Wsp├│┼épraca z organizacjami pozarz─ůdowymi

Dokumenty:

» UCHWA┼üA NR LIII/441/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 pa┼║dziernika 2014 r. w sprawie okre┼Ťlenia trybu i szczegó┼éowych kryteriów oceny wniosków o realizacj─Ö zada┼ä publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

» ZARZ─äDZENIE Nr 0050.8.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyj─Öcia Programu wsparcia procesu integracji sektora organizacji pozarz─ůdowych dzia┼éaj─ůcych na rzecz mieszka┼äców Gminy Gryfino

»ZARZ─äDZENIE Nr 0050.137.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie okre┼Ťlenia zasad przeprowadzania oceny wspó┼épracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarz─ůdowymi metod─ů Lokalnego Indeksu Jako┼Ťci Wspó┼épracy

Konsultacje społeczne

W zwi─ůzku z Uchwa┼é─ů Nr 1459/15 Zarz─ůdu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 wrze┼Ťnia 2015 r. przekazujemyPa┼ästwu do konsultacji projekt uchwa┼éy

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przyj─Öcia „Programu wspó┼épracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarz─ůdowymi oraz podmiotami prowadz─ůcymi dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego na rok 2016”. Konsultacje trwaj─ů  w terminie 9 – 23 pa┼║dziernika 2015 r.  

Informacje o konsultacjach znajd─ů Pa┼ästwo tak┼╝e na stronie WWS/organizacje pozarz─ůdowe/konsultacje  http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/konsultacje/konsultacje-programu-wspolpracy-z-ngo-na-2016-zapraszamy-do-zglaszania-opinii oraz w BIP/ Konsultacje

http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/ogloszenie-w-sprawie-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-0

Dokumenty:

Konsultacje - Formularz zg┼éaszania opinii

 Og┼éoszenie o konsultacjach - Program wspó┼épracy z NGO 2016

Projekt uchwa┼éy Sejmiku - Program wspó┼épracy z NGO 2016 

Program_wspó┼épracy_2016_konsultacje_uchwa┼éa_zarz─ůdu 

 Program wspó┼épracy

 

 

Badanie jako┼Ťci wspó┼épracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarz─ůdowymi

W dniach od 13 do 24 kwietnia 2015 r. w Gminie Gryfino zostanie przeprowadzone coroczne badanie jako┼Ťci wspó┼épracy samorz─ůdu z organizacjami pozarz─ůdowymi, w którym zostanie zastosowane narz─Ödzie badawcze w postaci kwestionariusza ankietowego sporz─ůdzonego w dwóch wersjach- dla JST i innych instytucji oraz dla NGO.

Badaniu zostan─ů poddane nast─Öpuj─ůce grupy i instytucje:

- organizacje pozarz─ůdowe;

- przedstawiciele Urz─Ödu Miasta i Gminy w Gryfinie;

- jednostki organizacyjne;

- Radni Rady Miejskiej.

Zebrane dane pos┼éu┼╝─ů do opracowania analizy, oceny wzajemnych relacji i jako┼Ťci wspó┼épracy oraz rekomendacji s┼éu┼╝─ůcych poprawie relacji mi─Ödzy JST a NGO w samorz─ůdzie.

Po przeprowadzonych badaniach zostanie dokonana analiza porównawcza z ubieg┼éorocznymi wynikami badania.

Uzyskana ocena wspó┼épracy oraz informacje na temat lokalnych potrzeb zostan─ů uj─Öte w sprawozdaniu z realizacji programu wspó┼épracy z organizacjami pozarz─ůdowymi za 2015 rok.

Badania przeprowadzane s─ů w ramach projektu finansowanego jest ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego i bud┼╝etu Pa┼ästwa w ramach Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki Priorytet V Dobre Rz─ůdzenie Dzia┼éanie 5.4 Rozwój potencja┼éu trzeciego sektora Podzia┼éanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Stowarzyszenie Amazonek "Ewa" zaprasza na spotkanie z prof. Janem Lubińskim

Na zaproszenie Stowarzyszenia Amazonek "Ewa" do Gryfina przyjedzie prof. dr hab. n. med. Jan Lubi┼äski. W Klubie Nauczyciela w Gryfinie ( ul. Ko┼Ťciuszki 17) w dniu 29 stycznia 2015 r. o godz. 16.00 odb─Ödzie si─Ö wyk┼éad : "Post─Öpy w genetyce medycznej raka piersi i prostaty". Na spotkanie zaprasza NZOZ Intermed Sp.z o.o.oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczys┼éaw Sawaryn. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Spotkanie noworoczne 

W dniu 7 stycznia 2015 r. gryfi┼äscy sybiracy, inwalidzi wojenni oraz kombatanci zorganizowali spotkanie op┼éatkowo - noworoczne. Podczas wzruszaj─ůcej uroczysto┼Ťci dokonano podsumowa┼ä dzia┼éalno┼Ťci. Cz┼éonkowie stowarzysze┼ä z┼éo┼╝yli ┼╝yczenia oraz wspólnie kol─Ödowali.

Na spotkaniu obecni byli przestawiciele w┼éadz oraz zaprzyja┼║nieni go┼Ťcie.

RAPORT Z BADANIA JAKO┼ÜCI WSPÓ┼üPRACY MIASTA I GMINY GRYFINO I ORGANIZACJI POZARZ─äDOWYCH
W OPARCIU O LOKALNY INDEKS WSPÓ┼üPRACY

RAPORT 
(dokument do pobrania)

 

Zaproszenie na warsztaty

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Miasto Dar┼éowo zaprasza pracowników i wolontariuszy organizacji pozarz─ůdowych na warsztaty racjonalnego zarz─ůdzania finansami, które odb─Öd─ů si─Ö w Dar┼éowie i S┼éawnie. Mile widziani b─Öd─ů tak┼╝e przedstawiciele jednostek samorz─ůdu terytorialnego oraz lokalni liderzy i spo┼éecznicy. 

Bezp┼éatne warsztaty pt. „Racjonalne zarz─ůdzanie finansami w organizacjach pozarz─ůdowych” odb─Öd─ů si─Ö:

1)  25 wrze┼Ťnia 2014 r. (czwartek) godz. 9.00 – 16:00 - Sala Konferencyjna Banku Spó┼édzielczego w S┼éawnie, ul. Kopernika 5, S┼éawno
2)  27 wrze┼Ťnia 2014 r. (sobota) godz. 9.00 – 16:00 - ┼Üwietlica Zwi─ůzku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dar┼éowie, ul. 1-maja 3, Dar┼éowo

 

Projekt "Dobrze inwestuj w dobro! II edycja. Racjonalne zarz─ůdzanie finansami w organizacjach pozarz─ůdowych"  jest realizowany przez Akademi─Ö Rozwoju Filantropii we wspó┼épracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

„RACJONALNE ZARZ─äDZANIE FINANSAMI W ORGANIZACJACH POZARZ─äDOWYCH”

 Dla kogo?

Na warsztat zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarz─ůdowych, samorz─ůdu lokalnego oraz spo┼éeczników i lokalnych liderów.

Zakres tematyczny warsztatu:

§  Charakterystyka dzia┼éalno┼Ťci Narodowego Banku Polskiego w zakresie polityki monetarnej, podstawowe poj─Öcia makroekonomiczne.

§  Bud┼╝etowanie projektów spo┼éecznych, analiza adekwatno┼Ťci kosztów, racjonalne gospodarowanie finansami i budowanie rezerw finansowych.

§  Podstawy rachunkowo┼Ťci, system finansowo-ksi─Ögowy, sprawozdawczo┼Ť─ç.

§  Finanse organizacji pozarz─ůdowej i zagro┼╝enia korzystania z zewn─Ötrznych ┼║róde┼é finansowania.

§  Struktura oferty dotycz─ůcej zarz─ůdzania finansami przez zewn─Ötrzn─ů instytucj─Ö w perspektywie d┼éugoterminowej oraz procedury, wska┼║niki i kryteria dotycz─ůce wyboru instytucji zarz─ůdzaj─ůcej inwestycjami organizacji.

§  Procedury budowania i zarz─ůdzania funduszami wieczystymi.

§  Standardy post─Öpowania profesjonalnej i rzetelnej organizacji pozarz─ůdowej, zasady dobrej wspó┼épracy z innymi podmiotami.

 

Terminy warsztatów:

§  25 wrze┼Ťnia 2014 r. (czwartek) godz. 9.00–16:00 - Sala Konferencyjna Banku Spó┼édzielczego w S┼éawnie, ul. Kopernika 5, S┼éawno

§  27 wrze┼Ťnia 2014 r. (sobota) godz. 9.00 – 16:00  -  ┼Üwietlica Zwi─ůzku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dar┼éowie, ul. 1-maja 3, Dar┼éowo

 

Tryb zgłoszeń:

Zg┼éoszenia przyjmowane s─ů do wyczerpania miejsc. Przy zg┼éoszeniach prosimy skorzysta─ç z za┼é─ůczonego formularza, który wystarczy przes┼éa─ç na adres email: d.kuriata@darlowo.pl

O zakwalifikowaniu do udzia┼éu w warsztatach powiadomimy mailowo na adres podany w zg┼éoszeniu. 

Udzia┼é w warsztatach jest bezp┼éatny. Wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç pod telefonem 781 830 005.

 

Organizacjo postaw na wspó┼éprac─Ö !

Je┼╝eli dzia┼éasz w organizacji pozarz─ůdowej, chcesz wzmocni─ç kompetencje swoje oraz spo┼éecznych dzia┼éaczy, a tak┼╝e umocni─ç lub poprawi─ç wspó┼éprac─Ö z samorz─ůdem zapoznaj si─Ö z tym artyku┼éem.

Pracowania Pozarz─ůdowa (dawniej KCWIS) oferuje przedstawicielom organizacji pozarz─ůdowych mo┼╝liwo┼Ť─ç uczestnictwa w spotkaniach, których celem jest budowanie oraz rozwijanie wspó┼épracy pomi─Ödzy organizacjami a lokalnym samorz─ůdem.

Tematyka wspó┼épracy zawiera niezwykle szeroki zakres i ka┼╝da z organizacji znajdzie w niej co┼Ť dla siebie.

Ze swojej strony oferujemy mo┼╝liwo┼Ť─ç przeprowadzenia bezp┼éatnego doradztwa w zakresie:

1. diagnozowania, tworzenia, konsultowania, wdra┼╝ania i ewaluowania dzia┼éa┼ä na rzecz rozwi─ůzywania problemów dotykaj─ůcych mieszka┼äców lokalnych spo┼éeczno┼Ťci (m.in. roczny program wspó┼épracy, konsultacje spo┼éeczne);

2. mo┼╝liwo┼Ťci wspó┼épracy finansowej (np. otwarte konkursy ofert, fundusz wk┼éadów w┼éasnych) i pozafinansowej (np. strona internetowa nt. organizacji, u┼╝yczenie sprz─Ötu) pomi─Ödzy samorz─ůdem a organizacjami;

3. integracji organizacji pozarz─ůdowych oraz wspierania realizacji inicjatyw obywatelskich (np. centrum organizacji, Rada Po┼╝ytku Publicznego, partnerstwa lokalne).

 Odpowiemy na Wasze pytania i doradzimy we wszelkich obszarach i formach wspó┼épracy pomi─Ödzy samorz─ůdem a organizacjami pozarz─ůdowymi.

Doradztwo udzielane b─Ödzie na trzy sposoby: telefonicznie, mailowo oraz osobi┼Ťcie w siedzibie Pracowni Pozarz─ůdowej lub w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej.

Zapraszamy organizacje do podnoszenia swojej wiedzy, jak równie┼╝ anga┼╝owania pe┼énomocników ds. wspó┼épracy z NGO do aran┼╝owania wspólnych partnerskich dzia┼éa┼ä.

 Kontakt w sprawie doradztwa:

Bezp┼éatnym doradztwem zajmuje si─Ö Renata Kochanowska, trenerka Szko┼éy Trenerów Modelu Wspó┼épracy.
Telefon: 094 340 35 23 lub 505 364 192
E-mail: biuro@pracowniap.org.pl, renata.kochanowska@pracowniap.org.pl
Adres: Pracownia Pozarz─ůdowa, 75-201 Koszalin, ul. Dworcowa 2

Wi─Öcej informacji na temat doradztwa mo┼╝na znale┼║─ç na stronie www.pracowniap.org.pl oraz www.modelowawspolpraca.pl

 

Kolejne spotkanie zespołu roboczego

W dniu 4. czerwca odby┼éo si─Ö kolejne spotkanie zespo┼éu warsztatowego z Pani─ů Monik─ů Widock─ů, Trwaj─ů prace nad stworzeniem dokumentów zwi─ůzanych z realizacj─ů zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Spotkanie podsumowuj─ůce badanie jako┼Ťci wspó┼épracy

W dniu 4. czerwca odby┼éo si─Ö spotkanie z Pani─ů Magdalen─ů Pieczy┼äsk─ů podsumowuj─ůce przeprowadzone badanie ankietowe, które odby┼éo si─Ö w dniach 12-27.05 na terenie gminy Gryfino. Na potrzeby badania stworzono baz─Ö podmiotów i ich reprezentatów. Ankiet─Ö wype┼énia┼éy stowarzyszenia, przedstawiciele samorz─ůdu, jednostek organizacyjnych wspó┼épracuj─ůcy z lokalnymi organizacjami pozarz─ůdowymi.

Raport z badania 
(dokument do pobrania)

Badanie jako┼Ťci wspó┼épracy

W dniach od 5 do 23 maja 2014 r. w Gminie Gryfino zostanie przeprowadzone badanie jako┼Ťci wspó┼épracy samorz─ůdu z organizacjami pozarz─ůdowymi, w którym zostanie zastosowane narz─Ödzie w postaci kwestionariusza ankietowego sporz─ůdzonego w dwóch wersjach- dla JST
i innych instytucji oraz dla NGO.

Badaniu zostan─ů poddane nast─Öpuj─ůce grupy i instytucje:

- organizacje pozarz─ůdowe;

- przedstawiciele Urz─Ödu Miasta i Gminy w Gryfinie;

- jednostki organizacyjne;

- Radni Rady Miejskiej.

Zebrane dane pos┼éu┼╝─ů do opracowania analizy, oceny wzajemnych relacji i jako┼Ťci wspó┼épracy oraz rekomendacji s┼éu┼╝─ůcych poprawie relacji mi─Ödzy JST a NGO w samorz─ůdzie. Uzyskana ocena wspó┼épracy oraz informacje na temat lokalnych potrzeb b─Öd─ů mog┼éy zosta─ç wykorzystane przy tworzeniu ró┼╝nego programu wspó┼épracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarz─ůdowymi.

 Spotkanie grupy roboczej

W dniu 28. kwietnia odby┼éo si─Ö spotkanie grupy roboczej z Pani─ů Monik─ů Widock─ů animatorem zespo┼éu. W ramach dzia┼éa┼ä opracowano schemat dalszej pracy maj─ůcej na celu wypracowanie rozwi─ůza┼ä usprawniaj─ůcych wspó┼éprac─Ö organizacji pozarz─ůdowych z samorz─ůdem. 

Podsumowanie spotkania na temat wst─Öpnej oceny jako┼Ťci wspó┼épracy mi─Ödzy organizacjami pozarz─ůdowymi i Gmin─ů Gryfino

Spotkanie dotycz─ůce wst─Öpnej oceny jako┼Ťci wspó┼épracy w Gminie Gryfino odby┼éo si─Ö w dniu 23 kwietnia 2014 r. w Klubie Nauczyciela mieszczacym si─Ö przy ul. Ko┼Ťciuszki 17 w Gryfinie.

W spotkaniu udzia┼é wzi─ů┼é Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pan Janusz Kor┼╝ak, radni Rady Miejskiej w Gryfinie, w osobach Pani El┼╝biety Kasprzyk i Pana Janusza Skrzypi┼äskiego, przedstawiciele Urz─Ödu Miasta i Gminy w Gryfinie, jednostek organizacyjnych samorz─ůdu oraz przedstawiciele gryfi┼äskich organizacji pozarz─ůdowych.

Wst─Öpn─ů propozycj─Ö danych na temat jako┼Ťci wspó┼épracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarz─ůdowymi przygotowa┼éa Magdalena Pieczy┼äska na podstawie rocznych programów wspó┼épracy samorz─ůdu z organizacjami pozarz─ůdowymi na lata 2012-2014, dost─Öpnych sprawozda┼ä z realizacji programu wspólpracy oraz wywiadu z pe┼énomocnikiem ds. wspó┼épracy z NGO.

Podsumowanie spotkania nt. wst─Öpnej oceny jako┼Ťci wspó┼épracy mi─Ödzy organizacjami pozarz─ůdowymi i Gmin─ů Gryfino

Wspó┼épraca organizacji pozarz─ůdowych i samorz─ůdu w Gminie Gryfino- analiza wst─Öpna

Lista obecno┼Ťci

 

Szkolenie dot. modelowej wspó┼épracy JST i NGO w ┼ü─ůkominie

20-21. marca 2014 r.

Gmina Gryfino przyst─ůpi┼éa do pierwszego etapu realizacji projektu: "Wspó┼épraca z III sektorem- standardem zachodniopomorskich samorz─ůdów". W dniach 20-21. marca w miejscowo┼Ťci ┼ü─ůkomin odby┼éo si─Ö szkolenie realizowane przez Koszali┼äskie Centrum Wspierania Inicjatyw Spo┼éecznych.

W spotkaniu  brali udzial przedstawiciele samorz─ůdu lokalnego, radni oraz przedstawiciele organizacji pozarz─ůdowych. G┼éownym celem projektu jest zwi─Ökszenie zakresu i poprawy jako┼Ťci mechanizmów wspó┼épracy administracji publicznej i organizacji pozarz─ůdowych w województwie zachodniopomorskim. Spotkania maj─ů na celu stworzenie grupy roboczej prowadz─ůcej proces wdra┼╝ania dedykowanych rozwi─ůza┼ä od opracowania projektów dokumentów do uchwalania wypracowanych rozwi─ůza┼ä, aktywizacj─Ö organizacji pozarz─ůdowych, popraw─Ö jako┼Ťci procesu wspó┼épracy.

Dzia┼éania prowadzone s─ů w ramach projektu „Wspó┼épraca z III sektorem standardem zachodniopomorskich samorz─ůdów” 

Projekt finansowany jest ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego i bud┼╝etu Pa┼ästwa w ramach Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki Priorytet V Dobre Rz─ůdzenie Dzia┼éanie 5.4 Rozwój potencja┼éu trzeciego sektora Podzia┼éanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

____________________________________________________________________________

   Gmina Gryfino przyst─ůpi┼éa do projektu pn. ,,Wspó┼épraca z III sektorem- standardem zachodniopomorskich samorz─ůdów”   

Gmina Gryfino przyst─ůpi┼éa do projektu pn. ,,Wspó┼épraca z III sektorem- standardem zachodniopomorskich samorz─ůdów”. Realizatorem projektu jest Koszali┼äskie Centrum Wspierania Inicjatyw Spo┼éecznych wraz z partnerem Samorz─ůdem Województwa Zachodniopomorskiego.

G┼éównym celem projektu jest zwi─Ökszenie zakresu i poprawy jako┼Ťci mechanizmów administracji publicznej i organizacji pozarz─ůdowych. Wszystkie przeprowadzane dzia┼éania w ramach projektu b─Öd─ů w oparciu o „Model wspó┼épracy administracji publicznej i organizacji pozarz─ůdowych” wypracowany przez Departament Po┼╝ytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo┼éecznej.

Gmina Gryfino bierze udzia┼é w projekcie w obszarze systemu wsparcia inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarz─ůdowych, jak równie┼╝ wspierania procesów integracyjnych sektora organizacji pozarz─ůdowych.

  Dzia┼éania prowadzone s─ů w ramach projektu „Wspó┼épraca z III sektorem standardem zachodniopomorskich samorz─ůdów” 

Projekt finansowany jest ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego i bud┼╝etu Pa┼ästwa w ramach Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki Priorytet V Dobre Rz─ůdzenie Dzia┼éanie 5.4 Rozwój potencja┼éu trzeciego sektora Podzia┼éanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego 


 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do gˇry . strona g│ˇwna . mapa serwisu . archiwum wiadomoťci                         Wersja XML tej strony

© Urz╣d Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina s╣ czŕťci╣ projektu wspˇ│finasowanego ze ťrodkˇw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdro┐enie rozwi╣za˝ spo│ecze˝stwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl