Aktualności
 

 

2019/01/18, Protokół z konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego

Zarządzeniem Nr 0050.147.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 21 grudnia 2018 r. zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dot. budżetu obywatelskiego w gminie Gryfino.

W dniu 8 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami, na którym mogli wyrazić swoje uwagi dotyczące uchwały.

W terminie do 11 stycznia mieszkańcy mogli również w formie formularza konsultacyjnego zgłaszać swoje uwagi.

W załączeniu przedstawiamy protokół z całych konsultacji.

Protokół z konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego w Gminie Gryfino

 

2019/01/18, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

W nawiązaniu do pisma Przewodniczącego Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nr 0050.11.2019 informuję, że w dniu 19 stycznia 2019 r. o godzinie 12:00 zostanie przeprowadzony trening uruchomienia syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Gryfino, w Chwarstnicy, Radziszewie, Sobieradzu i Wełtyniu.

Celem treningu będzie uczczenie pamięci zmarłego Pana Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska.

Podstawa prawna: §10, ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz.96).

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn
 

2019/01/15, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców sołectw z terenu gminy Gryfino do udziału w konsultacjach w sprawie zmiany statutów sołectw.

Konsultacje przeprowadzane będą w okresie od dnia 16 stycznia 2019 r. do dnia 13 lutego 2019 r. w formie zbierania pisemnych opinii i uwag do projektu uchwały na formularzu, który wraz z projektem uchwały został udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie http://www.gryfino.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gryfino.pl. Formularz ankiety i projekt uchwały dostępne są również w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Wypełniony formularz ankiety można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w Biurze Obsługi Interesantów lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: boi@gryfino.pl.

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Załączniki:

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn
 

2019/01/15, Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"

 

2019/01/18, Kwalifikacja wojskowa 2019

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 1982) w okresie od 4 lutego do 26 kwietnia 2019 na terenie Polski zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem (Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino), powiatową komisją lekarską oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w 2000r.;

2. mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1998-1999, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej 2019

 

2019/01/14, IV sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 24 stycznia 2019 r. o godzinie 10.00 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Gryfinie.

Porządek obrad

 

2019/01/10, Zgłoszenia do Gali Sportu

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza do składania formularzy zgłoszeniowych do Gali Sportu dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym za rok 2018 zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.58.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnis 22 kwietnia 2016 r. Zasady przyznawania i wysokości nagród określaja uchwała Nr XIX/175/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zmieniona uchwałą Nr XLIV/451/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/175/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Formularze należy złożyć do dnia 31 stycznia 2019 r. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Formularz zgłoszeniowy

 

2019/01/18, Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w technice cyfrowej w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi która odbędzie się w dniach 7-8 luty 2019 r. przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie.

 

2019/01/17, Zmiany w repertuarze Kina Gryf w dniach 18 i 19 stycznia 2019!
Uprzejmie informujemy, że w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz ogłoszoną żałobą narodową (od godz. 17.00 w dniu 18 stycznia 2019 do godz. 19.00 w dniu 19 stycznia 2019) nastąpiła zmiana w repertuarze Kina Gryf.
Aktualny repertuar znajduje się na stronie: http://www.gdk.com.pl/index.php?plik=kino_repertuar.

Ostatni seans w Kinie Gryf zostanie zagrany w piątek o godzinie 15.30. Kino wznowi działalność w sobotę od godziny. 20.00.

Informujemy, że osoby, które nabyły już bilety na seanse, w godzinach i dniach obowiązywania żałoby narodowej, przez internet za pośrednictwem portalu biletyna.pl, otrzymają od niego zwrot pieniędzy na swoje konta bankowe.
 
 
 

2019/01/14, 21. Błyskawiczny Orkiestrowy Turniej Szachowy WOŚP 2019

Po raz dwudziesty pierwszy, „w szachowe nuty” zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Gryfinie. W sobotni poranek 12 stycznia w Pałacyku pod Lwami odbył się turniej szachów błyskawicznych w ramach ogólnopolskiej akcji Jurka Owsiaka. Jak zawsze, kiedy organizatorem jest UKS Biały Pion a okazja niezwykła, na uczestników czekała pięknie udekorowana sala gry oraz góry przepysznych ciast, upieczonych przez mamy młodych szachistów. Trudno również nie wspomnieć o bardzo miłej tradycji turniejów orkiestrowych – wystawie kompletów szachowych z całego świata. Podczas tegorocznych rozgrywek mogliśmy podziwiać szachy z pięknej i kolorowej kolekcji państwa A.W.A.O Hajdaś z Gryfina.

Efektowne szachowe wojsko z drewna, metalu, plastiku czy kamienia. Z Polski, Węgier, Czarnogóry, Niemiec, Egiptu, USA a nawet Hongkongu. Rycerze, Coca-cola, Lego, Star Wars, Harry Potter… było co podziwiać! Do zawodów przystąpiło 40! zawodników a wśród grających aż 11 dorosłych w tym jedna mama a także 9 dziewcząt. Rozegrano 9 rund w iście błyskawicznym, 5 minutowym tempem z 3’’ bonifikatą za ruch. Każda partia to emocje i walka ale też świetna zabawa oraz nauka dobrej gry. Zwycięzców wyłoniono po ponad trzech godzinach zmagań. Na czołowych miejscach dorośli. Wygrał Adam Pawlicz 8,0p. przed Dariuszem Pawliczem 7,0p. obaj ze Szczecina przed gryfinianinami, Bogdanem Zielińskim i juniorem Szymonem Soszką po 6,5p. oraz Jackiem Klimaszewskim z Kołbacza. Wśród dziewcząt najlepsze były: Hanna Tokarek, Martyna Kuryło i Liwia Babińska, wszystkie po 5,5pkt. Wyróżniono też najmłodszych zawodników Filipa Pawlicza i Oliwiera Ślusarczyka. Każdy grający zawodnik, otrzymał medal uczestnictwa w 21. Gryfińskim Orkiestrowym Blitzu oraz inne pamiątki.

Cały finansowy dochód powędrował do puszki WOŚP zgodnie hasłem„Każdy GROSZ na wagę ZDROWIA”. Ponadto, odbyła się piąta w historii tych turniejów, mini-aukcja „orkiestrowo-szachowych” gadżetów. Wśród licytowanych przedmiotów między innymi, pamiątki szachowe ufundowane przez – firmę SILVER Trofea Sportowe p. Jarka Warchoła ze Szczecina i UKS Biały Pion oraz oryginalne gadżety ze Sztabu Głównego WOŚP. Krótka i dynamicznie przeprowadzona licytacja przyniosła nadspodziewane wyniki. Ogółem z aukcji, do puszki wpłynęło grubo ponad tysiąc złotych. Dziękujemy wszystkim sponsorom i fundatorom nagród. Dziękujemy mamom szachistów za ciasta i opiekę organizacyjną a grającym dorosłym za odwagę i liczny udział. Zebraliśmy ponad 2300 zł!

Wyniki indywidualne:

Pawlicz Adam 8,0p.

Pawlicz Dariusz 7,0p.

Zieliński Bogdan 6,5p.

Soszka Szymon 6,5p.

Klimaszewski Jacek 6,0p.

Nawrocki Włodzimierz 6,0p.

Staniewski Zbigniew 5,5p.

Tokarek Hanna 5,5p.

Kuryło Martyna 5,5p.

Hajdaś Adam 5,5p.

Sklasyfikowano 40 zawodników www.bialypion.pl

 

2019/01/09, Oficjalne otwarcie boiska sportowego w SP nr 2

W dniu 08 stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfinie odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanego boiska szkolnego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

Wyremontowany obiekt szkolny przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności zajęć z wychowania fizycznego, zwiększenia dostępności do bezpiecznej infrastruktury sportowej, popularyzacji sportu i aktywnego stylu życia. Boisko stanie się miejscem, które umożliwi większą integrację mieszkańców.

 

2019/01/09, Zimowa półkolonia w Gryfińskim Domu Kultury - zapisy od 17 stycznia!
Gryfiński Dom Kultury jak co roku organizuje półkolonie zimowe dla dzieci.
Zimowy wypoczynek dla dzieci odbywać się będzie w dniach od 28 stycznia do 8 lutego 2019.

Uczestnikom półkolonii oferujemy bezpieczny i atrakcyjny program zajęć:
1)Warsztaty artystyczne w pracowniach Gryfińskiego Domu Kultury
- plastycznej
- muzycznej
- teatralnej
- tanecznej
- turystycznej

2)Wyjazdy do Szczecina:
udział w spektaklach teatralnych
wizyta w ciekawych miejscach

3)Zajęcia w Centrum Wodnym Laguna
4)Warsztaty edukacyjne (m.in."Bezpieczne ferie")
5)Konkursy, gry i zabawy rekreacyjne
6)Wycieczki i spacery po okolicy.

Organizator zapewnia opiekę pedagogiczną, medyczną, ubezpieczenie i wyżywienie ( II śniadanie i obiad). Zajęcia odbywać się będą codziennie w godzinach 9.00-15.00 (oprócz sobót i niedziel).

Całkowity koszt uczestnictwa w półkolonii wynosi 400 zł.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
Zapisy od dnia 17 stycznia 2019 przyjmuje i dodatkowych informacji udziela sekretariat Gryfińskiego Domu Kultury - Pałacyk pod Lwami tel. 91 4162950
 

2019/01/07, Orszak Trzech Króli

W dniu 06 stycznia 2019 roku po raz kolejny na Placu Księcia Barnima I odbył się Orszak Trzech Króli. Tradycyjnie zgromadzeni mieszkańcy razem z gryfińskimi przedszkolakami, kapelami ludowymi mogli uczestniczyć we wspólnym kolędowaniu, jasełkach oraz przemarszu ulicami Gryfina.

Orszak Trzech Króli był okazją do wyrażenia radości z Narodzenia Pańskiego.

 

2019/01/10, Projekt edukacyjny "Tradycyjny Sad"

Fundacja Banku Ochrony Środowiska we współpracy z Polską Akademią Nauk zaprasza wszystkie szkoły do udziału w niezwykłym projekcie edukacyjnym "Tradycyjny Sad"! Adresatami projektu są uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Projekt polega na promocji wiedzy dotyczącej starych odmian drzew owocowych oraz na stworzeniu mini sadu składającego się właśnie z tych drzew.

150 szkół, które stworzą najlepsze projekty sadu owocowego otrzyma od Fundacji BOŚ grant na zakup drzewek i materiałów potrzebnych do pracy.

Geneza

Przez wieki Polska była potęgą sadowniczą opartą o drzewa dawnych odmian. Głównie jabłonie były wszechobecnym elementem krajobrazu i stanowiły podstawę zaopatrzenia rodzinnych gospodarstw. Stare odmiany funkcjonowały we wszystkich regionach Polski i były doskonale przystosowane do panujących tam warunków. W ostatnich 50-ciu latach wyginęło 80% zasobów starych drzew owocowych. Powstały nowe „przemysłowe” odmiany, które zostały przystosowane do zwiększonej produktywności (wcześniej i silniej owocujące, o zwiększonej gęstości sadzenia ze względu na małe rozmiary). Jednak ceną za sukces wydajności z hektara jest konieczność stałej opieki nad tymi drzewami, a głównie ochrony chemicznej, bo drzewa muszą być pryskane około nawet 30 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego. W dobie zwiększającej się świadomości skażenia środowiska, społeczeństwo coraz wyraźniej zgłasza zainteresowanie produktami uprawianymi bez nadmiernej chemizacji. Stąd konieczność powrotu do dawnych odmian, które przez dziesięciolecia radziły sobie świetnie w rodzimych warunkach.

Adresaci konkursu

Projekt adresowany jest dwutorowo: do młodych ludzi, ponieważ wiedza na temat umiejętnej uprawy i walorów zdrowotnych owoców z drzew tradycyjnych odmian jest potrzebna wśród młodego pokolenia, aby umiało zapewnić sobie wartościowe pożywienie w przyszłości, jak również do szerokiego społeczeństwa, ponieważ obecnie pracujące osoby mogą podjąć decyzję o założeniu sadu przydomowego złożonego ze starych odmian.

Działania prowadzone w ramach niniejszego projektu pozwolą upowszechnić wiedzę na temat tradycyjnych odmian i pomogą przywrócić je na dawne, właściwe sobie miejsce. Celem jest szeroko pojęta edukacja – nie tylko na temat tradycyjnych odmian, ale również ekologicznego sposobu pielęgnacji drzew niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko. Projekt ma za zadanie zwiększenie zasobów genetycznych drzew starych odmian grusz oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

Projekt ma charakter międzyszkolnej rywalizacji. Do konkursu mogą zgłaszać się szkolne zespoły konkursowe (max. 10 osób), które pracować będą pod opieką nauczyciela lub katechety. Komunikacja z zespołami będzie się odbywała poprzez platformę internetową, gdzie zamieszczone są wszelkie informacje dotyczące organizacji konkursu: opis zadań do wykonania, regulamin, terminarz, formularze raportów, szeroka baza wiedzy wspierającej realizację zadań konkursowych, itp.

Terminarz konkursu związany jest z harmonogramem prac agrotechnicznych. Sadzenie roślin przewidziane jest wiosną. Ważne, aby młode drzewka, kupione nie w donicach sadzić zanim wypuszczą pędy! Projekt rozpoczyna się w lutym 2019 roku, a zakończy się w październiku 2019 roku. Rejestracja trwa do 28 lutego 2019 roku.

Więcej informacji na stronie www.tradycyjnysad.pl

 

2019/01/11, Bezpieczne ferie 2019

W ramach programu „Bezpieczna Gmina” Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gryfinie oraz Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie wraz z Kierownikiem Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie przeprowadzili zajęcia profilaktyczne o tematyce: „Bezpieczne ferie 2019”. Zajęcia przeprowadzone zostały w Szkołach Podstawowych w Radziszewie i Żabnicy a także w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfinie a głównym ich celem było przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii zimowych.

Każda osoba biorąca udział w spotkaniu otrzymała w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino elementy odblaskowe oraz miała okazję zapoznać się z „Kodeksem postępowań podczas ferii”.

"Kodeks postępowań podczas ferii"

 

2019/01/09, Spotkanie z przedstawicielami Firmy FIEGE E-COM LOGISTICS Sp. z o.o. w "Calineczce"

Dzisiejsza uroczystość  w Przedszkolu nr 5 im. Calineczki w Gryfinie miała szczególny charakter i będzie niezapomniana dla wszystkich przedszkolaków i całego personelu. Dzieci miały okazję zaprezentować swoje umiejętności przed jakże ważnymi i wspaniałymi gośćmi: Panem Tomaszem Milerem – Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Przedstawicielami Firmy FIEGE E-COM LOGISTICS Sp. z o.o. (Gardno)  Przyjaciółmi Przedszkola:  Panią Agnieszką Matuszewską Senior Employer Branding Specialist oraz Panem Grzegorzem Warzechą – Dyrektorem Centrum Dystrybucyjnego, którzy już po raz kolejny przyszli do przedszkolaków z prezentami. Tym razem były to koszulki i bluzy sportowe, a na nich piękne znaki firmowe: FIEGE oraz Calineczka Przedszkole Nr 5 w Gryfinie. Od dziś wszystkie przedszkolaki będą się pięknie prezentować podczas uroczystości oraz zawodów sportowych. W spotkaniu uczestniczyli również rodzice przedszkolaków, którzy z dumą przyglądali się popisom swoich dzieci.

Dzieci z przedszkola w podziękowaniu „Darczyńcom” wręczyły samodzielnie wykonaną laurkę, do podziękowań dołączył się dyrektor oraz cały personel przedszkola.

 

2019/01/04, Dzięki rewitalizacji wiosną w Gryfinie będzie jeszcze piękniej

Zakończył się trwający ponad osiem miesięcy proces odnowy Parku Miejskiego w Gryfinie, zagospodarowania terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja. Mieszkańcy Gryfina i okolic ze zrewitalizowanych terenów mogą korzystać już dzisiaj, jednak efekty inwestycji w pełnej krasie będzie można podziwiać wiosną, kiedy na trzech terenach zazielenią się nasadzone krzewy i drzewa, wzejdą trawy oraz zakwitną kwiaty na polanach rekreacyjnych.

Oryginalne nasadzenia w parku miejskim

W ramach pierwszej części projektu została odnowiona zieleń w Parku Miejskim w Gryfinie. Powstały nowe trawniki i klomby kwiatowe, posadzonych zostało 725 nowych krzewów i drzew, często oryginalnych nie występujących w Polsce na naturalnych  stanowiskach: m.in. różaneczniki katawbijskie (różaneczniki fioletowe), jaśminowce wonne, świdośliwy kanadyjskie, krzewuszki cudowne, azalie, klony zwyczajne Royal Red, bzy czarne „Aureus”, dęby szypułkowe, magnolie, miłorzęby japońskie i tulipanowiec.

Wyremontowane zostały także ścieżki parkowe i powstała ławka gabionowa. Wcześniej zostały wycięte stare, chore drzewa i krzewy oraz zostały wykonane cięcia sanitarno-pielęgnacyjne w celu poprawy stanu zdrowotnego drzew.

Najpiękniejsze zachody słońca w regionie

Druga z wymienionych inwestycji objęła zapomniany latami i zaniedbany teren Górki Miłości. Renowacja cieszy oczy a jednocześnie teren nie stracił swojego naturalnego piękna, ponieważ powstała tu infrastruktura umożliwiająca wypoczynek przy zachowaniu istniejących ścieżek i zieleni.

Górka Miłości została oczyszczona z samosiejek i niektórych starych, zagrażających ludziom drzew oraz powstał tu całkiem nowy szlak spacerowy. Ma on swój początek na wzgórzu przy ulicy Armii Krajowej, gdzie powstał Plac Zakochanych z pergolą i ławeczkami, a koniec w punkcie widokowym, skąd rozpościera się piękny widok na Międzyodrze. Na trasie szlaku zlokalizowany został również plac spotkań, wyposażony w altanę i ławeczki, gdzie będzie można odpocząć w trakcie spaceru. Na terenie Górki Miłości powstały również nowe trawniki i łąka naturalistyczna, którą porastać będą rośliny w układzie nawiązującym do wyglądu dawnych łąk.

„Dzięki rewitalizacji tego miejsca mieszkańcy Gryfina i regionu zyskali nowy, piękny i rozległy teren rekreacyjny – mówi Tomasz Miler, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – Zapraszamy do oglądania najpiękniejszych zachodów słońca nad Odrą z nowego punktu widokowego na Górce Miłości”.

Opolanka

W trzeciej odsłonie projektu teren rekreacyjny zyskali również mieszkańcy ulicy Opolskiej i okolic, ponieważ zagospodarowany został obszar pomiędzy ulicą Opolską a Kołłątaja. Powstały tu ścieżki parkowe, polany rekreacyjne z ławeczkami i łąki kwietne. Nasadzone zostały krzewy takie jak: lilaki białe, derenie białe „Sibirica”, żylistki szorstkie „Candidissima”i irgi „Ursynów”oraz drzewa: klony zwyczajne Royal Red i jarzęby szwedzkie.

Warto podkreślić, że w ramach całego projektu na wszystkich trzech terenach zostało wykonanych ponad 1000 nasadzeń. Wartościowe okazy drzew zostały oznaczone tabliczkami informacyjnymi, które stworzyły ścieżkę dydaktyczną. Dodatkowo w ramach działań związanych 
z ochroną przyrody, na wszystkich trzech terenach wprowadzone zostały: karmniki, budki 
i poidełka dla ptaków, domki dla owadów oraz ogrodzenia na mrowiska.

Projekt pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie, terenu Górki Miłości oraz terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja” został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu: 2.220.663,00 zł. Dofinansowanie 1.323.798,99 zł.

 

2018/12/20, III sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 20 grudnia 2018 roku odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Gryfinie. Podczas sesji radni uchwalili budżet Gminy Gryfino na rok 2019.

Przyjęto również m.in. plan pracy Rady Miejskiej oraz komisji Rady Miejskiej na rok 2019 a także regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gryfino.

 

2018/12/21, Wigilia dla osób potrzebujących

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zorganizowali w dniu 21 grudnia 2018 roku w Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie wigilię dla osób potrzebujących. Goście w miłej i przyjemnej atmosferze mogli zjeść ciepły posiłek. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandra Szymanowicz oraz Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Arkadiusz Rybicki odwiedzili również inne osoby potrzebujące aby wręczyć im paczki z żywnością oraz odzież wierzchnią.


 

2018/12/18, Obchody 1 roku działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie

Rok temu swoją działalność rozpoczął Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie. Ośrodek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną. W chwili obecnej z pomocy, którą oferuje ŚDS w Gryfinie korzysta 24 mieszkańców Gminy Gryfino. W dniu 18 grudnia 2018r. przypadła pierwsza rocznica funkcjonowania placówki. Odbyło się uroczyste spotkanie, na które zostały zaproszone władze Gminy Gryfino, zaprzyjaźnione placówki oraz rodziny uczestników. Na uroczystości został zaprezentowany krótki film ukazujący codzienną pracę i życie w Domu. Całej uroczystości towarzyszyła bardzo serdeczna i świąteczna atmosfera, a licznie przybyli goście wspólnie odśpiewali kolędy.

Na początku świętowania nastąpiło uroczyste otwarcie nowych sal, z przeznaczeniem na pracownię multimedialno – turystyczną oraz pokój wyciszeń. Inwestycja została zrealizowana w całości dzięki wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Mieczysława Sawaryna. Wstęgę przecięli: Burmistrz Mieczysław Sawaryn, Zastępca Burmistrza Paweł Nikitiński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie Rafał Guga oraz Kierownik ŚDS w Gryfinie Krystyna Szyszkowska. Wśród przybyłych gości byli także: Dyrektor PCPR w Gryfinie Bożena Stawiarska, Dyrektor DPS w Nowym Czarnowie Julia Porwit, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UMiG Gryfino Grzegorz Jastrowicz, Dyrektor OPS w Gryfinie Aleksandra Szymanowicz, Dyrektor CUW w Gryfinie Olga Woś , Dyrektor GDK Maria Zalewska, Dyrektor Żłobka Miejskiego w Gryfinie Ilona Bara, Zastępca Kierownika Dziennego Domu Senior +Tadeusz Wasilewski, Kierownik ŚDS w Chojnie Małgorzata Korzeniec, Prezes Koła PSOUU w Gryfinie Elżbieta Wiśniewska , Prezes Stowarzyszenia „Więź” Mariola Kapuścińska, Krzysztof Motyka Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców oraz rodziny uczestników.

 

2018/12/20, Projekt "Kinoszkoła" w Kinie Gryf
Kino Gryf dołączyło do placówek biorących udział w Programie Edukacji Medialnej i Społecznej "KinoSzkoła". We wtorek 18 grudnia 2018 odbyło się pierwsze z wydarzeń w ramach projektu, w którym uczestniczyły gryfińskie przedszkolaki.

Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej "KinoSzkoła" to obejmujący całą Polskę projekt, złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których głównym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców oraz seniorów i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
"KinoSzkoła" został nagrodzony przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

W Kinie Gryf realizowane będzie jedno z działań projektu, akcja "KinoPrzedszkole". Są to zajęcia dla dzieci powyżej 4 roku życia. W czasie tematycznych spotkań odbywają się projekcje trzech krótkich filmów krótkometrażowych poprzedzone zabawami edukacyjnymi.
Podczas pierwszego spotkania, którego temat brzmiał "Trudne chwile w życiu rodziny- to nie koniec świata!", podopieczni dwóch gryfińskich przedszkoli z uwagą oglądali przygotowane dla nich krótkie filmy. Uczestniczyli też w interaktywnej zabawie związanej z oglądanymi treściami.

Więcej informacji o programie znajdziemy na stronie: http://www.kinoszkola.pl/
 
 
 
 
 
 

2018/12/19, II Finał Planet Head Day Szczecin 2019

W imieniu organizatorów II Finału Planet Head Day Szczecin 2019 zapraszamy środowiska samorządowe, naukowe, społeczne i gospodarcze, a także wszystkich zainteresowanych do udziału i wsparcia tego wydarzenia.

Fundacja Instytut Gryphius wspólnie ze środowiskami akademickimi w ramach programu Planet Head Day czynnie wpływa na proces inspiracji dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, pokazując w jaki sposób działać konstruktywnie oraz jak nauka może zbliżyć ludzi do siebie poprzez upowszechnianie edukacji zmieniając postawę wobec innych osób.

Warto także podkreślić fakt, że inicjatywa jest odpowiedzią nie tylko na potrzeby społeczności regionu, ale również na potrzeby instytucji, które chcą nadal realizować swoje cele oraz wzajemnie się wspierać.

Stworzenie platformy u-learningowej do obsługi dynamicznych webquestów przez Fundację  z zakresu wiedzy o zdrowym odżywianiu, bezpiecznej rodzinie świadczy o tym, iż niezbędna jest integracja oraz wspólne działania na tej płaszczyźnie. Inicjatywa programu Planet Head Day zakłada przede wszystkim promocję nauki w sposób rzetelny i innowacyjny.

Dla ekspertów, sojuszników inicjatywy najważniejsze jest zwrócenie uwagi na potrzebę i konieczność edukowania, zwiększania motywacji oraz świadomości w wielu obszarach nauki już od najmłodszych lat.

Najważniejsze w programie Planet Head Day jest odkrycie nietuzinkowej współpracy przełamującej stereotypy o środowiskach działających na rzecz osób z chorobami nowotworowymi i chęć poszukiwania darczyńców na cel charytatywny - remont Oddziału Św. Mikołaja w Szczecinie.

Aktualnie przez fundację 16 marca 2019 roku na Wydziale Nauk o Ziemi US zorganizowana będzie kampania direct dialoque.

Poszukiwani są fuindraiserzy - Bohaterzy II Finału PHD Szczecin 2019. Może wśród członków lokalnej społeczności , organizacji pozarządowych, jednostek publicznych, biznesu są  autorytety, osoby cieszące się szczególnym zaufaniem i szacunkiem  społecznym, które wierzą w misję i powodzenie kampanii by zapewnić maksimum skuteczności.

Emocje wokół chorób nowotworowych w rodzinie, w tym programie mają skupiać tych którzy zdobywają fundusze poprzez ogolenie głowy i przemalowanie jej na wybraną planetę. Ten gest jest wyrazem zrozumienia i solidarności z osobami chorymi na nowotwory.

 

2018/12/14, Projekty edukacyjne z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy odbyły się prezentacje projektów edukacyjnych z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości przygotowane przez uczniów, pedagogów oraz opiekunów.

 

2018/12/18, Jasełka w „Calineczce”

W świątecznym i zimowym nastroju we wtorek 18 grudnia o godz. 9.30 w Przedszkolu Nr 5 im. „Calineczki” w Gryfinie odbyły się Jasełka. Przedstawienie było wyjątkowe. Dzieci z dużym zaangażowaniem odgrywały swoje role i przeżywały magię Świąt.

Zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne stwarzając wspaniałą i rodzinną atmosferę, podbijając serca całej widowni. Na koniec spotkania wszyscy przybyli goście oraz pracownicy przedszkola otrzymali moc gorących świątecznych życzeń. 

2018/12/17, XI Gryfiński Turniej Rodzin Szachowych

Turniejem Rodzin Szachowych, który odbył się już po raz jedenasty w Gryfinie, szachiści UKS Biały Pion i ich przyjaciele – pożegnali stary, dobry 2018 rok. Przedświąteczna atmosfera, pyszne ciasta, oraz doskonałe humory zawodników sprawiły, że turniej od początku do samego końca, był wspaniałym rodzinnym świętem.

W zawodach wzięły udział 3-osobowe zespoły, które składały się z dwóch juniorów i seniora. Turniej odbywał się w formule otwartej a końcowy efekt, to suma punktów uzyskanych przez wszystkich członków drużyny. Wystartowało 10 ekip. Rozegrano 7 pasjonujących i zaciętych rund. Wiele emocji wśród kibiców, przyniosły pojedynki – junior kontra senior ale również i te, które były rozgrywane między seniorami, szczególnie obserwowane, dopingowane i komentowane przez… juniorów. Wszystkie zespoły nagrodzono pięknymi pucharami i statuetkami, a każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal i nagrodę rzeczową.

Wygrał zespół „Promyczki” w składzie: Andrzej Lewek, Jakub Lewek, Olaf Oleksiak 14,5p. przed „Kolekcjonerami” w składzie: Andrzej Hajdaś, Olgierd Hajdaś, Adam Hajdaś 13,0p. oraz „Gangiem Bobera 2” w składzie: Tomasz Szpura, Bartosz Szpura, Michał Nowaliński 11,0p. Nie obyło się również bez nagród specjalnych, które trafiły do zespołów 100% rodzinnych. W sobotnim turnieju wystartowały trzy takie drużyny.Mama Katarzyna Jankowska z dziećmi: Hanną i Patrykiem; TataAndrzej Hajdaś z synami Olgierdem i Adamem oraz Dziadek Andrzej Dąbrowski z wnukami Gustawem i Ziemowitem. W klasyfikacji indywidualnej najlepsi byli: Karol Szymański 6,0p. zwycięzca całego turnieju! oraz Szymon Soszka 5,5p. najlepszy junior.

Nagrody odebrali także najmłodsi uczestnicy zawodów: Hania Jankowska i Jakub Lewek oboje urodzeni w roku 2011! Szczególnie specjalną nagrodę otrzymała jedyna startująca mama Katarzyna Jankowska!!! Gratulacje Zawody i niezwykle pożytecznie spędzony czas, zaowocowały przede wszystkim, pięknym międzypokoleniowym spotkaniem, i to nie tylko przy szachownicach…zwłaszcza, że w wielu sytuacjach, wśród kibiców można było zaobserwować gorąco dopingujące i mocno przeżywające każdą rundę mamy, ciocie i babcie… młodych szachistów. Familijny charakter dopełniły niebiańsko słodkie i pyszne ciasta, serwowane w przerwach między rundami.

Dziękujemy!!! Do zobaczenia za rok! Wszystkim przyjaciołom i sympatykom składamy serdeczne życzenia Zdrowych i Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego 2019 Roku!

 

2018/12/14, Przedszkolaki z TPD w Chwarstnicy z wizytą u Burmistrza

W dniu 14 grudnia 2018 roku przedszkolaki z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Chwarstnicy odwiedziły Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Dzieciaki zadawały wiele pytań aby dowiedzieć się jak wygląda praca burmistrza i urzędu na co dzień, dlaczego zdecydował się zostać burmistrzem i czy pamięta czasy kiedy sam był przedszkolakiem.

 

2018/12/14, Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dot. oceny stanu gotowości służb i jednostek organizacyjnych podczas okresu zimowego oraz podjęcia działań w czasie wystąpienia możliwego zagrożenia.

Posiedzenie otworzył i prowadził Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pan Paweł Nikitiński. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele: Zarządców Dróg Krajowych, Wojewódzkich i Powiatowych, Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, Nadzoru Wodnego w Gryfinie, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie, Naczelnicy Wydziałów UMiG w Gryfinie oraz OSiR w Gryfinie.

Plan posiedzenia przewidywał do omówienia następujące zagadnienia:

- odśnieżanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych;

- zapewnienie komunikacji zbiorowej i szkolnej;

- udzielanie pomocy na wypadek unieruchomienia pojazdów na drogach w wyniku dużych opadów śniegu i gwałtownych zjawisk atmosferycznych;

- gotowość do działań jednostek OSP na terenie miasta i gminy Gryfino;

- ciągłość pracy ujęć wody, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, oczyszczalni ścieków;

- przygotowanie jednostek organizacyjnych gmin do usuwania nadmiernych ilości śniegu z dużych powierzchni dachowych;

- zagrożenie powodziowe Gminy Gryfino;

- organizacja niesienia pomocy osobom poszkodowanym, potrzebującym, bezdomnym;

- komunikacja pomiędzy służbami podczas sytuacji kryzysowych;

- profilaktyka dot. zagrożeń zimowych;

Prowadzący posiedzenie Z-a Burmistrza Pan Paweł Nikitiński zaapelował do wszystkich służb i zarządców o pełne zaangażowanie, gotowość i niezawodną komunikację podczas wykonywania swoich obowiązków oraz natychmiastowe reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Podkreślił także, że ważna jest również współpraca i przygotowanie służb do potencjalnych sytuacji kryzysowych, które mogą wystąpić.

 

2018/12/17, Szkoła w Żabnicy wzięła udział w programie „Tutejsi”

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego  zaprosiła we wrześniu   szkoły z woj. zachodniopomorskiego do udziału w kolejnej edycji projektu etnograficznego „Tutejsi – tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego”. Do programu po wstępnej selekcji wybrano 15 szkół w tym placówkę z Żabnicy. Projekt miał na celu odnalezienie oraz upublicznienie tradycji i kultury regionu Pomorza Zachodniego – odkrycie zwyczajów, obrzędów, rękodzieła i muzyki jego mieszkańców. Uczniowie wcielili się w czasie realizacji projektu w rolę młodych badaczy kultury i tradycji w swoim najbliższym otoczeniu.

14 grudnia w Międzyzdrojach zorganizowana została Konferencja Młodych Naukowców, gdzie  przedstawiono  wyniki wykonanej pracy. Uczniowie szkoły w Żabnicy w swojej prezentacji opowiadali m.in. o najważniejszych imprezach organizowanych w ich wsi: Majówce Żabnickiej, Kolokwiach Rosowsko – Żabnickich oraz Konkursie Kulinarnym –Smaki Ryb Odrzańskich. Mówili również o promocjach książek o Dębcach i Żabnicy wydanych z okazji 270- tej rocznicy lokacji tych miejscowości. Pokazali zgromadzone materiały i filmy z przeprowadzonych wywiadów. Na rok 2019 planuje się kolejną edycje programu. Opiekę nad projektem w którym wzięło udział 12 uczniów z klas VI –VIII sprawowała Pani Irena Bis.

 

2018/12/17, Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

 

2018/12/17, Informacja o okazjonalnej sprzedaży żywności na imprezach okolicznościowych

Wytyczne Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie dot. okazjonalnej sprzedaży żywnosci na imprezach okolicznościowych typu jarmarki, kiermasze szkolne.

Pismo

 

2018/11/26, Budżet obywatelski 2019 rozstrzygnięty!

Poznaliśmy już wyniki głosowania na realizację zadań budżetu obywatelskiego na rok 2019.

Dziękujemy bardzo za udział w głosowaniu w którym wzięło udział 3088 osób.

Do realizacji zakwalifikowano następujące zadania:

1. Zadanie nr 2 –„Modernizacja istniejącego Skateparku przy ulicy Sportowej w Gryfinie”

2. Zadanie nr 4 – „Doświetlenie miejscowości wiejskich: Bartkowo, Pniewo, Steklno, Steklinko, Żórawie”

Protokół Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego

Pełne informacje na temat wyników głosowania na zadania budżetu obywatelskiego znajdziecie Państwo na stronie https://gryfino.budzet-obywatelski.org/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gryfino.pl.

 

2018/11/26, Wykaz aptek z terenu gminy Gryfino, do których można bezpłatnie oddać opakowania po lekach

Wykaz aptek z terenu gminy Gryfino, do których można bezpłatnie oddać opakowania po lekach i przeterminowane leki pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych

1. Apteka, 74-100 Gryfino, ul. Łużycka 3 F

2. Apteka "Verbascum", 74-101 Gryfino, ul. 11 Listopada 16

3. Apteka Gryfińska, 74-100 Gryfino, ul. Piastów 10A

4. Apteka Cefarm nr 81-064 , 74-100 Gryfino, ul. Grunwaldzka 6

5. Apteka "Mandragora" , 74-101 Gryfino, ul. Krasińskiego 89

6. Apteka "Vademecum" , 74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 15 H

7. Apteka , 74-101 Gryfino, ul. 11 Listopada 66 – 68

8. Apteka "Muszkieter" , 74-100 Gryfino, ul. 9 Maja 14

9. Apteka "W Galerii" , 74-100 Gryfino, ul. Flisacza 63

10. Apteka „Centrum Zdrowia”, 74-100 Gryfino, ul. Niepodległości 28

Przeterminowane leki oraz opakowania po lekach można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

1. na terenie Składowiska odpadów Gryfino-Wschód, działka 96/16 obręb Wełtyń II, pn-sb 7:00-17:00

2. przy ul. Targowej 9 w Gryfinie, pn-pt 7:00-17:00.

 

2018/07/24, "Akademia Rodzica Zastępczego"

Zasadniczym celem oferowanego wsparcia jest podniesienie umiejętności wychowawczych osób sprawujących rodzinną, głównie spokrewnioną, pieczę zastępczą wobec dzieci, najczęściej wobec wnuków, a także przeszkolenie 20 kandydatów na rodziców zastępczych. Działanie to ma wspierać powiaty w realizacji ich ustawowego zadnia – szkolenia rodzin zastępczych.

Projekt przewiduje wsparcie szkoleniowe oraz doradcze dla rodziców zastępczych, zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego. Działania w projekcie zostały już rozpoczęte, realizowane będą do końca 2019 r. Nadal prowadzimy rekrutację do projektu. W ramach projektu rodzice sprawujący rodzinną pieczę zastępczą (spokrewnieni i niezawodowi) otrzymają wsparcie w postaci szkoleń, warsztatów i doradztwa w zakresie:

1) w ramach Akademii Relacji, cztery szkolenia:

• Regulacje prawne w zakresie pieczy zastępczej (jednodniowe) – obecnie realizowane;

• Umiejętności wychowawcze (dwudniowe) – III/IV kwartał 2018;

• Sytuacje kryzysowe (dwudniowe) – I/II kwartał 2019;

• Problem agresji wśród dzieci i młodzieży (jednodniowe) – III kwartał 2019 2) indywidualnego wsparcia doradczego z tematyki szkoleń – na miejscu, po każdym dniu szkoleniowym, a także w odpowiedzi na zgłaszane problemy/pytania w czasie trwania całego projektu (mailowo, telefonicznie, osobiście).

Szkolenia odbywają się na terenie 8 subregionów województwa, aby umożliwić dogodny dojazd z każdego powiatu. Projekt obejmuje wsparciem całą rodzinę zastępczą.

W czasie trwania szkoleń/warsztatów, uczestnikom zgłaszającym taką potrzebę, zapewniona zostanie opieka nad dziećmi oraz wyżywienie, a w przypadku szkoleń dwudniowych - także nocleg. W projekcie przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu uczestników na miejsce szkoleń.

 

2018/07/24, Projekt działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych

Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „TULIPAN” oraz Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od 14 maja 2018 r. realizują zadanie publiczne mające na celu prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. Projekt ma za zadanie zwiększyć samodzielność bezdomnych przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego, a w szczególności na terenie miasta Szczecin, poprzez drożenie systemu usług reintegracji społecznej i zawodowej.

W ramach punktu działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych prowadzona jest kompleksowa pomoc specjalistów oraz  pomoc finansowa w postaci bonów żywnościowo – higienicznych i pomoc odzieżowo – rzeczowa dla osób bezdomnych.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie scpu.szczecin.pl w zakładce Projekty oraz na stronie fundacjatuliopan.pl w zakładce Kontakty – Punkt dla osób bezdomnych.

 

2018/06/20, Zarejestruj narodziny swojego dziecka online!

Ministerstwo Cyfryzacji informuje o nowym sposobie rejestracji narodzin dziecka. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Od teraz każdy rodzic może zarejestrować swoje dziecko w domu online.

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji 

2018/05/30, Audit nadzoru wraz z przejściem na Normę PN-EN ISO 9001:2015

Od 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie posiada certyfikat jakości ISO 9001. W dniu 19 kwietnia 2018 r. został przeprowadzony przez firmę TÜV NORD POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach audit zewnętrzny. Po przeprowadzonym audicie, w wyniku rekomendacji auditora Urząd Miasta i Gminy otrzymał certyfikat potwierdzający stosowanie standardów jakości według normy PN-EN ISO 9001-2015.

Jednostka certyfikująca potwierdziła, że Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie stosuje system zarządzania jakością w zakresie "Świadczenia usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej".


 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl