Interreg IVaProjekt jest wspó┼éfinansowany przez Uni─Ö Europejsk─ů ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Wspó┼épraca Terytorialna” –
„Wspó┼épraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia
i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007–2013 - INTERREG IV A.►POLSKO-NIEMIECKIE CENTRUM DS. M┼üODZIE┼╗Y, EDUKACJI I KOMUNIKACJI W ZWI─äZKU GMIN ODER-WELSE – GMINIE PASSOW I GMINIE PINNOW ORAZ W GMINACH CHOJNA, GRYFINO, KO┼üBASKOWO, STARE CZARNOWO I WA┼üCZ

W czerwcu 2014 roku Gmina Gryfino otrzyma┼éa decyzj─Ö o przyznaniu wsparcia Krajowego Instytutu Wsparcia Mecklenburgii-Pomorza Przedniego dla projektu: „Polsko-Niemieckie Centrum ds. M┼éodzie┼╝y, Edukacji i Komunikacji w zwi─ůzku gmin Oder-Welse - gminie Passow i gminie Pinnow oraz w gminach Chojna, Gryfino, Ko┼ébaskowo, Stare Czarnowo i Wa┼écz”. Zadanie jest wspó┼éfinansowane przez Uni─Ö Europejsk─ů ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Wspó┼épraca Terytorialna” – „Wspó┼épraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 – INTERREG IV A.

Cele projektu i jego oddziaływanie

Projekt „Polsko-Niemieckie Centrum ds. M┼éodzie┼╝y, Edukacji i Komunikacji …” ma celu stworzenie warunków, w szczególno┼Ťci dla dzieci i m┼éodzie┼╝y z polsko-niemieckiego regionu przygranicznego tj. Obszaru Gospodarczego Doliny Dolnej Odry:

» umo┼╝liwiaj─ůcych nauk─Ö s─ůsiedniego j─Özyka,
» ucz─ůcych zdrowego od┼╝ywiania,
» promuj─ůcych aktywne dzia┼éanie na obszarach wiejskich,
» pozwalaj─ůcych na poznawanie innych kultur.

W zwi─ůzku z tym przygotowywane s─ů pomieszczenia do spotka┼ä i do wspólnej opieki pedagogicznej
w budynkach partnerów Projektu. Jest to niezb─Ödne dla rozwoju wspólnego obszaru gospodarczego,
a tym samym wst─Öp do rozwoju wspólnego rynku pracy.

Poprzez realizacj─Ö Projektu wspierana jest wspó┼épraca socjalna w regionie pogranicza, infrastruktura socjalna uzyskuje now─ů jako┼Ť─ç, partnerstwo w Obszarze Gospodarczym Dolina Dolnej Odry zostaje zintensyfikowane, a tak┼╝e wzmocnione zostaje transgraniczne zaufanie pomi─Ödzy gminami
i mieszka┼äcami. W obliczu nadchodz─ůcych zmian demograficznych i ci─ůgle wzrastaj─ůcego zapotrzebowania na kwalifikacje w gospodarce, kluczowa rola w przysz┼éym rozwoju przypadnie osi─ůgni─Öciom systemu kszta┼écenia. Niniejszy Projekt stanowi „kamie┼ä w─Ögielny” w dziedzinie kszta┼écenia m┼éodego pokolenia (wychowanie w kontek┼Ťcie dwu- lub wieloj─Özycznym).

Działania Gminy Gryfino w projekcie

» przebudowa i zmiana sposobu u┼╝ytkowania budynku szko┼éy podstawowej przy ul. Ko┼Ťciuszki 17 w Gryfinie na potrzeby przeniesienia Przedszkola Nr 4 z ul. ┼üu┼╝yckiej 21
w Gryfinie oraz poprawa funkcjonalno┼Ťci pomieszcze┼ä kuchennych w Przedszkolach nr 4 i 5
w Gryfinie,

W nowym budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Ko┼Ťciuszki 17 w Gryfinie powsta┼éo 5 sal – ka┼╝da dla 24-25 dzieci. Wymaga┼éo to przebudowy sal i zaplecza sanitarnego poprzez korekt─Ö ┼Ťcian na parterze i pi─Ötrze, uzupe┼énienie i remont tynków, uzupe┼énienie posadzek oraz malowanie ┼Ťcian i stolarki drzwiowej. Na poziomie parteru powsta┼éo nowe pomieszczenie do przebierania 126 dzieci wyposa┼╝one w odpowiednie szafki. Dost─Öp dla osób niepe┼énosprawnych zapewniono bezpo┼Ťrednio od strony parkingu, gdzie powsta┼éa platforma-d┼║wig przy schodach do budynku. Niezb─Ödna by┼éa tak┼╝e wymiana cz─Ö┼Ťciowa b─ůd┼║ ca┼ékowita instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, zimnej wody, ciep┼éej wody u┼╝ytkowej
i cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i instalacji p.po┼╝. na poziomie parteru
i pi─Ötra.

Przeniesienie Przedszkola Nr 4 do przebudowanego obiektu wyra┼║nie polepszy┼éo warunki opieki nad dzie─çmi oraz stworzy┼éo odpowiednie warunki dla przyj─Öcia niemieckich dzieci w wieku przedszkolnym. Funkcjonalne i przestrzenne pomieszczenia sprzyja─ç b─Öd─ů realizacji za┼éo┼╝onych celów programowych
w ramach Projektu.

» zakup wyposa┼╝enia do Przedszkoli nr 3, 4 i 5 w Gryfinie w postaci dydaktycznych ┼Ťrodków nauczania, wyposa┼╝enie placów zabaw i pomieszcze┼ä do zabawy,

Gmina Gryfino podj─Ö┼éa dzia┼éania maj─ůce na celu ulepszenie warunków pobytu dzieci w wieku przedszkolnym z niemieckich przedszkoli. W zwi─ůzku z tym w ramach projektu dokonano zakupów do Przedszkola Nr 3, Przedszkola Nr 4 i Przedszkola Nr 5 w Gryfinie. Mo┼╝liwo┼Ť─ç wspólnej edukacji wspomog─ů elementy wyposa┼╝enia sal zabaw w materia┼éy dydaktyczne m.in. zestawy bajek w ró┼╝nych wersjach j─Özykowych, programy do nauki j─Özyka niemieckiego, zestawy gier planszowych do nauki j─Özyka niemieckiego, sprz─Öt i akcesoria do zabaw ruchowych, komputer, odtwarzacz CD, zestaw nag┼éa┼Ťniaj─ůcy, karaoke - popularne piosenki w j─Özyku niemieckim. Niew─ůtpliw─ů atrakcj─ů s─ů te┼╝ nowe elementy zabawowe na placach zabaw przy przedszkolach obj─Ötych Projektem.

Zakupione elementy wyposa┼╝enia do gier i zabaw stwarzaj─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç wspólnego uczenia si─Ö
i wspieraj─ů wymian─Ö do┼Ťwiadcze┼ä podczas poznawania j─Özyka kraju s─ůsiedniego.

» poprawa funkcjonalno┼Ťci kuchni przedszkolnej w Przedszkolu nr 4 przy ul. Ko┼Ťciuszki 17 w Gryfinie i Przedszkolu nr 5 przy ul. ┼╗eromskiego 12 w Gryfinie,

W ramach dzia┼éa┼ä maj─ůcych na celu popraw─Ö funkcjonalno┼Ťci kuchni przedszkolnych przeprowadzono nast─Öpuj─ůce dzia┼éania:

a) wymiana wyk┼éadzin ┼Ťciennych i pod┼éogowych oraz malowanie ┼Ťcian i sufitów w pomieszczeniach kuchni przedszkolnej - kuchnia, zmywalnia i wydawalnia posi┼éków (Przedszkole nr 4);

b) budowa instalacji wentylacyjnej mechanicznej i remont wewn─Ötrznej instalacji elektrycznej, wymiana wyk┼éadzin ┼Ťciennych i pod┼éogowych wraz z wymian─ů stolarki drzwiowej oraz malowaniem ┼Ťcian i sufitów. Zakres remontu instalacji elektrycznej by┼é zwi─ůzany z wymian─ů o┼Ťwietlenia i wymian─ů instalacji wentylacyjnej z zapewnieniem w┼éa┼Ťciwych warunków ochrony przeciwpo┼╝arowej w pomieszczeniach kuchennych."


Termin realizacji projektu
Okres realizacji projektu „Polsko-Niemieckie Centrum ds. M┼éodzie┼╝y, Edukacji i Komunikacji w zwi─ůzku gmin Oder-Welse - gminie Passow i gminie Pinnow oraz w gminach Chojna, Gryfino, Ko┼ébaskowo, Stare Czarnowo i Wa┼écz” to lata 2014-2015.

Dofinansowanie projektu ze ┼Ťrodków unijnych
Zgodnie z zapisami decyzji o przyznaniu wsparcia ┼Ťrodki finansowe dla Gminy Gryfino zwi─ůzane z realizacj─ů projektu „Polsko-Niemieckie Centrum ds. M┼éodzie┼╝y, Edukacji i Komunikacji w zwi─ůzku gmin Oder-Welse - gminie Passow i gminie Pinnow oraz w gminach Chojna, Gryfino, Ko┼ébaskowo, Stare Czarnowo i Wa┼écz” przedstawiaj─ů si─Ö nast─Öpuj─ůco:

      » Koszt ca┼ékowity – 214 677,03 EUR
      » Wysoko┼Ť─ç dofinansowania – 182 475,00 EUR
      » ┼Ürodki w┼éasne – 32 202,03 EUR

Zadanie jest wspó┼éfinansowane przez Uni─Ö Europejsk─ů ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Wspó┼épraca Terytorialna” – „Wspó┼épraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007–2013 - INTERREG IV A.

 
 
 
 
 

 

 

 

 W dniu 29 sierpnia br. odby┼éo si─Ö otwarcie Przedszkola Nr 4 z oddzia┼éami integracyjnymi im. Pszczó┼éki Mai z now─ů siedzib─ů przy ul. Ko┼Ťciuszki 17 w Gryfinie. Dzi─Öki staraniom Urz─Ödu Miasta i Gminy w Gryfinie uda┼éo si─Ö pozyska─ç ┼Ťrodki na zaadaptowanie budynku po Szkole Podstawowej Nr 4 na potrzeby przedszkola. Wydatki zosta┼éy dokonane w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Wspó┼épraca Terytorialna” - „Wspó┼épraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) na realizacj─Ö projektu Polsko-Niemieckie Centrum ds. M┼éodzie┼╝y Edukacji i Komunikacji w zwi─ůzku gmin Oder-Welse oraz i gminach Chojna, Gryfino, Ko┼ébaskowo, Stare Czarnowo i Wa┼écz.

Ca┼ékowita warto┼Ť─ç projektu to 214 677,03 euro tj. 896 705,95 z┼é, adaptacja budynku przy ul. Ko┼Ťciuszki 17 to koszt 618 695,45 z┼é dofinansowanie to 85% wszystkich kosztów.

Jest to pierwszy etap prac. W dalszej kolejno┼Ťci planowane s─ů zakupy  wyposa┼╝enia do Przedszkola Nr 4 oraz do Przedszkola Nr 3 i Przedszkola Nr 5 w Gryfinie. Zakupione b─Öd─ů m.in. elementy zabawowe na plac zabaw, sprz─Öt RTV, zestaw bajek w ró┼╝nych wersjach j─Özykowych, programy do nauki j─Özyka niemieckiego. Ponadto sprz─Öt i akcesoria do zabaw ruchowych, zakup mebli w celu wyposa┼╝enia sali j─Özykowej.

  
  
  
  
  
  
  
  
   
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do gˇry . strona g│ˇwna . mapa serwisu . archiwum wiadomoťci                         Wersja XML tej strony

© Urz╣d Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina s╣ czŕťci╣ projektu wspˇ│finasowanego ze ťrodkˇw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdro┐enie rozwi╣za˝ spo│ecze˝stwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl