Archiwum
2019/02/18, V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 19 lutego 2019 r. o godz. 14.00 odbędzie się V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gryfinie.

Porządek obrad

 

2019/02/06, Wystawa witraży autorstwa Henryka Tabaki w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie

Zapraszamy na kolejną wystawę w naszej małej galerii. Pierwszy raz w historii naszych ekspozycji, zaprezentujemy Państwu prace będące mariażem światła i koloru - witraże. Wszystkie prezentowane przedmioty są autorstwa znanego gryfińskiego kolekcjonera - Henryka Tabaki.

Henryk Tabaka w swoich zbiorach posiada wiele ciekawych przedmiotów, często prezentowanych na wystawach nie tylko w naszym mieście ale także w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie oraz w Schwedt czy Prenzlau (Niemcy). O pasji kolekcjonera niejednokrotnie rozpisywały się media lokalne i regionalne. W jego zbiorach znajdują się między innymi znaczki pocztowe, stare aparaty fotograficzne czy oryginalne XIX-wieczne listy przedznaczkowe.

Pan Henryk Tabaka jest współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej i członkiem Klubu Filatelistów Okręgu Brandenburgia Koło w Schwedt.

Jak widać nie tylko zbiera cenne i ciekawe przedmioty ale także hobbystycznie je tworzy.

Część z tego rękodzieła będzie można podziwiać w CIT do 15 lutego.

Wstęp wolny.

 

2019/01/15, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców sołectw z terenu gminy Gryfino do udziału w konsultacjach w sprawie zmiany statutów sołectw.

Konsultacje przeprowadzane będą w okresie od dnia 16 stycznia 2019 r. do dnia 13 lutego 2019 r. w formie zbierania pisemnych opinii i uwag do projektu uchwały na formularzu, który wraz z projektem uchwały został udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie http://www.gryfino.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gryfino.pl. Formularz ankiety i projekt uchwały dostępne są również w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Wypełniony formularz ankiety można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w Biurze Obsługi Interesantów lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: boi@gryfino.pl.

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Załączniki:

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn
 

2019/02/04, Zaproszenia na spotkania dla rolników

Dyrekcja oraz pracownicy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie, zapraszają rolników z terenu 10 powiatów województwa Zachodniopomorskiego na spotkania. Spotkania dla wszystkich zainteresowanych rolników będą dotyczyły „Zasad gospodarowania nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz realizacji pozostałych działań Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie”. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach i do zapoznania się z pełnym harmonogramem. Jest to kolejna edycja z cyklu spotkań, organizowanych przez OT KOWR w Szczecinie.

 

2019/02/07, 79. Rocznica I Masowej Deportacji Polaków na Sybir

Dnia 11.02.2019r. /poniedziałek/ o godz. 12.00 odbędą się gminne uroczystości upamiętniające 79. rocznicę pierwszej, masowej deportacji Polaków na Sybir. Uroczystości będą miały miejsce na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie (Golgota Wschodu). Podczas ceremonii z udziałem władz samorządowych, kombatantów i mieszkańców miasta, nastąpi uroczyste złożenie wieńców i kwiatów.

Plan uroczystości:
* Przywitanie, słowo wstępne, wprowadzenie
* Krótka część poetycka
* Wystąpienia oficjalne
* Wspólna modlitwa
* Złożenie kwiatów
* Wyprowadzenie Sztandarów
* Zakończenie (ok. 12.30)

 

2019/01/18, Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w technice cyfrowej w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi która odbędzie się w dniach 7-8 luty 2019 r. przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie.

 

2019/01/15, Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"

 

2019/01/10, Zgłoszenia do Gali Sportu

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza do składania formularzy zgłoszeniowych do Gali Sportu dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym za rok 2018 zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.58.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnis 22 kwietnia 2016 r. Zasady przyznawania i wysokości nagród określaja uchwała Nr XIX/175/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zmieniona uchwałą Nr XLIV/451/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/175/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Formularze należy złożyć do dnia 31 stycznia 2019 r. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Formularz zgłoszeniowy

 

2019/01/22, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym

Na prośbę Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej uprzejmie informujmy, że Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym organizuje III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory", przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

Informacje dotyczące Konkursu, w tym jego regulamin, zamieszczone są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pod linkiem: http://pkw.gov.pl/828_III_edycja
 
 

2019/01/14, IV sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 24 stycznia 2019 r. o godzinie 10.00 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Gryfinie.

Porządek obrad

 

2019/01/17, Zmiany w repertuarze Kina Gryf w dniach 18 i 19 stycznia 2019!
Uprzejmie informujemy, że w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz ogłoszoną żałobą narodową (od godz. 17.00 w dniu 18 stycznia 2019 do godz. 19.00 w dniu 19 stycznia 2019) nastąpiła zmiana w repertuarze Kina Gryf.
Aktualny repertuar znajduje się na stronie: http://www.gdk.com.pl/index.php?plik=kino_repertuar.

Ostatni seans w Kinie Gryf zostanie zagrany w piątek o godzinie 15.30. Kino wznowi działalność w sobotę od godziny. 20.00.

Informujemy, że osoby, które nabyły już bilety na seanse, w godzinach i dniach obowiązywania żałoby narodowej, przez internet za pośrednictwem portalu biletyna.pl, otrzymają od niego zwrot pieniędzy na swoje konta bankowe.
 
 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl