Wrota Gryfina
kultura i historia
 
Strona główna » Gryfińskie legendy » Ambona* w gryfińskim kościele
Ambona* w gryfińskim kościele


W gryfińskim kościele znajduje się wykonana z piaskowca ambona ozdobiona renesansowym ornamentem.
Według podania została ona wykonana z jednego bloku. Pewien owczarz znalazł kiedyś ten blok na polu (z piaskowca?, piaskowiec na Pomorze sprowadzano z Pirny w Saksonii*) i chcąc wypełnić sobie czas zajął się rzeźbieniem ambony.
Gdy po latach dzieło było gotowe, ustawiono je w kościele w Gryfinie. Wejście na ambonę zwieńczone jest kamiennym portalem, na którym znajduje się Chrystus z barankiem na plecach.
Figura Chrystusa jest ponoć wizerunkiem tego uzdolnionego owczarza. 


Wojciech Łysiak, w: "Grody, zamki i kościoły - legendy i podania z Pomorza Zachodniego", Wydawnictwo "ECO", Międzychód 1995.
- * ambona w gryfińskim kościele powstała w 1605 roku. Składa się z sześciobocznego korpusu, balustrady schodów i bramki. Ozdobiona jest reliefami przedstawiającymi na balustradzie sceny ze Starego Testamentu (Wypędzenie z Raju, Grzech Pierworodny, Ofiara Abrahama), na korpusie sceny z Nowego Testamentu (Zwiastowanie, Boże Narodzenie, Pokłon Trzech Króli, Chrzest Chrystusa).
Podstawę stanowi ozdobna kolumna, dawniej prawdopodobnie figura Matki Boskiej. Całość uzupełnia ornament , na który składają się kolumienki, pilastry (element architektoniczny w formie płaskiego występu z lica ściany, posiadający głowicę i trzon, półkolumna), kaboszony (motyw ornamentalny przypominający oprawiony kamień szlachetny o zaokrąglonym szlifie), okucia, wzdłuż gzymsu biegną cytaty z Izajasza i św. Łukasza.
Wykonanie ambony przypisuje się grupie artystów i rzemieślników z miejscowości Vilmnitz na Rugii.
- * w oryginalnym zapisie u Dr A. Haas "Greifenhagener Sagen" (1894) wyjaśniono, że według ludowej gadki ambona ta została wykuta z jednolitego bloku granitowego znalezionego na polu przez owczarza.


 


© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl