Strona Główna

ZACHODNIOPOMORSKA KARTA SENIORA

Informujemy, że na terenie naszej gminy podjęte zostały działania, których celem jest realizacja dwóch zadań:

1) Zachodniopomorskiej Karty Rodziny

2) Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Wsparciem  Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte będą rodziny z minimum dwojgiem dzieci. 

Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą otrzymać osoby, które ukończyły 60 lat.

Program Kart stanowi innowacyjny instrument zwiększający aktywność społeczną, który w realny sposób wpłynie na poprawę sytuacji rodzin i seniorów.

JAK OTRZYMAĆ KARTĘ:

Przyznanie Kart następuje na podstawie wniosku złożonego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w Biurze Obsługi Interesantów.

Karty wydawane będą nieodpłatnie.

Zachodniopomorska Karta Seniora skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat.

 

Regulamin - Regulamin wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Seniora

Wniosek– Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora

 

Warto podkreślić, że Zachodniopomorskie Karty umożliwiają korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług.

Pozwala na to system ulg, zniżek i rabatów zagwarantowanych przez partnerów przystępujących do Programu.

 

Obsługę realizacji zadania powierzono:

Referatowi Spraw Społecznych

ul. Parkowa 3,

74-100 Gryfino, pok. nr 205,

tel. 91 416 20 11 wew. 415.           

 

Do zapoznania się z katalogiem ulg i zniżek zapraszamy tutaj lub na stronę www.rodzina.wzp.pl