Wrota Gryfina
gospodarka
 
Strona główna » Programy i strategie lokalne » Wieloletni Program Inwestycyjn..
Wieloletni Program Inwestycyjny

Załącznik do Uchwały Nr XVI/146/07
Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007r. 


UProgramy inwestycyjne do WPI na lata 2008 – 2012
( szacunkową wartość programów podano w milionach złotych) 

 
L.p.
 
symbol programu
 
nazwa programu
 
szacunkowa wartość
programu
środki budżetowe do realizacji programów
 
inne środki do real. prog.
2008
2009
2010
2011-2012
inwestycje drogowe
1
D I
budowa ulic i oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gryfino
9,68
6,03
3,65
6,19
1,99
-
1,5
2
D II
budowa dróg na północy gminy
3,2
0,96
2,24
0,3
2,9
-
-
3
D IV
budowa dróg na południu gminy
2,2
1,3
0,9
2,2
-
-
-
4
D VI
budowa parkingów oraz garaży na terenie miasta
0,5
0,5
-
0,5
-
-
-
inwestycje kanalizacyjne
5
K II
budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wełtyń, Gardno, Wysoka Gryfińska
14,0
4,2
9,8
0,25
2,75
5,2
5,8
6
K III
budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo, Pniewo, Żórawie, Żórawki
14,3
4,5
9,8
1,3
6,3
6,7
-
7
K IV
budowa i modernizacja kanalizacji na terenie miasta Gryfino
18,65
7,26
11,39
6,15
4,89
7,61
-
inwestycje oświatowe, sportowe i kulturalne
8
SW
budowa świetlic wiejskich                  
1,0
0,3
0,7
0,15
0,4
0,45
-
9
OS
budowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta i gminy
0,3
0,3
-
0,3
-
-
-
pozostałe inwestycje
 10
OO
budowa i modernizacje obiektów oświatowych, sportowych i kulturalnych na terenie miasta i gminy
6,8
2,4
4,4
1,2
0,9
2,0
2,7
 11
BK
modernizacje i renowacje budynków komunalnych
0,15
0,15
-
0,15
-
-
-
 12
OK
budowa i modernizacja innych obiektów
4,5
4,5
-
0,7
3,8
-
-
 13
MS
budowa mieszkań socjalnych
3,5
3,5
-
0,3
1,5
1,7
-
 14
ZN
zagospodarowanie nabrzeża
12,0
3,6
8,4
0,5
2,1
5,0
4,4
 
środki inwestycyjne w danym roku budżetowym = budżet + środki poza budżetowe(fundusze) – spłaty kredytu (w mln)
-
6,34
15,58
20,66
10,20

Uwagi:
-          programy nie uwzględniają remontów
-          średnie dofinansowanie unijne dla inwestycji infrastrukturalnych przyjęte zostało
na poziomie 70 %,
                
 


© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl