakładkę “Kup bilet” na stronie gdk.com.pl
Cena biletów w przedsprzedaży - do 1 grudnia: 40 zł
od 2 do 10 grudnia: 45 zł
w dniu koncertu: 50 zł

Grażyna Łobaszewska to kompozytorka i autorka wielu śpiewanych przez siebie utworów. Po raz pierwszy muzyczny świat usłyszał o Grażynie Łobaszewskiej w 1971 roku. na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Rok później artystka przeniosła się do Poznania. Od tego momentu kariera wokalistki potoczyła się błyskawicznie. Nie mogło być inaczej, bo jak mówi Krzysztof Ścierański, basista i kompozytor, Grażyna to "najczarniejsza z białych kobiet". Krytycy zaś bez wahania porównują wokalistkę z Arethą Franklin czy Billie Holiday.

Pierwsze lata kariery wokalistki to niezwykle trudna, ale i pozwalająca na zdobycie doświadczenia praca w chórkach gwiazd polskiej sceny - Haliny Frąckowiak, Wojciecha Skowrońskiego i Elżbiety Wojnowskiej. Występowała i nagrywała także z zespołami Janusza Komana, Alex Bandem Aleksandra Maliszewskiego, Grupą Doktora Q Tadeusza Klimondy i z orkiestrą Zbigniewa Górnego.

Łobaszewska, znana z takich utworów jak "Czas nas uczy pogody", "Za szybą", "Gdybyś", czy duetów z Piotrem Schulzem (m.in. "Może za jakiś czas" i "Autostradą do nieba").

Publiczność zachwycają nie tylko wykonania piosenek napisanych specjalnie dla G. Łobaszewskiej przez najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki rozrywkowej, ale także jej własne interpretacje standardów jazzowych, gospel oraz niezwykle osobiste wersje kolęd i pastorałek z całego świata.

W 2005 roku ukazała się płyta "Prowincja jest piękna", będąca owocem współpracy Grażyny Łobaszewskiej z autorem tekstów, Krzysztofem Loganem Tomaszewski a także młodym, trójmiejskim Jazzmanem Piotrem Manią. Od 2008 r. regularnie towarzyszy Grażynie formacja AJAGORE w składzie: Sławomir Kornas (bas, śpiew), Maciej Kortas (gitary) oraz Michał Szczeblewski (perkusja). Owocem tej współpracy jest niezliczona ilość koncertów oraz najnowsze, jubileuszowe wydawnictwo "Sklejam się" oraz płyta poświęcona pamięci Czesława Niemena pod tytułem "Dziwny jest".

Wspaniały kontakt z młodzieżą, chęć dzielenia się swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem, a także miłością do muzyki sprawiają, że artystka jest również lubianym pedagogiem. Praca dydaktyczna stanowi bardzo ważny aspekt życia wokalistki, której pogoda ducha i wielkie poczucie humoru uwielbiają studenci i warsztatowicze. Grażyna Łobaszewska prowadzi zajęcia z emisji głosu, a także interpretacji piosenki. Artystka jest również jurorem podczas wielu festiwali piosenki.
 
 
 
 

2018/12/17, Koncert Grażyny Łobaszewskiej i Zespołu Ajagore w GDK
We wtorek 11 grudnia 2018 w sali widowiskowej Gryfińskiego Domu Kultury wystąpiła Grażyna Łobaszewska wraz z zespołem Ajagore. Blisko dwugodzinny koncert znanej wokalistki zgromadził liczną publiczność.

W programie koncertu znalazły się m.in. utwory z ostatnich płyt artystki "Sklejam się" i "Dziwny jest". Nie zabrakło oczywiście znanych przebojów, w Gryfinie zaprezentowanych w nieco innych aranżacjach niż te znane z nagrań, co było dużą niespodzianką dla słuchaczy. Podczas występu pojawiły się miłe akcenty świąteczne. G. Łobaszewska zaśpiewała dwie dziewiętnastowieczne polskie kolędy.
Gryfińska publiczność występ Grażyny Łobaszewskiej i zespołu nagrodziła wielkimi brawami.
 
 
 
 
 

2018/12/05, „Świąteczny czas wspólnej zabawy”

To już kolejne spotkanie dzieci z dwóch zaprzyjaźnionych przedszkoli: z Przedszkola  „Kleine Oder Welse” z Pinnow i z Przedszkola nr 5 im. Calineczki z Gryfina. Tym razem dzieci będą uczestniczyć w spotkaniu w ramach projektu. Spotkanie składać się będzie z dwóch części, dających dzieciom możliwość działania w różnych rodzajach  aktywności, wszystkie tematycznie związane z Mikołaje  i nadchodzącymi świętami.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania). 

 

2018/11/29, Zapraszamy na Mikołajkowe Marsze na Orientację
Gryfiński Dom Kultury zaprasza na Mikołajkowe Marsze na Orientację. Impreza odbędzie się w sobotę 8 grudnia 2018. Zbiórka o godz. 11.30 w lesie w okolicy Grajdołka (dojście na start ul. Armii Krajowej i dalej ścieżką rowerową. Start i meta rajdu są w tym samym miejscu).
 
Do zabawy zapraszamy grupy maksymalnie 10 osobowe (uczniowie i opiekun, dzieci z rodzicami, wszyscy chętni).
Uczestnicy na starcie otrzymają mapy i karty startowe z zadaniami. Każdy uczestnik rajdu musi posiadać przynajmniej jeden widoczny element odzieży w kolorze czerwonym. Każda grupa musi mieć długopis.
 
Wpisowe rajdu wynosi 4 zł. Wpłat można dokonać w dniu imprezy po wcześniejszym zgłoszeniu swojego udziału u organizatora.
 
Akces uczestnictwa w Mikołajkowych Marszach na Orientację można zgłaszać do 4 grudnia, tel. 695 455 771, e-mail: kamilla.gadomska@gmail.com.
Po tym terminie nie gwarantujemy kompletu świadczeń zgłoszonym lub zapisującym się dopiero na starcie uczestnikom.
 
Szczegółowy regulamin zabawy, karta uczestnictwa i klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych znajdują się w załącznikach na stronie internetowej naszej placówki http://gdk.com.pl/index.php?plik=impreza&kalendarium_id=1061
 
 

2018/12/17, Mikołajkowe Marsze na Orientację

W sobotę 8 grudnia 2018 odbyły się tegoroczne Mikołajkowe Marsze na Orientację. W świątecznej zabawie wzięło udział ponad siedemdziesiąt osób.

Grudniowie marsze na orientację mają charakter zabawy w świątecznym nastroju a nie rywalizacji. Udział w imprezie wzięły drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Gryfina, Szkoły Podstawowej nr 2 z Gryfina, Szkoły Podstawowej nr 4 z Goleniowa, Szkoły Podstawowej z Klinisk Wielkich oraz drużyna reprezentująca Gryfiński Dom Kultury. Miejscem, gdzie odbywał się rajd był las na gryfińskim Grajdołku.

 

2018/12/10, XX Jubileuszowe Szachowe Grand Prix Gryfina 2018

Turniejem finałowym w sobotę 08 grudnia, podsumowano całoroczne zmagania w Jubileuszowym XX szachowym Grand Prix Gryfina na rok 2018. Rozgrywki, jak zawsze w naszym mieście, zgromadziły pokaźną grupę pasjonatów Królewskiej Gry. W zawodach wystartowało 39 szachistów. Walka przy szachownicach zacięta, trwała do ostatniej rundy a ostateczna kolejność po turniejach eliminacyjnych nie uległa dużym zmianom. Wygrał Szymon Soszka 5,0p. przed Mikołajem Turkiem 4,5p. Oraz Jakubem Lewkiem; Bartoszem Nędzarkiem; Dominikiem Mrozem; Adamem Hajdasiem i Kingą Dejewską, wszyscy 4,0p.

W czołówce Klasyfikacji Generalnej Grand Prix 2018 faworyci, zawodnicy solidnie i równo grający przez cały rok. Zwyciężył Mikołaj Turek 63,0p. Przed Bartoszem Nędzarkiem 59,0p. Adamem Hajdasiem 53,0p. Na czwartej pozycji uplasowała się najlepsza dziewczyna turnieju, Martyna Kuryło 46,5p. a na piątej zwycięzca klasyfikacji 10-latków turnieju Dominik Mróz 45,0p.

Klasyfikacji dziewcząt przewodzi wspomniana wyżej Martyna Kuryło przed Aleksandrą Kucharczyk 35,0p. i Kingą Dejewską 33,0p.

Puchary i nagrody odebrali również najmłodsi w klasyfikacjach do lat 8 i 10, Dominik Mróz i Aleksander Kaliński.
W zawodach sklasyfikowano 65 zawodników.

Podczas sobotnich rozgrywek, podsumowano i nagrodzono gromkimi brawami ostatnie sukcesy zawodników UKS Biały Pion w wojewódzkich zawodach szkół podstawowych w szachach drużynowych. Po raz pierwszy w historii mistrzostw, na podium tego szczebla rozgrywek znalazły się szkoły z tego samego miasta. ReprezentanciSP-2 Gryfino zdobyli srebrny a drużyna SP-3 Gryfino brązowy medal w kategorii IMS rocznik 2003-2005. BRAWO!!! Srebrnymi medalistami zostali: Mikołaj Turek; Nikodem Mróz; Adam Hajdaś i Kinga Dejewska. Brązowe krążki zawisły na szyjach: Bartosza Nędzarka, Szymona Soszki; Gabriela Jazukiewicza i Martyny Kuryło.

Blisko podium, uplasowały się młodsze drużyny tych szkół w kategorii dzieci, rocznik 2006 i mł. Obie zdobyły w zawodach po 7,0 punktów i do trzeciego miejsca zabrakło jednego punktu.

Podsumowując całoroczne rozgrywki Grand Prix 2018, warto zwrócić uwagę na interesujące fakty. Odbyło się łącznie jedenaście turniejów, w których odnotowano 394 starty indywidualne. Rozegrano 1414 partii szachowych Najwięcej zwycięstw w turniejach eliminacyjnych zaliczył zwycięzca, Mikołaj Turek, cztery przed Bartoszem Nędzarkiem, trzy. Sklasyfikowano 65 zawodników. Najmłodszego i najstarszego uczestnika zmagań dzieli różnica jedenastu lat. Zuzia Pawlicz, najmłodsza uczestniczka urodziła się w 2014 roku!!! W turniejach wystąpiło 49 chłopców i 16 dziewcząt. Ogromnie cieszy bardzo liczny udział najmłodszych gryfinian w wieku do 10 lat. W rozgrywkach zagrało 36 zawodników rocznika 2008 i młodszych.

Organizatorzy turniejów wyrażają ogromne podziękowania wszystkim tym, którzy wsparli finansowo lub rzeczowo organizację tegorocznych rozgrywek. Specjalne, bardzo serdeczne podziękowania dla rodziców młodych szachistów, za wielkie serce, współpracę oraz niebiańsko pyszne wypieki które zawsze słodko uświetniają szachową rywalizację

Przed szachistami jeszcze jeden turniej i zasłużony świąteczny odpoczynek. W sobotę 15 grudnia rozegrany zostanie XI Gryfiński Turniej Rodzin Szachowych, którego formuła obejmuje start trzyosobowych drużyn w składzie których zagrać mogą dwaj juniorzy z seniorem. Zapowiada się świetna zabawa, Zapraszamy!!!

Nagrody i puchary dla najlepszych odebrali:

* Klasyfikacja Generalna Grand Prix 2018

1. Turek Mikołaj 63,0p.

2. Nędzarek Bartosz 59,0p.

3. Hajdaś Adam 53,0p.

4. Kuryło Martyna 46,5p.

5. Mróz Dominik 45,0p.

6. Szpura Bartosz 44,5p.

Sklasyfikowano 65 zawodników

* Klasyfikacja dziewcząt

1. Kuryło Martyna 46,5p.

2. Kucharczyk Aleksandra 35,0p.

3. Dejewska Kinga 33,0p.

4. Tokarek Hanna 31,5p.

5. Lesiak Nina 26,5p.

Sklasyfikowano 16 dziewcząt

* Klasyfikacja do lat 10

1. Mróz Dominik 44,0p.

2. Olszewski Wojciech 38,0p.

3. Gągoliński Przemysław 35,5p.

Sklasyfikowano 36 zawodników

* Klasyfikacja do lat 8

1. Kaliński Aleksander 29,5p.

2. Lewandowski Filip 25,0p.

3. Lewek Jakub 22,5p.

Sklasyfikowano 14 zawodników

Szachy to wspaniały sport wspomagający rozwój młodego pokolenia. Łączy w sobie wiele cech warunkujących prawidłową ocenę sytuacji oraz odpowiednią i prawidłową reakcję. Uczy jednej z najważniejszych sportowych postaw, zasadę „Fair Play”. Poszanowania innych oraz dla samego siebie, poczucia godności i sprawiedliwości. Zawsze, przed i po zakończeniu każdej partii szachowej, zawodnicy podają sobie ręce i dziękują za grę. Wyrażają przez to szacunek dla przeciwnika, niezależnie od tego kto został zwycięzcą, czy pokonanym. Jest to doskonała nauka skromności w przypadku wygranej oraz spokoju i opanowania w momencie porażki. Ważna jest tu pełna świadomość tego, że przeciwnik w grze, jest przede wszystkim kolegą i przyjacielem na co dzień.

 

2018/12/03, Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że dnia 8 grudnia 2018 r. (sobota) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie będzie otwarty dla interesantów od godz. 7.30 do godz. 15.30. Natomiast 24 grudnia 2018 r.(wigilia) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie będzie zamknięty.

Mieczysław Sawaryn
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

 

2018/12/07, Rozśpiewane Mikołajki na Placu Barnima

W czwartek 6 grudnia 2018 na pl. Księcia Barnima I odbyły się Rozśpiewane Mikołajki, wielka radosna impreza dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Początek mikołajkowej zabawy zaplanowano na godzinę 17. Zebranych na Placu Barnima małych gryfinian i ich rodziców powitali Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński, przewodniczący Rady Miejskiej Gryfina Rafał Guga oraz zastępca Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury Krzysztof Rudnicki. Na dzieci czekało wiele atrakcji związanych z muzyką i śpiewem.

W programie Mikołajek nie zabrakło konkursów z nagrodami i zabaw pod okiem animatorów. Wśród zebranej na Placu Barnima publiczności przechadzali się pomocnicy Mikołaja , którzy obdarowywali dzieci słodkościami i prowadzili zabawy. Gryfińska policja prezentowała małym gryfinianom radiowóz a funkcjonariusze opowiadali o pracy policji i bezpieczeństwie najmłodszych. Na scenie mikołajkowej odbywały się także występy artystyczne. Muzyczną zabawę poprowadził zespół muzyczny "The Snowmans". Tegoroczne mikołajki miały także swój akcent charytatywny. Można było zakupić ciasta i ciepłe napoje wpierając w ten sposób rehabilitacje Abigail Skopińskiej. Największa atrakcją imprezy było spotkanie z Mikołajem. Zimowy gość był oblegany przez najmłodszych, którzy wraz z rodzicami cierpliwie stali w kolejce aby zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem.

ORGANIZATORZY ROZŚPIEWANYCH MIKOŁAJEK 2018:

GRYFIŃSKI DOM KULTURY
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO

WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY:
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GRYFINIE
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE - WOLONTARIAT
GRYFIŃSKIE STOWARZYSZENIE RATOWNICZE
POWIATOWA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE
NADLEŚNICTWO GRYFINO
PSB MRÓWKA- ELGRYF SP.ZO.O.
BANK SPÓŁDZIELCZY
DRUKARNIA MEDIA DRUK
DEEF HURTOWNIA ZABAWEK
FIRMA KRZYSZTOF HŁADKI
GRYFIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

 

2018/11/29, Gryfińskie Rozśpiewane Mikołajki
W czwartek 6 grudnia 2018 zapraszamy małych gryfinian i ich rodziców do szalonej mikołajkowej zabawy. Gryfińskie Rozśpiewane Mikołajki odbędą się tradycyjnie na Pl. Księcia Barnima I. Początek zabawy zaplanowano na godzinę 17.

Jak sama nazwa tegorocznej zabawy mówi, na dzieci czeka wiele atrakcji związanych z muzyką i śpiewem. W programie Mikołajek m.in. zabawy i konkursy z nagrodami, świetna zabawa pod okiem animatorów, występ zespołu muzycznego "The Snowmans". I oczywiście, największa atrakcja czyli spotkanie z Mikołajem.
 
Informujemy o następujących utrudnieniach w ruchu kołowym:
- zamknięcie parkingu na placu ks. Barnima I w dniu 06 grudnia 2018r. od godziny 0.00 do godziny 20.00
- zamknięcie ul. Kościelnej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Piastów w dniu 06 grudnia 2018r. od godziny 15.00 do godziny 20.00


 

2018/11/21, Kolejny pokaz spektaklu Grupy Teatralnej GLIPTYKOS - bilety wyprzedane!
Dla Grupy Teatralnej GLIPTYKOS miniony weekend był niczym teatralny maraton. Zespół, prezentując swoje najnowsze przedstawienie pt. "KATASTROFA, czyli... ratuj się, kto może, nawet przez morze", wystąpił trzykrotnie: w piątek 16 listopada - była to próba generalna z udziałem publiczności, w sobotę 17 premiera, w niedzielę 18 - występ dobroczynny na rzecz młodej niepełnosprawnej gryfinianki. Dla amatorskiej grupy był to nie lada wyczyn, zwłaszcza że aktorzy mają wiele innych zobowiązań - rodzinnych, społecznych, zawodowych - zespół bowiem tworzą pracownicy kultury i oświaty, szefowie gminnych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcy, przedstawiciele władz samorządowych, środowisk prawniczych, służby zdrowia. Nagrodą za ten wysiłek jest aplauz widowni, gromkie brawa, wiele życzliwych pochwał a także radość obdarowanych, na rzecz których GLIPTYKOS występuje.
 
Grupa Teatralna GLIPTYKOS zaprasza już na kolejny pokaz spektaklu pt. "KATASTROFA, czyli... ratuj się, kto może, nawet przez morze" w sobotę 1 grudnia 2018 o godzinie 18. Zespół zaprezentuje przestawienie w sali widowiskowej Gryfińskiego Domu Kultury.
 
Uwaga! Bilety zostały już wyprzedane!
 
Bilety na wydarzenie w cenie 15 zł są dostępne w przedsprzedaży i rezerwacji telefonicznej od 21 listopada w siedzibie GDK przy ul. Szczecińskiej 17, tel. (91) 416 25 20; w przypadku rezerwacji tel. obowiązuje zasada odbioru biletów w ciągu dwóch dni od ich zamówienia; nieodebrane wrócą do puli sprzedaży.

To już szósty spektakl popularnego teatralnego zespołu działającego przy Gryfińskim Domu Kultury. Tym razem zespół zaprasza na rejs dużym liniowcem MS GLIPTYKOS. Oj, będzie się działo. I na pokładzie pasażerskim, i na kapitańskim mostku. Z każdą sceną morska wyprawa będzie coraz bardziej przypominać podróż przez labirynt, w którym czekają ostre zakręty, zwroty akcji, stop-klatki - jednym słowem będzie to rejs pełen niespodzianek. Tradycyjnie, w przedstawieniu pojawią się nawiązania do bieżących wydarzeń, echa poprzednich spektakli a także gryfińskie akcenty. Aktorzy zaprezentują również swoje umiejętności wokalne i taneczne. I jak zwykle obiecują sporą dawkę humoru i... zdumienia nad rzeczywistością.W "Katastrofie..." występują: Irena Bis, Agata Cieciuch, Magdalena Gazdecka-Goślinowska, Katarzyna Kajrenius-Strzałkowska, Anna Pawłowska, Maria Piznal, Jolanta Romanowska, Danuta Świderek, Jolanta Witowska, Maria Zalewska, Barbara Żurowska, Rafał Ciszkiewicz, Arek Grunwald, Jerzy Miler, Artur Smogór, Andrzej Suszek, Dariusz Ulanowski.

1 grudnia zespół gra na rzecz Emilii Solińskiej z Sobieradza, która w 2002 r. - wówczas jako 3,5-letnia dziewczynka - podczas pożaru rodzinnego domu uległa ciężkiemu poparzeniu; obejmowało ono ponad 60% powierzchni ciała.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018/11/30, Uroczyste obchody 50-lecia nadania szkole imienia i sztandaru

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie świętowała 50-lecie nadania szkole imienia i sztandaru. Ta wyjątkowa uroczystość zgromadziła w murach szkoły byłych i obecnych dyrektorów, nauczycieli oraz pierwszych uczniów placówki. Gratulacje oraz życzenia składali w imieniu władz samorządowych Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie Robert Jonasik.

Wśród licznych podziękowań nawiązujących do wspaniałej historii placówki, pojawiało się wiele ciepłych wspomnień, licznie zgromadzonych absolwentów oraz emerytowanych pracowników. Życzymy wszystkim nauczycielom, pracownikom oraz uczniom kolejnych tak pięknych jubileuszy!

 

2018/11/29, Festiwal Małych Form Ruchowych Jesienna Scena Tańca 2018
Za nami tegoroczna edycja Jesiennej Sceny Tańca, czyli Festiwalu Małych Form Ruchowych. Przez dwa dni, 24 i 25 listopada 2018 na deskach Gryfińskiego Domu Kultury mieliśmy okazję oglądać najciekawsze spektakle taneczne i wybitnych tancerzy.

W sobotni wieczór czyli pierwszego dnia Jesiennej Sceny Tańca, widzowie którzy licznie przybyli do Gryfińskiego Domu Kultury mogli zobaczyć trzy choreografie. Festiwal otworzyła prezentacja "PRZY PRZY hedonistyczna uprzykrzona historia przyjemności" w wykonaniu Joanny Chitruszko i Anny Piotrowskiej. Spektakl dotyczył zjawisk przyjemność i przykrość. Artystki przedstawiły swoje poszukiwania możliwości wytwarzania napięcia pomiędzy przyjemnością a przykrością, stanami między którymi nieustannie porusza się człowiek.

Gospodarze JST czyli Teatr Tańca EGO VU zaprezentował znaną już gryfińskiej widowni choreografię "Skrzynia" stworzoną przez Elizę Hołubowską.

Pierwszy dzień wydarzenia zakończono mocnym i mrocznym akcentem. Zespół H.Art Company przedstawił spektakl oparty na mitologii nordyckiej oraz na zwyczajach i rytuałach ludności Normańskiej z przełomu VII-XII w pt."Ravnfjaer".

W niedzielę na miłośników tańca i nie tylko czekały kolejne spektakle przygotowane przez doskonałych artystów.  Na scenie zaprezentowała się młodsza grupa Teatru Tańca EGO VU w choreografii "Nie(wystarczająca)". To mocny głos młodych kobiet, mierzących się z brutalnymi i absurdalnymi oczekiwaniami społecznymi dotyczącymi zachowania, kanonu piękna i buntujących się przeciw nim.

Kolejną prezentacją była praca "Ewa i On" w wykonaniu Iwony Olszowskiej i Pawła Kiniora. Ewa i On to impresja odnosząca się do Adama i Ewy.

Ostatnią festiwalową propozycją był spektakl pt."Dzień, w którym V. dała mi do myślenia albo jak pozbyłam się prokrastynacji" jaki przedstawiła Aleksandra Bożek-Muszyńska. Punktem wyjścia do pracy nad spektaklem była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: na co przyjdzie jeszcze czas?

Dodatkową atrakcją tegorocznej edycji JST była interaktywna instalacja pt."REFLECTIONS", którą można było odwiedzać podczas festiwalu, przed spektaklami, w trakcie przerw oraz po spektaklach. Instalację stworzyli pochodząca z Gryfina tancerka i choreografka Anna Kamińska oraz kompozytor i sound designer Przemysław Degórski.

Jak co roku Festiwalowi Małych Form Ruchowych JESIENNA SCENA TAŃCA towarzyszyły warsztaty tańca. Podczas zajęć tancerze i tancerze amatorzy uczyli się pod okiem wybitnych choreografów pracy nad ciałem i nowych technik tańca.
W ramach JST 2018 organizatorzy zaplanowali dwa warsztaty z tańca współczesnego oraz warsztat tribal fusion dance. Zajęcia odbywały się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Niepodległości 16 w Gryfinie. Każdy z warsztatów trwał dwa dni, w sobotę i w niedzielę po dwie godziny.
Warsztaty odkrywające tajniki tańca współczesnego, poprowadziły Anna Kamińska i Anna Piotrowska. Brały w nich udział osoby zajmujące się już tańcem.

Zajęcia pt. "Architektura ciała w tribal fusion dance", jakie poprowadziła Iza Łogonowicz były otwartymi warsztatami dla wszystkich zainteresowanych.

Organizatorami festiwalu Jesienna Scena Tańca byli:
Środowisko Inicjatyw Artystycznych HYBADU
Gryfiński Dom Kultury
Gmina Gryfino
 
 
 
 
 
 
 
 

2018/11/14, Zapraszamy na Festiwal Małych Form Ruchowych Jesienna Scena Tańca 2018

Przed nami kolejna edycja Festiwalu Małych Form Ruchowych JESIENNA SCENA TAŃCA. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2018. Festiwal oferuje swoim widzom, tak jak dotychczas, szerokie spektrum aktywnego uczestnictwa w kulturze. Oferujemy spektakle ruchowe o różnej estetyce, ale wszystkie na wysokim poziomie artystycznym.

Jak co roku odbędą się również warsztaty tańca. Organizatorzy podczas tegorocznej edycji planują trzy rodzaje warsztatów. Dwa rodzaje zajęć z tańca współczesnego, które będą przeznaczone dla tancerzy. Trzeci warsztat - "Architektura ciała w tribal fusion dance " to otwarte zajęcia dla wszystkich zainteresowanych niekoniecznie tancerzy, którzy pragną spędzić aktywnie czas.

Dodatkową atrakcją tegorocznej edycji festiwalu będzie interaktywna instalacja, którą będzie można odwiedzać podczas festiwalu, przed spektaklami, w trakcie przerw oraz po spektaklach. Instalacja przewiduje indywidualne działanie w kameralnych warunkach. Każdy odwiedzający będzie po części twórcą tego wydarzenia.

Wydarzenia JST 2018 odbywać się będą w Gryfińskim Domu Kultury przy ul. Szczecińskiej 17. Instalacja artystyczna dostępna będzie w dniach 24 i 25 listopada od godziny 17.00. Spektakle taneczne podczas JST 2018 zaczynać się będą w festiwalowe wieczory od godziny 19.

Warsztaty taneczne będą odbywać się w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Niepodległości 16. Zaplanowane są w godzinach 10-16. Koszt biletów wstępu na spektakle to 20 zł. Uczestniczy warsztatów za swoje zajęcia będą musieli zapłacić 50 zł ( za dwa dni wybranego warsztatu). Bilety na wydarzenia JST są już dostępne w sprzedaży internetowej przez zakładkę "Kup bilet" na stronie internetowej Gryfińskiego Domu Kultury. Będą także dostępne przed spektaklami w kasie Kina Gryf.

Organizatorzy wydarzenia: Teatr Tańca EGO VU, Gryfiński Dom Kultury, Środowisko Inicjatyw Artystycznych HYBADU, Gmina Gryfino

Program imprezy Festiwal Małych Form Ruchowych Jesienna Scena Tańca 2018

Sobota 24.11.2018

WARSZTATY TAŃCA Sala gimnastyczna - Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Niepodległości 16

10.00-12.00 Anna Kamińska - Taniec współczesny i kompozycja

12.15-14.15 Anna Piotrowska - Taniec współczesny

14.30-16.00 Iza Łogonowicz - Architektura ciała w tribal fusion dance

INSTALACJA INTERAKTYWNA sala nr 10 - GDK, ul. Szczecińska 17

17.00 - 22.00 - Instalacja "REFLECTIONS"- Anna Kamińska/ Przemysław Degórski

SPEKTAKLE sala widowiskowa GDK ul. Szczecińska 17

19.00 - 21.00 ANNA PIOTROWSKA/ JOANNA CHITRUSZKO - "PRZY PRZY" TEATR TAŃCA EGO VU - "SKRZYNIA" H.ART COMPANY - "RANFJAER"

Niedziela 25.11.2018 WARSZTATY TAŃCA Sala gimnastyczna - Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Niepodległości 16,br>

10.00-12.00 Anna Kamińska - Taniec współczesny i kompozycja

12.15-14.15 Anna Piotrowska - Taniec współczesny

14.30-16.00 Iza Łogonowicz - Architektura ciała w tribal fusion Dance

INSTALACJA INTERAKTYWNA sala nr 10 - GDK, ul. Szczecińska 17

17.00 - 22.00 - Instalacja "REFLECTIONS"- Anna Kamińska/ Przemysław Degórski

SPEKTAKLE sala widowiskowa GDK ul. Szczecińska 17

19.00 - 21.00 MŁODSZA GRUPA TEATRU TAŃCA EGO VU - "(NIE)WYSTARCZAJĄCA" IWONA OLSZOWSKA / PAWEŁ KONIOR -" EWA I ON' ALEKSANDRA BOŻEK - MUSZYŃSKA - "DZIEŃ, W KTÓRYM V. DAŁA MI DO MYŚLENIA ALBO JAK POZBYŁAM SIĘ PROKRASTYNACJI"

 

2018/11/23, I sesja Rady Miejskiej w Gryfinie VIII kadencji

I sesja Rady Miejskiej w Gryfinie VIII kadencji za nami! Najważniejszym wydarzeniem posiedzenia było uroczyste ślubowanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz nowo wybranych radnych Rady Miejskiej w Gryfinie. Przewodniczącym Rady Miejskiej VIII kadencji został radny Rafał Guga a wiceprzewodniczącymi radni Piotr Romanicz oraz Robert Jonasik. Radni wybrali również przewodniczących oraz członków poszczególnych komisji Rady Miejskiej.
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego:
Przewodniczący: Wanda Hołub
Członkowie: Małgorzata Wisińska, Piotr Zwoliński, Elżbieta Kasprzyk, Jerzy Piasecki, Zenon Trzepocz, Jolanta Witowska
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
Przewodniczący: Maciej Puzik
Członkowie: Jolanta Witowska, Jerzy Piasecki, Piotr Romanicz, Robert Jonasik, Witold Sobczak, Zbigniew Kozakiewicz
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
Przewodniczący: Marek Sanecki
Członkowie: Andrzej Urbański, Witold Sobczak, Robert Jonasik, Marcin Para, Marcin Pazik, Tomasz Namieciński, Magdalena Pieczyńska, Elżbieta Kasprzyk
Komisja Skarg Wniosków i Petycji
Przewodniczący: Roman Polański
Członkowie: Marcin Para, Maciej Puzik, Elżbieta Kasprzyk, Zenon Trzepocz, Marcin Pazik, Marek Sanecki, Piotr Zwoliński, Wanda Hołub
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Andrzej Urbański
Członkowie: Tomasz Namieciński, Zbigniew Kozakiewicz, Roland Adamiak, Jolanta Wisińska, Roman Polański, Magdalena Pieczyńska

 

2018/11/07, Konsultacje społeczne - Program ochrony środowiska przed hałasem

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
informuje:

Na podstawie art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz.799 ze zm.)

projekt Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem
dla województwa zachodniopomorskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania
na środowisko skutków realizacji tego programu

zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

Dokument dostępny będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakładce „Konsultacje” oraz w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ul. Starzyńskiego 3-4, II piętro sekretariat w dniach roboczych w godz. od 7:30-15:00.

Uwagi i wnioski do niniejszego projektu mogą być wnoszone:
1) pisemnie na adres: Wydział Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin;
2) drogą elektroniczną na adres srodowisko@wzp.pl z podaniem w tytule: „Konsultacje społeczne”;
3) osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin.

Konsultacje trwają od 02 listopada do 23 listopada 2018 r.

 

2018/11/20, I sesja Rady Miejskiej w Gryfinie VIII kadencji

W dniu 23 listopada 2018 roku o godz. 9.00 postanowieniem Komisarza Wyborczego w Szczecinie odbędzie się I sesja Rady Miejskiej w Gryfinie VIII kadencji.

Postanowienie Komisarza Wyborczego o I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie - porządek obrad

 

2018/11/19, Międzynarodowy Turniej Szachowy XXVII Torgelower

Bardzo dobra gra, wiele pięknych i zwycięskich partii, doskonałe miejsca oraz dużo materiałów do dalszej systematycznej pracy to efekty sobotniego wyjazdu do Torgelow w Niemczech. W Międzynarodowym Turnieju Szachowym XXVII Torgelower Nachwuchsopen wzięli udział zawodnicy z 11 klubów i ośrodków szachowych z Niemiec i Polski. Na sali gry zameldowali się reprezentanci min. Torgelow, Greifswald, Pasewalk, Uckermunde, Neubrandenburg, Goritz Frideland i Szczecina. Wśród nich nasi – z UKS Biały Pion. Zauważalni nie tylko z racji klubowych koszulek ale też z solidnej i efektywnej gry jaką zaprezentowali podczas turnieju. Od początku, do ostatniej rundy, gryfiniacy bez cienia respektu walczyli z rywalami a widok zawodnika z Gryfina grającego na czołowych szachownicach, wielokrotnie pojawiał się podczas turniejowych rund. Stąd pewno i bardzo dobre wyniki…

W klasyfikacji generalnej po dwa miejsca na podium w każdej grupie wiekowej dla naszych! Dwa srebrne, dwa brązowe medale. W grupie młodszej Przemek Gągoliński drugi a Dominik Mróz trzeci, obaj po 5,0p.. W starszej, srebro dla Szymona Soszki a brąz dlaBartosza Nędzarka. Po złoto przyjedziemy za rok, zapowiedzieli. Brawo i trzymamy kciuki !

Równie okazale wypadła klasyfikacja w poszczególnych kategoriach wiekowych. Z pięknymi pucharami do Gryfina powróciło aż czterech reprezentantów UKS Biały Pion. W rankingu dziewcząt trzy nasze dziewczęta nie miały równych w zawodach. Do lat 16 zwyciężyła Martyna Kuryło 5,0p. do lat 12 Aleksandra Kucharczyk 3,0p. oraz Liwia Babińska do lat 10. Wśród chłopców do lat 12 najlepszy byłKrystian Biercewicz 3,0p.

Na pochwałę zasłużyli wszyscy grający zawodnicy. Zarówno wymienieni powyżej ale i też pozostali. Filip Lewandowski 5,0p.  Tomek Zabadała i Nina Lesiak po 4,0p. Hania Grabowska, Aleks Kaliński, Paulina Wawrzyniak, Hania Sztylke po 3,0p. i Oliwier Ślusarczyk 2,0p. w grupie młodszej do lat 10 oraz Nikodem Mróz, Adam Hajdaś, Bartosz Szpura po 4,0p. Gabriel Jazukiewicz, i Kajetan Jędraszczyk po 3,0p. w grupie starszej.

To był bardzo udany wyjazd integracyjny oraz szkoleniowy. Zmagania ze stresem i odpowiednia reakcja na szybko zmieniające się sytuacje na szachownicy, stanowiły doskonały bodziec do rozwoju umiejętności szachowych a wiele elementów gry turniejowej zostało wprowadzonych w realia bezpośredniej walki z przeciwnikiem. Ponadto, obserwacja rywali i ich zachowania ale też i własna postawa, ukazywała najważniejsze przesłanie tej gry – ponadczasowe FAIR PLAY, szacunek dla przeciwnika bez względu na jego narodowość, przynależność klubową czy umiejętności szachowe.

Bardzo serdeczne podziękowania, składamy wszystkim rodzicom którzy pomagali podczas wyjazdu na zawody. Dziękujemy za poświęcony czas, zaangażowanie, zdjęcia oraz jak zawsze miłą szachową atmosferę.

Wszystkie zdjęcia: Justyna Pejska Babińska

 

2018/11/21, XIV Jesienna Impreza na Orientację
W sobotę 17 listopada 2018 odbyła się XIV Jesienna Impreza na Orientację. Wydarzenie zorganizował Gryfiński Dom Kultury.

Rajd na orientację wystartował krótko po godzinie 11. Start zabawy znajdował się przy ścieżce rowerowej na gryfińskim Grajdołku. Celem imprezy była popularyzacja turystycznych rajdów na orientację, integracja i wspólna zabawa z mapą i kompasem w terenie.

W rajdzie wystartowało aż 39 zespołów, czyli ponad 90 uczestników, dla których przewidziano cztery kategorie startowe TD (dzieci), TM (młodzież) TJ (juniorzy) oraz trasę rekreacyjną TR.
Wśród zgłoszonych drużyn znaleźli się reprezentanci: Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie, Szkoły Podstawowej nr 4 z Goleniowa, Szkoły Podstawowej z Klinisk Wielkich, Gryfińskiego Domu Kultury i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.

Drużyny po odprawie wyruszyły na trasę z mapką rajdu i kartą, gdzie miały zgromadzić oznaczenia z odnalezionych punktów kontrolnych.
Trasę dla piechurów przygotowała instruktor ds. turystyki z Gryfińskiego Domu Kultury Kamilla Gadomska.

W kategorii TD miejsce pierwsze zajęły dwie drużyny: zespół z SP4 Goleniów w składzie Antoni Korczak i Maciej Szubert oraz podopieczni pracowni turystycznej z GDK Hanna Staruk, Jan Bodys i Wojciech Frąckiewicz.

W kategorii TM najlepiej swoją trasę pokonał zespół w składzie Paulina Dobrowolska i Wiktoria Czerniawska z SP Kliniska Wielkie.

W kategorii TJ najlepiej wypadła drużyna z ZSP 2 w składzie Nicola Ochocka i Sebastian Maszadro.

Szczegółowe wyniki XIV Jesiennej Imprezy na Orientację znajdują się w załączniku na stronie GDK  http://www.gdk.com.pl/index.php?plik=aktualnosc&aktual_id=1808.  Każdy z uczestników zabawy dostał pamiątkowy medal.

Rajd został dofinansowany przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018/11/05, Premiera przedstawienia "Katastrofa, czyli... ratuj się kto może, nawet przez morze" - bilety wyprzedane!
Grupa Teatralna GLIPTYKOS zaprasza na premierowe przedstawienie pt. "KATASTROFA, czyli... ratuj się, kto może, nawet przez morze" w sobotę 17 listopada 2018 o godzinie 13.13. Zespół zaprezentuje swoje najnowsze przestawienie w sali widowiskowej Gryfińskiego Domu Kultury

To już szósty spektakl popularnego teatralnego zespołu działającego przy Gryfińskim Domu Kultury; wcześniej były to: "W pewnym miasteczku" (2011), "Rozprawa, czyli makabryczno-erotyczny dzień z życia Sądu" (2012), "Mąż zmarł, ale już mu lepiej" (2014), "Małe zamieszanie, czyli bombowy dzień z życia pewnego biura matrymonialnego" (2015), "Epopeja, czyli same twórcze dni z życia pewnego zespołu rzeźbiarzy słowa" (2017). Swoje przedstawienia GLIPTYKOS łączy z akcjami charytatywnymi, przekazując dochody uzyskane ze sprzedaży biletów-cegiełek na cele dobroczynne.

Tym razem zespół zaprasza na rejs dużym liniowcem MS GLIPTYKOS. Oj, będzie się działo. I na pokładzie pasażerskim, i na kapitańskim mostku. Z każdą sceną morska wyprawa będzie coraz bardziej przypominać podróż przez labirynt, w którym czekają ostre zakręty, zwroty akcji, stop-klatki - jednym słowem będzie to rejs pełen niespodzianek. Tradycyjnie, w przedstawieniu pojawią się nawiązania do bieżących wydarzeń, echa poprzednich spektakli a także gryfińskie akcenty. Aktorzy zaprezentują również swoje umiejętności wokalne i taneczne. I jak zwykle obiecują sporą dawkę humoru i... zdumienia nad rzeczywistością.

W "Katastrofie..." występują: Irena Bis, Agata Cieciuch, Magdalena Gazdecka-Goślinowska, Katarzyna Kajrenius-Strzałkowska, Anna Pawłowska, Maria Piznal, Jolanta Romanowska, Danuta Świderek, Jolanta Witowska, Maria Zalewska, Barbara Żurowska, Rafał Ciszkiewicz, Arek Grunwald, Jerzy Miler, Artur Smogór, Andrzej Suszek, Dariusz Ulanowski.

Rezerwacja i sprzedaż biletów (15 zł) od 7 listopada 2018 (środa) w sekretariacie GDK, ul. Szczecińska 17, tel. (91) 416 25 20.

UWAGA! BILETY ZOSTAŁY JUŻ WYPRZEDANE.
 
 

2018/10/11, Projekt edukacyjny "Postaw na Słońce"

Fundacja Banku Ochrony Środowiska już po raz piąty organizuje ogólnopolski, szkolny projekt edukacyjny „Postaw na Słońce”.

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza wszystkich uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, do udziału w piątej edycji konkursu "Postaw na Słońce". Każda kolejna edycja spotyka się z większym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że tak samo będzie i w tym roku. Dzięki konkursowi uczniowie mają szansę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi energii odnawialnej. Dzięki projektowi uczniowie dowiedzą się jakie są skutki pozyskiwania energii z tradycyjnych źródeł. Podsumowaniem projektu będzie zorganizowanie konferencji, na której uczniowie przekażą zdobytą wiedzę mieszkańcom swojej miejscowości. Mamy nadzieję, że tym samym zachęcą ich do inwestycji we własne źródło energii.

Na projekt składają się dwa konkursy – badawczy i filmowy. Oba konkursy odbywają się całkowicie on-line. Wszelkie materiały i szczegółowe informacje dostępne są na platformach internetowych www.postawnaslonce.pl (konkurs badawczy) oraz www.filmeko.pl (konkurs filmowy).

Zgłoszenia do 16 listopada 2018 roku.

Więcej informacji pod nr tel.: 515 114 639 lub e-mail: info@postawnaslonce.pl

 

2018/05/01, "Ucząc się przeszłości, przygotowujemy się na przyszłość - inteligentna wioska"

Gmina Gryfino zgodnie z umową nr WPROW-FV/4/2018 na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. realizuje projekt "Ucząc sie przeszłości, przygotowujemy się na przyszłość - inteligentna wioska" współfinansowany ze środków Schematu II Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020. W ramach projektu odbywają sie warsztaty szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli sołectw. Podczas szkoleń odbywają sie zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w zakresie unijnych funduszy, budowania marki organizacji a także mocnych i słabych stron stowarzyszeń.

 


 

2018/10/15, Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat w listopadzie 2018 - Gryfino

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię? Tylko połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. To niewiele w porównaniu do innych państw, gdzie w badaniach mammograficznych uczestniczy ponad 70 % kobiet w wieku 50-69 lat, czyli w okresie, kiedy są one najbardziej narażone na ryzyko zachorowania. Waga systematycznych i regularnych badań profilaktycznych jest nie do przecenienia, ponieważ rak piersi jest najczęściej diagnozowanym nowotworem u Kobiet i stanowi około 20 % wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe wśród Polek.

Zbadaj się i zyskaj spokój! Mammografia trwa tylko kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Badanie pozwala na rozpoznanie i wykrycie zmian bezobjawowych (guzków i innych nieprawidłowości) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór piersi pozwala zaś rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia. Badanie jest bezpłatne - refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Można się na nie zgłosić w dowolnej miejscowości niezależnie od miejsca zamieszkania. Mogą w nim uczestniczyć ubezpieczone panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie były leczone z powodu raka piersi i jednocześnie: · w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu · lub otrzymały wynik ze wskazaniem do wykonania badania po 12 miesiącach ( dotyczy kobiet, u których w rodzinie wykryto raka piersi u matki, siostry, córki lub w badaniu genetycznym stwierdzono mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2 )

Badania mammograficzne w mobilnej pracowni mammograficznej (mammobusie) odbędą się w miejscowości: Gryfino – 15 listopada 2018 przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, ul. Łużycka 1.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do piątku. Istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników z poprzednich badań, dlatego prosimy o przyniesienie na badanie zdjęć/płyt z poprzednich mammografii.

 

2018/11/09, Informacja o szczepieniach

Pilotażowy program bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gryfina powyżej 55 roku życia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wraz z Przychodnią Medycyny Rodzinnej "Parkowa" w Gryfinie oraz Pomorskim Uniwersytetem Medycznym zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino powyżej 55 roku życia na bezpłatne szczepienia przeciw grypie. Szczepienie jest częścią projektu realizowanego przez PUM i Narodowy Instytut Zdrowia, mającego na celu zbadanie efektywności tych szczepień. Wiąże się to z koniecznością wyrażenia zgody przez pacjentów na udział w wyżej wymienionym projekcie oraz poddaniem się badaniom przed szczepieniem i miesiąc po szczepieniu.

Osoby chętne do zaszczepienia się zapraszamy do Przychodni Medycyny Rodzinnej "Parkowa" w Gryfinie, ul. Parkowa 7 (przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00). Ilość szczepionek ograniczona, zapisy w rejestracji lub telefonicznie od dnia 13 listopada (wtorek) pod numerami: 505 645 455, 91 416 26 87, decyduje kolejność zgłoszeń.

Z upoważnienia

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zastępca Burmistrza

Paweł Nikitiński

 

2018/11/13, Gminne obchody Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada 2018 roku w Gryfinie odbyły się uroczystości związane z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. O godz. 9.00 odbyło się złożenie kwiatów przy pomniku Marszałka Piłsudskiego na Placu Pamięci Sybiraków w Gryfinie. O godz. 10.00 miała miejsce Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele pw. NNMP w Gryfinie.

 

2018/11/09, Informacja

W związku z Biegiem Niepodległościowym informujemy o czasowym wyłączeniu ruchu samochodowego w godzinach od 11.00 do 13.00.

Zawodnicy pobiegną ulicą Nadodrzańską, następnie ul. Energetyków, Bałtycką i Żołnierzy Wyklętych. Potem uczestnicy skręcą na teren Parku Miejskiego i pobiegną ulicami: Sprzymierzonych, Kolejową, Armii Krajowej, Artyleryjskiej, Jana Pawła II. W drodze powrotnej pobiegną przez Kołłątaja, Flisaczą, Grunwaldzką w kierunku Nabrzeża. Szczegóły można zobaczyć na załączonej mapce.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.


 

2018/10/30, 14. Jesienna impreza na orientację - Zapisy do 12 listopada!
Gryfiński Dom Kultury zaprasza na XIV JESIENNĄ IMPREZĘ NA ORIENTACJĘ, która odbędzie się w sobotę 17 listopada 2018.
Miejscem turystycznej zabawy będzie gryfiński Grajdołek. Start rajdu na orientację o godzinie 11. Dojście na start - ul. Armii Krajowej i dalej ścieżką rowerową. Start i meta rajdu są w tym samym miejscu. Zamknięcie mety przewidziane jest na godz. 14.00.
 
Celem imprezy jest popularyzacja turystycznych rajdów na orientację, integracja i wspólna zabawa z mapą i kompasem w terenie.
 
Przewidziano cztery kategorie startowe
TD (dzieci) - urodzeni w 2005 r. i młodsi, zespoły 2-3-osobowe;
TM (młodzież) - urodzeni w latach 2002 - 2004, zespoły 1-2-osobowe;
TJ (juniorzy) - urodzeni w latach 1998-2001,zespoły 1-2-osobowe;
RK (trasa rekreacyjna) - dowolna liczba osób w zespole, bez klasyfikacji
 
Zainteresowani mogą zgłaszać chęć udziału w imprezie do 12 listopada 2018, kontaktując się z instruktor ds. turystyki w GDK Kamillą Gadomską:
nr tel. 695 455 771
e-mail: kamilla.gadomska@gmail.com.
Po tym terminie nie gwarantujemy kompletu świadczeń zgłoszonym lub zapisującym się dopiero na starcie uczestnikom.
 
Wpisowe uczestnictwa w zabawie to 4 zł. Wpłat można dokonać w dniu imprezy po wcześniejszym zgłoszeniu swojego udziału u organizatora.
 
Szczegółowy regulamin wydarzenia XIV JESIENNA IMPREZA NA ORIENTACJĘ, karta zgłoszenia oraz klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych znajdują się w załącznikach na stronie internetowej Gryfińskiego Domu Kultury:
 
 

2018/10/17, „Niepodległa do Hymnu” – włącz się w ogólnopolskie śpiewanie 11 listopada

W 2018 świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku ze zbliżającą się datą 11 listopada - jedną z najważniejszych w naszej historii – Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do współtworzenia wyjątkowego wydarzenia, które w bezprecedensowy sposób zachęci Polaków do wspólnego i radosnego świętowania.

 „Niepodległa do Hymnu” to inicjatywa, której podstawowym celem jest zaangażowanie Polek i Polaków do wspólnego zaśpiewania hymnu 11 listopada dokładnie o godzinie 12:00.

Do akcji zapraszamy wszystkich mieszkańców. O godz. 12:00 podczas oficjalnych obchodów na Pl. J. Piłsudskiegow Warszawie do hymnu staną przedstawiciele Państwa. O tej samej godzinie stacje radiowe w całej Polsce wyemitują hymn naszego Państwa, tak by każdy Polak mógł się dołączyć do wspólnego śpiewania.

 

 

2018/11/06, Gminne obchody Święta Niepodległości

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza wszystkich mieszkańców na gminne obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2018 r.

W ramach uroczystości zaplanowano:

godz. 9.00 Złożenie kwiatów przy pomniku Marszałka Piłsudskiego na Placu Pamięci Sybiraków w Gryfinie

godz. 10.00 Uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny - Kościół pw. Narodzenia NMP w Gryfinie

godz. 11.00 Wspólne śpiewanie hymnu – Nabrzeże w Gryfinie

godz. 11.11 Gryfiński Bieg Niepodległości – Bieg 100-lecia – Nabrzeże w Gryfinie

Imprezy towarzyszące:

9 listopada - godz. 11.00 - Gryfińskie Bicie Rekordu dla Niepodległej na najwięcej osób jednocześnie śpiewających Hymn Polski - Stadion Sportowy przy ul. Sportowej 1

10 listopada - godz. 10.00 - "Turniej dla Niepodległej" - Grand Prix Gryfina 2018 - Szachowe obchody 100 lecia Odzyskania Niepodległości - GDK Pałacyk Pod Lwami

10 listopada – godz. 16.00 – Koncert Muzyki Polskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości- Kościół pw. Narodzenia NMP w Gryfinie (ul. Kościelna 31) Chór „Res Musica” z Gryfina, „Hejnał” ze Szczecina, Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki”.

 

2018/11/06, Gryfińskie bicie rekordu dla niepodległej

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyjątkowej uroczystości! W dniu 9 listopada 2018 r. o godz. 11.00 na Stadionie Sportowym przy ul. Sportowej 1 w Gryfinie odbędzie się Gryfińskie bicie rekordu dla niepodległej na najwięcej osób jednocześnie śpiewających Hymn Polski.

 

2018/11/13, Akademia Niepodległościowa

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości odbyła się uroczysta Akademia, podczas której Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gryfinie Elżbieta Kasprzyk wyróżnili osoby zasłużone dla gryfińskiej społeczności.

Zaproszeni goście mieli przyjemność wysłuchać koncertu Baltic Neopolis Orchestra oraz Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gryfinie. Możliwe było również obejrzenie wystawy przygotowanej przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa z Warszawy i Muzem Historii Polski pt. "Józef Piłsudski - pierwszy dziadek niepodległej".

 

2018/11/13, Gryfiński Bieg Niepodległości 2018

Punktualnie o 11.11 z Nabrzeża wystartował Gryfiński Bieg Niepodległości. Przed startem wszyscy zebrani na Nabrzeżu wspólnie odśpiewali Hymn Polski.

Uczestnicy przebiegli 10 km ulicami naszego miasta. Nad bezpieczeństwem podczas biegu czuwały Służby Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Gratulacje dla wszystkich uczestników!

 

2018/10/30, Koncert Muzyki Polskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Koncert Muzyki Polskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Chór „Res Musica” oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza wszystkich mieszkańców na wyjątkowy koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Podczas koncertu w dniu 10 listopada (sobota) o godz. 16.00 wystąpią chóry: „Res Musica”, „Hejnał” ze Szczecina, Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki”.

Koncert odbędzie się w kościele pw. NNMP w Gryfinie. Koncert finansowany jest z budżetu Gminy Gryfino.

 

2018/11/07, Turniej dla Niepodległej - Szachowe obchody 100 lecia Odzyskania Niepodległości

W imieniu Uczniowskiego Klubu Sportowego Biały Pion zapraszamy wszystkich miłośników i pasjonatów 'Królewskiej Gry' na szachową ucztę do Pałacyku pod Lwami w sobotę 10.11.2018 r. O godzinie 10.00 rozpocznie się turniej dla Niepodległej w którym zagrają młodzi gryfińscy szachiści i ich goście. Zawody powiązane będą z piękną wystawą prac plastycznych uczniów gryfińskich klas szachowych z SP-2 pn. "Polska moja Ojczyzna ma 100 lat".

Zapisy do turnieju trwają. Informacje na stronie www.bialypion.pl

Ilość uczestników ograniczona do 40 zawodników.

 

2018/11/13, Koncert Muzyki Polskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Kolejne wydarzenie upamiętniające Narodowe Święto Niepodległości za nami! W dniu 10 listopada odbył się wyjątkowy Koncert Muzyki Polskiej w Kościele pw. NNMP w Gryfinie.

Gospodarzem koncertu był Chór Res Musica a gościnnie wystapili Chór "Hejnał" ze Szczecina oraz Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki".

 

2018/11/13, Gryfińskie Bicie Rekordu dla Niepodległej

W dniu 09 listopada na Stadionie Sportowym w Gryfinie przedszkolaki oraz uczniowie Szkół Podstawowych zebrali się aby wspólnie pobić rekord na najwięcej osób jednocześnie śpiewających Hymn Polski w związku ze Świętem Niepodległości.

Hymn zaśpiewało niecałe 1000 osób!

 

2018/11/09, Święto Niepodległości w Calineczce

Przedszkolaki z „Calineczki” uroczyście świętowały setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Było to bardzo wyjątkowe spotkanie, podczas którego został z dumą odśpiewany  „Hymn Polski” oraz inne pieśni patriotyczne.

Można było również podziwiać „Poloneza” w wykonaniu przedszkolaków w pięknych strojach ludowych.

 

2018/11/02, Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych

Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych

O PROJEKCIE

Głównym celem projektu jest: aktywizacja społeczno-zawodowa wśród 60 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, podnosząca poziom zatrudnienia wśród minimum 19 osób oraz poziom aktywności społecznej wśród minimum 32 osób z terenu województwa zachodniopomorskiego w terminie 01.09.2018-30.11.2019r. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez kompleksowy PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ (PASZ) OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych“ realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 1.506.074,52 zł, w tym 1.280.163,34 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto może zostać uczestnikiem?

Projekt skierowany jest do osób pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w wieku powyżej 18 lat, które na dzień przystąpienia do projektu posiadają status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu „ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych“ (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) lub są osobą z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu „ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego“ (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535).

Wybrane działania projektu kierowane są także do osób z otoczenia osób niepełnodprawnych biorących udział w projekcie.

Jakie działania są zaplanowane w projekcie?

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu udział wkompleksowej ścieżce reintegracji - IPD, indywidualnie opracowanej przez zespół specjalistów w składzie: psycholog, doradca zawodowy, lekarz/terapeuta. Ścieżka obejmować będzie wybrane dla danego uczestnika/uczestniczki z poniższej listy formy wsparcia:

- warsztaty kompetencji społecznych,

- indywidualna terapia psychologiczna,

- terapia rodzinna z psychologiem (w tym dla członków rodzin/opiekunów),

- pomoc prawna,

- integracyjne wyjścia do teatru, kina, na wystawy itp.,

- terapia ruchowa/rehabilitacja/masaż/biofeedback itp.,

- spotkania z dietetykiem,

- warsztaty aktywizacji zawodowej,

- szkolenie zawodowe kończące się egzaminem zewnętrznym,

- staż zawodowy w przedsiębiorstwie,

- pośrednictwo pracy,

- usługi trenera pracy,

- wsparcie asystenta osób niepełnosprawnych (dla osób potrzebujących takiego wsparcia ze wskazania lekarza).

Więcej informacji o działaniach w ramach projektu zawiera harmonogram wsparcia w ramach projektu, dostępny na stronie www projektu (http://www.gos-polska.pl/projekty/229-projekt-program-aktywizacji-spoleczno-zawodowej-osob-niepelnosprawnych-2 ).

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, ponadto każdy uczestnik/każda uczestniczka otrzymuje:

Ø      ubezpieczenie NNW na okres udziału w projekcie

Ø      możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania każdej z form wsparcia i z powrotem

Ø      badanie lekarskie medycyny pracy

Ø      stypendium szkoleniowe na czas uczestnictwa w szkoleniu zawodowym

Ø      stypendium stażowe za okres uczestnictwa w stażu zawodowym w wysokości 1600,00 zł brutto miesięcznie

Ø      zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla stażysty w narzędzia/sprzęt/materiały/pomoce – dla pracodawcy przyjmującego na staż w ramach projektu

Ø      możliwość skorzystania z opieki nad osobami zależnymi na czas uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia w ramach projektu


Jakie są planowane efekty realizacji projektu?

Najważniejszym efektem projektu będą bezpośrednie korzyści płynące dla uczestników z uzyskanego w ramach projektu wsparcia. Dzięki wsparciu udzielonemu w ramach projektu uczestnicy/uczestniczki poprawią swoją kondycję psychiczną oraz uzyskają możliwość poprawy swojego stanu zdrowia. Ponadto zwiększą

Udział w warsztatach kompetencji społecznych oraz wyjściach integracyjnych pozwoli uczestnikom/uczestniczkom na nawiązanie kontaktów z innymi ludźmi oraz umożliwi wymianę doświadczeń i zwiększenie motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej. Większość uczestników/uczestniczek weźmie udział w szkoleniach zawodowych i zdobędzie certyfikaty, które pozwolą nabyć kompetencje lub kwalifikacje i będą im służyć również po zakończeniu projektu. Zaś uczestnicy/uczestniczki, którzy wezmą udział w stażach nabędą praktyczne umiejętności w danym zawodzie oraz zwiększą swoje szanse na znalezienie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. W wyniku realizacji projektu minimum 19 osób znajdzie zatrudnienie lub otworzy własną działalność gospodarczą.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

REKRUTACJA

W ramach projektu zrekrutowanych zostanie łącznie 60 uczestników w ramach dwóch tur naboru. Formularze rekrutacyjne do pierwszej edycji projektu można składać od 24.09.2018r. do 09.11.2018r..Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji, który zawiera więcej szczegółów dotyczących procesu naboru do projektu i wsparcia jakie w ramach projektu może uzyskać uczestnik/uczestniczka.
W celu wzięcia udziału w rekrutacji należy wydrukować, wypełnić i złożyć formularz rekrutacji i oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej, osobiście w biurze Partnera projektu w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 67 wejście B/pok. Nr 6 lub 7 lub przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres:

GOS Polska Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 67 wejście B

70-382 Szczecin


Dokumenty rekrutacyjne w ramach pierwszej edycji można składać w terminie najpóźniej do dnia 9 listopada 2018r., godz.15.00.


KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Partner Projektu:

GOS Polska Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 67 wejście B, 70-382 Szczecin

tel. 91 424 40 72

e-mail: laskowska@gos-polska.pl

www.gos-polska.pl


Lider Projektu:

IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

al. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin

tel. 91 422 22 78

e-mail: d.miskiewicz@irszczecin.pl


WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:

http://www.gos-polska.pl/projekty/229-projekt-program-aktywizacji-spoleczno-zawodowej-osob-niepelnosprawnych-2

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!


 

2018/11/09, 100 dobrych uczynków na setną rocznicę odzyskania niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości i setną rocznicę odzyskania państwowości polskiej uczczono w Szkole Podstawowej im. księcia Barnima I w Żabnicy w szczególny sposób.  Szkolną uroczystość rozpoczęła  prezentacja przypominająca najważniejsze fakty z polskiej historii oraz drogę naszej ojczyzny do niepodległości. Uczniowie przypomnieli  wydarzenia sprzed 100 lat ilustrując  je wierszami i patriotycznymi utworami muzycznymi .  Rozbrzmiewała m.in. „Pierwsza brygada” i „Wojenko , wojenko” . Ale nie zabrakło  też „Mazurka Dąbrowskiego” oraz innych pięknych polskich pieśni i piosenek . Po tym słowno-muzycznym montażu wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz zaproszeni goście wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Rekord dla Niepodległej”.

Razem z ponad czterema milionami uczniów i nauczycieli ze szkół w Polsce i za granicą odśpiewano dokładnie o 11.11 czterozwrotkowy hymn narodowy. Na zakończenie wypuszczono w niebo symboliczną liczbę 100 do której przymocowano wszystkie dobre uczynki i działania ,które podjęli uczniowie indywidualnie i zespołowo od początku roku szkolnego.

 

2018/11/02, „Do kraju tego …” - Wieczór poetycko-muzyczny z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

8 listopada o godz. 18.00 zapraszamy na wieczór poetycko-muzyczny pod tytułem „Do kraju tego …”. Program przygotowany został z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości a przygotowali go artyści z Teatrów Eliksir i Uhuru pod kierunkiem Janusza Janiszewskiego z Gryfińskiego Domu Kultury.

Kolejne spotkanie z poezją, muzyką i sztuką służyć będzie nie tylko uczczeniu narodowego jubileuszu ale także żywej refleksji na temat Polski – naszemu wspólnemu domowi, który 100 lat temu odzyskaliśmy jako naród. Nasza Ojczyzna podczas zaborów istniała głównie w kulturze, w języku ojczystym i w zbiorowej świadomości. Kiedy przez 123 lata nie było Polski na mapie Europy, nie znaczyło to, że nie było jej wcale, przetrwała w naszych sercach, w literaturze, w mowie ojczystej aż do roku 1918, kiedy ponownie mogliśmy „znowu zamieszkać w swoim domu”.

Motto spotkania stanowi cytat z wiersza Cypriana Kamila Norwida pt. „Moja piosnka”, w którym nostalgia za utraconą ojczyzną łączy się z pragnieniem życia w upragnionym, wolnym kraju.

Refleksji o Polsce służyć będą wiersze znanych poetów – strofy stanowiące kanon polskiej literatury. Przypomnimy sobie poezję Kochanowskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Tuwima, Miłosza, Herberta, Szymborskiej i wielu innych poetów, dla których słowo „ojczyzna” znaczyło coś bardzo cennego i wyjątkowego.

Swoje wiersze gościnnie zaprezentują także nasi poeci gryfińscy.
W dzisiejszym świecie, wśród sporów politycznych i w medialnym szumie globalnej wioski – słowa tracą swoje właściwe znaczenia. Niech więc wśród nas ponownie zabrzmi słowo poetyckie, które ma moc oczyszczającą i przywracającą utracone sensy.

Oprócz poezji posłuchamy także pięknych utworów m.in. Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego a na ekranie zobaczymy również wiele najważniejszych obrazów polskich malarzy z naszej narodowej galerii. Widzowie będą mogli także wspólnie z artystami zaśpiewać kilka znanych pieśni patriotycznych, które od dawna towarzyszą Polakom w ważnych dla nich chwilach.

W ten sposób wspólnie uczcimy Jubileusz 100-lecia odrodzenia się naszej Ojczyzny.

Wstęp wolny. Zapraszamy!


 

2018/11/02, Szkolenie "Inicjatywa białkowa COBORU. Dobór odmian i agrotechnika roślin bobowatych grubonasiennych

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie "Inicjatywa białkowa COBORU. Dobór odmian i agrotechnika roślin bobowatych grubonasiennych", które odbędzie się w dniu 8.11.2018 r. o godzinie 10.00
w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym ośrodka.

 

2018/11/08, "Legendy o początkach państwa polskiego"

Szkoła Podstawowa imienia Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie zorganizowała cykl spotkań pod hasłem "Legendy o początkach państwa polskiego".

W ramach cyklu na jednym ze spotkań dzieci odwiedził Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, który przeczytał dzieciom legendę o powstaniu miasta Poznań.

 

2018/11/08, Święto Niepodległości w Przedszkolu nr 3 w Gryfinie

„Polsko my mamy szczęście czyli 100 lat twojej niepodległości” - pod tym hasłem dnia 08 listopada 2018 roku w Przedszkolu nr 3 im. Kubusia Puchatka odbyła się uroczystość upamiętniająca Święto Niepodległości.

Dzieci z przedszkola przygotowały część artystyczną na której wyrecytowały i zaśpiewały wiersze oraz pieśni patriotyczne. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino oraz pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.

 

2018/11/07, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

K O M U N I K A T
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 07 listopada 2018 roku

Informuję mieszkańców osiedla Górny Taras, że awaria sieci wodociągowej została usunięta. Woda dostarczana jest już do wszystkich odbiorców.
Za utrudnienia w dostawie wody z przyczyn od nas niezależnych
Przepraszamy.

Z upoważnienia
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński

 

2018/10/26, Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje,
że w pierwszy poniedziałek listopada

tj. dnia 5 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
z siedzibą przy ul. 1 Maja 16

będzie otwarty dla interesantów od godz. 8.00 do godz. 18.00.

Kasa czynna od godz. 9.00  do godz. 17.00.

 

2018/11/05, LIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 2 listopada 2018 roku odbyła się LIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gryfinie.

Podczas sesji radni uchwalili m.in.: wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino.

 

2018/10/30, Organizacja ruchu w okresie Wszystkich Swiętych

Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie informuje, iż w okresie Wszystkich Świętych tj. od dnia 30 października 2018 roku do dnia 02 listopada 2018 roku w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gryfinie ulegnie zmianie istniejąca organizacja ruchu.
Od dnia 30 października 2018 roku do dnia 02 listopada 2018 roku ul. Pomorska będzie ulicą wyłączoną z ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Orląt Lwowskich. Dodatkowo wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na części ul. Orląt Lwowskich w kierunku ul. Pomorskiej.
O wszelkich zmianach informowały będą odpowiednio ustawione znaki drogowe, a w dniu 1 listopada, w newralgicznych punktach kolizyjnych, w razie konieczności ruchem kierować będą policjanci.
Zmiany te wprowadzone zostaną w związku ze spodziewanym znacznym zwiększeniem natężenia ruchu w rejonie cmentarza. Nowa organizacja ruchu ma poprawić drożność jak i zapewnić większe bezpieczeństwo pieszym.
Dla samochodów udających się w rejon Cmentarza Komunalnego w Gryfinie udostępniony będzie parking samochodowy przy ul. Grunwaldzkiej ( parking po byłej komendzie).


 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl