Baza danych

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY GRYFINO:

 Klub Sportowy Rybak We┼éty┼ä

 1. Pełna nazwa organizacji: Klub Sportowy Rybak Wełtyń
 2. Adres siedziby: Wełtyń, ul. Bolesława Chrobrego 1, 74-120 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: Wełtyń, ul. Bolesława Chrobrego 1, 74-120 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 603 415 209

Adres internetowy: www.ksrybak.pl

Adres e-mail: biuro@ksrybak.pl

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Rejestrowane
 2. Status po┼╝ytku publicznego: Tak
 3. Numer KRS: Nie dotyczy
 4. Data rejestracji: 20 czerwca 2014 r.
 5. Zasi─Ög dzia┼éania: Województwo
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Zenon Romanowicz- Prezes Zarz─ůdu

Artur Szachniewicz- Wiceprezes Zarz─ůdu

Szymon Radawiec- Cz┼éonek Zarz─ůdu

Micha┼é ┼╗uchowski- Cz┼éonek Zarz─ůdu

Daniel Romanowicz- Skarbnik

 1. Strefy działania:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

- ochrona i promocja zdrowia,

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 Uczniowski Klub P┼éywacki "Marlin"

 1. Pe┼éna nazwa organizacji: Uczniowski Klub P┼éywacki „Marlin”
 2. Adres siedziby: ul. 11 Listopada 91, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: ul. Wodnika 1, 74-100 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 504 353 637

Adres internetowy: www.marlin-gryfino.pl

Adres e-mail: ukpmarlin@vp.pl

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
 2. Status po┼╝ytku publicznego:
 3. Numer KRS:
 4. Data rejestracji:
 5. Zasięg działania: Kraj
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Zbigniew Starosta- Prezes

Robert Sendyk- Wiceprezes

Dariusz Roszkowski- Sekretarz

Małgorzata Wodzyńska- Członek

 1. Strefy działania:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

- ochrona i promocja zdrowia,

- wypoczynek dzieci i młodzieży.

 Stowarzyszenie Amazonek "Ewa" w Gryfinie

 1. Pe┼éna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Amazonek „Ewa” w Gryfinie
 2. Adres siedziby: ul. Ko┼Ťciuszki 17, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: ul. Ko┼Ťciuszki 17, 74-100 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 504 189 263, 513 164 777

Adres e-mail: ewa1.olejarz@wp.pl

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Rejestrowane
 2. Status po┼╝ytku publicznego: Nie
 3. Numer KRS: 0000329978
 4. Data rejestracji: 21 maja 2009 r.
 5. Zasięg działania: Powiat
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Ewa Olejarz- Prezes

El┼╝bieta Smirnow- Zast─Öpca Prezesa

Maria Koszyńska- Skarbnik

Danuta Juchniewicz- Sekretarz

 1. Strefy działania:

- ochrona i promocja zdrowia,

- dzia┼éalno┼Ť─ç na rzecz osób niepe┼énosprawnych,

- dzia┼éalno┼Ť─ç na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spo┼éecznej osób zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym,

- pomoc spo┼éeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ┼╝yciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Ko┼éo Gospody┼ä Wiejskich „EUROPEJKI” Daleszewo 

 1. Pe┼éna nazwa organizacji: Ko┼éo Gospody┼ä Wiejskich „EUROPEJKI” Daleszewo
 2. Adres siedziby: Daleszewo, ul. Gryfi┼äska 84, GOK „Zagroda”, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: Daleszewo, ul. Gryfińska 95, 74-100 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 697 994 505

 1. Status prawny organizacji: Nieformalne
 2. Status po┼╝ytku publicznego:
 3. Numer KRS:
 4. Data rejestracji:
 5. Zasi─Ög dzia┼éania: Województwo
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Zofia B┼éaszczyk- Przewodnicz─ůca

Władysława Lach- Zastępca

Joanna Janicka- Komisja

Barbara Janicka- Komisja

 1. Strefy działania:

- dzia┼éalno┼Ť─ç wspomagaj─ůca rozwój wspólnot i spo┼éeczno┼Ťci lokalnych,

- dzia┼éalno┼Ť─ç na rzecz organizacji pozarz─ůdowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie okre┼Ťlonym w art. 4 ust. 1 p.1-32 ustawy,

- dzia┼éalno┼Ť─ç na rzecz integracji europejskiej ora rozwijanie kontaktów i wspó┼épracy mi─Ödzy spo┼éecze┼ästwami.

 

Zachodniopomorski Zwi─ůzek Sybiraków- Oddzia┼é w Gryfinie

 1. Pe┼éna nazwa organizacji: Zachodniopomorski Zwi─ůzek Sybiraków- Oddzia┼é

w Gryfinie

 1. Adres siedziby: ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino
 2. Adres do korespondencji: ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino
 3. Dane kontaktowe:

Tel.: 91 852 16 44

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Rejestrowane
 2. Status po┼╝ytku publicznego:
 3. Numer KRS: 0000090632
 4. Data rejestracji:
 5. Zasi─Ög dzia┼éania: Gmina, Województwo
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Antoni Rak

Edward ┼╗aba

Salomea Szyłak

Franciszek Mikołajko

Jerzy Romaniuk

 1. Strefy działania:

- podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, piel─Ögnowanie polsko┼Ťci oraz rozwoju ┼Ťwiadomo┼Ťci narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

- pomoc Polonii i Polakom za granic─ů,

- dzia┼éalno┼Ť─ç na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

 

Ludowy Klub Sportowy Piast

 1. Pełna nazwa organizacji: Ludowy Klub Sportowy Piast
 2. Adres siedziby: ul. 1 Maja 31, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: ul. 1 Maja 31, 74-100 Gryfino, skr. poczt. 111
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 506 159 260

Adres e-mail: elkamarek@o2.pl

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
 2. Status po┼╝ytku publicznego: Nie posiada
 3. Numer KRS: syg. akt. EK.414/SKF/17
 4. Data rejestracji: 24 kwietnia 2005 r.
 5. Zasięg działania: Gmina
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Marek Kozicki- Prezes

Mirosław Węgierski- Wiceprezes

Andrzej Chrzanowski- Sekretarz

Barbara Lefeld-Jankowska- Skarbnik

 1. Strefy działania:

- dzia┼éalno┼Ť─ç wspomagaj─ůca rozwój wspólnot i spo┼éeczno┼Ťci lokalnych,

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

- ekologia i ochrona zwierz─ůt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

 

Stowarzyszenie Seniorów "Rado┼Ť─ç"

 1. Pe┼éna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Seniorów „Rado┼Ť─ç”
 2. Adres siedziby: Daleszewo, ul. Gryfińska 84, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: Radziszewo, ul. Ogrodowa 25, 74-100 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 505 598 643

Adres e-mail: L.KAZIMIERA0303@gmail.com

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Rejestrowane
 2. Status po┼╝ytku publicznego: Tak
 3. Numer KRS: 0000219070
 4. Data rejestracji: 12 pa┼║dziernika 2004 r.
 5. Zasięg działania: Gmina
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Kazimiera Le┼Ťniewska- Przewodnicz─ůca

Anastazja Janecka- Zast─Öpca

Gra┼╝yna Reizer- Skarbnik

 1. Strefy działania:

- dzia┼éalno┼Ť─ç charytatywna,

- dzia┼éalno┼Ť─ç na rzecz osób w wieku emerytalnym,

- dzia┼éalno┼Ť─ç na rzecz organizacji pozarz─ůdowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie okre┼Ťlonym w art. 4 ust. 1 p.1-32 ustawy.

 

Koło Gospodyń Wiejskich "Ale Babki" w Wełtyniu

 1. Pe┼éna nazwa organizacji: Ko┼éo Gospody┼ä Wiejskich „Ale Babki” w We┼étyniu
 2. Adres siedziby: We┼éty┼ä, ul. Niepodleg┼éo┼Ťci 18, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: We┼éty┼ä, ul. Niepodleg┼éo┼Ťci 18, 74-100 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 508 418 127

 1. Status prawny organizacji: Wojewódzki Zwi─ůzek Rolników Kó┼éek i Organizacji

Rolniczych

 1. Status po┼╝ytku publicznego: Nie posiada
 2. Numer KRS: 000056125
 3. Data rejestracji: 9 czerwca 2011 r.
 4. Zasi─Ög dzia┼éania: Województwo
 5. Aktualny skład władz organizacji:

Regina Serafin- Przewodnicz─ůca

Aneta Żygadło- Sekretarz

Maria Kotowska- Skarbnik

 1. Strefy działania:

- dzia┼éalno┼Ť─ç na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spo┼éecznej osób zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym,

- dzia┼éalno┼Ť─ç na rzecz osób w wieku emerytalnym,

- dzia┼éalno┼Ť─ç wspomagaj─ůca rozwój wspólnot i spo┼éeczno┼Ťci lokalnych.

 

Parafialny Zespó┼é Caritas przy Parafii Narodzenia N.M.P. 

 1. Pe┼éna nazwa organizacji: Parafialny Zespó┼é Caritas przy Parafii Narodzenia N.M.P.
 2. Adres siedziby: ul. Ko┼Ťcielna 31, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: ul. Słowiańska 5/8, 74-100 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 509 239 195

Adres e-mail: hala44@poczta.onet.pl

 1. Status prawny organizacji: Ko┼Ťcielna
 2. Status po┼╝ytku publicznego: Tak
 3. Numer KRS:
 4. Data rejestracji:
 5. Zasięg działania: Gmina
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Ks. proboszcz Stanis┼éaw Helak- Przewodnicz─ůcy

Halina Szczepańska- Przełożony

Krystyna Młyńska- Zastępca przełożonego

Krystyna Stawiarska- Skarbnik

 1. Strefy działania:

- pomoc spo┼éeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ┼╝yciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

- dzia┼éalno┼Ť─ç charytatywna,

- dzia┼éalno┼Ť─ç na rzecz równych praw kobiet i m─Ö┼╝czyzn.

 

Gminny Klub Sportowy "Błękit Pniewo"

 1. Pe┼éna nazwa organizacji: Gminny Klub Sportowy „B┼é─Ökit Pniewo”
 2. Adres siedziby: ┼╗órawki, ul. Ja┼Ťminowa 17, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: ┼╗órawki, ul. Ja┼Ťminowa 17, 74-100 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 609 838 510

Adres internetowy: www.blekitpniewo.pl

Adres e-mail: klub@blekitpniewo.pl

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
 2. Status po┼╝ytku publicznego: Nie posiada
 3. Numer KRS: 37
 4. Data rejestracji: 5 maja 2010 r.
 5. Zasi─Ög dzia┼éania: Gmina, Powiat, Województwo
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Kazimierz Koczan- Prezes

Kazimierz K─Ödziora- Wiceprezes

 1. Strefy działania:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

- wypoczynek dzieci i młodzieży.

 

Polski Zwi─ůzek Niewidomych Okr─Ög Zachodniopomorski- Ko┼éo w Gryfinie

 1. Pe┼éna nazwa organizacji: Polski Zwi─ůzek Niewidomych Okr─Ög Zachodniopomorski

Koło w Gryfinie

 1. Adres siedziby: ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino
 2. Adres do korespondencji: ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino
 3. Dane kontaktowe:

Tel.: 505 599 906

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Rejestrowane
 2. Status po┼╝ytku publicznego: Tak
 3. Numer KRS: 0000029381
 4. Data rejestracji: 2004 r.
 5. Zasięg działania: Gmina, Powiat
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Aneta Kurdzielewicz- Prezes

Mieczysław Komorowski- Wiceprezes

Zofia Rudyńska- Sekretarz

Zofia G┼éuszko- Cz┼éonek Zarz─ůdu

Jan Jurczyszyn- Skarbnik

 1. Strefy działania:

- dzia┼éalno┼Ť─ç na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spo┼éecznej osób zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym,

- dzia┼éalno┼Ť─ç na rzecz osób niepe┼énosprawnych.

 

Cech Rzemios┼é Ró┼╝nych i Przedsi─Öbiorców

 1. Pe┼éna nazwa organizacji: Cech Rzemios┼é Ró┼╝nych i Przedsi─Öbiorców
 2. Adres siedziby: ul. Szczecińska 19-19A, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: ul. Szczecińska 19-19A, 74-100 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 91 416 25 17

Fax.: 91 416 25 17

Adres internetowy: www.cechgryfino.pl

Adres e-mail: cechgryfino@poczta.onet.pl

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Rejestrowane
 2. Status po┼╝ytku publicznego: Nie posiada
 3. Numer KRS: 0000100184
 4. Data rejestracji: 8 wrze┼Ťnia 1946 r.
 5. Zasi─Ög dzia┼éania: Województwo
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Krzysztof Motyka- Starszy Cechu

Tadeusz Mockało- Podstarszy Cechu

Mariusz Tamborowski- Podstarszy Cechu

Jacek Ziemski- Skarbnik

Mariola Trawińska- Sekretarz

Monika Olechnowska- Członek

Grzegorz Staruk- Członek

 1. Strefy działania:

- dzia┼éalno┼Ť─ç wspomagaj─ůca rozwój gospodarzy, w tym rozwój przedsi─Öbiorczo┼Ťci,

- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostaj─ůcych bez pracy i zagro┼╝onych zwolnieniem z pracy,

- nauka, szkolnictwo wy┼╝sze, edukacja, o┼Ťwiata i wychowanie.

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepe┼énosprawno┼Ťci─ů Intelektualn─ů Ko┼éo w Gryfinie

 1. Pe┼éna nazwa organizacji: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo┼Ťledzeniem Umys┼éowym Ko┼éo w Gryfinie
 2. Adres siedziby: ul. Szczecińska 33 74-120 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: ul. Szczecińska 33, 74-120 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 91 415 20 14, 607 942 092

Fax.: 91 415 20 14

Adres internetowy: www.psouugryfino.org.pl

Adres e-mail: zk.gryfino@psouu.org.pl

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Rejestrowane
 2. Status po┼╝ytku publicznego: Tak
 3. Numer KRS: 0000347182
 4. Data rejestracji: 23 maja 1993 r.
 5. Zasięg działania: Powiat
 6. Aktualny skład władz organizacji:

El┼╝bieta Wi┼Ťniewska- Przewodnicz─ůca

Wanda Kmieciak- Zast─Öpca Przewodnicz─ůcej

Wioleta Tkaczyk- Skarbnik

Jadwiga Telszewska- Sekretarz

Łucja Skiba- Członek

 1. Strefy działania:

- dzia┼éalno┼Ť─ç na rzecz osób niepe┼énosprawnych,

- pomoc spo┼éeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ┼╝yciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

- wspieranie rodziny i systemu pieczy zast─Öpczej.

 

Mi─Ödzyszkolny Klub Sportowy "Hermes"

 1. Pe┼éna nazwa organizacji: Mi─Ödzyszkolny Klub Sportowy „Hermes”
 2. Adres siedziby: ul. Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: ul. Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 91 415 16 58

Fax.: 91 4145 16 58

Adres internetowy: www.mks-hermes.pl

Adres e-mail: hermes.gryfino@kki.pl

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
 2. Status po┼╝ytku publicznego: Nie posiada
 3. Numer KRS: 0000236140
 4. Data rejestracji:
 5. Zasięg działania: Gmina
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Jan Nowysz- Prezes

Eugeniusz Kuduk- Wiceprezes

Jan Podle┼Ťny- Wiceprezes

Maria Mela- Sekretarz

Piotr Filip- Cz┼éonek Zarz─ůdu

Marek Konecki- Cz┼éonek Zarz─ůdu

Jacek Stefa┼äski- Cz┼éonek zarz─ůdu

Edyta Rybacka- Cz┼éonek Zarz─ůdu

Andrzej Urba┼äski- Cz┼éonek Zarz─ůdu

 1. Strefy działania

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich Koło w Gryfinie

 1. Pełna nazwa organizacji: Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich Koło w

Gryfinie

 1. Adres siedziby: ul. Krasińskiego 82, 74-101 Gryfino
 2. Adres do korespondencji: ul. Konopnickiej 6/6, 74-101 Gryfino
 3. Dane kontaktowe:

Tel.: 516 266 816, 91 416 33 13

Adres e-mail: franek11125@wp.pl

 1. Status prawny organizacji: Organizacja Ko┼Ťcielna
 2. Status po┼╝ytku publicznego: Nie posiada
 3. Numer KRS: Rozporz─ůdzenie Ministra Urz─Ödu Rady Ministra
 4. Data rejestracji: 31 pa┼║dziernika 1995 r. (Dz.U. z dnia 14.11.1995 r.)
 5. Zasięg działania: Gmina, Powiat
 6. Aktualny skład władz organizacji:

 Franciszek ┼Üwi─Öcichowski- Prezes

Ludwika Lizurej- zast─Öpca Prezesa

Urszula Smolarek- Skarbnik- Sekretarz

Czesława Romanowicz- Koordynator ds. teologii

 1. Strefy działania:

- dzia┼éalno┼Ť─ç charytatywna,

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, piel─Ögnowanie polsko┼Ťci oraz rozwoju ┼Ťwiadomo┼Ťci narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

- dzia┼éalno┼Ť─ç na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

- dzia┼éalno┼Ť─ç na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spo┼éecznej osób zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym,

- turystyka i krajoznawstwo,

- promocja i organizacja wolontariatu.

 

Ludowy Klub Sportowy "Grot" Gardno 

 1. Pe┼éna nazwa organizacji: Ludowy Klub Sportowy „Grot” Gardno
 2. Adres siedziby: Gardno, ul. Niepodleg┼éo┼Ťci 51, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: Gardno, ul. Pyrzycka 5, 74-100 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 500 099 454

Adres Internetowy: www.grot.gardno.pl

Adres e-mail: sebgardno@wp.pl

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Zwykłe
 2. Status po┼╝ytku publicznego: Nie posiada
 3. Numer KRS:
 4. Data rejestracji: 2004 r.
 5. Zasięg działania: Kraj
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Sebastian Dudek- Przewodnicz─ůcy

Tomasz Namieciński- Skarbnik

Artur Szefer- Cz┼éonek Zarz─ůdu

Marcin ┼üój- Cz┼éonek Zarz─ůdu

Andrzej Kupnicki- Cz┼éonek Zarz─ůdu

 1. Strefy działania:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

- ochrona i promocja zdrowia.

 Stowarzyszenie Sobiemy┼Ťl Plus Grupa Dzia┼éania

 1. Pe┼éna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Sobiemy┼Ťl Plus Grupa Dzia┼éania
 2. Adres siedziby: Sobiemy┼Ťl 6, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: Sobiemy┼Ťl 6, 74-100 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 608 363 689

Adres Internetowy: Stowarzyszenie Sobiemy┼Ťl Plus Grupa Dzia┼éania

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Rejestrowane
 2. Status po┼╝ytku publicznego: Nie posiada
 3. Numer KRS: 0000507834
 4. Data rejestracji: 30 kwietnia 2014 r.
 5. Zasięg działania: Kraj
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Małgorzata Wisińska- Prezes

Agnieszka Sikora- Wiceprezes

Klaudia Szaruga- Skarbnik

 1. Strefy działania:

- wypoczynek dzieci i młodzieży,

- dzia┼éalno┼Ť─ç charytatywna,

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

Stowarzyszenie "Jestem i Pomagam"

 1. Pe┼éna nazwa organizacji: Stowarzyszenie „Jestem i Pomagam”
 2. Adres siedziby: ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 662 606 718

Adres Internetowy: www.jestemipomagam.pl

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Rejestrowane
 2. Status po┼╝ytku publicznego: Nie posiada
 3. Numer KRS: 0000431230
 4. Data rejestracji: 28 sierpnia 2012 r.
 5. Zasięg działania: Gmina
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Ewa Chludzińska-Lewczuk- Prezes

Joanna Kida- Wiceprezes

Agnieszka Kowalczyk- Wiceprezes

Adam Pabich- Skarbnik

 1. Strefy działania:

- pomoc spo┼éeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ┼╝yciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

- dzia┼éalno┼Ť─ç na rzecz osób niepe┼énosprawnych,

- ochrona i promocja zdrowia.

 

Klub Sportowy Kamikaze Gryfino

 1. Pełna nazwa organizacji:
 2. Adres siedziby: ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: ul. Łużycka 30/3, 74-100 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 605 230 140

Adres e-mail: kamiakzepolska@wp.pl

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
 2. Status po┼╝ytku publicznego: Nie posiada
 3. Numer KRS:
 4. Data rejestracji:
 5. Zasięg działania: Powiat
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Tomasz Gr─ůbczewski- Prezes

Darek Olszewski- Wiceprezes

Ma┼égorzata Bogacz-Bo┼Ť- Skarbnik

Iwona Kiełczewska- Sekretarz

 1. Strefy działania:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

 Gryfi┼äski Klub Sportowy Delf

 1. Pełna nazwa organizacji: Gryfiński Klub Sportowy Delf
 2. Adres siedziby: ul. Łużycka 38, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: ul. Łużycka 38, 74-100 Gryfino
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 509 949 777

Adres Internetowy: www.delf.pl

Adres e-mail: delf@delf.pl

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
 2. Status po┼╝ytku publicznego: Nie posiada
 3. Numer KRS: 0000014967
 4. Data rejestracji: 28.12.2000 r.
 5. Zasi─Ög dzia┼éania: Województwo
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Monika Sanecka- Prezes

Mariusz Podolak- Wiceprezes ds. organizacyjnych

Karol Pietraszuk- Wiceprezes ds. sportowych

 1. Strefy działania:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

- ochrona i promocja zdrowia,

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku

 1. Pełna nazwa organizacji: Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 2. Adres siedziby: ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino
 3. Adres do korespondencji: ul. 11 Listopada 8, 74-101 Gryfino, skr. poczt. 56
 4. Dane kontaktowe:

Tel.: 531 263 974, 665 551 950

Adres Internetowy: www.http://gryfino-gutw.pl

Adres e-mail: biuro@gryfino-gutw.pl

 1. Status prawny organizacji: Stowarzyszenie rejestrowane
 2. Status po┼╝ytku publicznego: Nie posiada
 3. Numer KRS: 0000360141
 4. Data rejestracji: 15.07.2010 r.
 5. Zasięg działania: Kraj
 6. Aktualny skład władz organizacji:

Krystyna Knop- Prezes

Urszula Maria Kwietniewska-Łacny- Wiceprezes

Halina Stępień-Matuszak- Skarbnik

Teresa Głowacka- Sekretarz

Czes┼éawa Tuszy┼äska- Cz┼éonek Zarz─ůdu

 1. Strefy działania:

- dzia┼éalno┼Ť─ç na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spo┼éecznej osób zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym,

- dzia┼éalno┼Ť─ç na rzecz osób w wieku emerytalnym,

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do gˇry . strona g│ˇwna . mapa serwisu . archiwum wiadomoťci                         Wersja XML tej strony

© Urz╣d Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina s╣ czŕťci╣ projektu wspˇ│finasowanego ze ťrodkˇw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdro┐enie rozwi╣za˝ spo│ecze˝stwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl