Aktualności
 

 

2020/01/16, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

W dniu 15 stycznia 2020 r. o godzinie 01:47 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej otrzymał zgłoszenie o tonącej barce motorowej przy nabrzeżu w Gryfinie.

Rozpoczęta akcja ratownicza prowadzona była przez Państwową Straż Pożarną przy wsparciu Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji i Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Jednostki Straży Pożarnej podjęły działania mające na celu niedopuszczenie do wycieku paliwa z barki do rzeki. Założono zaporę olejową.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie włączyło się do neutralizacji zagrożenia po otrzymaniu informacji od dyżurnego Stanowiska Kierowania o godzinie 02:12. Ze strony Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego podjęto czynności wedle kompetencji i posiadanych uprawnień:

- dokonano oceny sytuacji;

- poinformowano wszystkie niezbędne służby zgodnie z obowiązującymi przepisami
i procedurami;

- zabezpieczono schronienie dla osób poszkodowanych;

- zabezpieczono teren działań;

- prowadzono monitoring sytuacji;

Pracujące na miejscu służby Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Urzędu Żeglugi Śródlądowej, nie stwierdziły rozszczelnienia zbiorników paliwowych a substancja wypływająca na powierzchnię pochodziła z pompy zęzowej. Wyciek miał niewielkie oddziaływanie.
Nie stwierdzono w związku z nim bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz środowiska. Pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie pobrali próby wody z rzeki celem oceny jej jakości.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Państwowa Straż Pożarna prowadzi cały czas obserwację oraz monitoruje na bieżąco sytuację współpracując w tym zakresie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, Placówką Terenową Urzędu Żeglugi Śródlądowej, Nadzorem Wodnym oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.

Działania prowadzone będą do czasu wydobycia barki motorowej z dna rzeki Odra.
W związku ze zdarzeniem, część nabrzeża po stronie północnej została wyłączona z możliwości cumowania. Miejsce zdarzenia oznakowano żółtymi pławami.

Z upoważnienia
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
                                                                                                        Zastępca Burmistrza
                                                                                                          Paweł Nikitiński
 

2020/01/10, Zajęcia biblioterapeutyczne w ramach projektu sponsorowanego przez ,,Polskie Sieci Elektroenergetyczne”

Dzięki grantowi PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne Filia w Pniewie Biblioteki Publicznej w Gryfinie, w ramach projektu „WzMOCnij swoje otoczenie” otrzymała sprzęt elektroniczny i zorganizowała cykl zajęć biblioterapeutycznych. Dzięki dotacji przeprowadzono cykl udoskonalonych zajęć biblioterapeutycznych w Dziennym Domu ,, Senior +’’ oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie. W ramach grantu zakupiono między innymi: tablety, gogle VR, rzutnik multimedialny, ekran projekcyjny oraz artykuły biurowe. Nowa forma prowadzenia zajęć spowodowała, iż zainteresowanie biblioterapią zgłosił Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.

 

2020/01/16, XVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 16 stycznia 2019 roku odbyła się XVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gryfinie.

Podczas sesji przyjęto zmianę budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok. Proponowana zmiana związana jest z pozyskaniem przez Gminę Gryfino środków unijnych w ramach dwóch konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na projekty: „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino obejmującą wymianę starych kotłów lub pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych, zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych w latach 2020-2021” oraz „ Termomodernizacja budynków jednorodzinnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino w latach 2020-2022”. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 po stronie zwiększenia wydatków budżetowych związana jest z realizacją projektu „Inwestujemy w naukę!” – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino.

 

2020/01/16, Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku.

 

2020/01/07, Orszak Trzech Króli

Orszak Trzech Króli ponownie przemaszerował ulicami Gryfina. Kolorowe korony, barwne chorągwie, uśmiechnięci mieszkańcy ze śpiewnikami w dłoniach. "Orszak nie dzieli! Orszak jednoczy" mówił do zgromadzonych ks. Piotr Szatkowski. Piękne dźwięki góralskich kolęd jednoczyły wszystkich kolędników na Placu Księcia Barnima I. Było zboże symbolizujące dostatek i stajenka ze zwierzętami, ku radości najmłodszych. Trzej królowie z dumą i radością nieśli dary: mirrę, kadzidło i złoto.

Organizatorem wydarzenia byli: Parafia pw. Narodzenia NMP w Gryfinie, Gmina Gryfino oraz Fundacja Orszak Trzech Króli.

Patronem wydarzenia był Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

 

2020/01/07, Koncert kolęd chóru "Res Musica"

Wyjątkowy koncert kolęd chóru "Res Musica" odbył się w kościele pw. Narodzenia NMP w Gryfinie. Podczas koncertu dyrygent Grzegorz Handke odebrał podziękowania za wieloletnia pracę dla gryfińskiego zespołu. Nowym dyrygentem chóru został Tomasz Witkowski.

 

2019/12/10, Maria Zalewska - 01.09.1960r. – 10.12.2019r.

 

 

Maria Zalewska

01.09.1960r. – 10.12.2019r.  

Maria Jolanta Zalewska, z domu Padjasek, zwana przez bliskie osoby Marysią, Marynią, Mariolką, Manią, Mańcią …

Urodziła się 1 września 1960 roku w Gryfinie, jako córka Aleksandry i Józefa Padjasków, młodsza siostra Andrzeja. Była żoną Eugeniusza Zalewskiego i mamą dwóch córek Aleksandry i Małgorzaty oraz babcią Damiana i Szymona.

Była synową, bratową, ciocią, przyjaciółką, koleżanką, sąsiadką, animatorką życia, o której spokojnie można powiedzieć, że znała wszystkich i którą znali wszyscy.

W latach 1967-1975 uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie. Maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie zdała w 1979 roku. Następnie ukończyła Policealne Studium Zawodowe w zakresie programowania maszyn cyfrowych. Pierwszą pracę podjęła w PSS „Społem” - oddział w Gryfinie, gdzie była pracownikiem do spraw społeczno-samorządowych.

Znaczącą datą w Jej życiu był dzień 27 lutego 1981 roku, kiedy złożyła podanie o przyjęcie do pracy w Gryfińskim Domu Kultury przy ul. Szczecińskiej 17. Od dnia 1 marca 1981 roku Gryfiński Dom Kultury stał się Jej drugim domem.

W 1982 roku rozpoczęła naukę w pomaturalnym Studium Kulturalno-Oświatowym w Koszalinie, które ukończyła w 1985 roku - zdobywając wykształcenie kulturalno-oświatowe o specjalności instruktora teatralnego. 21 października 1992 roku uzyskała I kategorię instruktorską w dziedzinie teatru - przyznaną przez Wojewódzką Komisję ds. Kwalifikowania Instruktorów Amatorskiego Ruchu Artystycznego. 15 grudnia 1995 roku - na wniosek ówczesnej dyrektor GDK - Maria Zalewska  została zastępcą dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury. W 2002 roku uzyskała tytuł licencjata na kierunku pedagogika – doradztwo społeczne – w Instytucie Pedagogiki w Szczecinie w  Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Dwa lata później uzyskała tytuł magistra pedagogiki o specjalności pedagogika pracy - na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Szczecińskiego. 4 lutego 1999 roku uchwałą Zarządu Miasta i Gminy Gryfino Maria Zalewska została powołana na stanowisko dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury.

Jako instruktor teatralny prowadziła obsypany nagrodami na wielu festiwalach Teatrzyk Dziecięcy „ELF”,  który powstał w 1985 roku. Przez wiele lat pracowała z dziecięcymi recytatorami – utytułowanymi na wielu przeglądach i konkursach Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Śpiewała w Zespole Wokalnym „AD HOC”. Grała w Amatorskim Teatrze „GLYPTYKOS”. Od ponad 20. lat była członkiem organizacji pozarządowej „Chojeńsko-Gryfińskie Stowarzyszenie Wspólnej Europy” z siedzibą w Chojnie.

Przez 38 lat Maria Zalewska była częścią historii Gryfińskiego Domu Kultury, w tym przez 20 lat była kolejnym, najdłużej pełniącym tę funkcję dyrektorem placówki. W Jej aktach osobowych jest tylko jedno świadectwo pracy - z PSS „Społem” w Gryfinie, ponieważ od 1 marca 1981 roku aż do dnia, w którym odeszła na zawsze - nieprzerwanie związana była z jednym zakładem pracy, jakim był Gryfiński Dom Kultury.

W 2020 obchodziłaby 40 - lecie pracy zawodowej. Czekała na upragnioną emeryturę, na którą chciała przejść od 1 października 2020 roku

10 grudnia 2019 roku odeszła od nas wyjątkowa Osoba Gryfińskiej Kultury, Kobieta wielu pasji, uzdolniona plastycznie i muzycznie, animatorka wydarzeń kulturalnych, aktorka teatru osób dorosłych, reżyser teatru dziecięcego, empatyczny, energetyczny, kochany, życzliwy, uśmiechnięty do życia Człowiek… 

 

 

2020/01/03, Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży "Włóczykij"

Najbliższa, 14 edycja Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży "Włóczykij" odbędzie się w terminie od 19 do 24 lutego 2020 r. Główną imprezę uzupełni 13. Ekstremalny Rajd na Orientację Włóczykij Trip Extreme, który zaplanowany został na 29 lutego.
Przez 7 dni na gryfińskich arenach rozegra się kilkadziesiąt zarówno spektakularnych, jak i skromnych wydarzeń, a Gryfino po raz kolejny stanie się miejscem gdzie przetną się szlaki reportażystów, etnologów, alpinistów, filmowców czy też miłośników turystyki rowerowej czy kajakowej. Oprócz prezentacji podróżniczych nie zabraknie koncertów, degustacji potraw, wycieczek krajoznawczych, pokazów filmów, warsztatów dla dzieci i młodzieży, gier i zabaw czy legendarnego Balu Włóczykija.
Organizatorami imprezy są: Gryfiński Dom Kultury, Zakrzywienie Czasoprzestrzeni, Urząd Miasta i Gminy Gryfino.

Nowinki o festiwalowych wydarzeniach można śledzić na oficjalnej stronie http://wloczykij.com
lub na platformie Facebook http://facebook.com/Festiwal-Włóczykij-373492680362

Widzem na festiwalu można być na dwa sposoby.
1.KUPNO KARNETU
Karnet uprawnia do wejścia na wszystkie imprezy z wyjątkiem kilku wydarzeń towarzyszących, na które posiadacze karnetów otrzymują zniżkę i pierwszeństwo zakupu.

2.KUPNO BILETÓW JEDNODNIOWYCH ORAZ NA POSZCZEGÓLNE WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
Bilet jednodniowy upoważnia do wejścia na wszystkie filmy i prezentacje danego dnia na który obowiązuje. Nie upoważnia do wejścia na wydarzenia towarzyszące tj. koncerty, wycieczki i Bal Włóczykija. Na wydarzenia towarzyszące obowiązują osobne bilety.

HARMONOGRAM SPRZEDAŻY WEJŚCIÓWEK NA FESTIWAL
3 stycznia 2020 - rozpoczęcie sprzedaży karnetów.
3 stycznia 2020 - rozpoczęcie zapisów na 13. Ekstremalny Nocny Rajd na Orientację Włóczykij Trip Extreme.
koniec stycznia 2020 - przyjmowanie zgłoszeń na warsztaty Małego Włóczykija.
przełom stycznia i lutego 2020 - okres sprzedaży zniżkowych biletów na koncerty, wycieczki i Bal Włóczykija dla posiadaczy karnetów.
początek lutego 2020 - rozpoczęcie sprzedaży biletów na koncerty, wycieczki i Bal Włóczykija dla osób bez karnetów.
ok. połowy lutego 2020 - rozpoczęcie sprzedaży biletów jednodniowych.

 

2019/12/24, Przekazanie nowego samochodu dla OSP Wełtyń

W dniu 21 grudnia 2019 r. w Wełtyniu odbyło się uroczyste przekazanie nowo zakupionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego IVECO dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu.

W uroczystościach wzięli udział m.in. Poseł na Sejm RP Artur Szałabawka, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn, Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie st. bryg. Jacek Rudziński, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Paweł Mirowski, Wicestarosta Powiatu Gryfińskiego Ewa Dudar, Przewodniczący Rady Powiatu Gryfińskiego Roman Michalski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie Rafał Guga, Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Ewa Sznajder, Radni Rady Miejskiej w Gryfinie.

Samochód, który został oficjalnie przekazany dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu to IVECO Eurocargo FF150EW w wersji średniej uterenowionej z napędem 4×4 i kabiną załogową 6-cio osobową. Zbiornik wody i środka pianotwórczego wynosi odpowiednio 3000 l oraz 300 litrów.

Nabycie nowego samochodu było możliwe dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, z którego pozyskano kwotę 380 000,00 zł, z Komendy Głównej PSP pozyskano 165 000,00 zł a pozostałą kwotę 215 000,00 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu Gminy Gryfino.

Łączny koszt zakupu pojazdu wyniósł 760 140,00 zł.

 

2019/12/27, Ogólnopolski konkurs ekologiczny "Mistrz recyklingu"

Ekokoncepcja urządzeń technicznych jest kluczem do przyszłości. Dnia 15.01.2020 rozpocznie się VI-ta edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pt. "Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady" dla uczniów klas 3-7 szkół podstawowych. To konkurs o odpadach i o tym dlaczego tak ważna jest ekokoncepcja. Konkurs został objęty honorowym patronatem Kuratorów i Kuratoriów wojewódzkich. Udział jest bezpłatny, a zadanie zachęca do kreatywności. Wszystkie infomacje na stronie: www.chlorofil.com.pl

 

2019/12/20, Budżet Gminy Gryfino na rok 2020 uchwalony!

Podczas XVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 19 grudnia 2019 uchwalono budżet Gminy Gryfino na rok 2020. Podjęto również uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030. Przyjęto również plan pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2020. Sesja rozpoczęła się od minuty ciszy poświęconej pamięci zmarłej Marii Zalewskiej,  wieloletniej dyrektorki Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie. 

 

 

 

 

2019/11/15, Komunikat dla mieszkańców Gryfina

Trakcja PRKil S.A. w związku z realizacją przebudowy infrastruktury pasażerskiej na Stacji Gryfino, uprzejmie informuje że od 18 listopada 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. peron nr 3 będzie nieczynny a obsługa podróżnych będzie realizowana z peronów nr 1 I nr 2.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

2019/12/20, Konkurs „Wybieram wybory” 2020

Znamy już szczegóły IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. Będzie on poświęcony ogólnej wiedzy dotyczącej prawa wyborczego.

Konkurs organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze jest skierowany do uczniów ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego -  propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Chętni uczniowie szkół mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły lub osoby przez niego upoważnionej przesyłając skany dokumentów do 10 stycznia 2020 roku na adres właściwej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są pod tym linkiem.

Oryginały dokumentów muszą zostać przesłane do Delegatury najpóźniej w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie. tj. do dnia 24 stycznia 2020 roku. W przypadku przesłania tych dokumentów pocztą o zachowaniu terminu decyduje data nadania.

25 lutego 2020 roku o godzinie 12.00 odbędzie się szkolny etap Konkursu – test wyboru, składający się z 25 pytań (trzy propozycje odpowiedzi). Zakres tematyczny pytań obejmować będzie wszystkie działy Kodeksu wyborczego. Czas trwania etapu szkolnego wynosi 40 minut.

Wyniki etapu szkolnego Konkursu z danej szkoły przesłane zostaną na jej adres poczty elektronicznej. 13 marca 2020 roku na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego zostanie ogłoszona lista Uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.

Uczestnicy zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego zostaną poinformowani o tym, za pośrednictwem Dyrektora szkoły.

Uczniowie, zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, będą pisali pracę na jeden z trzech tematów:

1)   Wybory prezydenckie w Polsce w ujęciu historycznym.

2)   Warunki i zasady równości w prawie wyborczym.

3)   Sądowa kontrola wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Polsce.

Rozstrzygnięcie II etapu konkursu nastąpi do 13 kwietnia 2020 roku.

W trzecim, ogólnopolskim etapie Konkursu najlepsi uczniowie z całej Polski spotkają się 28 kwietnia 2020 roku o godz. 10.00 w Warszawie (ul. Wiejska 10) z Państwową Komisją Wyborczą i będą odpowiadać na trzy losowo wybrane pytania z zakresu Kodeksu wyborczego.

Wszyscy uczestnicy trzeciego etapu i zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy.

Najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody pieniężne – za pierwsze miejsce 1300 złotych, za drugie - 800, a za trzecie – 600 złotych. Opiekunowie laureatów także dostaną nagrody – 600 złotych.

Informacje na temat konkursu będą systematycznie publikowane  na stronie www.pkw.gov.pl oraz na portalu edukacyjnym www.wybieramwybory.pl . Informacje pojawiać się będą także na profilach Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Komisji Wyborczej w serwisach  społecznościowych.

W III edycji konkursu, która odbyła się 2019 roku zgłosiło się 7158 uczniów z 671 szkół w całej Polsce. W finale zwyciężyła  Zuzanna Wojtkowska z II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu. Drugie miejsce przypadło Mikołajowi Wolaninowi z tej samej szkoły. Na trzecim miejscu znalazł się Jakub Małecki z Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w Chorzowie.

 

2019/12/16, Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

13 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia była ocena stanu gotowości służb i jednostek organizacyjnych podczas okresu zimowego na terenie miasta i gminy Gryfino. Posiedzenie otworzył i prowadził Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pan Paweł Nikitiński.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie, Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Centrum Usług Wspólnych, Nadzoru Wodnego w Gryfinie, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie, Enea Operator Rejon Dystrybucji w Szczecinie, Zakładu Gazowniczego w Szczecinie, PKP PLK w Szczecinie, Nadzoru Wodnego w Gryfinie, Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z : odśnieżaniem dróg i chodników, zapewnieniem komunikacji zbiorowej i szkolnej, udzielaniem pomocy osobom na wypadek unieruchomienia pojazdów na drogach i torach, udzielaniem pomocy podróżnym podczas unieruchomienia pociągów, zapewnieniem ciągłości pracy ujęć wody, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, sieci energetycznej i sieci gazowej, przygotowaniem do usuwania nadmiernych ilości śniegu z dużych powierzchni dachowych, zagrożeniem powodziowym, organizacją niesienia pomocy osobom potrzebującymi bezdomnym, kontrolą domowych palenisk w okresie zimowym.
Szczególną uwagę podczas posiedzenia poświęcono także działaniom profilaktycznym dotyczącym zmniejszenia ilości zatruć tlenkiem węgla w sezonie grzewczym 2019/2020, zagrożeniom zimowym i działaniami związanymi z noszeniem odblasków. Referat Spraw Społecznych przygotował nowe materiały edukacyjne, które zostaną rozpropagowane w placówkach oświatowych, sołectwach, świetlicach wiejskich, parafiach i mediach lokalnych.
Na zakończenie Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pan Paweł Nikitiński podziękował za zaangażowanie i profesjonalizm służbom i instytucjom podczas akcji ratowniczych i innych codziennych sytuacji kryzysowych, które mają wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Przewodniczący poprosił o gotowość i natychmiastowe działania w sytuacjach kryzysowych.

 

2019/12/13, Gryfiński Super-Maluch

Od grudnia każde dziecko, które urodzi się w Gryfinie otrzyma w Urzędzie Stanu Cywilnego upominek – body z logo „Gryfiński Super-Maluch”.

Pierwsze body z logo „Gryfiński Super-Maluch” wręczył w poniedziałek,9 grudnia 2019 r., Burmistrz Miasta i Gminy Mieczysław Sawaryn tacie Zuzanny, która przyszła na świat kilka dni wcześniej w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie.

„Gryfiński Super-Maluch” to kolejne działanie promujące markę „Energia Międzyodrza”. Nowo narodzone dziecko przynosi na świat wiele radości i wzruszeń. Chcemy więc, każdemu rodzicowi, wręczyć upominek z logo symbolizującym dziecięcą siłę i energię. Zachęcamy też do dzielenia się swoją radością z narodzin malucha i umieszczania zdjęć swoich pociech w gryfińskim body w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram) pod hasztagiem #gryfinskisupermaluch.

 

2019/12/18, Bezpłatne badania mammograficzne w Gryfinie!

Czy urodziłaś się w latach 1951-1970?

Zbadaj się i zyskaj spokój! Zachęć do badania bliskie osoby w podobnym wieku.

Wraz z nastaniem 2020 roku LUX MED kontynuuje akcję bezpłatnych badań mammograficznych dla Pań w wieku 50-69 lat. Badania wykonywane są w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ i nie wymagają skierowania lekarskiego.

W tym roku uprawnienia do skorzystania z bezpłatnej mammografii nabywają Panie z rocznika 1970. Zapraszamy je gorąco do rejestracji na badania i zachęcamy do ich regularnego przeprowadzania. Tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów  kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

  • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała na Panie w miejscowości:

Gryfino – 27 stycznia 2020 w godzinach od 11.00 do 17.00 przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, ul. Łużycka 1


Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.  Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

 

2019/12/17, Zajęcia profilaktyczne "Zagrożenia zimowe"

W grudniu Referat Spraw Społecznych, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Gryfinie oraz Komendą Powiatową Straży Pożarnej przeprowadzili wspólne zajęcia profilaktyczne pn. „ Zagrożenia zimowe”. 

Celem zajęć było ostrzeżenie dzieci przed samowolnym korzystaniem z artykułów pirotechnicznych oraz nauczenie prawidłowego zachowania na wypadek zagrożenia w postaci pożaru.

Na spotkaniach przestrzegano dzieci, aby nie wchodziły na zamarznięte jeziora, stawy, rzeki, ponieważ zabawa w tych miejscach jest niebezpieczna i może skończyć się tragicznie.

Dzieciom przypomniano podstawowe zasady właściwego przechodzenia przez jezdni. Spotkanie było również okazją do przypomnienia o konieczności noszenia elementów odblaskowych, które zwiększają widoczność a tym samym ratują nasze zdrowie i życie.

Na zajęciach przeprowadzona została  akcja: „Czad i ogień obudź czujność”. Celem akcji jest uświadomienie niebezpieczeństw związanych z tlenkiem węgla oraz pokazanie jak można zapobiec zatruciom. Uczniowie otrzymali broszurki informacyjne
o zagrożeniu, aby za ich pośrednictwem trafiły również do rodziców oraz osób najbliższych.

Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali kalendarze zakupione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej  w Gryfinie, elementy odblaskowe zakupione z budżetu Gminy Gryfino oraz broszurki i plakaty o tematyce: „Straż Miejska przypomina o zakazie i spalaniu śmieci”, „Bezpieczna Zima”, „Zagrożenia Zimowe”, „Czad i ogień obudź  czujność”, „Rozświetl niebo zachowując zasady bezpieczeństwa”, „Czyste powietrze – wspólne dobro”.

 

2019/12/13, Złote i Diamentowe Gody

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprosił 12 par jubilatów złotych godów w celu wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 2 pary które przeżyły w związku małżeńskim 60 lat.

Jubilaci 50-lecia:

Grażyna i Henryk Blomkowie
Teresa i Tadeusz Brzęczkowie
Krystyna i Dionizy Czarnojanowie
Krystyna i Stefan Jurewiczowie
Halina i Zdzisław Konopniccy
Teresa i Longin Kostkowie
Zofia i Zygmunt Krawcowie
Janina i Stanisław Osiej
Janina i Ireneusz Pawlakowie
Danuta i Jan Szurgocińscy
Walentyna i Marian Wasilewscy
Janina i Bronisław Zawadzcy

Jubilaci 60-lecia:

Alicja i Alfred Dudarowie
Teresa i Władysław Szarapanowscy

Życzymy Jubilatom kolejnych lat w zdrowiu i szczęściu!

 

2019/12/06, Skatepark otwarty!

W dniu 6 grudnia 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino – Mieczysław Sawaryn w towarzystwie swoich zastępców: Pawła Nikitińskiego i Tomasza Milera oficjalnie otworzył zmodernizowany skatepark przy ul. Sportowej w Gryfinie.
Modernizacja skateparku została zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Gryfino na 2019 rok.
W ramach inwestycji powstało 9 nowych urządzeń przeznaczonych do jazdy na deskorolkach, rolkach, hulajnogach i rowerach typu BMX: rampa wolnostojąca, Quarter Pipe o szerokości 480 cm, Quarter Pipe o szerokości 360 cm, Quarter, Comping Ramp, Spine Ramp, Fun Box, Grind Box i Olly Box.
W mikołajkowym otwarciu skateparku wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie, którzy wyposażeni w hulajnogi, rolki i deskorolki po raz pierwszy wypróbowali nowe urządzenia.

 

2019/12/09, XVI sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

Informujemy o kolejnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 10.00.

Porządek obrad  XVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie

 

2019/12/09, Gryfińskie Mikołajki 2019

W piątek 6 grudnia 2019 na Placu Księcia Barnima I tradycyjnie odbyła się mikołajkowa zabawa dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
W tym roku Gryfińskie Mikołajki odbywały się pod tytułem "Nie do wiary. Mikołaj istnieje!".

Plac Barnima rozświetlił się świątecznymi iluminacjami. Wysoka choinka, mikołajkowe sanie czy wielka bombka wzbudziły zainteresowanie wśród dużych i małych gryfinian.
Krótko po godzinie 17 na scenie Mikołajek pojawili się Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn oraz zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Paweł Nikitiński. Panowie uroczyście otworzyli imprezę i życzyli dzieciom świetnej zabawy.

Chociaż, pogoda 6 grudnia zamiast zimowej okazała się być typowo jesienna i deszczowa, nie zraziło to licznej grupy dzieciaków i ich rodziców do mikołajkowych szaleństw. Do wspólnej zabawy zaprosili widownię animatorzy z Teatru 6 i PÓŁ działającego pod egidą Gryfińskiego Domu Kultury. Podczas interaktywnego programu "Nie do wiary. Mikołaj istnieje!", dzieci przeżywały przygody razem z elfką Energetką i elfem Smuteuszem, oraz innymi pomocnikami Mikołaja.

Dzieci chętnie dzieliły się swoimi opowieściami o Mikołaju i wymarzonych prezentach, za co dostawały puchaty upominek (maskotkę). Dziecięce historie miały przekonać Smuteusza, który zapomniał że jest elfem, o tym że Mikołaj istnieje a jego praca niesie radość dzieciom na całym świecie. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewania świątecznych piosenek. Biegające po Placu Barnima elfy wciągały dzieci i ich rodziców do wspólnej zabawy, obdarowywały owocami i słodyczami. Dzieci ustrajały świąteczne choinki i stworzyły żywy świąteczny łańcuch.

W końcu na scenie, podczas wspólnego śpiewania piosenki "Pada śnieg", pojawił się długo wyczekiwany Mikołaj, z którym po zakończeniu programu artystycznego mali gryfinianie ochoczo robili sobie zdjęcia.

Oprócz zabaw prowadzonych przez animatorów, dzieci mogły nauczyć się tego dnia także podstaw udzielania pierwszej pomocy w namiocie Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego. Ciekawi mogli zajrzeć do karetki i zapytać o prace ratowników.

Głównymi organizatorami Gryfińskich Mikołajek byli Gmina Gryfino i Gryfiński Dom Kultury .

Współorganizatorzy i sponsorzy wydarzenia:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Odział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
DEEF SPJ Gryfino
PSB ELGRYF - Sklep Mrówka Gryfino
Bank Pekao O/Gryfino
Nadleśnictwo w Gryfinie
OSiR Gryfino
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie

Fot. Maria Witkowska

 

2019/11/29, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 listopada 2019 roku

            Informuję, że  Gryfiński Budżet Obywatelski na rok 2020  został rozstrzygnięty w części dotyczącej małych projektów. Zespół ds. budżetu obywatelskiego zweryfikował pozytywnie siedem projektów,  na które nie było konieczności przeprowadzenia głosowania, ponieważ kwota ich realizacji nie przekroczyła kwoty zaplanowanej w budżecie obywatelskim na 2020 rok.

W 2020 roku będą realizowane następujące projekty o wartości do 15.000 złotych:

1.  „Utworzenie miejsca wypoczynku, integracji i aktywności lokalnej społeczności
      w Bartkowie” – wartość zadania 14 300,00 zł;

2.  „Doposażenie placu zabaw w Chwarstnicy” – wartość zadania 14 999,00  zł;

3.  „Doposażenie placu zabaw na „Opolance” – wartość zadania 14 984,00 zł;

4.  „Siłownia zewnętrzna dla tych co lubią się pocić” – wartość zadania 15 000,00 zł;

5.  „Bajkowy plac zabaw” – wartość zadania 15 000,00 zł;

6.  „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Gardno na terenie boiska sportowego” –  
     wartość zadania 15 000,00 zł;

7.  „Aktywnie i zdrowo - siłownia pod chmurką na skwerze przy ul. 9. Maja  w Gryfinie” –
     wartość zadania 13.100,00 zł.

            Ze względu na  czynności podjęte przez Przewodniczącą Zespołu ds. budżetu obywatelskiego, budżet obywatelski w części dotyczącej  zadań wiejskich i miejskich, do czasu wypowiedzenia się właściwych organów  pozostaje nierozstrzygnięty.

 

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Paweł Nikitiński

 

 

2019/12/04, Projekt „Szczeciński Część A I Szczecin Orange Światłowód”- informacje

Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy GRYFINO, w ramachprojektu „Szczeciński Część A I Szczecin Orange Światłowód”. Projekt jest realizowany z  dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Celem inwestycji jest likwidacja internetowych „białych plam” na mapie Polski i dostarczenie ultraszybkiego i stabilnego internetu mieszkańcom oraz zmniejszenie technologicznego dystansu w stosunku do lepiej rozwiniętych cyfrowo regionów kraju.

Internet nowej generacji jest przepustką do nieograniczonych możliwości dostępu do informacji i rozrywki oraz różnego rodzaju aplikacji, które zmieniają sposób komunikacji, pracy oraz funkcjonowania we współczesnym świecie. Stanowi bazę do dynamicznego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Zakres inwestycji został określony na podstawie listy adresowej przygotowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej - regulatora rynku telekomunikacyjnego. Wykaz adresów, objętych projektem realizowanym przez Orange Polska, dostępny jest na stronie: https://www.orange.pl/view/popc

Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy.

W pierwszym światłowody zostały doprowadzone do szkół i placówek edukacyjnych zakwalifikowanych do projektu w miejscowościach: CHWARSTNICA, GARDNO, RADZISZEWO, ŻABNICA, GRYFINO.

Placówki te, na bazie wybudowanego przez Orange Polska światłowodu, mogą korzystaćza pośrednictwem firmy NASK z dostępu do internetu oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,co gwarantuje im rozwój nowoczesnych form kształcenia oraz zdobywanie nowych kompetencji, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Szczegółowe informacje dostępne sa na stronie https://ose.gov.pl/.

Drugi etap realizacji projektu POPC obejmuje budowę sieci światłowodowej do wytypowanych gospodarstw domowych. Inwestycje realizowane są sukcesywnie a ich zakończenie planujemy pod koniec 2020r.

Poniżej załączamy wykaz miejscowości podłączonych już do sieci szerokopasmowej:

  • CHWARSTNICA - podłączono szkołę
  • GARDNO - podłączono szkołę
  • RADZISZEWO - podłączono szkołę
  • ŻABNICA - podłączono szkołę
  • GRYFINO - podłączono 4 szkoły

Informacje o kolejnych odbiorach będą przekazywane po zakończeniu prac.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w ramach projektów z dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, inwestycja realizowana jest do granicy działek na których znajdują się budynki jednorodzinne oraz do części wspólnej budynków wielorodzinnych. W drugim przypadku konieczna jest zgoda zarządcy lub współwłaścicieli nieruchomości. Odmowa ze strony właścicieli budynków wielorodzinnych na doprowadzenie sieci do budynku uniemożliwi jej wykonanie.

Serdecznie zachęcamy Państwa do potwierdzania zgody na realizację inwestycji. Pytania dotyczące inwestycji można wysłać na adresów: lub kontaktować się bezpośrednio z najbliższym Salonem Sprzedaży Orange.

Tytuł projektu: SZCZECIŃSKI część A i SZCZECIN Orange Światłowód

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa


Cele szczegółowe projektu to:

1) budowa infrastruktury służącej świadczeniu nowoczesnych usług szerokopasmowych,
2) umożliwienie rozwoju lokalnych sieci dostępowych przez zapewnienie hurtowego dostępu do infrastruktury dla lokalnych operatorów.

Cele jakościowe stawiane przed projektem to:

1) wspieranie rozwoju lokalnego dla szkół i gospodarstw domowych,
2) wyrównywanie poziomu życia mieszkańców wykluczonych cyfrowo,
3) rozwój lokalnego rynku pracy (telepracy i usług świadczonych w sieci),
4) budowa Społeczeństwa Informacyjnego w powiecie objętym projektem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

2019/11/27, 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie

W dniu 26 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość związana z obchodami 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie. Uroczystość uświetnili licznie zaproszeni goście m.in. byli Dyrektorzy Szkoły Pan Stanisław Fabian oraz Pani Barbara Szczerbińska, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Gryfino Pan Paweł Nikitiński, Wicestarosta Powiatu Gryfińskiego Pani Ewa Dudar, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie Pan Rafał Guga wraz z radnymi Rady Miejskiej w Gryfinie oraz uczniowie, rodzice i absolwenci Szkoły.


Z okazji jubileuszu 60-lecia Szkoły, pragnę złożyć gratulacje, wyrazy uznania i podziękowania wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom oraz Uczniom i Absolwentom za wyniki dotychczasowej pracy, które widoczne są w bogatym dorobku Szkoły.

Osiągnięcia Szkoły to zasługa wielu pokoleń nauczycieli i wychowawców, którzy przeprowadzili przez szkolne progi wielu mieszkańców Gminy Gryfino.

Życzę wszystkim Uczniom, aby wysiłek wkładany w zdobywanie wiedzy, zaowocował sukcesami w dalszej drodze życiowej, a ich Rodzicom satysfakcji z osiągnięć młodego pokolenia.

Dyrekcji, całemu Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom szkoły życzę, aby kolejne lata pozwoliły na dalsze budowanie chlubnej historii szkoły, a kolejne roczniki absolwentów szczyciły się przynależnością do wspólnoty Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie.


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

 

 

2019/11/27, Krzyże Wolności i Solidarności dla trójki gryfinian

26 listopada 2019 r., ważna i podniosła uroczystość dla naszego miasta i gminy. Prezydent RP, Andrzej Duda nadał odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności trójce kolejnych gryfinian:
- Wojciechowi Nicpanowi - członkowi stowarzyszenia „Pamięć i Prawda”, pomysłodawcy gryfińskiej gazetki podziemnej "Krawędź. Ziemia Gryfińska", jej pierwszemu drukarzowi, człowiekowi, który zagrożony aresztowaniem zbiegł z elektrowni Dolna Odra i ponad pół roku ukrywał się przed Służbą Bezpieczeństwa, zaś został przywrócony do pracy dopiero w 2008 r.;
- Elżbiecie Koszur - inicjatorce akcji protestacyjnej w elektrowni Dolna Odra w sprawie zwolnienia z internowania Jana Witkowskiego i Zdzisława Podolskiego, inicjatorce akcji noszenia biało - czerwonych opasek z czarną krepą w elektrowni, aresztowanej na 3 miesiące za swą działalność opozycyjną;
- Grzegorzowi Węgrzynowi - członkowi TKZ NSZZ "Solidarność" w elektrowni Dolna Odra, inwigilowanemu przez SB.
W imieniu prezydenta odznaczenia wręczył Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich władz rządowych i samorządowych oraz hierarchii duchownej.
Wkładu naszych opozycjonistów w odzyskanie wolności i suwerenności nie da się przecenić. Wszystkim im składamy niskie ukłony i podziękowania za odwagę w czasach w których walka o wolność miała swoją wysoką cenę.

 

2019/11/27, Kolejne działania akcji "Świeć Przykładem"

W dniu 27 listopada 2019 r. Referat Spraw Społecznych, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska w Gryfinie przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Gryfinie oraz uczniami klasy o profilu policyjnym I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie przeprowadzili akcję profilaktyczną: „Świeć przykładem”.

Głównym zadaniem akcji było uświadamianie pieszych, że każdy element odblaskowy, nawet ten najmniejszy, w znaczącym stopniu wpływa na nasze bezpieczeństwo. Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez zawieszanie elementów odblaskowych oraz zakładanie opasek odblaskowych.

Odblaski zakupione zostały z budżetu Gminy Gryfino.

 

2019/11/29, Protokół z konsultacji dotyczących projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"

W terminie od 15.11.2019 r. do 24.11.2019 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020". W tym czasie można było składać pisemnie bądź drogą elektroniczną uwagi oraz propozycje zmiany do projektu Programu.

Protokół z konsultacji dotyczących projektu  "Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"

 

2019/11/26, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn."Szansa dla każdego dziecka".

 

2019/11/22, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Pomoc dla osób ubogich, bezdomnych z terenu Gminy Gryfino znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w tym organizacja wieczerzy wigilijnej".

 

2019/11/21, Protokół z przebiegu konsultacji społecznych - projekt uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gryfino, obręb ewidencyjny Gryfino 4

Celem przeprowadzenia ankiet konsultacyjnych było zebranie od mieszkańców rejonu ulicy Jana Pawła II w Gryfinie, obręb ewidencyjny Gryfino 4, dotyczących nadania nowych nazw ulic (teren położony pomiędzy ulicą Jana Pawła II a wschodnią granicą miasta). W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wpłynęło 14 ankiet, w których 10 mieszkańców akceptuje nadanie nazw ulicom, zgodnie z przedstawioną w ankietach konsultacyjnych propozycją, natomiast 4 mieszkańców nie wyraziło zgody na zmianę nazwy ulicy.

 

2019/11/20, Wystawa „Gryfino powojenne”

Wystawa, której oficjalne otwarcie odbyło się we środę, 20 listopada 2019 r. o godzinie 10.00 została przygotowana przez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie. Jej zawartość to zdjęcia, kawałki wspomnień i dokumenty wykonane po 1945 r. Wystawa znajduje się na pl. Księcia Barnima I. Na wystawie zobaczymy dokumenty z pierwszych miesięcy po wojnie oraz plakaty informacyjne, drukowane jeszcze niemiecką czcionką na ul. Kościuszki. Koncepcja wystawy to wyimaginowany pamiętnik gryfinianina, z wklejonymi wspomnieniami.

Blisko 100 zdjęć przedstawia Gryfino, jakie zapamiętali pierwsi jego mieszkańcy, osiedli tu pracownicy elektrowni „Dolna Odra” oraz przybyłe z nimi rodziny. Są tam więc dwie pierwsze szkoły, pierwsze zakłady pracy, pierwsze zbudowane po wojnie osiedle mieszkaniowe oraz miejsca i wydarzenia magiczne jak plaża, kino „Gryf”, czy odbudowa mostu na Regalicy. Nie brakuje również pamiątek gryfińskiej opozycji antykomunistycznej, powstałej jeszcze przed rokiem 1980.

Opisy zdjęć i dokumentów zostały przetłumaczone na język niemiecki, ukraiński i gruziński w celu przybliżenia historii powojennej, naszym zachodnim sąsiadom, licznej wspólnocie ukraińskiej, zamieszkującej nasze miasto oraz odwiedzających nas gości z współpracującej z Gryfinem Gruzji. Wystawa po ekspozycji na pl. Barnima gdzie pozostanie do 3 grudnia 2019 r., zostanie zaprezentowana na Górnym Tarasie i nabrzeżu. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Krzysztofa Sikory, Krzysztofa i Felicji Serdakowskich, Aleksandra Dąbkiewicza, Włodzimierza Wesołowskiego, Aleksandry Ogrodnik, Marii Dobromilskiej, Mirosława Witkowkiego, Elektrowni Dolna Odra, Archiwum Państwowego w Szczecinie, Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, RSW „Prasa Książka Ruch” oraz Biblioteki Publicznej w Gryfinie.

Wystawa powstała dzięki wsparciu finansowym gminy Gryfino oraz środkom programu „Patriotyzm jutra” zarządzanemu Muzeum Historii Polski.

 

2019/11/18, Protokół z przebiegu konsultacji społecznych - projekt uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gryfino, obręb ewidencyjny Gryfino 4

Celem przeprowadzenia ankiet konsultacyjnych było zebranie od mieszkańców rejonu ulicy Letniej i Pogodnej w Gryfinie, obręb ewidencyjny Gryfino 4, dla drogi stanowiącej własność Gminy Gryfino zawartej w działkach 466/5, 1429/10, 464/7,1429/8,474/1,463/6, propozycji nadania nazwy ulicy w tej drodze. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wpłynęło 16 ankiet, w których 15 mieszkańców zaproponowało nazwę:"Tęczowa" oraz 1 mieszkaniec nazwę: "Zimowa".

Protokół

 

2019/11/15, „Świeć przykładem”. Profilaktyka bezpieczeństwa w Gminie Gryfino

W dniach od 14 listopada do 28 listopada 2019 r. Referat Spraw Społecznych wraz z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Gryfinie, Strażą Miejską w Gryfinie oraz Oddziałami Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przeprowadzają akcję profilaktyczną: „Świeć przykładem”.

Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez zawieszanie elementów odblaskowych oraz zakładanie opasek odblaskowych, które zwiększają widoczność na drodze a tym samym poprawiają bezpieczeństwo.
Odblaski zakupione zostały z budżetu Gminy Gryfino.

 

2019/11/12, Gminne obchody Święta Niepodległości

W poniedziałek, 11 listopada odbyły się gminne obchody Święta Niepodległości.

Rozpoczęły się one od złożenia kwiatów przy pomniku Marszałka Piłsudskiego na Placu Pamięci Sybiraków w Gryfinie.

Po tej części odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Narodzenia NMP w Gryfinie.

Punktualnie o 11.11 po odśpiewaniu Hymnu Polski wyruszył z gryfińskiego nabrzeża Gryfiński Bieg Niepodległości.

 

2019/11/12, Koncert Muzyki Polskiej z okazji Dnia Niepodległości

W dniu 10 listopada 2019 roku odbył się wyjątkowy Koncert Muzyki Polskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości!

W Kościele pw. Narodzenia NMP w Gryfinie zaśpiewały Chór „Res Musica” z Gryfina oraz Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki”.

 

2019/11/12, To była piękna biało – czerwona uroczystość!

8 listopada 2019 z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polską w Przedszkolu nr 5 im. Calineczki w Gryfinie odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego został z dumą odśpiewany „Hymn Polski” oraz inne pieśni patriotyczne.

Było pięknie, biało – czerwono i odświętnie. Można było również podziwiać „Krakowiaka” w wykonaniu „Starszaków” w pięknych strojach ludowych. W tym świątecznym dniu z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej dzieci otrzymały w prezencie Flagę Polski.

Całej uroczystości przyglądali się zaproszeni Goście: Pan Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler oraz dumni Rodzice naszych przedszkolaków. Wszystkim dziękujemy za przybycie i wspólne świętowanie.

 

2019/11/07, Spotkanie dot. budowy bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie

W dniu 6 listopada 2019 r. w biurze Wojewody Zachodniopomorskiego odbyło się spotkanie, w którym oprócz Wojewody Tomasza Hinca uczestniczyli Poseł na Sejm RP Artur Szałabawka, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn oraz Dariusz Zieliński - Burmistrz Barlinka - miasta partnerskiego Gryfina.

Rozmowy dotyczyły m.in. planów budowy bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie oraz inwestycji doprowadzającej gaz do Dolnej Odry przez tereny Gminy Gryfino co da szansę na gazyfikację miejscowości wiejskich nieposiadających instalacji gazowych oraz strefy przemysłowej. Inwestycja dostarczy dobrego paliwa podmiotom gospodarczym, co ma olbrzymie znaczenie dla ochrony środowiska oraz radykalnego zmniejszenia smogu.

 

2019/10/24, Nowy sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy

Za nami kolejne posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołane przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Tematem posiedzenia było omówienie planu ochrony przed powodzią.

Posiedzeniu przewodniczył Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, Nadzoru Wodnego, Straży Miejskiej, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Gryfińskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gryfino oraz Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Podczas posiedzenia zapoznano wszystkich zgromadzonych z głównym celem i założeniami powstania planu ochrony przed powodzią oraz zagrożeniem występowania podtopień i powodzi. Omówiono zadania jednostek organizacyjnych w czasie zagrożenia powodziowego. Skonsultowano ilość sił i środków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie gotowych do użycia podczas działań powodziowych.

Podczas takich spotkań omawiane są również kwestie przygotowań Policji do ewakuacji osób i zabezpieczenia mienia podczas wystąpienia zagrożeń wynikających z podtopień i powodzi.

Odpowiednie służby zajmują się również monitoringiem sytuacji hydrologicznej. Omówiono wyposażenie gminnego i powiatowego magazynu przeciwpowodziowego oraz wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt do działań powodziowych. Niezwykle ważną kwestią w takich sytuacjach kryzysowych jest również zabezpieczenie oczyszczalni ścieków na wypadek powodzi.

Prowadzący posiedzenie przypomniał wszystkim zgromadzonym jakie zadania należy wykonać aby zminimalizować skutki wystąpienia tych zagrożeń, prosząc
o dalszą współpracę służb przy wymianie informacji odnośnie ewentualnych zagrożeń, które mogą wystąpić na terenie Gminy Gryfino.

Na zakończenie Burmistrz Mieczysław Sawaryn przekazał Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu gminy Gryfino sprzęt o wartości ponad 200 tysięcy złotych zakupiony ze środków Gminy Gryfino oraz ze źródeł zewnętrznych:
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Marszałkowskiego, Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Szczecinie.

 

 

2019/10/29, Informacja dla przedsiębiorców oferujących torby na zakupy z tworzywa sztucznego

Przedsiębiorco, oferujesz torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową? Pamiętaj o wpisie do Rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)!

Zgodnie z art. 6 ust. 27  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,powinni uzyskać wpis do Rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), prowadzonego przez Marszałka Województwa. Obowiązek ten, zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy powinien zostać wypełniony do dnia 31 grudnia 2019 r.

Wniosek o wpis do rejestru BDO należy złożyć na formularzu rejestrowym określonym  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz.U. z 2018 poz. 2528 i z 2019 r. poz. 919)(do pobrania na stronie internetowejhttp://bip.rbip.wzp.pl/artykul/rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych)
w formie pisemnej,
na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Starzyńskiego 3-4 (II piętro), 70-506 Szczecin
tel.: (91) 44-10-200
fax: (91) 48-92-141
e-mail: srodowisko@wzp.pl
Adres do korespondencji:
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się:

  • oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub
  • oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru

oraz

  • oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym, (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.).

Ww. podmioty powinny w formularzu rejestrowym wypełnić dział 1 i 3 wniosku o wpis oraz oświadczenia, a pozostałe dane zaktualizować po 1 stycznia 2020 r., tj. z chwilą uruchomienia  elektronicznego wniosku rejestrowego.

Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, tworzy indywidualne konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) i nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy. Podmiot jest zawiadamiany o nadanym numerze rejestrowym, o aktywacji konta oraz o nadanym identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do tego konta.

Dodatkowe informacje:

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową składając wniosek o wpis do rejestru BDO nie podlegają opłacie rejestrowej.

 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi obowiązku wpisu do Rejestru-BDO Ministerstwo Klimatu przygotowało objaśnienie prawne, które systematyzuje wiedzę nt. grup podmiotów nie podlegających obowiązkowi rejestracji w Bazie danych o odpadach:

https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/Obja%C5%9Bnienia-prawne-Ministra-Klimatu-dot-wpisu-do-rejestru-BDO.pdf


 

 

2019/10/01, Bezpłatne szkolenia "Podniesienie kompetencji cyfrowych"

Gmina Gryfino zaprasza na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych. Szkolenia, na zlecenie Gminy, realizować będzie Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie. W ramach pozyskanego grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w wysokości 150 000 zł, na terenie Gminy Gryfino zorganizowanych zostanie 25 szkoleń dla 300 osób powyżej 25 roku życia.

Szkolenia trwać będą 16 godzin (2 dni po 8 godzin) i obejmą 7 obszarów tematycznych:

1. „Rodzic w internecie”,

2. „Mój biznes w sieci”,

3. „Moje finanse i transakcje w sieci”,

4. „Działam w sieciach społecznościowych”,

5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,

6. „Rolnik w sieci”,

7. „Kultura w sieci”.

Zapisy i bliższe informacje:

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
ul. Szczecińska 19A
74-100 Gryfino
           
Osoba do kontaktu:
Agnieszka Banuch
cechgryfino_agnieszka@poczta.onet.pl
tel.: 91 416 21 01.

 

Szkolenia realizowane są w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


 

2018/11/26, Wykaz aptek z terenu gminy Gryfino, do których można bezpłatnie oddać opakowania po lekach

Wykaz aptek z terenu gminy Gryfino, do których można bezpłatnie oddać opakowania po lekach i przeterminowane leki pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych

1. Apteka, 74-100 Gryfino, ul. Łużycka 3 F

2. Apteka "Verbascum", 74-101 Gryfino, ul. 11 Listopada 16

3. Apteka Gryfińska, 74-100 Gryfino, ul. Piastów 10A

4. Apteka Cefarm nr 81-064 , 74-100 Gryfino, ul. Grunwaldzka 6

5. Apteka "Mandragora" , 74-101 Gryfino, ul. Krasińskiego 89

6. Apteka "Vademecum" , 74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 15 H

7. Apteka , 74-101 Gryfino, ul. 11 Listopada 66 – 68

8. Apteka "Muszkieter" , 74-100 Gryfino, ul. 9 Maja 14

9. Apteka "W Galerii" , 74-100 Gryfino, ul. Flisacza 63

10. Apteka „Centrum Zdrowia”, 74-100 Gryfino, ul. Niepodległości 28

Przeterminowane leki oraz opakowania po lekach można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

1. na terenie Składowiska odpadów Gryfino-Wschód, działka 96/16 obręb Wełtyń II, pn-sb 7:00-17:00

2. przy ul. Targowej 9 w Gryfinie, pn-pt 7:00-17:00.

 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl