Aktualności


2019/10/16, Nowy dyrektor Przedszkola nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie

 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zarządzeniem Nr 0050.129.2019 z dnia 15 października 2019 r. powierzył stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie, Pani Małgorzacie Pijance na okres od dnia 16 października 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Powierzając funkcję dyrektora przedszkola Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wyraża przekonanie, że przygotowanie merytoryczne i doświadczenie zawodowe przełożą się na pozytywne efekty działalności tej jednostki oświatowej.

Osobne podziękowania odebrała Pani Monika Suwała, która od dnia 01 września 2019 r. do dnia 15 października 2019 r. pełniła obowiązki dyrektora w tej placówce.


2019/10/17, Przypominamy o głosowaniu na zadania w Gryfińskim Budżecie Obywatelskim!

 Drodzy mieszkańcy przypominamy o głosowaniu na zadania w Gryfińskim Budżecie Obywatelskim! Głosowanie trwa jeszcze do 20 października.

Przypominamy, że do Państwa dyspozycji są następujące możliwości głosowania:

- bezpośrednie przekazanie karty do głosowania do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16,
- przesłanie karty do głosowania drogą pocztowa na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino,
- elektroniczne przesłanie zeskanowanej katy do głosowania lub jej zdjęcia na adres e-mail: bo@gryfino.pl,
- system informatyczny gryfino.budzet-obywatelski.org,

Prosimy jednak pamiętać, że karty do głosowania w formie papierowej należy składać w Biurze Obsługi Interesantów w godzinach pracy urzędu: godzinach 7.30-15.30). Czas głosowania mija 20 października!

 


2019/10/16, Konsultacje społeczne. Zadecyduj o nazwach nowych ulic.

 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

informuje

o prowadzonych konsultacjach społecznych, dotyczących nadania nowych nazw ulic, w obrębie ewidencyjnym Gryfino 4 (teren położony pomiędzy ulicą Jana Pawła II a wschodnią granicą miasta)

1. Termin konsultacji społecznych: od 15 października do 15 listopada 2019 roku.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez udostępnienie ankiet konsultacyjnych mieszkańcom rejonu ulicy Jana Pawła II w Gryfinie, obręb 4. Ankiety konsultacyjne będą dostępne
w terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w Biurze Obsługi Interesantów w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
w Gryfinie, www.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, www.bip.gryfino.pl. Wypełnioną ankietę można złożyć w Urzędzie Miasta lub przesłać drogą elektroniczną na adres: edyta.sztylke@gryfino.pl

3. Proponowane nowe nazwy ulic: Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Wisławy Szymborskiej, Sławomira Mrożka, Stanisława Lema, Bolesława Leśmiana, Zbigniewa Herberta.

 4. Ważne! Z uwagi na spójność w nadawaniu nazw, proponowane nazwy powinny odnosić się do twórców literackich. Nazwy nie powinny pochodzić od osób o podwójnym  nazwisku lub stosujących dwa imiona.

ANKIETA do pobrania


2019/10/16, Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 15.10.2019 r. odbyła się gminna uroczystość z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Zaproszeni goście zostali przywitani przez gospodarza uroczystości - Mieczysława Sawaryna - Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Pawła Nikitińskiego - Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. W uroczystości wzięli udział dyrektorzy szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, dyrektor Żłobka Miejskiego w Gryfinie, nauczyciele, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nauczyciele szkół i przedszkoli oraz opiekun Żłobka Miejskiego w Gryfinie, którzy otrzymali nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Całość uroczystości udoskonalił występ uczniów ze Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gryfinie.

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto, podczas którego można zastanowić się nad rolą edukacji w kształtowaniu postaw młodego pokolenia. To święto całej społeczności szkolnej – dyrektorów, nauczycieli, wychowawców a także pracowników niepedagogicznych.
Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino składa wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi życzenia sukcesów zawodowych i osobistych oraz wielu twórczych inicjatyw. Niech każdy dzień pracy będzie źródłem własnej satysfakcji oraz społecznego uznania a osiągnięcia podopiecznych będą najwspanialszą nagrodą i zachętą do dalszej pracy.

Nauczyciele, którzy po odbyciu stażu i zdaniu egzaminu uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:

Pani Aleksandra Misiuna - Gólcz – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie
Pani Edyta Przybysławska – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie
Pani Agnieszka Hajduk - Misiak – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie
Pani Izabela Ławicka – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie
Pani Magdalena Klimas – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Pan Sebastian Miesiąc – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Pani Agnieszka Pomykała – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Pani Jowita Fuks – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy
Pani Ewelina Łuczak – nauczyciel Przedszkola Nr 1 w Gryfinie
Pani Monika Swacha – nauczyciel Przedszkola Nr 1 w Gryfinie
Pani Ewa Tuszyńska – nauczyciel Przedszkola Nr 4 w Gryfinie
Pani Agnieszka Ulas - nauczyciel Przedszkola Nr 4 w Gryfinie

Nagrodzeni Dyrektorzy

Pani Jolanta Kroczak – która do końca roku szkolnego 2018/2019 pełniła funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie, która w roku 2019 obchodzi 35-lecie pracy pedagogicznej.
Pani Beata Wójcik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziszewie, która w roku 2019 obchodzi 30-lecie pracy pedagogicznej.
Pani Elżbieta Wnuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie
Pani Danuta Bus – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Pani Izabela Nikitińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy
Pani Agnieszka Sudakow –Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gardnie
Pani Anna Główczyńska – Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gryfinie
Pani Małgorzata Jabłońska – Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Gryfinie
Pani Jolanta Krzak – Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Gryfinie
Pani Ewa Januszewska – która do końca roku szkolnego 2018/2019 pełniła funkcję Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Gryfinie
Pani Beata Brzóska – Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Gryfinie
Pani Bogusława Maślana – Dyrektor Przedszkola Nr 5 w Gryfinie
Pani Ilona Bara – Dyrektor Żłobka Miejskiego w Gryfinie
Pan Sławomir Fuks – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabnicy
Pan Sławomir Głuszak – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie

Nagrodzeni nauczyciele:

Pani Aleksandra Stańczyk – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie
Pani Wioletta Serwin – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi w Gryfinie
Pani Magdalena Wasilewska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie
Pani Justyna Dąbrowska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie.
Pani Teresa Zimnoch – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Radziszewie
Pani Jowita Fuks – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy
Pani Maria Chrobak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Żabnicy
Pani Małgorzata Augustyniak – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Pani Magdalena Ptaszek – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Pani Renata Kuligowska– Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Pani Renata Miśkiewicz – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie
Pani Aldona Małyska – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie
Pani Anna Szkraba – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie
Pani Kamila Długosz – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Gardnie
Pani Mirosława Dawidowicz- Góra – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Gardnie
Pani Małgorzata Kotnis – nauczyciel Przedszkola Nr 1 w Gryfinie
Pani Agnieszka Kupińska – nauczyciel Przedszkola Nr 2 w Gryfinie
Pani Monika Suwała – nauczyciel Przedszkola Nr 3 w Gryfinie
Pani Agnieszka Ulas – nauczyciel Przedszkola Nr 4 z oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie
Pani Katarzyna Urbańska – nauczyciel Przedszkola Nr 5 w Gryfinie
Pani Krystyna Bosiacka – nauczyciel Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gryfinie.
Pani Anna Lewczanin – Opiekun w Żłobku Miejskim w Gryfinie
Pani Mariola Małolepsza – Nauczyciel Przedszkola Nr 3 w Gryfinie


2019/10/14, Złote,Diamentowe i Kamienne Gody

W tym roku w Gminie Gryfino aż 56 par obchodzi jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, 23 pary obchodzą jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego i 1 para obchodzi przepiękny jubileusz 70-lecia pożycia małżeńskiego!

Pierwsza uroczystość Złotych i Kamiennych Godów odbędzie się w dniu 18 października 2019 roku o godz. 17.00 w auli Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70.

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zaprosił 20 par jubilatów złotych godów w celu wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 1 parę która przeżyła w związku małżeńskim 70 lat.

Kolejne uroczystości Złotych i Diamentowych Godów Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino planuje zorganizować w listopadzie.


2019/10/14, Wyjątkowy muzyczny weekend w Gryfinie!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na wyjątkowe koncerty w dniach: 19 i 20 października!

"Na okrągło Orkiestra!" - Baltic Neopolis Orchestra

W sobotę (19 października) o godz. 19.00 w kościele pw. Narodzenia NMP w Gryfinie odbędzie się wyjątkowy projekt muzyczny " Na okrągło Orkiestra!" przygotowany przez Baltic Neopolis Orchestra. Zapraszamy wszystkich melomanów na wyjątkową wizytówka współczesnej muzyki klasycznej!

XIX Gryfiński Koncert Organowy

W niedzielę (20 października) zapraszamy na kolejny Gryfiński Koncert Organowy, który odbędzie się o godz. 19.00 w kościele p.w. NNMP w Gryfinie.

Wystąpią w nim: Megan Pearl – sopran, Joanna Sadłowska – skrzypce, Izabela Krochmal – wiolonczela, Mariusz Stankiewicz - organy/fortepian.

Sponsorem koncertu organowego jest PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.


2019/10/15, Bezpieczna droga do przedszkola - profilaktyka bezpieczeństwa realizowana przez gminę Gryfino.

Za nami kolejne działania profilaktyczne przeprowadzone przez Referat Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.

Kolejne działania profilaktyczne odbyły się pn. "Bezpieczna droga do przedszkola".Działania te skierowane były do wszystkich przedszkolaków z naszej gminy. Dzieci jak zawsze z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do zajęć. Zadawały mnóstwo dociekliwych pytań dotyczących bezpieczeństwa w drodze do przedszkola.

Najważniejszym punktem spotkania była nauka bezpiecznego przechodzenia przez przejścia dla pieszych. Nasi instruktorzy bezpieczeństwa podkreślali jak ważne jest aby podczas poruszania się na drodze nie korzystać z urządzeń rozpraszających naszą uwagę. Mówili o tym jak ważne jest obserwowanie tego, co dzieje się na ulicy i w okolicach przejść.

Podczas części teoretycznej zajęć, dzieci mogły w formie zabawy uczestniczyć w symulacjach związanych z ruchem drogowym i przejściem dla pieszych. Po ćwiczeniach w przedszkolu, nastąpiły zajęcia w przestrzeni miejskiej. Każdy przedszkolak wykazał się nabytą wiedzą i z pełną radością bezpiecznie przemarszował przez przejście.

Na koniec zajęć wręczone zostały elementy odblaskowe, dzieci dowiedziały się również jak w prawidłowy sposób korzystać z tych kolorowych elementów, które zapewnią im bezpieczeństwo podczas jesiennych i zimowych dni. Wszystkie działania w ramach profilaktyki bezpieczeństwa przeprowadzone zostały w przedszkolach na terenie gminy. Wzięło w nich udział 427 dzieci wraz ze swoimi opiekunami.

W najbliższym czasie "Bezpieczna droga do przedszkoli" zawita również do oddziałów przedszkolnych, które znajdują się w szkołach na terenie naszego miasta. Akcja będzie kontynuowana również w szkołach, informując o bezpieczeństwie w drodze do szkoły.


2019/10/11, 40. rocznica utworzenia Wolnych Związków Zawodowych Pomorza Zachodniego

 40. rocznica utworzenia Wolnych Związków Zawodowych Pomorza Zachodniego, obchody z udziałem przedstawicieli opozycji w PRL m.in. Stefanem K. Kozłowskim, Janem Witkowskim, Mirosławem Witkowskim, Ludwiką Wujec, Henrykiem Wujec i Zbigniewem Jakubcewiczem.

W ramach uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową na budynku wieżowca przy ulicy Słowiańskiej 5 w Gryfinie, upamiętniającą powstanie Wolnych Związków Zawodowych Pomorza Zachodniego. Wolne Związki Zawodowe Pomorza Zachodniego były trzecią, po Śląsku i Gdańsku, udaną inicjatywą utworzenia niezależnych od władz związków zawodowych.

11 października 1979 r. Deklarację Założycielską podpisało 10 osób ze środowiska gryfińsko-szczecińskiego. Narażając się na represje aparatu bezpieczeństwa odważyli się podać swoje imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania. Wśród nich byli m.in. Danuta Grajek, Stefan K. Kozłowski, Zdzisław Podolski, Jan Witkowski, Mirosław Witkowski. Ich celem była walka o prawa pracownicze w PRL.

W tym celu w wielu zakładach pracy kolportowali prasę drugoobiegową i ulotki, wydawali własne pismo „Robotnik Szczeciński”, przypominali o ofiarach Grudnia 1970 r., rozwieszali plakaty z okazji różnych świąt patriotycznych, m.in. uchwalenia Konstytucji 3 Maja czy też 11 Listopada, współtworzyli projekt Karty Praw Robotniczych. Wszystkie te działania służyły przywracaniu pamięci historycznej oraz propagowaniu wśród pracowników wiedzy na temat ich praw.


2019/10/08, Konsultacje społeczne dotyczące przyszłości Międzyodrza

Za nami kolejne konsultacje społeczne dotyczące przyszłości Międzyodrza. Spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie miało charakter otwarty, jego celem było opracowanie optymalnej formuły rewitalizacji tej przestrzeni, która zostanie poddana wycenie, a następnie skierowana do realizacji.

Wody Polskie planują pozyskać środki na rewitalizację Międzyodrza z budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego. Nie bez znaczenia jest również udział i wsparcie gmin.

W spotkaniu uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Artur Szałabawka, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marek Duklanowski, radni Rady Miejskiej w Gryfinie, przedstawiciele instytucji związanych z ochroną środowiska, członkowie stowarzyszeń oraz mieszkańcy gminy zainteresowani dalszym losem Międzyodrza.

Spotkanie miało na celu również zapewnienie mieszkańców o alternatywnych rozwiązaniach dotyczących przyszłości tych terenów, po zaniechaniu realizacji poprawy retencyjności Odry i Wisły ze środków Banku Światowego na tym obszarze.

„Okrągły stół dla Międzyodrza” jak nazwali spotkanie przedstawiciele Wód Polskich to chęć wysłuchania głosu opinii publicznej, mieszkańców, samorządowców, ale i miłośników Międzyodrza, którzy korzystają z cieków turystycznie czy rekreacyjnie.

Zaproponowany projekt ma połączyć funkcje turystyczne tego obszaru z działaniami przeciwpowodziowymi i retencyjnymi.

Wszyscy zainteresowani zwracali szczególną uwagę na problem związany z zarastaniem kanałów i koniecznością udrożnienia terenu i pogłębienia kanałów istniejących.

Wody Polskie zakładają wykonanie inwestycji na Międzyodrzu w ramach realizowanych przez siebie projektów ze wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska czy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Inwestycja mogłaby się rozpocząć w roku 2021.2019/10/10, Akcja „Jedno dziecko-jedno drzewo”

Nadleśnictwo Gryfino wspólnie z Gminą Gryfino wzięło udział w akcji „Jedno dziecko-jedno drzewo”

We wspólnym sadzeniu pamiątkowych drzewek w jubileuszowym roku 95-lecia istnienia Lasów Państwowych wzięli udział wszyscy zgłoszeni rodzice mieszkający na terenie gminy Gryfino, których pociechy urodziły się od stycznia do sierpnia tego roku.

Nasadzono 55 drzewa – 30 dębów dla chłopców i 25 lip dla dziewcząt.

Organizatorzy pragną podziękować firmie Jaeger Polska Spółka z o.o.za wsparcie oraz udostępnienie parkingu uczestnikom akcji.


2019/10/10, Obchody „Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie

Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł”- pod takim hasłem odbyły się obchody „Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie. Podczas wydarzenia odbył się wykład mgr psychologii Mateusza Lewandowskiego na temat „Profilaktyki zdrowia psychicznego” oraz przedstawiono charakterystykę zawodów psychiatry, psychologa a także terapeuty.

Podczas obchodów zaproszeni goście mieli okazję również wziąść udział w specjalnej terapii śmiechem. Środowiskowy Dom Samopomocy zapowiedział iż, obchody będą cykliczne i zaprosił wszystkich za rok.


2019/10/07, Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

W dniu 6 października 2019 roku na na obiektach sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie odbyły się Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Polski i Niemiec.

Podczas zawodów można było skorzystać z wielu atrakcji m.in.: toru przeszkód Mini Firefighter Combat Challenge, ścianki wspinaczkowej,gier i zabaw dotyczących profilaktyki bezpieczeństwa. Odbyły się również pokazy sprzętu służb mundurowych, i  pierwszej pomocy. Była możliwości wzięcia udziału w konkursach o tematyce morskiej i rybnej a także degustacja ryb.

Wyniki rywalizacji drużyn w kategorii 14 - 16 lat:

1. OSP  Gryfino

2. OSP Krajnik Dolny

3. OSP Czachów

4. OSP Cedynia

5. OSP Trzcińsko - Zdrój

6. OSP Zielin

7. OSP Moryń

Wyniki rywalizacji drużyn w kategorii 10 - 13 lat:

1. OSP Sobieradz

2. OSP Piasek

3. OSP Radziszewo

4. OSP Lubiechów Górny

5. OSP Cedynia

6. OSP Nawodna I

7. OSP Nawodna II

8. OSP Mieszkowice

9. OSP Wełtyń

Organizatorzy wydarzenia:
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino,
Ochotnicza Straż Pożarna w Radziszewie

Partnerzy:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie,
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie,
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Gryfinie
Starostwo Powiatowe w Gryfinie

Patronat honorowy nad imprezą:
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państw (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Maklemburgia Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).


2019/09/20, Budżet Obywatelski 2019 - głosowanie rozpoczęte!

Rozpoczęło się głosowanie na zadania w tegorocznym Budżecie Obywatelskim!

Zachęcamy do głosowania wszystkich mieszkańców gminy Gryfino! Na głosowanie poświęcisz tylko chwilę, a z efektów będziesz cieszyć się przez kolejne kilka lat.

Regulamin głosowania:

1. Prawo udziału w głosowaniu na zadania ma każdy mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie gminy Gryfino. Każdy mieszkaniec oddający głos na dane zadanie inwestycyjne powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

2. W przypadku, gdy osobą głosującą jest mieszkaniec, który w dniu głosowania nie ukończył 16 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych jego dziecka lub podopiecznego.

3. Ramowy wzór karty do głosowania, można pobrać tutaj

4. Zadania na karcie, o której mowa w ust. 4, umieszczane są w kolejności zgodnej z datą wpływu wniosku do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

5. Głosowanie przeprowadza się poprzez:

- bezpośrednie przekazanie karty do głosowania do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16,

- przesłanie karty do głosowania drogą pocztowa na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino,

- elektroniczne przesłanie zeskanowanej katy do głosowania lub jej zdjęcia na adres e-mail: bo@gryfino.pl,

- system informatyczny gryfino.budzet-obywatelski.org,

6. Mieszkańcy zamieszkujący na terenie gminy Gryfino posiadający meldunek mogą skorzystać z każdej wymienionej formy głosowania.

7. Mieszkańcy nieposiadający zameldowania na terenie gminy Gryfino mogą głosować na zadania wyłącznie osobiście, składając przy tym w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Gryfino.

8. Na kartach do głosowania uprawnieni mieszkańcy dokonują wyboru maksymalnie trzech propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.

9. Każdy mieszkaniec może przekazać maksymalnie jedną kartę do głosowania.

10. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niepodpisane, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne.

11. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą propozycję zadań na liście.

Przedstawiamy Państwu projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gryfino 2020 które podlegają głosowaniu!

ZADANIA MIEJSKIE

1. SAS – STREFA AKTYWNOŚCI SĄSIEDZKIEJ PRZY ULICY MARII KONOPNICKIEJ W GRYFINIE

Celem projektu jest rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez ulepszenie placu zabaw poprzez dodanie elementów „retro – podwórka” oraz utworzenie międzypokoleniowej siłowni na wolnym powietrzu, stanowiącej atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów, jak również aktywnego wypoczynku mieszkańców Gryfina. Projekt umożliwi korzystanie z urządzeń rekreacyjnych osobom w różnym wieku, podnosząc ich sprawność ogólną oraz zachęcając do sportowego trybu życia niezależnie od pory roku. Zadanie wpłynie na integrację społeczności lokalnej: rodzin, młodzieży i wszystkich chętnych. Docelowe doposażenie tego miejsca w zdecydowanym ujęciu poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z tego obiektu oraz wpłynie na atrakcyjność tego miejsca i podniesienie walorów estetycznych terenu.

2. MODERNIZACJA TERENU GÓRKI MIŁOŚCI

Zagospodarowanie terenu Górki Miłości ma na celu zwiększenie walorów funkcjonalno-użytkowych nowo zagospodarowanego terenu poprzez wykonanie ścieżek parkowych i dobudowy schodów terenowych, a także montaż małej architektury w postaci ławek i koszy oraz elementów placów zabaw.

3. MODERNIZACJA PRZYSTANI KAJKOWEJ W GRYFINIE

Modernizacja przystani kajakowej w Gryfinie polegająca na uporządkowaniu terenu oraz poprawie zaplecza sportowego, sanitarnego i biurowego. Modernizacja przystani kajakowej umożliwi mieszkańcom jak zarówno kajakarzom trenować w godnych warunkach. Przystań istnieje już blisko 40 lat. Dzięki wymianie kontenerów na nowe, Gryfino nabędzie nowych sportowców jak i więcej miłośników wody.

ZADANIA WIEJSKIE

1. ZMIANA NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZEGO WRAZ Z WYMIANĄ KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH.

Zmiana nawierzchni istniejącego ciągu pieszego ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób poruszających się przedmiotowym ciągiem jak również poprawę walorów estetycznych miejscowości Wysoka Gryfińska.

2. REWITALIZACJA PLACU ZABAW PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WEŁTYNIU

Rewitalizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wełtyniu ma polegać na zakupie i montażu zestawu huśtawek oraz wymianie istniejącego zestawu domków na bardziej funkcjonalny. Nowy zestaw będzie posiadał elementy do wspinaczki, bezpieczniejsze przejścia pomiędzy platformami i będzie przystosowany również dla młodszych dzieci.

3. MODELOWA ARANŻACJA MIEJSCA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WE WSI WIRÓW.

Zadanie obejmuje wykonanie modelowej aranżacji miejsca selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Chodzi o stworzenie infrastruktury (wybrukowanie, nowe pojemniki na odpady, płot gabionowy), która ułatwi segregację i wywóz odpadów oraz będzie mieć atrakcyjny wygląd.

4. DOŚWIETLENIE MIEJSCOWOŚCI WIEJSKICH: BARTKOWO, PNIEWO, STEKLNO, STEKLINKO I ŻORAWIE.

Celem zadania jest doświetlenie poszczególnych miejscowości wiejskich poprzez rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego lub zakup i montaż lamp solarnych (w zależności od możliwości technicznych we wskazanych miejscach) oraz podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców.

5. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI GARDNO

Przebudowa istniejącego chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżem betonowym. Zadanie wpłynie na bezpieczeństwo osób. Jest to miejsce ogólnodostępne, z którego korzystają mieszkańcy gminy przez 24 godziny na dobę.

6. MIEJSCE SPOTKAŃ PRZY ŚCIEŻCE ROWEROWEJ W CHWARSTNICY

Zadanie polegałoby na usytuowaniu w tym miejscu czterech wiat przystankowo-rekreacyjnych, z wydzielonym miejscem na ognisko, stojakiem na rowery, całość oświetlona i ogrodzona. Budowa wiat przystankowo-rekreacyjnych przy ścieżce rowerowej w Chwarstnicy zaspokoi potrzeby społeczne mieszkańców i wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia towarzyskiego. Nastąpi poprawa komfortu przebywania na terenie gminnym dla mieszkańców oraz użytkowników ścieżki rowerowej.

Głosowanie potrwa do 20 października 2019 roku.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie gryfino.budzet-obywatelski.org.

Zachęcamy do głosowania!


2019/10/02, Spotkanie z mieszkańcami dotyczące budowy obwodnicy w Gryfinie

W dniu 02 października 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino z inicjatywy Posła na Sejm RP Artura Szałabawki odbyło się spotkanie z mieszkańcami dotyczące koncepcji programowej budowy obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn ,Dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner, zastępca dyrektora szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Grzegorz Dziedzina, pełniący obowiązki Dyrektora Oddziału Zespołu Elektrowni Dolnej Odry Jacek Śniegowski, samorządowcy oraz zainteresowani mieszkańcy.

W październiku zostaną przeprowadzone dalsze spotkania informacyjne z mieszkańcami w celu zaprezentowania wariantów przebiegu drogi.


2019/09/25, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zarządzenie nr 0050.122.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.


2019/10/01, Bezpłatne szkolenia "Podniesienie kompetencji cyfrowych"

Gmina Gryfino zaprasza na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych. Szkolenia, na zlecenie Gminy, realizować będzie Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie. W ramach pozyskanego grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w wysokości 150 000 zł, na terenie Gminy Gryfino zorganizowanych zostanie 25 szkoleń dla 300 osób powyżej 25 roku życia.

Szkolenia trwać będą 16 godzin (2 dni po 8 godzin) i obejmą 7 obszarów tematycznych:

1. „Rodzic w internecie”,

2. „Mój biznes w sieci”,

3. „Moje finanse i transakcje w sieci”,

4. „Działam w sieciach społecznościowych”,

5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,

6. „Rolnik w sieci”,

7. „Kultura w sieci”.

Zapisy i bliższe informacje:

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
ul. Szczecińska 19A
74-100 Gryfino
           
Osoba do kontaktu:
Agnieszka Banuch
cechgryfino_agnieszka@poczta.onet.pl
tel.: 91 416 21 01.

 

Szkolenia realizowane są w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.2019/09/24, Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Jadwigi Rydzowskiej

Piękny jubileusz urodzin obchodzi dzisiaj mieszkanka Gminy Gryfino Pani Jadwiga Rydzowska. 21 września 2019 roku mija sto lat od dnia w którym przyszła na świat. Urodziła się w 1919 roku w miejscowości Ognica. Setne urodziny Pani Jadwiga świętowała w towarzystwie najbliższych. W tym jakże uroczystym dniu Jubilatka otrzymała mnóstwo życzeń, przede wszystkim zdrowia na kolejne 100 lat życia.

W imieniu władz samorządowych na ręce Pani Jadwigi życzenia złożyli Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn oraz Naczelnik Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Aneta Raciborska. Jubilatka oprócz życzeń otrzymała list gratulacyjny podpisany przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego.


2019/09/19, Gmina Gryfino ze wsparciem z Funduszu Dróg Samorządowych!

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler wspólnie z Wojewodą Zachodniopomorskim Tomaszem Hincem podpisali umowę na dofinansowanie kwotą 4,2 mln zł przebudowy drogi gminnej nr 410031Z łączącej miejscowość Steklinko z drogą wojewódzką nr 121. Inwestycja będzie realizowana z finansowym wsparciem z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość zadania wynosi 8,4 mln zł.


2019/09/24, Spotkanie dot. inwestycji na terenie Międzyodrza

W dniu 20 września 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Mieczysława Sawaryna, Przedstawiciela Wód Polskich Marka Duklanowskiego ze środowiskiem wodniaków, wędkarzy oraz rybaków a także samorządowcami w sprawie inwestycji wodnych na terenie Międzyodrza.


2019/09/25, Lokomotywa uśmiechu

W poniedziałek 23 września 2019 r. o godzinie 19:00 na Nabrzeże Miejskie w Gryfinie przybyła sztafeta charytatywna pod nazwą „Wybiegajmy Dzieciom Uśmiech – Lokomotywa Uśmiechu”, której celem jest zbiórka pieniędzy dla Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci oraz aktywizacja mieszkańców całego województwa do aktywności sportowej i charytatywnej. Wraz ze szczecińskimi biegaczami z klubów: Puszczyk Bukowy, śRUNdunia i Monia Team, na nabrzeże wbiegli gryfinianie z: KB Hermes Gryfino i Modlitwy Biegania. Przy poczęstunku w budynku Tawerny odbyło się oficjalne przekazanie pałeczki dla biegaczy z naszego miasta i powiatu, którzy w dniu 24 września o godzinie 15:30 wyruszyli w drogę ostatniego etapu, do amfiteatru w Morzyczynie, gdzie odbyło się oficjalne zakończenie całej akcji.

Lokomotywa Uśmiechu to akcja charytatywna, której celem była zbiórka funduszy na Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci oraz aktywizacja środowisk biegaczy, rowerzystów, rolkarzy, chodziarzy nordic walking z województwa. Rozpoczęła się 4 września w Stargardzie i zakończyła 24 września w Morzyczynie. Przebiegła przez wszystkie zachodniopomorskie powiaty.

Gryfiński etap z ramienia KB Hermes koordynował Jacek Rudziński. Głównym organizatorem był Stargardzki Klub Morsów Miedwianie.


2019/09/24, Gryfiński Marsz Życia

Stowarzyszenie Amazonek "Ewa" w Gryfinie zorganizowało kolejny marsz życia. Była to XI edycja Marszu Różowej Wstążki symbolizującej walkę z nowotworem piersi oraz VII edycja Marszu Niebieskiej Wstążki symbolizującej walkę z nowotworem prostaty. W wydarzeniu brały udział zaprzyjaźnione stowarzyszenia kobiet z Chojny oraz Schwedt. Wydarzenie zostało współfinansowane z budżetu Gminy Gryfino.


2019/09/18, Akcja Sprzątanie świata - Polska 2019 "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"

Akcja Sprzątanie świata - Polska 2019
"Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"

Gmina Gryfino z przyjemnością zaprasza do wspólnego działania na rzecz otaczającej nas przyrody w ramach akcji „Sprzątanie świata”, która w tym roku odbędzie się 20-22 września pod hasłem "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!".
Zachęcamy do sprzątania tam, gdzie przyroda potrzebuje naszej pomocy. Pokażmy naszym dzieciom jak należy dbać o środowisko.
Uświadamiajmy, jak ważne jest chronienie wspólnej przestrzeni.

W akcji biorą udział wszystkie szkoły i przedszkola w naszej Gminie. Nie bądź obojętny, dołącz i Ty!
Zapewniamy odbiór wszystkich zebranych odpadów, które należy zgromadzić w miejscu umożliwiającym dojazd samochodu. Prosimy o zgłaszanie miejsc składowania odpadów (Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Gospodarki Komunalnej, telefon 91 416 20 11 wew. 208).

Zgłoszenia o zgromadzonych odpadach przyjmowane są do dnia 27 września 2019 r.


2019/09/09, Komunikat Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pawła Nikitińskiego

 Komunikat Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pawła Nikitińskiego2019/09/18, Spotkanie dot. inwestycji na terenie Międzyodrza

W dniu 17 września 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie spotkali się poseł na Sejm RP Artur Szałabawka, Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 18 w Gryfinie Tadeusz Szpunar oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn w celu uzgodnienia spotkania z Ministrem Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej Panem Markiem Gróbarczykiem, Przedstawicielem Wód Polskich, środowiskami wodniaków, wędkarzy, rybaków oraz samorządowcami w sprawie inwestycji wodnych na terenie Międzyodrza.

Planowane spotkanie jest wynikiem wcześniejszych ustaleń i odbędzie się 20 września 2019 roku (piątek) o godzinie 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.


2019/09/13, Zaproszenie do udziału w akcji „Jedno dziecko-jedno drzewo”

Nadleśnictwo Gryfino wspólnie z Gminą Gryfino zapraszają do udziału w akcji „Jedno dziecko-jedno drzewo”. We wspólnym sadzeniu pamiątkowych drzewek w jubileuszowym roku 95-lecia istnienia Lasów Państwowych może wziąć udział każdy rodzic Gminy Gryfino, który pragnie upamiętnić swoje dziecko urodzone w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019 roku. Zgłoszenia uczestnictwa w akcji (na dedykowanych formularzach dostępnych poniżej) przyjmowane są do 20.09.2019 r. pod adresem mailowym - 1dziecko-1drzewo@gryfino.pl.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Karta zgłoszeniowa

Regulamin akcji

Zgoda na publikację wizerunku

RODO


2019/09/17, 80. rocznica agresji ZSRR na Polskę oraz Dzień Sybiraka

W dniu 17 września 2019 roku odbyły sie Gminne Uroczystości upamiętniające 80. rocznicę agresji ZSRR na Polskę oraz Dzień Sybiraka.

Podczas ceremonii z udziałem kombatantów, zaproszonych gości oraz władz samorządowych nastąpiło uroczyste złożenie wieńców i kwiatów.


2019/09/18, XII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

Najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 26 września 2019 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. Porządek obrad dostępny jest do pobrania:

Porządek obrad


2019/09/13, Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse

 Fundacja Nauka dla Środowiska jako Operator na region północno – zachodni serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse oraz aplikowania o dotację.


Polska Fundacja Dzieci i Młodzieżyogłasza Regionalny Konkurs Grantowy (RKG), w którym można otrzymać dotację ( w kwocie 8 500 PLN) na projekty w miejscowościach do 20 000 mieszkańców.


Czym jest RKG?To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.


Cel konkursu?Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.


Granty w jakiej kwocie są przyznawane wnioskującym? Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat.


Zakończenie naboru wniosków - 7.10.2019 r. godzina 12 w południe. Wyniki  konkursu zostaną ogłoszone 18 listopada 2019 r. na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl.


2019/09/17, „Bezpieczna droga do szkoły"

W roku szkolnym 2019/2020 na terenie Gminy Gryfino rozpoczęły się zajęcia profilaktyczne o tematyce: „Bezpieczna droga do szkoły". Spotkania zostały przeprowadzone przez Referat Spraw Społecznych przy współpracy z Kierownikiem Gminnego Centrum Zarządzania w Gryfinie oraz Strażą Miejską w Gryfinie i Komendą Powiatową Policji w Gryfinie. Celem zajęć była nauka uczniów klas pierwszych bezpiecznych i właściwych zachowań na drodze.

Zajęcia profilaktyczne zostały przeprowadzone w Szkołach Podstawowych w Radziszewie, Żabnicy oraz Gardnie.
Łącznie przeszkolono 50 uczniów i 4 nauczycieli.
Spotkania zostały podzielone na część teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części przeanalizowano krok po kroku drogę dziecka z domu do szkoły, omówiono zasady prawidłowego poruszania się po drodze. Dzieci poznały również rodzaje znaków drogowych. Druga część spotkania polegała na zastosowaniu wiedzy teoretycznej w praktyce na przejściach dla pieszych w pobliżu szkoły. Uczniowie zadawali wiele interesujących pytań jak również chętnie odpowiadali na zadawane im pytania.

Każdy uczestnik zajęć profilaktycznych otrzymał zakupione przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino kamizelki i elementy odblaskowe.
W najbliższych dniach spotkania będą przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 1, w Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy


2019/09/16, Spotkanie w Przedszkolu nr 5 im. Calineczki w Gryfinie

Spotkanie w dniu 5 września 2019r.  w Przedszkolu nr 5 im. Calineczki w Gryfinie miało szczególny, świąteczny charakter i będzie niezapomniane dla wszystkich przedszkolaków i całego personelu. Zaszczycili nas swoją obecnością wspaniali Goście - Przedstawiciele Firmy FIEGE E-COM LOGISTICS Sp. z o.o. (Gardno) Przyjaciele naszego przedszkola:  Pan Grzegorz Szubartowski – Dyrektor Centrum Dystrybucyjnego oraz Pan Krzysztof Kwieciński -Employer Branding Specialist , którzy już po raz kolejny przyszli do przedszkolaków z „niespodzianką”. Tym razem były to piękne, kolorowe i pouczające zabawki dydaktyczne. Był też prezent dla personelu przedszkola. Dzieci podziękowały, najpiękniej jak potrafiły „Darczyńcom” zaprezentowały program artystyczny, do podziękowań dołączył się dyrektor oraz cały personel przedszkola.

Wszyscy obdarowani byli zachwyceni wspaniałymi prezentami, które wzbogacą nasze przedszkole i obiecujemy, że zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem – już na załączonych zdjęciach można zauważyć efekty. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.


2019/09/10, Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos

Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos – przedsięwzięcia, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby mieszkańcom żyło się wygodniej, ciekawiej, łatwiej. Chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin bądź czystszym powietrzu? Dołącz do akcji Masz Głos – rejestracja trwa przez cały wrzesień na stronie www.maszglos.pl.Udział jest bezpłatny, a zgłosić się może każdy – wystarczy zapał do działania na rzecz Twojej miejscowości. Najskuteczniejsi mogą zdobyć nagrodę Super Samorząd.

Trwa nabór

Do tegorocznej edycji akcji zapraszamy zarówno organizacje z dorobkiem w działaniu dla lokalnej społeczności, jak i grupy nieformalne, a także osoby niezrzeszone w żadnych strukturach za to z pomysłem na działanie albo z gotowością do niego. Czekamy na nowe osoby i organizacje, które chcą po raz pierwszy działać z Masz Głos, jak i dotychczasowych uczestników akcji. Masz Głos nie tylko pomaga wdrażać pomysły, także inspiruje, co można zrobić, w jaki sposób zmienić najbliższe otoczenie, by wszystkim wokół żyło się lepiej.

Co daje udział w Masz Głos?

W ramach edycji 2019/2020 wspieramy na wiele różnych sposobów:

 • regionalnie i bezpośrednio współpracują z uczestnikami koordynatorzy akcji, eksperci w dziedzinie współpracy lokalnych środowisk z samorządem; wspierają uczestników Masz Głos w planowaniu i realizacji działań;
 • odbywają się szkolenia: ogólnopolskie i regionalne;
 • jest dostęp do wiedzy: darmowe publikacje, porady ekspertów, udział w szkoleniach (np. o angażowaniu mieszkańców do działania lub prowadzeniu diagnozy lokalnej);
 • można wymieniać doświadczenia z uczestnikami akcji z całej Polski;
 • wzmacniamy pozycję i budowanie prestiżu uczestników akcji w środowisku lokalnym, w relacjach z mieszkańcami, władzami i w kontaktach z mediami;
 • bezpłatnie przekazujemy materiały edukacyjne i promocyjne;
 • jest szansa na zdobycie mikrograntu do wysokości 500 zł;
 • uczestnicy mogą zdobyć wspólnie z władzami lokalnymi nagrodę Super Samorząd i przyjazd na uroczystą galę w Warszawie.

Szkolenia wojewódzkie przez cały wrzesień

Najbliższym działaniem w ramach akcji są szkolenia wojewódzkie. Odbywają się we wrześniu w całej Polsce w każdym województwie. Udział jest bezpłatny. Każde szkolenie jest dwuczęściowe – pierwszy moduł ma charakter wprowadzający i jest dla osób, które wcześnie nie zetknęły się z akcją, a chcą dowiedzieć się, na czym ona polega i jak w ogóle zaangażować się w lokalne działanie. Drugi moduł – tematyczny – dla osób już z doświadczeniem w akcji Masz Głos i dla uczestników pierwszej części. Aby zgłosić się na szkolenie, trzeba zarejestrować się na stronie szkolenia wojewódzkie (za pomocą formularza zgłoszeniowego przy konkretnym szkoleniu). Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy na szkolenie i do aktywności lokalnej w ramach akcji Masz Głos!

Więcej informacji: https://www.maszglos.pl/

 • W województwie zachodniopomorskim szkolenie odbędzie się 13.09.2019 w siedzibie Stowarzyszenia POLITES (ul. Dworcowa 19/205 w Szczecinie) w godzinach od 11:00 do 17:00.

Na szkolenie można zapisać się pod tym linkiem https://www.maszglos.pl/szkolenie/szkolenie-w-szczecinie/

 • W województwie pomorskim szkolenie odbędzie się 14.09.2019 w siedzibie Instytutu Kutlury Miejskiej (ul. Długi Targ 39/40 w Gdańsku) w godzinach od 11:00 do 17:00.

Na szkolenie można zapisać się pod tym linkiem https://www.maszglos.pl/szkolenie/szkolenie-w-gdansku/

 • W województwie lubuskim szkolenie odbędzie się 28.09.2019 w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Sikorskiego 107 wejście od Kosynierów Gdyńskich w Gorzowie Wielkopolskim) w godzinach od 11:00 do 17:00.

Na szkolenie można zapisać sie pod tym linkiem https://www.maszglos.pl/szkolenie/szkolenie-w-gorzowie-wielkopolskim/

Zapraszamy do aktywności lokalnej w ramach akcji Masz Głos!


2019/09/13, Moja Wizja Zero-Strategia Prewencji w Rolnictwie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że do wszystkich szkół ponadpodstawowych na terenie województwa zachodniopomorskiego zostało wysłane zaproszenie do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie dla Młodziezy "Moja Wizja Zero- Strategia Prewencji w Rolnictwie".

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego filmu promocyjnego pod hasłem "Moja Wizja Zero-Strategia Prewencji w Rolnictwie". Konkurs adresowany jest do młodziezy w wieku 15-24 lata i będzie trwał od 2 września do 3 października br. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

www.krus.gov.pl


2019/09/05, Protokół z prac zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 2020

Zespół do spraw budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na 2020 rok zaprezentował listę projektów, które zostały zweryfikowane pozytywnie i będą podlegać głosowaniu. Mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 16 propozycji w tym 3 projekty zadań miejskich, 6 projektów zadań wiejskich oraz 7 małych projektów. Głosowaniu podlegać będą 3 projekty zadań miejskich oraz 6 projektów zadań wiejskich. Projekty małe zostały zakwalifikowane do realizacji bez konieczności głosowania, ponieważ kwota ich realizacji nie przekracza kwoty zaplanowanej w budżecie obywatelskim za rok 2020.

Protokół z prac Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego podczas których zweryfikowano projekty złożone w ramach budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2020.

Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty rozpocznie się 20 września i potrwa do 20 października.

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gryfina za aktywny udział w zgłaszaniu propozycji!


2019/09/02, 80. Rocznica wybuchu II wojny światowej

W dniu 2 września na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie ( Golgota Wschodu) odbyła się uroczystość upamiętniającą 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej z udziałem władz samorządowych, pocztów sztandarowych, kombatantów, zaproszonych gości oraz mieszkańców Gryfina.


2019/09/04, Kolejna edycja Narodowego Czytania w Gryfinie!

 Dnia 7 września 2019 r. odbędzie się kolejna edycja Narodowego Czytania. W tegorocznej akcji promującej czytelnictwo do wyboru mamy osiem lektur:

 1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa
 2. Dym – Maria Konopnicka
 3. Katarynka – Bolesław Prus
 4. Mój ojciec wstępuje do strażaków(ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz
 5. Orka– Władysław Stanisław Reymont
 6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski
 7. Sachem– Henryk Sienkiewicz
 8. Sawa(z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski

- Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu
z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii – napisał w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Biblioteka Publiczna w Gryfinie zaprasza do wspólnego czytania w najbliższą sobotę o godz. 12.00 na plac przed budynkiem.

Sponsorem wydarzenia jest PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.


2019/09/02, Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

W poniedziałek we wszystkich placówkach oświatowych rozpoczął się nowy rok szkolny 2019/2020. Podczas uroczystości dzieci z klas pierwszych zostały oficjalnie powitane w społeczności uczniowskiej. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie uczniów w nowym roku szkolnymuroczyście przywitał Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. Życzymy wszystkim uczniom oraz nauczycielom samych wspaniałych chwil spędzonych w szkole oraz dobrych wyników w nauce!


2019/09/02, Dożynki Archidiecezjalno-Gminne 2019

Dożynki Archidiecezjalne za nami! W dniu 31 sierpnia 2019 roku na Placu Księcia Barnima I społeczność diecezjalna zebrała się aby uroczyście podziękować rolnikom za ich ciężką pracę oraz tegoroczne plony. Wśród zgromadzonych gości byli m.in. ministrowie, posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz województwa zachodniopomorskiego oraz radni rady miejskiej w Gryfinie. Starostami dożynek zostali Jolanta i Robert Lipok z Wełtynia.

Podczas dożynek odbył się konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. To wielka tradycja święta plonów. Sołectwa, które wyrażą chęć udziału w zabawie, przez kilka tygodni sumiennie przygotowują wieńce z wykorzystaniem materiałów naturalnych.

W kategorii wieńców przygotowanych przez mieszkańców z Gminy Gryfino  trzecie miejsce przyznano dla Sołectwa Chwarstnica, drugie dla wieńca stworzonego przez reprezentację z Czepina. Za najładniejszy uznano wieniec przygotowany przez Sołectwo Wysoką Gryfińską.

W kategorii wieńców z terenu archidiecezji, miejsce trzecie przyznano dla Czepina. Druga lokata przypadła dla pracy z Łobza. Miejsce pierwsze zajął wieniec przygotowany przez mieszkańców Wysokiej Gryfińskiej. Jurorzy zdecydowali się także przyznać wyróżnienie dla wieńca reprezentującego Sołectwo Kurzycko ( gm. Mieszkowice).

Tradycyjnie odbyła się uroczysta Msza Święta dziękczynna odprawiona w podziękowaniu za trud i pracę rolników. Podczas dożynek zaprezentowano regionalne potrawy, rękodzieło i wyroby lokalnych artystów. Na koniec odbyła się wspólna zabawa z zespołem „Żart”.

Dożynki zostały zorganizowane wspólnie przez Gminę Gryfino, Archidiecezję Szczecińsko-Kamieńską, i Parafię pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie.

 

Patronat nad imprezą:

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Sponsorzy wydarzenia:

Piekarnia Kruszynka

Totalizator Sportowy Lotto

 

 


2019/08/30, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zarządzenie nr 0050.118.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia , w ramach współpracy z organizacjami pozarządowym.


2019/09/05, Olimpiada Informatyczna Juniorów

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Informatyki zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Juniorów. Pierwszy etap rozpoczyna się już 16 września, składa się z trzech tur, w tym testu wiedzy o programowaniu i algorytmach oraz zadań programistycznych i algorytmicznych do rozwiązania w C++ lub Pythonie (do wyboru).

Na najlepszych czeka udział w obozie naukowym Olimpiady, a na wszystkich finalistów wstęp do dowolnej szkoły ponadgimnazjalnej i ocena celująca na świadectwie. Oczywiście laureaci zdobędą medale Olimpiady.

Regulamin, terminarz, poradniki, materiały jak zacząć przygodę z programowaniem i wiele innych znajduje się na stronie Olimpiady: https://oij.edu.pl.


 


2019/08/30, PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO przystąpił do projektu "Energetyczny T.

Dyrektor Oddziału ZEDO PGE GiEK S.A. Piotr Litwin, Burmistrz Mieczysław Sawaryn oraz Zastępca Burmistrza Paweł Nikitiński wręczyli dzisiaj wyprawki szkolne dla 15 dzieci z gminy Gryfino.
Projekt "Energetyczny Tornister" jak w roku poprzednim polega na obdarowaniu dzieci z rodzin objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, tornistrami z pełnym wyposażeniem szkolnym.
Wyprawkę szkolną otrzymały dzieci, które rozpoczną naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.
"Pierwszaki" znajdą w tornistrach piórnik z wyposażeniem oraz kredki, farby, pędzelki, zeszyty, bloki, papier kolorowy, plastelinę, nożyczki, zestaw bibuł, a także worek na kapcie.


2019/08/30, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Udział w 33. Mistrzostwach Polski w Maratonie Kajakowym oraz Ogólnopolskich Regatach Kajakowych o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego".


2019/08/23, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja 40 - lecia piłki ręcznej w Gryfinie"


2019/08/23, Międzynarodowe Targi Przedsiębiorczości

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Przedsiębiorczości w dniu 14 września 2019 r. w godz. 11.00-17.00. Udział w targach jest bezpłatny. Targi są elementem budującym kontakty gospodarcze i międzyludzkie po obu stronach Odry. Dają możliwość nawiązywania kontaktów biznesowych oraz poinformowania o swojej działalności i ofercie handlowo-usługowej. Wystawcy będą mieli okazję pokazać się na scenie i opowiedzieć o swojej firmie.


2019/08/19, Święto Wojska Polskiego

 Z okazji Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia 2019 r. w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Gryfinie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny z udziałem władz samorządowych, pocztów sztandarowych oraz mieszkańców.


2019/08/16, Wiata rekreacyjna w Wełtyniu

Przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu zakończono realizację zadania związanego z budową ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej. Została ona zbudowana wspólnie przez Gminę Gryfino oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Wełtyniu.

Od teraz mogą odbywać się tam spotkania integracyjne mieszkańców.


2019/08/13, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Śladami trzech armii"


2019/08/02, Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019

Gmina Gryfino przystąpiła do realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019.

Program jest elementem polityki społecznej państwa i zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie dostępności do usług opiekuńczych skierowanych do osób niepełnosprawnych do 75 roku życia, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.W ramach zawartej umowy dnia 18 czerwca br. z  Wojewodą Zachodniopomorskim  Gmina Gryfino otrzymała środki w kwocie 55 518,62 zł. Program realizowany jest do 31 grudnia 2019r.

Realizacją Programu zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.


2019/08/01, Zachodniopomorski Program Antysmogowy w Gminie Gryfino

 Gmina Gryfino zamierza przystąpić do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna.

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w programie Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza  – Zachodniopomorski Program Antysmogowy osoby fizyczne będące:
- właścicielami domów jednorodzinnych,

- właścicielami mieszkań w domach wielorodzinnych,

- najemcami mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu) będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości  7 500 zł – kwota ryczałtowa na jedno indywidualne gospodarstwo domowe (wysokość wsparcia została określona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020) na zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła  (pieca/kotła węglowego) nową jednostką wytwarzania energii cieplnej. Przeprowadzenie wymiany pieca/kotła węglowego w indywidualnym gospodarstwie domowym będzie możliwe wyłącznie kiedy budynek będzie spełniał minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej, tj. 150 kWh/m2 na rok.
W tym celu w zgłoszonym do projektu indywidualnym gospodarstwie domowym Gmina w ramach przyznanego dofinansowania zleci wybranemu podmiotowi wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie ankiety dotyczącej istniejącego źródła ciepła opartego o  spalanie węgla w indywidualnym gospodarstwie domowym (domu jednorodzinnym i  wielorodzinnym) zlokalizowanym na obszarze Gminy Gryfino.

W przypadku otrzymania przez Gminę Gryfino dofinansowania w programie Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy osoby fizyczne będącewłaścicielami budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Gryfino, zainteresowane przystąpieniem  do projektu będą mogły otrzymać wsparcie na:
- częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej- wysokość wsparcia to kwota ryczałtowa 25 000 zł.
-  pełną termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej
- wysokość wsparcia to
kwota ryczałtowa 50 000 zł.

Wysokość wsparcia została określona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Do wsparcia finansowego będą kwalifikowały się wyłącznie zgłoszenia, które poza termomodernizacją budynku zakładają zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.

Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie ankiety dotyczącej modernizacji energetycznej budynku jednorodzinnego wraz z wymianą źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piece/kotły węglowe) na mniej emisyjne.

Ankiety można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gryfino pod adresem: www.bip.gryfino.pl

ANKIETA – poprawa jakości powietrza działanie 2.14
ANKIETA – termomodernizacja budynków jednorodzinnych działanie 2.15 

Ankiety należy składać do dnia 23.08.2019r.


2019/07/30, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Gmina Gryfino przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, Moduł I.

Program realizowany jest w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019 osoby zainteresowane znajdą na stronach:

http://www.ops.gryfino.pl

http://www.sdsgryfino.pl

http://seniorplus-gryfino.pl

Z upoważnienia
   Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński


2019/07/31, Projekt "Jedno dziecko - jedno drzewo"

W dniu 31 lipca miało miejsce podpisanie listów intencyjnych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Mieczysława Sawaryna oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzeja Szelążka w sprawie współpracy w ramach projektu „ Jedno dziecko – jedno drzewo”. Dzięki akcji, każdy rodzic gryfińskiego noworodka będzie miał szansę posadzić swoje drzewko.

Projekt jest realizowany w nadleśnictwach wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Celem projektu jest kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, promowanie właściwych zachowań pośrodowiskowych oraz pogłębianie wiedzy w zakresie szeroko rozumianej, wielofunkcyjnej, zrównoważonej gospodarki leśnej.


2019/07/01, XVIII edycja programu Stypendia Pomostowe

Rusza XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku. Zdolni i ambitni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2019/2020 rozpoczną studia dzienne na I roku, mogą uzyskać stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie. Będą one wypłacane przez 10 miesięcy. Program jest realizowany przy udziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Program Stypendia Pomostowe:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz kolejny podpisał porozumienie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w sprawie realizacji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020 (Segment IA). Program kierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r. i spełniają łącznie następujące kryteria:

• są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

• są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych   gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

• mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone  zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl,

• pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż  1688 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

• osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90,

Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 3 Regulaminu, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. do godziny 16-ej. Wydrukowany z systemu wniosek wraz  z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania) w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 r.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2019/2020 Segment 1A, wraz z załącznikami, dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: www.stypendia–pomostowe.pl.


2019/02/19, E-Dowód już od 4 marca!

Zaplanowane na 4 marca wdrożenie dowodów z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowodów, wymaga wcześniejszych technicznych prac serwisowych, dlatego już w środę 27 lutego nie będzie możliwości wnioskowania o dowód osobisty przez internet. Usługa ta włączona zostanie ponownie 4 marca.

Sprawy związane ze złożeniem wniosków o wydanie dowodu osobistego i odbiór spersonalizowanych dokumentów(według dotychczas obowiązującego wzoru) będzie można załatwić tylko do 1 marca do godz. 11.30.

Utrudnienia te związane są z koniecznością przeprowadzenia przerwy technicznej w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz wprowadzeniem nowego wzoru dokumentów, które posiadają warstwę elektroniczną.

Wnioski o nowe dowody osobiste będzie można składać od poniedziałku 4 marca br.

E-dowód oprócz zachowania wszystkich dotychczasowych funkcji dowodu osobistego zapewnia nowe dodatkowe możliwości. Zaktualizowany wzór dokumentu ma służyć przede wszystkim do logowania się do portali administracji publicznej (np. ePUAP), do elektronicznego podpisywania dokumentów oraz umożliwi korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

WAŻNE! Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny - nie musisz go wymieniać.

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

E-dowód umożliwia m.in.:

• logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),

• elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),

• korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

Zdecyduj, czy chcesz podpis osobisty w e-dowodzie. Jeśli tak, zaznacz to we wniosku. WAŻNE! Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz go wymieniać.

E-dowód zawiera te same dane co poprzedni dowód osobisty. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie (awersie) e-dowodu jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie). CAN będzie ci potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto chroni twój e-dowód, żeby osoba niepowołana nie odczytała zdalnie twoich danych zapisanych w warstwie elektronicznej.

Jeśli chcesz używać elektronicznych funkcji e-dowodu, przy odbiorze e-dowodu lub później w dowolnym urzędzie gminy, możesz ustalić kody PIN:

• do logowania – PIN1 (zawierający 4 cyfry)

• do składania podpisu osobistego – PIN2 (zawierający 6 cyfr).

Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we wniosku, że chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty. Otrzymasz również kod PUK. Nie chcesz go odebrać? Zostaw w urzędzie. Kod PUK służy do odblokowania e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez 3-krotne podanie błędnego kodu. PIN.

Kradzież, zagubienie e-dowodu – co robić? Zgłoś zagubienie lub kradzież e-dowodu w urzędzie gminy lub w każdej chwili przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie unieważniony od razu.

Jeśli nie wiesz gdzie jest twój e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz, możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Jeśli w tym czasie nie cofniesz zawieszenia, twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli w tym czasie cofniesz zawieszenie, twój e-dowód będzie znowu ważny. To również możesz zrobić w urzędzie gminy lub przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie zawieszony od razu.

Jeśli ukradziono ci twój e-dowód, zgłoś to Policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać tego w urzędzie gminy. E-dowód zostanie unieważniony. Pamiętaj, żeby kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym banku. Zgłoś ten fakt nawet jeśli nie masz konta bankowego. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz na stronie www.edowod.gov.pl.
2018/11/26, Wykaz aptek z terenu gminy Gryfino, do których można bezpłatnie oddać opakowania po lekach

Wykaz aptek z terenu gminy Gryfino, do których można bezpłatnie oddać opakowania po lekach i przeterminowane leki pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych

1. Apteka, 74-100 Gryfino, ul. Łużycka 3 F

2. Apteka "Verbascum", 74-101 Gryfino, ul. 11 Listopada 16

3. Apteka Gryfińska, 74-100 Gryfino, ul. Piastów 10A

4. Apteka Cefarm nr 81-064 , 74-100 Gryfino, ul. Grunwaldzka 6

5. Apteka "Mandragora" , 74-101 Gryfino, ul. Krasińskiego 89

6. Apteka "Vademecum" , 74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 15 H

7. Apteka , 74-101 Gryfino, ul. 11 Listopada 66 – 68

8. Apteka "Muszkieter" , 74-100 Gryfino, ul. 9 Maja 14

9. Apteka "W Galerii" , 74-100 Gryfino, ul. Flisacza 63

10. Apteka „Centrum Zdrowia”, 74-100 Gryfino, ul. Niepodległości 28

Przeterminowane leki oraz opakowania po lekach można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

1. na terenie Składowiska odpadów Gryfino-Wschód, działka 96/16 obręb Wełtyń II, pn-sb 7:00-17:00

2. przy ul. Targowej 9 w Gryfinie, pn-pt 7:00-17:00.