Rewaloryzacja Parku

 

Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu Górki MiĹ‚oĹ›ci
i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja

 

Ponad milion zĹ‚otych - 1 155 803,25 - dofinansowania pozyskaĹ‚a Gmina Gryfino na rewitalizacjÄ™ Parku Miejskiego w Gryfinie i zagospodarowanie terenu Górki MiĹ‚oĹ›ci oraz terenu przy ulicy Opolskiej i KoĹ‚Ĺ‚Ä…taja. Projekt zostaĹ‚ uznany za jeden z najlepszych w caĹ‚ej Polsce - 2 miejsce na 101 wniosków z terenu caĹ‚ej Polski, które zostaĹ‚y zĹ‚oĹĽone w ramach konkursu. Wniosek otrzymaĹ‚ 66 punktów na 67 moĹĽliwych do otrzymania i znalazĹ‚ siÄ™ wĹ›ród 7 projektów, które ostatecznie otrzymaĹ‚y dofinansowanie.

W ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie odnowiona zieleń w Parku Miejskim w Gryfinie. Powstaną nowe trawniki, polana rekreacyjna i klomby kwiatowe, posadzone zostaną także nowe drzewa i krzewy. Wyremontowana zostanie także część ścieżek.

Jednak najwiÄ™ksza rewolucja czeka teren Górki MiĹ‚oĹ›ci, gdzie zostanÄ… wykonane prace pielÄ™gnacyjne polegajÄ…ce na wycince samosiejek i roĹ›lin inwazyjnych oraz powstanie caĹ‚kiem nowy szlak spacerowy. BÄ™dzie on miaĹ‚ swój poczÄ…tek na wzgórzu przy ulicy Armii Krajowej, gdzie powstanie plac zakochanych z pergolÄ… i miejscem odpoczynku, a koniec na punkcie widokowym, skÄ…d rozpoĹ›ciera siÄ™ widok na MiÄ™dzyodrze. Na trasie szlaku zlokalizowany bÄ™dzie równieĹĽ plac spotkaĹ„ z altanÄ…  i Ĺ‚aweczkami, gdzie bÄ™dzie moĹĽna odpocząć w trakcie spaceru. Na terenie Górki MiĹ‚oĹ›ci zostanÄ… równieĹĽ odnowione częściowo trawniki i powstanie Ĺ‚Ä…ka naturalistyczna. WzdĹ‚uĹĽ Ĺ›cieĹĽek zostanÄ… zamontowane Ĺ‚aweczki i kosze na Ĺ›mieci.

W ramach projektu teren rekreacyjny zyskajÄ… równieĹĽ mieszkaĹ„cy ulicy Opolskiej i okolic, poniewaĹĽ zagospodarowany zostanie obszar pomiÄ™dzy ulicÄ… OpolskÄ… a KoĹ‚Ĺ‚Ä…taja. Powstanie tu polana rekreacyjna z Ĺ‚aweczkami i Ĺ‚Ä…ki kwietne. PowstanÄ… takĹĽe Ĺ›cieĹĽki i zostanÄ… nasadzone nowe drzewa i krzewy.

Koszt wszystkich prac, które zostanÄ… wykonane na trzech ww. terenach to 1 488 861,55, z czego 1 155 803,25 (77% wartoĹ›ci projektu) zostanie pokryte z Funduszu SpójnoĹ›ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ĺšrodowisko na lata 2014-2020.

 

MAPA PARK -  "Planowana rewaloryzacja Parku Miejskiego"

Planowane zagospodarowanie terenu Górki MiĹ‚oĹ›ci - Plac Zakochanych z pergolÄ… i miejscem odpoczynku

Planowane zagospodarowanie terenu Górki MiĹ‚oĹ›ci - Plac spotkaĹ„ z altanÄ… i Ĺ‚aweczkami

Planowane zagospodarowanie terenu Górki MiĹ‚oĹ›ci - Punkt widokowy

MAPA OPOLSKA - "Planowane zagospodarowanie terenu przy ulicy Opolskiej i KoĹ‚Ĺ‚Ä…taja"


 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl